PZH odmawia ujawnienia danych o wszystkich zgonach wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych

Okazuje się, że w Polsce, jeśli chodzi o dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw COVID-19, to dane o skuteczności mogą być jawne, a dane o bezpieczeństwie muszą być tajne.

Dane o zgonach, ale tylko „na covid” są ogólnie dostępne pod tym adresem: https://basiw.mz.gov.pl/analizy/covid/statystyki-zakazen-i-zgonow-z-powodu-covid-19z-uwzglednieniem-zaszczepienia-przeciw-covid-19/ i jakoś Ministerstwo Zdrowia nie ma żadnego problemu, żeby publikować tak szczegółowe informacje o zgonach (z podziałem na „zaszczepionych „i „nieszczepionych”) – ale tylko „na covid”.

Jeśli natomiast poprosicie ich o dane o wszystkich zgonach w Polsce z podziałem na osoby zaszczepione  i nieszczepione, to nagle się okazuje, że takie dane są „medyczne” i nie wolno ich ujawniać.

Oto kolejny przykład odmowy udostępnienia danych, na podstawie których można by było zweryfikować, czy te szczepionki aby na pewno nie zabijają więcej ludzi, niż chronią przed covidem.

Treść wniosku była następująca:

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi zbioru danych otrzymanego przez NIZP z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, który łączył w sobie dane o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wraz z datą zgonu, oraz dane o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia, o którym mowa w raporcie dostępnym na stronie internetowej:
https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych-02-2022/

Oczywiście jeśli zbiór danych zawiera dane osobowe osób zmarłych, to proszę go odpowiednio zanonimizować.
W odniesieniu do każdej osoby, której dane zawiera przedmiotowy zbiór danych, wnoszę jedynie o udostępnienie mi następujących danych:
rok urodzenia, płeć, data wykonania pierwszego zabiegu szczepienia przeciw covid-19 (o ile ta osoba była zaszczepiona, bez względu na nazwę szczepionki), data zgonu (o ile ta osoba zmarła).
Dane udostępnione mi w ten sposób nie pozwolą więc w żaden sposób zidentyfikować z imienia i nazwiska żadnej z tych osób, więc nie ma żadnych przeszkód, aby udostępnić mi dane w takiej formie.

Uzasadniając szczególną istotność dla interesu publicznego wyjaśniam, że celem niniejszego wniosku jest po pierwsze sprawdzenie poprawności wyliczeń wykonanych przez NIZP na potrzeby w/w raportu oraz wykonanie na tych danych innych analiz, których nie wykonał NIZP.
Przykładowo, na potrzeby raportu błędnie przyjęto, że osoba „zaszczepiona” to osoba dopiero po drugiej dawce szczepionek dwudawkowych, co całkowicie wypacza wyniki tej analizy, ponieważ każdy zgon pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki Pfizera został przez NIZP zaliczony do kategorii zgonów „osób nieszczepionych”, co jest oczywiście piramidalną bzdurą przeczącą wszelkiej logice jeśli celem badania jest określenie ewentualnego wpływu zastrzyku ze szczepionką na ogólną umieralność w populacji.

Moim celem jest również udostępnienie publicznie tego zbioru danych, gdy go otrzymam od NIZP, aby każdy inny analityk mógł sobie na podstawie tej bazy wykonać swoje własne badania i analizy, co powinno się przyczynić do zwiększenia zaufania do szczepień przeciw COVID-19, a przecież nam wszystkim wspólnie zależy, aby jak najwięcej Polaków zaszczepiło się przeciw COVID-19, prawda? Więc niniejszy wniosek jest szczególnie istotny dla interesu publicznego, ponieważ tylko jawność tego typu danych jest w stanie zachęcić Polaków do szczepienia przeciw COVID-19.

A odmowa wraz z uzasadnieniem wygląda tak:

Print Friendly, PDF & Email