Archiwum kategorii: gruźlica

Dlaczego MZ nie monitoruje odsetka chorujących wśród szczepionych i nieszczepionych?

Pozornie wydawałoby się rzeczą oczywistą, że każdy przypadek choroby zakaźnej objętej kosztownym programem szczepień ochronnych jest analizowany pod kątem skuteczności szczepionki, na którą budżet państwa co roku przeznacza niebagatelne kwoty (obecnie program szczepień ochronnych kosztuje nas wszystkich niemal pół miliarda złotych rocznie).

Okazuje się jednak, że na przykład w przypadku gruźlicy kompletnie nikogo nie interesuje, czy wykryte zachorowanie dotyczy osoby szczepionej (jeśli tak, to jak dawno szczepionej) czy może nieszczepionej.

Wygląda więc na to, że nikogo nie interesuje monitorowanie skuteczności działania szczepień ochronnych.

O źródła takiego stanu rzeczy oczywiście można zapytać Ministerstwo Zdrowia:

***

od: […]@gmail.com
do: kancelaria@mz.gov.pl,
serwis@mz.gov.pl
data: 13 lutego 2018 22:30
temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wysłana przez: gmail.com

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Ministra Zdrowia (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.)

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

kopie dokumentów, które uzasadniają nieraportowanie danych dotyczących statusu zaszczepienia osób, u których stwierdzono zachorowanie na gruźlicę.

Z nieznanych mi przyczyn uprawnione do tego organy nie gromadzą bardzo ważnych informacji, czy osoba chorująca na gruźlicę została zaszczepiona, kiedy została zaszczepiona i jaką szczepionką została zaszczepiona. Niniejszym wniosek ma na celu uzyskanie informacji o przyczynach rezygnacji z gromadzenia tak istotnych danych dotyczących skuteczności stosowanych szczepionek.

Forma udostępnienia informacji: na adres […]@gmail.com

Z poważaniem,
[…]

***

A w odpowiedzi dowiemy się, że…

Co prawda nie zbieramy takich danych, ale przecież lekarz MOŻE ZAZNACZYĆ… Wzruszające… Ma ktoś pod ręką chusteczki?…