Punkt bez odwrotu – wniosek do Ministra Zdrowia o informację publiczną

UWAGA: jeśli nie wiecie, czym jest „punkt bez odwrotu”, to wyjaśnienie znajduje się TUTAJ.

***

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Państwowy Zakład Higieny informuje na swojej stronie internetowej, że:

“Zaobserwowano, że spadek zachorowań na daną chorobę powoduje zanik odporności naturalnej w populacji, w wyniku czego zwiększa się podatność na zachorowanie na tę chorobę. Przykładowo w Anglii w latach 70-tych ubiegłego wieku, pod wpływem ruchów antyszczepionkowych, zaniechano szczepień przeciwko krztuścowi, co doprowadziło do szybkiego nawrotu choroby z ciężkimi powikłaniami, w tym zgonów dzieci oraz szybkiego przywrócenia masowych szczepień przeciwko tej chorobie”.

Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/plusy-i-minusy-szczepionek-czyli-szczepic-czy-nie-szczepic/

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Ministra Zdrowia z prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

  • treść badań, analiz lub innych opracowań będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że nieuchronne zniszczenie odporności naturalnej w populacji obywateli Polski na skutek Programu Szczepień Ochronnych (PSO) nie stanowi, w perspektywie kolejnych pokoleń, żadnego zagrożenia dla istnienia naszej populacji.
  • treść badań, analiz lub innych opracowań będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia, które uzasadniają (ekonomicznie, etycznie, medycznie itp.) konieczność kontynuowania Programu Szczepień Ochronnych kosztem zniszczenia odporności naturalnej w populacji obywateli Polski.
  • treść będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia dokumentów, które świadczą o tym, że Minister Zdrowia jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia populacji obywateli Polski od szczepień, czyli de facto od kilku linii produkcyjnych kilku zagranicznych, prywatnych firm.
  • treść będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia dokumentów, które świadczą o tym, że Minister Zdrowia dysponuje planem działania na wypadek ewentualnego zablokowania Polsce, przez czynniki od nas niezależne, dostępu do szczepionek produkowanych poza granicami Polski i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych.
  • treść będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia dokumentów, które świadczą o tym, że Minister Zdrowia dysponuje planem nagłego zastąpienia – w razie konieczności – szczepionek wykorzystywanych w PSO, a produkowanych poza granicami kraju, szczepionkami produkowanymi przez firmy polskie, niezależne od obcego kapitału.

Forma udostępnienia informacji: na adres …………………………. [można podać email lub adres zamieszkania, jeśli chcecie go podawać]

Jednocześnie uprzejmie Pana Ministra zapytuję, które ze szczepień obowiązkowych, zawartych w PSO, w razie potencjalnego, nagłego i długotrwałego pozbawienia Polski dostępu do kupowanych poza granicami Polski szczepionek wykorzystywanych dla celów PSO, mogą być BEZ ZAKŁÓCEŃ kontynuowane w oparciu wyłącznie o szczepionki produkowane w Polsce.

………………………………………..
[imię nazwisko, adres zamieszkania – jeśli chcecie go podawać]

Print Friendly, PDF & Email