Archiwum kategorii: NOP

URPL nie wie, co który ciężki NOP nie jest zgłaszany

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek dopuszczonych w Polsce do obrotu) nie wie, co który ciężki NOP nie jest w ogóle zgłaszany.

Prezes URPL zachęcał niedawno do „pozyskiwania informacji na temat szczepień” od „krajowych organów regulacyjnych”, czyli od URPL:

Skoro prezes zachęca, to trudno było z takiej zachęty nie skorzystać.

Pytania dotyczące monitorowania bezpieczeństwa szczepionek brzmiały następująco:

Co który zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Co który ciężki NOP jest zgłaszany, a co który nie jest zgłaszany?

Czy URPL weryfikował skuteczność zgłaszania NOP w Polsce (zwłaszcza ciężkich NOP), a jeśli nie, to z jakich powodów tego do tej pory nie zrobiono?

Ile osób musiałaby zabić szczepionka uznawana za bezpieczną, aby przestała być uznawana za bezpieczną?

Ilu Polaków zmarło na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19?

Czy każdy zgon  na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19, to ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?

URPL, jako organ dbający o bezpieczeństwo szczepionek, powinien niejako z definicji znać skuteczność zgłaszania NOP (czyli odsetek NOP zgłoszonych z liczby wszystkich NOP, które wystąpiły), ponieważ nie wiedząc, co który ciężki NOP jest zgłaszany, nie sposób oceniać bezpieczeństwo szczepionek na podstawie jedynie samej liczby NOP zgłoszonych.

A w odpowiedzi URPL potwierdza, że „monitorowanie bezpieczeństwa” szczepionek jest tak naprawdę oszustwem, ponieważ jeśli organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek nie wie nawet, co który ciężki NOP nie jest zgłaszany (co oznacza, że nie wiadomo, jak często podanie szczepionki kończy się wystąpieniem ciężkiego NOP), to żadne „monitorowanie” bezpieczeństwa w praktyce nie istnieje, a mamy do czynienia jedynie z jego atrapą.

„Rzecznik” Praw Pacjenta nie chce odszkodowań za zgon w wyniku szczepienia?

W Polsce mamy dwa fundusze kompensacyjne, które wypłacają odszkodowania za niepożądane zdarzenia medyczne:

  1. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych
  2. Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych: https://www.gov.pl/web/rpp/komu-przysluguje-swiadczenie

Fundusz kompensacyjny badań klinicznych wypłaci rodzinie pacjenta odszkodowanie w przypadku zgonu, którego przyczyną był udział w badaniu klinicznym.

Jednocześnie fundusz kompensacyjny szczepień nie przewiduje odszkodowania za zgon w wyniku szczepienia.

Zapytajmy więc Rzecznika Praw Pacjenta, dlaczego Rzecznik uważa, że rodzinie zmarłego powinno przysługiwać odszkodowanie za zgon w wyniku udziału w badaniu klinicznym, ale nie powinno przysługiwać za zgon w wyniku szczepienia.

Bo dopóki nie zapytamy, to się nie dowiemy.

email: ezd@rpp.gov.pl
temat maila: odszkodowanie za zgon w wyniku szczepienia

Dzień dobry.

Dlaczego fundusz kompensacyjny badań klinicznych przewiduje odszkodowanie za zgon z powodu udziału w badaniu klinicznym, a fundusz kompensacyjny szczepień nie przewiduje odszkodowania za zgon w wyniku szczepienia? Jaką logiką kierował się tutaj Rzecznik Praw Pacjenta? O ile to oczywiście nie tajemnica…

Z poważaniem.

………………………..

Monitorowanie bezpieczeństwa szczepień – wniosek o informację publiczną do URPL

email: urpl@urpl.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Niniejszym, w związku z treścią twitta opublikowanego przez Pana Cessaka w dniu 06-07-2023 w którym Pan Cessak sam zachęca do „pozyskiwania informacji na temat szczepień od krajowych organów regulacyjnych”, wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej przez URPL:

Co który zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Co który ciężki NOP jest zgłaszany, a co który nie jest zgłaszany?

Czy URPL weryfikował skuteczność zgłaszania NOP w Polsce (zwłaszcza ciężkich NOP), a jeśli nie, to z jakich powodów tego do tej pory nie zrobiono?

Ile osób musiałaby zabić szczepionka uznawana za bezpieczną, aby przestała być uznawana za bezpieczną?

Ilu Polaków zmarło na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19?

Czy każdy zgon  na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19, to ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?

URPL, jako organ dbający o bezpieczeństwo szczepionek, powinien niejako z definicji znać skuteczność zgłaszania NOP (czyli odsetek NOP zgłoszonych z liczby wszystkich NOP, które wystąpiły), ponieważ nie wiedząc, co który ciężki NOP jest zgłaszany, nie sposób oceniać bezpieczeństwo szczepionek na podstawie jedynie samej liczby NOP zgłoszonych.

Z poważaniem,
…………………..

 

Zgłaszalność NOP – pytania do Ministra Zdrowia

Email wysłany. Pozostaje czekać na odpowiedź. 🙂


Date: czw., 9 lut 2023 o 13:42
Subject: „chcę zrozumieć” [zgłaszalność NOP]
To: Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>, <urpl@urpl.gov.pl>

Dzień dobry.
Poniżej odpowiedź NIZP PZH na pytanie, czy zgony do 28 dni od szczepienia należy zgłaszać jako NOP.

NIZP potwierdza, że w przypadku zgonu z powodu np. zawału, udaru, zapalenia płuc lub covid-19 należy zgłosić NOP, jeśli do zgonu doszło do 28 dni od szczepienia.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienie, ponieważ chciałbym zrozumieć, dlaczego prawie żaden taki zgon nie jest przez lekarzy w Polsce zgłaszany jako NOP, skoro powinien być zgłoszony. Bo skoro nie są jako NOP zgłaszane zdarzenia, które należało zgłosić jako NOP, to w moim rozumieniu system „monitorowania bezpieczeństwa szczepień” jest jedną wielką fikcją, a w zasadzie jest wręcz po prostu czymś w rodzaju oszustwa nastawionego na fałszowanie danych o bezpieczeństwie szczepień.

Chcę zrozumieć, czy lekarz, który fałszuje dane o bezpieczeństwie szczepień poprzez odmowę zgłoszenia jako NOP zgonu na zawał serca, do którego doszło po kilku dniach od szczepienia, ponosi za to jakąś odpowiedzialność, czy żadnej?

Chcę zrozumieć, skąd wiadomo, czy szczepionki są bezpieczne, jeśli prawie żaden zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Z góry dziękuję za pomoc w ramach akcji „Chcę zrozumieć. Porozmawiajmy o szczepieniach na Covid-19”.

 

———- Forwarded message ———
Od: Informacja Publiczna <informacja.publiczna@pzh.gov.pl>
Date: śr., 5 sty 2022 o 10:24
Subject: FW: zgon do 28 dni od szczepienia

Szanowny Panie,

występowanie zdarzeń medycznych (np. zgonów) w przebiegu chorób ostrych lub przewlekłych w okresie 30 dni od szczepienia, zgodnie z definicją powinno być zgłoszone jako zdarzenie niepożądane powiązane czasowo ze szczepieniem. W związku z powyższym odpowiedzi na Pana pytania e-mailowe z dnia 27.12.2021 r. brzmią: tak, należy zgłosić.

Z poważaniem

Biuro Dyrektora


Sent: Monday, December 27, 2021 1:28 PM
To: Sekretariat GIS <sekretariat@gis.gov.pl>; Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>; Biuro Dyrektora NIZP PZH-PIB <dyrektor@pzh.gov.pl>; Paradowska-Stankiewicz Iwona <istankiewicz@pzh.gov.pl>; Augustynowicz Ewa <eaugustynowicz@pzh.gov.pl>; urpl@urpl.gov.pl; gif@gif.gov.pl
Subject: zgon do 28 dni od szczepienia

Dzień dobry.

Czy zgon z powodu COVID-19 powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu udaru powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu zawału serca powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu zapalenia płuc powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z nieznanej przyczyny powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Z góry dziękuję za pomoc.

Skąd wiadomo, czy zgon na udar 3 miesiące po szczepieniu nie jest związany ze szczepieniem?

Może się tak zdarzyć, że osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 umrze kilka tygodni po szczepieniu z powodu zawału, udaru, zakrzepicy lub z jeszcze innych przyczyn.

Skąd wtedy wiadomo, czy zgon nie był związany ze szczepieniem?

Zapytałem o to Ministra Zdrowia:

do: Szczepienia COVID <szczepienia-covid@mz.gov.pl>
data: 2 lut 2022, 08:25
temat: pytanie dotyczące bezpieczeństwa szczepień przeciw COVID-19

Dzień dobry.

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie: jeśli osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 umrze w ciągu tygodnia, miesiąca lub pół roku od szczepienia, to skąd wiadomo, czy zgon mógł mieć związek ze szczepieniem? 

W jaki sposób to się potwierdza, lub wyklucza?

Ilu Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 już nie żyje i w ilu przypadkach takich zgonów absolutnie wykluczono związek zgonu ze szczepieniem?

Tylko proszę mi nie pisać, że „szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, ponieważ zostały przebadane i zatwierdzone”, bo nie o to pytam.

Z góry dziękuję.


Otrzymana odpowiedź jak zwykle zachwyca prostotą i szczerością:

Dla zainteresowanych, lista linków z maila MZ:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-oszczepieniach/jak-odroznic-wiarygodne-informacje-o-szczepieniach-od-niewiarygodnych/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialydla-prasy/3247-stanowisko-11-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-zrozumiecszczepionkeperspektywa-indywidualna

http://www.komgen.pan.pl/index.php?lang=pl-pl

https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/270630,czy-szczepieniaprzeciwko-covid-19-sa-eksperymentem-medycznym

Skąd wiadomo, czy zgon osoby zaszczepionej może mieć związek ze szczepieniem?

Każdy może wysłać takie zapytanie.

email: szczepienia-covid@mz.gov.pl
temat maila: pytanie dotyczące bezpieczeństwa szczepień przeciw COVID-19

Dzień dobry.

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie: jeśli osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 umrze w ciągu tygodnia, miesiąca lub pół roku od szczepienia, to skąd wiadomo, czy zgon mógł mieć związek ze szczepieniem? 

W jaki sposób to się potwierdza, lub wyklucza?

Ilu Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 już nie żyje i w ilu przypadkach takich zgonów absolutnie wykluczono związek zgonu ze szczepieniem?

Tylko proszę mi nie pisać, że „szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, ponieważ zostały przebadane i zatwierdzone”, bo nie o to pytam.

Z góry dziękuję,

……………………………….

Odszkodowanie za NOP – pytanie do Ministra Zdrowia

email: kancelaria@mz.gov.pl, szczepienia-covid@mz.gov.pl
temat maila: odszkodowanie za NOP

Dzień dobry.

Czy w przypadku udaru, do którego doszło 5 dni po szczepieniu szczepionką Comirnaty, skutkiem czego wymagana była hospitalizacja trwająca 30 dni, będzie pacjentowi przysługiwało odszkodowanie za powikłania poszczepienne na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw?

Pytam o to, ponieważ w Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki Comirnaty słowo „udar” nie występuje.

Z góry dziękuję za pomoc.
…………………………………

Sprawdzamy, jak często Ministerstwo Zdrowia sprawdza związek zgonu ze szczepieniem

Wysyłamy maila na adres: kancelaria@mz.gov.pl
Temat maila: wniosek o informację publiczną

W publikacji Gazety Prawnej dostępnej pod adresem:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8314447,szczepionka-na-covid-nop-smierc-statystyki.html
Iwona Paradowska-Stankiewicz stwierdziła: „Ministerstwo prowadziło kontrole w niektórych przypadkach. Żadna nie wykazała związku.”

W związku z powyższym wnoszę o informację publiczną: w ilu przypadkach zgonów zgłoszonych jako NOP po szczepieniu przeciw COVID-19 Ministerstwo Zdrowia prowadziło dotychczas kontrole, o których wspomina Iwona Paradowska-Stankiewicz w w/w publikacji?

Które to były przypadki, czyli który numer porządkowy mają te zgłoszenia zgonu w bazie zgłoszeń NOP dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne?

W jaki sposób ustalono, że zgony te ponad wszelką wątpliwość nie były związane przyczynowo ze szczepieniem?

Z góry dziękuję.

PZH przyznaje się do niebywałej manipulacji w raportach o NOP

Gdy zajrzycie do raportu PZH o niepożądanych odczynach poszczepiennych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dostępnego tutaj https://www.pzh.gov.pl/serwisy-tematyczne/niepozadane-odczyny-poszczepienne-covid-19/, to zobaczycie tam bardzo dużo zgonów zgłoszonych jako NOP, które będą oznaczone dwiema gwiazdkami, opisanymi jako „brak związku przyczynowo-skutkowego z podaniem szczepionki”:

Każdy, kto to przeczyta, zrozumie, że w przypadku tych zgonów ktoś uznał, że zgony te po prostu nie są przyczynowo związane ze szczepieniem.

Tymczasem prawda jest zupełnie inna.

Otóż gdy PZH pisze, „brak związku przyczynowo-skutkowego” to tak naprawdę ma na myśli, że NIE WIADOMO, czy zgon jest przyczynowo związany ze szczepieniem, ponieważ NIE MA DOWODÓW ani na związek przyczynowy ze szczepieniem, ani na jego brak.

Ja musiałem tego maila przeczytać kilka razy, żeby się upewnić, że Pani Ewa napisała dokładnie to, co czytam, czyli że kłamią, że „brak związku”, pomimo że doskonale wiedzą, że co najwyżej nie wiadomo, czy ten związek istnieje.

Naprawdę trudno już tutaj o większą manipulację, ponieważ każdy uczciwy urzędnik zamiast pisać „brak związku przyczynowo-skutkowego” napisałby po prostu „nie wiemy, czy zgon jest związany ze szczepieniem”.

Właściwie w tej sytuacji pisanie o braku związku należałoby zakwalifikować jako zwykłe, prymitywne kłamstwo, ponieważ nie wiedząc, czy ten związek istnieje, nie wolno twierdzić, że go nie ma.

Nazywając więc rzeczy  po imieniu: Państwowy Zakład Higieny zwyczajnie Was tutaj oszukuje, aby wydawało się Wam, że szczepienia są bezpieczne.

 


Chcesz pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.