Czy szczepienia obowiązkowe w ramach PSO mogą podwyższać ryzyko SIDS?

Czy szczepienia obowiązkowe wykonywane w ramach Programu Szczepień Ochronnych mogą podwyższać u dzieci szczepionych ryzyko „śmierci łóżeczkowej” w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi?

Poniżej zapytanie i odpowiedź Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

Czy ta odpowiedź Waszym zdaniem wyjaśnia wszelkie wątpliwości?…

Niestety ten dziwny twór pod nazwą „Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia” nie ma obecnie swojego miejsca na witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia, więc nawet nie do końca wiadomo, kto w tej chwili jest członkiem tego tworu…


do: Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>,
biuro-bp@mz.gov.pl
data: 21 sty 2019, 13:06
temat: ryzyko SIDS a PSO

Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia
Departament Matki i Dziecka
Ministerstwo Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl
biuro-bp@mz.gov.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji, czy cykl szczepień, którym poddawane są dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych, może podwyższać ryzyko „śmierci łóżeczkowej” czyli SIDS?

Jako rodzic usiłujący rozeznać, czy szczepienia w ramach PSO są bezpieczne, proszę o krótką i jednoznaczną odpowiedź, wybraną spośród poniższych:

„TAK – PSO może podwyższać u dzieci ryzyko SIDS”

lub

„NIE – PSO nie może podwyższać u dzieci ryzyka SIDS”

lub

„Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia nie wie, czy PSO może, czy nie może podwyższać u dzieci ryzyko SIDS”.

Pozostawienie niniejszego maila bez odpowiedzi uznam za potwierdzenie, że PSO może podwyższać ryzyko SIDS, więc eksperci promujący PSO nie mogą tego oczywiście oficjalnie potwierdzić, stąd wolą nic nie odpowiedzieć, zamiast się skompromitować.

Z poważaniem,
[…]


Print Friendly, PDF & Email