Brak dobrowolnej zgody na szczepienie przymusowe dziecka

Jeśli dostaniesz z przychodni wezwanie na szczepienie, to wydrukuj sobie takie oświadczenie i podejdź z nim do przychodni. Zapytaj, czy przychodnia na pewno wykona badanie kwalifikacyjne i szczepienie, jeśli przed badaniem dołączysz do dokumentacji medycznej dziecka takie oświadczenie.

Istnieje duża szansa na to, że przychodnia stchórzy i powie, że z czymś takim szczepić nie będzie, bo nie wezmą przecież na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka.

Ale wtedy to już przecież nie będzie Twój problem…

Print Friendly, PDF & Email