Przymus adwokacki przed NSA w sporze z sanepidem ogranicza prawo do obrony

Jeśli nie chcesz szczepić dziecka, ponieważ obawiasz się powikłań poszczepiennych, to prędzej lub później skontaktuje się z Tobą sanepid i zacznie Cię straszyć nakładaniem kar grzywny, aby Cię przymusić do szczepienia.

Gdy odwołasz się od decyzji o nałożeniu grzywny, sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skargę do WSA możesz napisać i złożyć samodzielnie.

Gdy WSA oddali Twoją skargę uznając, że to sanepid ma rację, pozostaje Ci odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tu jednak pojawia się problem, ponieważ zgodnie z Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego”.

Tak więc aby szukać sprawiedliwości w NSA musisz mieć już pieniądze na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi, który musi w Twoim imieniu złożyć do NSA skargę kasacyjną.

Konieczność wynajęcia prawnika, aby móc się odwołać do NSA od nieuczciwego orzeczenia WSA, w oczywisty sposób ogranicza prawa obywatelskie, bo prawnik nie pracuje za darmo i zwyczajnie nie każdego może być stać na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi za reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jeśli jakieś prawa i wolności obywatelskie są ograniczane, to wtedy można się zwrócić o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stąd też prośba do Was o wysyłanie do RPO wniosków o podjęcie działań w celu likwidacji przymusu adwokackiego przy postępowaniach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Im więcej wniosków zostanie złożonych, tym większa szansa, że RPO się tym zajmie.

Wniosek można wysłać mailem na adres: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL

Temat maila: zgłoszenie naruszenia praw i wolności obywatelskich

Treść wniosku:

Niniejszym wnoszę o niezwłoczne podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich stosownych działań w celu zlikwidowania tzw. „przymusu adwokackiego” w postępowaniach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, narzuconego przez Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przymus adwokacki w oczywisty sposób ogranicza prawo obywatela do uczciwego procesu przed sądem administracyjnym, ponieważ o ile każda osoba poszkodowana przez urząd może sama napisać i złożyć do WSA skargę na postępowanie urzędu, to już w przypadku oddalenia tej skargi trzeba zatrudnić prawnika, który w imieniu osoby poszkodowanej przez urzędnika skieruje do NSA skargę kasacyjną. Wówczas może się pojawić oczywista bariera ekonomiczna, ponieważ osoba, która chce złożyć skargę kasacyjną w NSA, musi najpierw dysponować odpowiednią kwotą pieniędzy na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi, które może wynosić np. kilka tysięcy złotych. Może więc dojść do sytuacji, w której osoba poszkodowana przez urzędnika nie będzie w stanie finansowo udźwignąć kosztu prawnika i zrezygnuje ze składania kasacji do NSA, rezygnując w ten sposób z teoretycznie przysługującego jej prawa do obrony przed niezgodnym z prawem postępowaniem urzędnika.

Dlatego też wnoszę, aby Rzecznik Praw Obywatelskich doprowadził do likwidacji ograniczenia prawa do uczciwego procesu, jakim niewątpliwie jest przymus adwokacki wynikający z Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z poważaniem,

……………………………….

Print Friendly, PDF & Email