Archiwum kategorii: maseczki

Czy długotrwałe noszenie maski przez dziecko jest bezpieczne? – pytania i „odpowiedź” Ministerstwa Edukacji

Sent: Thursday, January 6, 2022 10:47 AM
To: informacja <informacja@mein.gov.pl>
Subject: Wniosek o informację publiczną.

W związku z zaleceniem, aby dzieci od 10 stycznia 2022 przebywały na terenie szkoły w maskach utrudniających oddychanie oraz komunikację niewerbalną, niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

  1. czy długotrwałe utrudnianie dziecku oddychania za pomocą maski założonej na usta i nos nie zwiększa ryzyka infekcji bakteryjnych oraz grzybicznych układu oddechowego?
  2. przez ile minut w ciągu doby dziecko może BEZPIECZNIE mieć usta i nos zakryte za pomocą maski utrudniającej oddychanie?
  3. co ile minut dziecko powinno wymieniać maskę zakrywającą usta i nos, aby korzystanie z tej maski nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia dziecka?
  4. gdzie można się zapoznać z dokumentacją masek (karta produktu, zalecenia producenta, instrukcja użycia itp.), które będą dla dzieci dostępne w szkołach od 10 stycznia 2022?
  5. ile masek na dobę przewidziało Ministerstwo Edukacji na każde dziecko?
  6. czy zakrywanie przez dzieci połowy twarzy utrudnia im rozwój intelektualny oraz emocjonalny z uwagi na fakt, że dzieci tracą w ten sposób naturalną możliwość komunikacji niewerbalnej przy wykorzystaniu mimiki twarzy?

Z góry dziękuję za pomoc.