Parlament Europejski: „Szczepienia są bezpieczne zgodnie z WHO”

Parlament Europejski pracuje nad rezolucją dotyczącą szczepień i szczepionek http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2018/01-24/1143378PL.pdf

To może i nawet byłoby zabawne, gdyby nie było prawdziwe

Chyba najmocniejszy fragment tego dokumentu brzmi tak:

Parlament Europejski zwraca uwagę, że zgodnie z WHO szczepienia są bezpieczne, ponieważ licencjonowane szczepionki, zanim zostaną zatwierdzone do użytku przechodzą rygorystyczne testy na wielu etapach badań klinicznych oraz, już po wprowadzeniu do obrotu, są poddawane regularnym ocenom.

A więc szczepionki nie są po prostu bezpieczne. One są bezpieczne, ale jedynie ZGODNIE Z WHOczyżby na zasadzie, że „w razie czego będzie na WHO”?

A Ty, rodzicu, zanim pozwolisz pielęgniarce wykonać na Twoim dziecku zabieg  „zgodnie z WHO bezpiecznego” szczepienia, to skoro w projekcie rezolucji…

Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie i Komisję do propagowania kampanii podnoszenia świadomości wśród lekarzy, którzy przepisują szczepienia, z podkreśleniem ich obowiązków, w tym obowiązku dostarczania pacjentom (lub prawnym opiekunom pacjentów) wystarczających informacji na temat zalecanych szczepionek, tak aby mogli oni podjąć świadomą decyzję,

zapytaj lekarza, jakież to „rygorystyczne testy na wielu etapach” przeszła ta szczepionka, która ma być za chwilę wstrzyknięta w Twoje dziecko i które z tych testów pozwalają stwierdzić, że:

 • szczepionka nie podwyższy ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe,
 • szczepionka nie podwyższy ryzyka zachorowania na choroby metaboliczne,
 • szczepionka nie podwyższy ryzyka zachorowania na choroby neurologiczne,
 • szczepionka nie podwyższy ryzyka zachorowania na choroby immunologiczne,
 • szczepionka nie podwyższy ryzyka zachorowania na choroby psychiczne,
 • statystycznie, dzieci szczepione tą szczepionką cieszą się lepszym zdrowiem ogólnym, niż dzieci nieszczepione (czyli po prostu mniej chorują).
 • Twoje dziecko nie umrze w wyniku podania mu tej szczepionki,
 • Twoje dziecko nie dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku podania mu tej szczepionki,
 • szczepionka gwarantuje dożywotną odporność i szczepienie nie podwyższa ryzyka zachorowania na chorobę, przed którą ma chronić, przez osobę dorosłą, gdy poszczepienna odporność ulegnie zanikowi.

Na chwilę obecną projekt rezolucji nadal jeszcze nie przewiduje pozbawienia nas prawa do zadawania takich pytań, więc korzystajmy, póki można, zwłaszcza, że Parlament Europejski:

potępia rozpowszechnianie niewiarygodnych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z nauką informacji o szczepieniach dodatkowo pogłębionych przez spory w mediach; wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania rozpowszechniania dezinformacji oraz do dalszego podnoszenia świadomości i organizowania kampanii informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodziców, w tym utworzenia europejskiej platformy mającej na celu zwiększenie wyszczepialności.

Kto wie, być może już niedługo Parlament Europejski uzna, że już samo zadanie lekarzowi pytania „czy ta szczepionka podwyższa ryzyko zachorowania na raka?” będzie odbierane jako „rozpowszechnianie niewiarygodnych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z nauką informacji o szczepieniach” .

Print Friendly, PDF & Email

50 myśli nt. „Parlament Europejski: „Szczepienia są bezpieczne zgodnie z WHO”

 1. Pingback: Click Here

 2. Pingback: Click Here

 3. Pingback: Click Here

 4. Pingback: Click Here

 5. Pingback: Click Here

 6. Pingback: Click Here

 7. Pingback: Click Here

 8. Pingback: Click Here

 9. Pingback: Click Here

 10. Pingback: Click Here

 11. Pingback: Click Here

 12. Pingback: Click Here

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Reputation Defenders

 22. Pingback: Reputation Defenders

 23. Pingback: Reputation Defenders

 24. Pingback: Reputation Defenders

 25. Pingback: Reputation Defenders

 26. Pingback: Reputation Defenders

 27. Pingback: Space ROS

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: Click Here

 34. Pingback: Click Here

 35. Pingback: Click Here

 36. Pingback: Click Here

 37. Pingback: Click Here

 38. Pingback: Click Here

 39. Pingback: Click Here

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: natural anti histamine

 43. Pingback: sleep better

 44. Pingback: Assignment Help Online

 45. Pingback: Academic Assignment Help

 46. Pingback: Assignment Help Tutors

 47. Pingback: best-domains

 48. Pingback: Cory Chase

 49. Pingback: Leandro Farland

 50. Pingback: Arie Baisch

Możliwość komentowania jest wyłączona.