Archiwum kategorii: Merck

Merck odpowiada na pytania o bezpieczeństwo szczepionki MMRVAXPRO

Co się stanie, jeśli zapytamy Mercka o bezpieczeństwo szczepionki MMRVAXPRO przeciw tak przerażającym chorobom, jak odra, świnka i różyczka?

***

Szanowni Państwo.

Uprzejmie proszę o informację, gdzie mogę się zapoznać z wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że podanie dziecku szczepionki M-M-RVAXPRO w cyklu szczepień przewidzianym Programem Szczepień Ochronnych nie zwiększy ryzyka wystąpienia u dziecka chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej. 

Proszę o przesłanie wyników takich badań lub o informację, gdzie w internecie można się z nimi zapoznać.

Jednocześnie proszę o informację, czy zaszczepienie dziecka szczepionką M-M-RVAXPRO zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych:

1. uodporni dziecko na całe jego życie przeciw zachorowaniom na odrę, świnkę i różyczkę
2. gwarantuje dożywotnią odporność bez konieczności doszczepiania.
3. wymaga doszczepiania po zrealizowaniu Programu Szczepień Ochronnych – jeśli tak, to co ile lat, aby mieć pewność, że nie zachoruje się na odrę/świnkę/różyczkę jako osoba dorosła.

Proszę także o udzielenie mi informacji, jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania dziecka na odrę, świnkę lub różyczkę z powikłaniami dla dziecka nieszczepionego, oraz dla dziecka szczepionego.

Proszę również o informację, w jaki sposób szczepionka M-M-RVAXPRO wpływa na ogólny stan zdrowia człowieka szczepionego w porównaniu do człowieka nieszczepionego. Proszę o udostępnienie mi wyników badań, które dotyczyły ogólnej kondycji zdrowotnej osób szczepionych szczepionką M-M-RVAXPRO w stosunku do osób nieszczepionych (np. zapadalność na choroby metaboliczne, immunologiczne, neurologiczne, nowotworowe i psychiczne w przekroju 20, 30 lub 50 lat życia osoby szczepionej w porównaniu do osób nieszczepionych).

Informuję, że treść dokumentu „charakterystyka produktu leczniczego” dla szczepionki M-M-RVAXPRO jest mi znana i zwracam się do Państwa z prośbą o informacje, których ten dokument niestety nie zawiera.

Proszę również o informację, czy od Producenta szczepionki M-M-RVAXPRO uzyskam pisemną gwarancję, że szczepionka M-M-RVAXPRO nie wywołuje lub nie zwiększa ryzyka wystąpienia u osoby szczepionej chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej. .

W przypadku odmowy wydania mi takiej pisemnej gwarancji proszę o podanie powodów, dla których Producent szczepionki M-M-RVAXPRO odmawia mi udzielenia na piśmie gwarancji, że szczepionka M-M-RVAXPRO nie wywołuje lub nie zwiększa ryzyka wystąpienia u osoby szczepionej chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej. .

Państwa odpowiedź na niniejsze zapytanie jest jednym z niezbędnych elementów koniecznych do wykonania przeze mnie bilansu zysków i strat związanych z podaniem dziecku szczepionki  M-M-RVAXPRO

Brak odpowiedzi na niniejsze pismo będzie dla mnie równoznaczny z odmową udzielenia mi zapewnienia, że podanie dziecku szczepionki  M-M-RVAXPRO nie zwiększa ryzyka wystąpienia u dziecka chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej. 

Z poważaniem.
[…]

***

No i jak? Wiemy już, czy szczepionka MMRVAXPRO podwyższa ryzyko zachorowania na raka i inne choroby, czy nie wiemy?

Spółka „nie może być odpowiedzialna”, bo „jest wiele czynników”, a w ogóle, to „nie istnieją produkty lecznicze, których stosowanie jest w pełni bezpieczne”

Podejmiesz ryzyko wstrzyknięcia Twojemu dziecku szczepionki MMRVAXPRO po przeczytaniu takiej odpowiedzi od producenta?