Miesięczne archiwum: maj 2023

WSA: do szczepienia wystarczy stwierdzenie braku przeciwwskazań przez lekarza

Sądy administracyjne niestety już zaczynają sobie radzić z zarzutem, że nie wolno dziecka zaszczepić, dopóki lekarz nie wykluczy przeciwwskazań, a że wykluczenie nie jest możliwe, to szczepienie jest niewykonalne.

Oto fragment uzasadnienia do wyroku WSA w sprawie o przymuszanie do zaszczepienia dziecka: