Statystyka NOP wg PZH

Najnowsze dane statystyczne dotyczące szczepień ochronnych w tej chwili pochodzą z roku 2016: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/Sz_2016.pdf, strona 87 i kolejne.

Rok 2017 nadal jest w opracowaniu.

Jak PZH prezentuje dane liczbowe o niepożądanych odczynach poszczepiennych?

Najpierw mamy tabelkę zbiorczą:

Czy z powyższej tabelki wynika, ile zgonów w wyniku szczepienia (ciężki NOP) odnotowano w roku 2016?

Ano nie wynika.

Wiemy jedynie, że wszystkich ciężkich NOP-ów zarejestrowano w sumie 483. Ile spośród nich to były zgony?

Ano nie wiadomo.

Wiemy jedynie, że odnotowano 483 NOP takie jak zgon lub hospitalizacja lub znaczny
lub trwały uszczerbek zdrowia lub stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Co daje nam ta wiedza?

Ano niewiele.

Potem zaczyna się szczegółowa prezentacja NOP-ów po kolei dla każdej szczepionki i wygląda to tak:

Tym razem mamy niezwykły wręcz poziom szczegółowości na przykład dla kategorii „odczyny alergiczne” ale wydzielonej kategorii „zgon” oczywiście nie ma. Jest za to tajemnicza kategoria „inny odczyn”.

I tak na przykład szczepionka DTP doprowadziła w roku 2016 do 101 „innych odczynów”. Czy pośród tych „innych odczynów” był zgon?

Ano nie wiadomo.

 

Słowo „zgon” występuje w całym raporcie za rok 2016 tylko jeden raz, na stronie 87. Tutaj:

A to oznacza, że próżno w tym raporcie szukać na przykład jakiegoś wyjaśnienia, że w tabelarycznych zestawieniach nie uwzględniono kategorii „zgon” bo zgonów w ogóle nie odnotowano. A tylko taki komunikat tłumaczyłby nieobecność kategorii „zgon” w spisie NOP zgłoszonych w roku 2016.

Zakładając, że w roku 2016 ani jedna szczepionka nie doprowadziła do ani jednego zgonu, czyż nie byłoby prościej, lepiej i korzystniej do tej szczegółowej tabeli dołożyć po prostu kategorię „zgon” i wypełnić ją samymi zerami, pokazując w ten sposób wprost, że zgonów po szczepieniach w roku 2016 po prostu nie było w ogóle?

Po co ukrywać i chować w kategorii „inny odczyn” coś, co się nie wydarzyło, a więc wystąpiło w liczbie ZERO?

Skąd rodzice dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom mają wiedzieć, czy w Polsce dochodzi do zgonów w wyniku szczepień, skoro w danych statystycznych nie wydziela się osobnej kategorii „zgon” ani nie informuje się wprost, że nie zarejestrowano ani jednego zgonu w wyniku szczepienia?

A może po prostu to nie jest wiedza, która powinna być dla rodziców dostępna?…

No i oczywiście nie zapominajmy, że PZH podaje oficjalne dane dotyczące NOP. Ile niepożądanych odczynów poszczepiennych nie zostało zarejestrowanych, bo personel medyczny wmówił rodzicom, że „to tylko przypadek” lub że „to nie przez szczepionkę” i rodzice nie wykazali wystarczającej determinacji, aby doprowadzić do zgłoszenia NOP?

A przecież nawet PZH oficjalnie przyznaje, że np. w Norwegii rejestruje się więcej ciężkich NOP-ów niż w Polsce przy czym dzieci norweskie otrzymują mniej szczepionek, niż dzieci w Polsce. Więc albo coś tu jest nie tak, albo polskie dzieci są jakoś niezwykle odporne na NOP-y…

Print Friendly, PDF & Email

21 myśli nt. „Statystyka NOP wg PZH

 1. Bartłomiej Leś

  Z tego zestawienia wynika, że nawet przyjmując że były 3 zgony, to przypada to na ok 380 tysięcy osób w każdym roczniku. To jest zupełnie marginalna liczba. Proponuję zapoznać się z całym raportem, a nie wyciągać pojedyńcze dane (cherry picking) bo to zwyczajna manipulacja w celu straszenia ludzi.

  Odpowiedz
  1. szczepienie.info Autor wpisu

   3 zgony po szczepieniu, to marginalna liczba, powiada Pan? A gdyby JEDNO dziecko zmarło dziś w wyniku zachorowania na odrę, to Pana zdaniem media by napisały, że to „marginalna liczba”?

   Czy wie Pan, ile w 2016 roku było zgonów „z nieznanych przyczyn” dzieci w wieku 0-2 lata?

   Odpowiedz
   1. noname

    Statystyka zgonów w przypadku zachorowania na odrę wachą się od 0,7 – 2 na 1000 zachorowań.

    Wszczepialność dzięki Ruchowi antyszczepionkowemu jest poniżej 95% która nie gwarantuje zbiorowej ochrony.
    Gratuluje sukcesu.
    Niedługo oprócz sezonowej grypy będziemy mieli zakładowe lub miejscowe epidemie odry.

    Odpowiedz
    1. szczepienie.info Autor wpisu

     Skąd wniosek, że wyszczepialność na poziomie 95% dotycząca WYŁĄCZNIE DZIECI urodzonych w danym roku, poczynając od 1975 roku, przy liczebności roczników starszych niż 1975 na poziomie połowy całej populacji, zapewnia „zbiorową ochronę”?

     Więc w którym roku po wprowadzeniu szczepień przeciw odrze w roku 1975 osiągnięto „wyszczepialność 95%” zapewniającą „zbiorową ochronę”? Proszę wskazać ten rok.

     Czy 95% dzieci urodzonych w roku 1975 i zaszczepionych w roku 1975 oznaczałoby, że już w roku 1976 osiągnięto „zbiorową ochronę”? Tak to działa?

     Odpowiedz
     1. noname

      Niestety tak to nie działa.
      Przeciwciała odry mogą utrzymać się przez całe życie.
      Rozumiem że to wiedz to kosmos do której nie masz dostępu.
      Więc wytłumaczę jak Dziecku 🙂

      Wirus to żyjątko.
      Najlepsze warunki do życia i reprodukcji to małe dzieci i młodzież w trakcie dojrzewania a pozostałe są nie koszerne i nie zachęcają.
      Można to porównać do ataku Stonki (taka żółta biedronka) najlepsze warunki do życia i reprodukcji to młode pędy ziemianka a starte: ble fu po co to jeść niech schnie!

      Meritum:
      Człowiek niczym nie różni się od wirusa, nie chodzi mi o zanieczyszczanie świata i reprodukcje na masową skale. Wystarczy przeanalizować co robią antyszczepionkowcy 😀

      Pragnę przypomnieć:
      Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. Epidemie występowały co 2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Europie obserwujemy niepokojący wzrost liczby zachorowań na odrę, w tym również zgony. Ogromna większość osób chorych nie była zaszczepiona. W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań. Stan zaszczepienia dwoma dawkami przeciw odrze wynosi 94%. WHO prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania odry.

     2. szczepienie.info Autor wpisu

      Chorowała prawie każda osoba, a epidemie występowały co 2-3 lata… Acha… Skoro epidemia nie jest wtedy gdy choruje „prawie każda osoba”, to kiedy jest? Bo dziś wystarczy kilka osób aby już mówić o zagrożeniu epidemią… 😀

      Ile osób z obecnie żyjących w Polsce nigdy nie chorowało na odrę i nigdy nie otrzymało szczepionki przeciw odrze? Czy osoba dorosła nieszczepiona i nigdy wcześniej nie chorująca, ma mniejsze szanse na zachorowanie niż dziecko nieszczepione i nigdy jeszcze nie chorujące?

     3. noname

      Kobieto!
      Idź na medycynę to się wszystkiego dowiesz.

      PS:
      Dzieciństwo to okres odpowiedniego czasu.
      Epidemia występuje, co kilka lat wiec mieści się w okresach dzieciństwa.
      Tu mamy odczynienia z prosta matematyka oparta na zbiorach (element podstawowego szkolenia dzieci).
      Aby to zrozumieć wystarczy powtórzyć materiał z klas 1-3.

      Co do drugiego pytania to odpowiedz jest zaskakująco prosta?
      TAK
      Wystarczy trzymać się wytycznych WHO, która prowadzi do całkowitego wyeliminowania wirusa.
      Obecnie uniemożliwiają to poglądy i działania antyszczepionkowców.

      Zdradzę ci sekret, wszyscy czynni antyszczepionkowcy są rejestrowani pełnymi danymi i tak jest to zgodne z RODO.

    2. szczepienie.info Autor wpisu

     proszę wskazać źródło danych, z którego wynika, że przed rokiem 1975 „prawie każda osoba” chorowała na odrę.

     Odpowiedz
     1. noname

      Nie chce nic sugerować ale tym prostym zdaniem udowadniasz ze masz problem z analiza danych i ich pozyskiwaniem.

      Proszę zrobię to dla ciebie ale ostatni raz:
      http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/

      MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
      Strebel P.M., Papania M.J., Fiebelkorn A.P. i in. Measles vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. Plotkin S., Orenstein W., Offit P., Edwards M. wyd. 7, 2018, str. 579-18.
      Stanowisko WHO dot. szczepionki przeciwko odrze w języku angielskim i francuskim. Weekly Epidemiological Record „Measles vaccines: WHO position paper”, 2009, nr 35, str. 349-360.
      Centers for Disease Control. Measles, Mumps, and Rubella – Vaccine Use and Strategies for
      Elimination of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome and Control of Mumps:
      Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR z maja 1998/47(RR-8); str. 1-57.
      Program WHO eliminacji odry 2012-2020.
      Aktualne dane epidemiologiczne, gdzie podawana jest liczba zachorowań w poszczególnych krajach, uaktualniane 1/tydzień (Epidemiological update: Measles – monitoring European outbreaks, 22 June 2017)
      Anjali Jain, MD1; Jaclyn Marshall, MS1; Ami Buikema, MPH2; Tim Bancroft, PhD2; Jonathan P. Kelly, MPP1; Craig J. Newschaffer, PhD3. Autism Occurrence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older Siblings With and Without Autism JAMA. 2015;313(15):1534-1540.
      Rowhani-Rahbar A. i wsp. Effect of Age on the Risk of Fever and Seizures Following Immunization With Measles-Containing Vaccines in Children FREE. JAMA Pediatr. 2013;167(12):1111-1117.
      Arciuolo R.J. Effectiveness of measles vaccination and immune globulin post-exposure prophylaxis in an outbreak setting- New York City. Clin. Infect Dis, 2017; 65, 1843-47.

     2. noname

      Proszę zrobię to dla ciebie ale ostatni raz:
      http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/

      MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
      Strebel P.M., Papania M.J., Fiebelkorn A.P. i in. Measles vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. Plotkin S., Orenstein W., Offit P., Edwards M. wyd. 7, 2018, str. 579-18.
      Stanowisko WHO dot. szczepionki przeciwko odrze w języku angielskim i francuskim. Weekly Epidemiological Record „Measles vaccines: WHO position paper”, 2009, nr 35, str. 349-360.
      Centers for Disease Control. Measles, Mumps, and Rubella – Vaccine Use and Strategies for
      Elimination of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome and Control of Mumps:
      Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR z maja 1998/47(RR-8); str. 1-57.
      Program WHO eliminacji odry 2012-2020.
      Aktualne dane epidemiologiczne, gdzie podawana jest liczba zachorowań w poszczególnych krajach, uaktualniane 1/tydzień (Epidemiological update: Measles – monitoring European outbreaks, 22 June 2017)
      Anjali Jain, MD1; Jaclyn Marshall, MS1; Ami Buikema, MPH2; Tim Bancroft, PhD2; Jonathan P. Kelly, MPP1; Craig J. Newschaffer, PhD3. Autism Occurrence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older Siblings With and Without Autism JAMA. 2015;313(15):1534-1540.
      Rowhani-Rahbar A. i wsp. Effect of Age on the Risk of Fever and Seizures Following Immunization With Measles-Containing Vaccines in Children FREE. JAMA Pediatr. 2013;167(12):1111-1117.
      Arciuolo R.J. Effectiveness of measles vaccination and immune globulin post-exposure prophylaxis in an outbreak setting- New York City. Clin. Infect Dis, 2017; 65, 1843-47.

     3. szczepienie.info Autor wpisu

      A co wnosi do tematu bezrefleksyjna przeklejka źródeł opracowania na stronie PZH? to miały być dane, które świadczą o tym, że przed rokiem 1975 „prawie każda osoba” chorowała na odrę.

      Co wynika z danych dostępnych w opracowaniu „Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku” pod red. J. Kostrzewskiego, tabela „Odra w Polsce w latach 1920-1974” (tabela 35.1)?
      Zapadalność 400 osób na 100tys. np. w roku 1965 to jest ta „prawie każda osoba”?

     4. noname

      Też użył bym słowa:
      „prawie każda osoba”
      Gdyż statystyki są roczne pomniejszone o nieujawnioną cześć.
      Pamiętaj ze trwała odbudowa polski po 3 wojnach oraz żyliśmy w układzie totalitarnym. Wiec dysponujemy niekompletnymi danymi.

      Wiec według tabelki 35.1 w 65 roku zachorowało 124 596
      To statystyka roczna wiec potraktujemy ja jako stalą nie zmienną (zachorować można tylko raz, czyli bez powtórzeń)
      72 = średni wiek życia w 65 roku .
      124 596 * 72 = 8 970 912
      Szansa na zachorowanie wynosi
      8 970 912 / 31 440 000 = 28%

      Czyli 28% to raczej prawie wszyscy czyli co 3 osoba przechorowała by ODRĘ.
      Pragnę przypomnieć ze to jawne dane.
      Cześć nieujawniona jest nie znana.
      Ludzie w tamtych czasach leczyli za pomocą znachorów w zaciszu domowym.

     5. szczepienie.info Autor wpisu

      1/3 to „prawie wszyscy”?… Acha… Czyli 3/4 to pewnie w tej konwencji byliby „wszyscy”?

 2. noname

  Nie było żadnych zgonów!
  To manipulacja danymi!
  Czemu nikt nie podpisał się pod ta analizą, gdzie nazwisko redaktora?
  Zgony są zaznaczane odpowiednio:
  a) W tym jeden zgon zgłoszony jako NOP, w stosunku do którego nie zakończono jeszcze postępowania wyjaśniającego, czy poza zbieżnością czasową istnieją inne przesłanki pozwalające na powiązanie tego zgonu ze szczepieniem.
  b) W tym jeden zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem. Poza zbieżnością czasową, nie znaleziono podstaw do powiązania tego zgonu ze szczepieniem.

  Brak tych oznaczeń przy odpowiednim przypadku = brak zgonu!!!!!!

  Odpowiedz
 3. szczepienia.info

  Proszę zapoznać się z pełnym materiałem:

  Są tylko 3 ciężkie NOPy według: NIZP-PZH co nie oznacza ze to zgony!

  ŹRÓDŁA
  W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań ze szczepień ochronnych za rok 2016 wg stanu w dniu 31 grudnia (druk MZ-54) przesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badan Statystycznych Statystyki Publicznej oraz dane ze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych nadesłanych przez lekarzy do właściwych inspektorów sanitarnych i przekazanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Ludność wg danych GUS – stan w dniu 31 grudnia 2016 r.

  Odpowiedz
  1. szczepienie.info Autor wpisu

   W roku 2016 z przyczyn „nieustalonych” zmarło w Polsce 68 dzieci w wieku 0-2 lata. Pomijając śmierć w wyniku wypadku, łączna liczba wszystkich zgonów dzieci w wieku 0-2 lata w roku 2016 to 1628.

   Więc ile z tych zgonów miało miejsce w bezpośrednim następstwie czasowym szczepienia (nie dalej niż 4 tygodnie od szczepienia)?

   Czy zgon dziecka z „nieznanych przyczyn”, który miał miejsce do 4 tygodni od szczepienia, to ciężki NOP, czy żaden NOP i dlaczego?

   Przypomnijmy, że dziecko w wieku 0-18 miesięcy jest szczepione średnio co miesiąc. To jaka jest szansa, że któreś z tych 1628 dzieci w wieku 0-2 lata zmarłych w roku 2016, to dzieci zmarłe do 4 tygodni od szczepienia, jeśli takie dziecko jest szczepione średnio co miesiąc?

   Odpowiedz
   1. szczepienia.info

    Manipulujesz!
    1. Insynuacja, bez związku do artykułu.
    2. Pytanie dotyczące innych faktów np wypadki w domy, wypadku poza domem, wiek ciężarnej matki, odżywianie i stres w czasie ciąży, choroby dzieci, wpływ promieniowania słonecznego, wpływ osób nieszczepionych na zdrowe dzieci, wpływ +500 na rodziny patologiczne itd., itp.
    3. Zgon jest bez związku, oczywiście w indywidualnych przypadkach można doszukiwać się błędu ludzkiego.
    4 Kolejna Insynuacja.

    Wszystkie tu wymienione hipotezy da się obalić jednym faktem.
    Wiec podlegają falsyfikacji.
    Przykro mi ze nie potrafisz tego znieść.

    Odpowiedz
 4. Miranda

  Też ciekawe że według klasyfikacji WHO były 483 NOPy ciężkie a według klasyfikacji PZH tylko 3.To jaka jest ta klasyfikacja PZH i czybto na nią się powołuje minister zdrowia zapewniając o bezpieczeństwie szczepień?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *