Jak oszacować ryzyko szczepienia i nieszczepienia?

Gdy idziemy z dzieckiem na szczepienie, mamy prawo do uzyskania od lekarza informacji o dających się przewidzieć następstwach zabiegu szczepienia, bądź rezygnacji ze szczepienia (na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Po co nam są potrzebne te informacje? Aby mieć pewność, że ryzyko związane z zabiegiem szczepienia jest niższe, niż ryzyko związane z rezygnacją ze szczepienia, bo tylko wtedy poddawanie dziecka „szczepieniom ochronnym” będzie uzasadnione.

Aby ułatwić lekarzowi zadanie, można mu przed szczepieniem dać do wypełnienia następującą ankietę:


SZACOWANIE RYZYKA SZCZEPIENIA I NIESZCZEPIENIA

Wariant rezygnacji ze szczepień ochronnych dziecka:

 • Ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zgonu z nieznanych przyczyn: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zachorowania na autyzm: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko hospitalizacji z powodu zapalenia płuc: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko sepsy: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zachorowania z powikłaniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu:
 1. na błonicę: 1: ………., źródło danych: ……………
 2. na tężec: 1: ………., źródło danych: ……………
 3. na krztusiec: 1: ………., źródło danych: ……………
 4. na polio: 1: ………., źródło danych: ……………
 5. na odrę: 1: ………., źródło danych: ……………
 6. na świnkę: 1: ………., źródło danych: ……………
 7. na różyczkę: 1: ………., źródło danych: ……………
 8. na gruźlicę: 1: ………., źródło danych: ……………
 9. na chorobę wywołaną przez pneumokoki: 1: ………., źródło danych: ……………
 10. na chorobę wywołaną przez Hib: 1: ………., źródło danych: ……………

Wariant poddania dziecka szczepieniom ochronnym:

 • Ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zgonu z nieznanych przyczyn: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zachorowania na autyzm: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko hospitalizacji z powodu zapalenia płuc: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko sepsy: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko ciężkiego NOP innego niż zgon: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko zachorowania z powikłaniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu:
 1. na błonicę: 1: ………., źródło danych: ……………
 2. na tężec: 1: ………., źródło danych: ……………
 3. na krztusiec: 1: ………., źródło danych: ……………
 4. na polio: 1: ………., źródło danych: ……………
 5. na odrę: 1: ………., źródło danych: ……………
 6. na świnkę: 1: ………., źródło danych: ……………
 7. na różyczkę: 1: ………., źródło danych: ……………
 8. na gruźlicę: 1: ………., źródło danych: ……………
 9. na chorobę wywołaną przez pneumokoki: 1: ………., źródło danych: ……………
 10. na chorobę wywołaną przez Hib: 1: ………., źródło danych: ……………
 • Ryzyko wystąpienia u osoby dorosłej ciężkiego zachorowania na chorobę zakaźną wieku dziecięcego objętą szczepieniami ochronnymi w związku z zanikiem poszczepiennej odporności z dzieciństwa: 1: ………., źródło danych: ……………
Przykład: ryzyko śmierci w wypadku samochodowym w Polsce to obecnie 1:13452 (wg danych Policji na koniec 2018r.), co oznacza, że jeden Polak na każdych 13452 Polaków zginie w tym roku w wypadku samochodowym.

Gdy lekarz uzupełni wszystkie dane w tej ankiecie, będziemy mogli porównać sumę ryzyk dla wariantu szczepienia i nieszczepienia szacując w ten sposób, czy bardziej opłacalne jest szczepienie niż nieszczepienie.

Oczywiście żaden lekarz w tym kraju nie poda Wam tych danych choćby dlatego, że nikt w Polsce nie wie, jak zmienia się na przykład zachorowalność na nowotwory lub na autyzm w populacji szczepionej zgodnie z PSO i w populacji nieszczepionej.

Nie wiadomo również, jakie jest obecnie ryzyko ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, ponieważ nikt w Polsce nie wie, jaki odsetek wszystkich ciężkich NOP podlega rejestracji, czyli co który ciężki NOP nie zostaje zgłoszony, bo lekarz uznał, że nie musiał go zgłosić, bo „to na pewno nie od szczepionki”.

A skoro nie wiadomo, jakie jest obecnie rzeczywiste ryzyko wystąpienia ciężkiego NOP związanego z poddawaniem dzieci „szczepieniom ochronnym”, to nie jest możliwe porównanie ryzyka szczepienia i nieszczepienia.

Cel wystąpienia do lekarza z prośbą o wypełnienie tej ankiety jest bardzo prosty – chodzi o to, aby samemu lekarzowi uświadomić, że obecnie z powodu braku dostępnych danych nie jest możliwe udowodnienie, że ryzyko nieszczepienia jest wyższe, niż ryzyko szczepienia. Wielu lekarzy może sobie z tego po prostu nie zdawać sprawy.

Ankietę o ryzyku można włączyć do schematu postępowania opisanego tutaj: https://szczepienie.info/grzywna-od-sanepidu/

Informując sanepid o stawieniu się na badanie kwalifikacyjne, w czasie którego lekarz nie umiał wykluczyć przeciwwskazań do szczepienia, koniecznie również poinformujcie, że lekarz nie potrafił wypełnić danymi tej ankiety, co oznacza, że nie można było przeprowadzić bilansu ryzyk i korzyści wynikających ze szczepienia.


Na tej stronie jak widać nie ma reklam. I nigdy nie będzie. 🙂
Strona szczepienie.info istnieje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu.
Jeśli uważasz, że to, co robię, jest potrzebne i chcesz pomóc mi w utrzymaniu tej strony, to możesz:

Zrobić darowiznę na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ.
Zrobić darowiznę na kwotę 20zł: kliknij TUTAJ.
Comiesięczne wspierać mnie kwotą 10, 20 lub 50zł zostając Patronem strony szczepienie.info i korzystając z przywilejów Patrona: https://patronite.pl/szczepienie-info
Print Friendly, PDF & Email