Archiwum kategorii: COVID-19

Szczepienia działają, czyli umieralność lekarzy i pielęgniarek bez szczepień i po zaszczepieniu.

Ministerstwo Zdrowia udostępnia co jakiś czas dane zbiorcze o zgonach z powodu COVID-19 w służbie zdrowia.

Na początku stycznia dane za okres od początku pandemii do 5 stycznia 2021 wyglądały tak:


https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ilu-pracownikow-ochrony-zdrowia-zmarlo-z-powodu-covid-19-,artykul,66853781.html

Kolejne podsumowanie pojawiło się na początku kwietnia i obejmuje ono okres od początku pandemii do 29 marca 2021:

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,covid-19-w-polsce–zgony-wsrod-pracownikow-sluzby-zdrowia–dane-mz,artykul,35235681.html

Uporządkujmy to w formie tabelarycznej, żeby było lepiej widać to, co widać. 🙂

Tak więc w okresie od stycznia do marca 2021 wydarzyło się coś bardzo dziwnego – bo całkowita śmiertelność „na kowid” od początku pandemii drastycznie wzrosła.

No ale przecież w tym okresie trwały intensywne szczepienia (prawie) wszystkich lekarzy i (prawie) wszystkich pielęgniarek…

A jeszcze ciekawiej się zrobi, gdy przeanalizujemy sam przyrost zachorowań i zgonów za okres od stycznia 2021 do marca 2021:

I tu już mamy prawdziwy „armageddon”, bo śmiertelność „na kowid” wśród „białego personelu” w okresie intensywnych szczepień przeciw kowidowi wzrosła prawie dziesięciokrotnie w stosunku do okresu „bezszczepionkowego”.

Takie są liczby. A teraz niech każdy to sobie zinterpretuje tak, jak uważa. 🙂

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

Ministerstwo Zdrowia nie potrafi uzasadnić tezy, że szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem medycznym

Pytanie było takie:

Czy szczepienie przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym, jeśli szczepionka została dopuszczona do obrotu w trybie warunkowym i badania nad nią nadal trwają, a osoby szczepione podlegają monitorowaniu w celu wykrycia nowych, nieznanych wcześniej przeciwwskazań oraz nowych, nieznanych wcześniej skutków ubocznych?

Pierwsza odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na to pytanie była następująca:

Czyli Ministerstwo Zdrowia odpowiada „Szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem, a w ustawie prawo farmaceutyczne napisano, że badanie kliniczne jest eksperymentem”.

Odpowiedź tak naprawdę zupełnie bez sensu i zupełnie bez związku z zadanym pytaniem, na zasadzie „Napiszmy byle co, aby tylko coś napisać”.

A nikt przecież nie neguje faktu, że badanie kliniczne jest eksperymentem medycznym. Pytamy natomiast, czy szczepienie szczepionką Comirnaty jest eksperymentem, a nie czy badanie kliniczne jest eksperymentem.

No to pytamy dalej:


Dzień dobry.
Nie pytałem, czy podanie szczepionki Comirnaty w ramach narodowego programu szczepień jest badaniem klinicznym III fazy, tylko czy jest eksperymentem medycznym.

Art. 37a ust. 2 prawa farmaceutycznego stanowi, że „Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), zwanej dalej „ustawą o zawodzie lekarza”.”

Wynika więc z niego jedynie, że badanie kliniczne jest eksperymentem medycznym. W żaden sposób nie wiąże się to z moim pytaniem, czy zabieg szczepienia szczepionką Comirnaty w ramach narodowego programu szczepień jest eksperymentem medycznym.

Aby w/w art. 37a ust. 2 udzielał odpowiedzi na moje pytanie, musiałby on stanowić, że eksperymentem medycznym jest WYŁĄCZNIE badanie kliniczne fazy III. A tak przecież nie jest, bo nie każdy eksperyment medyczny musi być od razu badaniem klinicznym, ale za to badanie kliniczne będzie najprawdopodobniej eksperymentem medycznym.

Więc proszę mnie nie wprowadzać w błąd.

Zapytam może inaczej: dlaczego szczepienie szczepionką Comirnaty nie jest eksperymentem badawczym w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza, skoro monitorowanie szczepień ma na celu poszerzeniu wiedzy medycznej o szczepionce poprzez wykrycie nowych, wcześniej nieznanych powikłań poszczepiennych oraz nowych, wcześniej nieznanych przeciwwskazań do szczepienia.

Dla przypomnienia, definicja ustawowa eksperymentu badawczego:

„Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy
medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej.
Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu”.

Proszę zauważyć, że z powyższej definicji w żaden sposób nie wynika, że wyłącznie badania kliniczne III fazy są eksperymentem badawczym.

Więc moje pytanie jest jak najbardziej zasadne: jeśli szczepienie w połączeniu z monitorowaniem NOP w celu poszerzenia wiedzy medycznej o szczepionce nie jest eksperymentem medycznym – badawczym, to dlaczego nie jest?

Z góry dziękuję za pomoc.


I oto drugie podejście Ministerstwa Zdrowia do zadanego problemu:

Czyli ostatecznie Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że nie potrafi uzasadnić tezy „szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem medycznym”, którą postawiło w pierwszej wersji odpowiedzi.

No ale przecież nikogo nie zmuszamy do szczepienia, więc w czym problem – wydaje się mówić Pan Dyrektor Poznański.

Problem w tym, że biorący udział w eksperymencie powinni wyrazić świadomą zgodę na udział w eksperymencie. A to nie jest to samo, co wyrażenie zgody na szczepienie…

Jeśli więc nawet Minister Zdrowia nie wie, dlaczego szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem (skoro rzekomo nie jest), to kto ma wiedzieć? Miś Uszatek?…

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

Rzeczywista liczba zachorowań i zgonów na koronawirusa? Ministerstwo Zdrowia: „Nie posiadamy danych”.

Aby ocenić, jak groźna jest choroba zakaźna, trzeba wiedzieć:

1. Ile osób faktycznie miało kontakt z wirusem.

2. Ile osób zmarło w wyniku zachorowania.

Od roku rząd codziennie wymachuje Wam przed oczami liczbą pozytywnych wyników testów „na koronawirusa” i liczbą zgonów:

Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że rząd tak naprawdę nie podaje rzeczywistej liczby osób zakażonych. Podaje jedynie liczbę pozytywnych wyników testów na koronawirusa.

Osób, które miały kontakt z wirusem SARS-CoV-2 jest przecież wielokrotnie więcej – bo nie każda taka osoba miała wykonywany test „na koronawirusa”.

Niektóre z tych osób zachorowały objawowo, niektóre w ogóle nie zachorowały, co w przypadku tej epidemii nazywane jest „bezobjawowym zachorowaniem”.

Przypadki śmiertelne to też liczba problematyczna, bo rząd nie podaje informacji, jaki odsetek z tych zgonów został potwierdzony pozytywnym testem na koronawirusa, a w ilu przypadkach zgon oznaczono jako „na kowid” wyłącznie na podstawie objawów klinicznych (czyli np. gorączki lub kaszlu).

Nie wiemy także w ilu przypadkach zgon np. na zawał serca zakwalifikowano jako zgon „na kowid”, bo kilka dni przed śmiercią pacjent był przeziębiony, więc miał lekki kaszel lub 38 stopni gorączki.

Istnieje więc uzasadniona obawa, że podawana do publicznej wiadomości liczba „osób zakażonych” jest drastycznie zaniżona, a liczba osób zmarłych ‚na koronawirusa” może być znacznie zawyżona.

Tak można wybudować fałszywy obraz zagrożenia koronawirusem publikując dane w ten sposób, aby liczona na ich podstawie śmiertelność była dużo wyższa, niż rzeczywista.

Czy więc Ministerstwo Zdrowia wie, jaka jest rzeczywista liczba Polaków po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 oraz jaka jest rzeczywista liczba zgonów „na koronawirusa”, przynajmniej potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów?

Oto pytania, wraz z odpowiedziami.

1. Ilu Polaków już przechorowało COVID-19?

2. Jaki odsetek wszystkich zachorowań, to pozytywne wyniki testów?

Wersja tekstowa, jeśli obrazek nie jest czytelny:

w odpowiedzi na Pana pytania:

Ad. 1:

Uprzejmie informuję, że statystyki zgonów z powodu COVID-19 umożliwiające przedstawienie danych w przekrojach płci i grup wiekowych zostały udostępnione na stronie internetowej: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3653

Ponadto informuję, że zgony z powodu COVID-19 obejmują dwa zbiory:

  • zgony bez chorób współistniejących – zgon z powodu COVID-19, przy czym osoba zmarła nie miała innych schorzeń;
  • zgon z chorobami współistniejącymi – zgon z powodu COVID-19, przy czym u osoby zmarłej występowały inne schorzenia, zwykle przewlekłe, które mogły mieć wpływ na zakażenie i przebieg COVID-19.

Analiza i wnioskowanie wyłącznie na podstawie jednego zbioru nie daje pełnego obrazu zgonów z powodu COVID-19.

Z uwag na wprowadzanie korekt przez komórki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mogą także występować rozbieżności z wcześniejszymi dziennymi raportami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Ad. 2:

Ministerstwo Zdrowia nie posiada danych pozwalających na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.


1. Ile zgonów z powodu COVID-19 odnotowano w Polsce w roku 2020?

2. W ilu przypadkach zgonów zarejestrowanych w roku 2020 jako zgon z powodu COVID-19 ustalenie przyczyny zgonu jako COVID-19 odbyło się wyłącznie na podstawie objawów klinicznych takich jak np. kaszel lub gorączka, bez potwierdzania infekcji wirusem SARS-CoV-2 za pomocą testu (np. RT-PCR)?

Wersja tekstowa, jeśli obrazek nie jest czytelny:

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do korespondencji z dnia 05.03.2021 r. uprzejmie informuję, iż zgodnie z aktualnymi doniesieniami naukowymi, zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w żadnym stopniu nie zabezpiecza organizmu przed przyszłymi infekcjami w związku z wzmacnia odpowiedzi układu odpornościowego podczas przyszłej eskpozycji. Wyniki badań udowadniają, że możliwa jest odpowiedź układu odpornościowego (limfocytów B) przez 6 miesięcy po infekcji w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2[i]. Ze względu na to, iż nie można przewidzieć odpowiedzi komórek układu odpornościowego na obecność wirusa w organizmie, nie można również spodziewać się, że zakażenie będzie miało łagodny przebieg[ii], przy czym czynnikami mającymi największy wpływ na przebieg infekcji jest wiek powyżej 75 lat oraz niedobór limfocytów we krwi (limfopenia).

Z drugiej strony zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w wielu przypadkach prowadzi do tzw. burzy cytokinowej, w której dochodzi do wzrostu poziomu cytokin prozapalnych, a także – w konsekwencji sprzężenia zwrotnego, cytokin przeciwzapalnych, co prowadzi łącznie prowadzi do zachwiania homeostazy organizmu i skierowania komórek układu odpornościowego przeciw własnym tkankom[iii] Biorąc pod uwagę ryzyko, jakie niesie za sobą infekcja, a także nieprzewidywalnego przebiegu choroby w wielu przypadkach, brak stosowania się do wytycznych nie wykształci długotrwałej odporności na wirusa SARS-CoV-2, lecz zwiększy prawdopodobieństwo kolejnej infekcji.

Ponadto, doniesienia z różnych krajów sugerują, że w próbkach krwi pozyskanych od osób, które nie były wcześniej zakażone ani nie miały kontaktu z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, zaobserwowano reaktywność limfocytów T (helperowych i cytotoksycznych) podczas ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 w 20-50% przypadków[iv]. Niewątpliwie jest jeszcze wiele niewiadomych w związku z odpowiedzią układu odpornościowego w przebiegu infekcji, w związku z czym nie można przyjmować, że przebycie infekcji zmniejszy ryzyko kolejnych.

Z oczywistych względów Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi osób, które podejrzewały u siebie objawy COVID-19, lecz nie zgłosiły się w celu wykonania testu lub potwierdzenia infekcji przez lekarza.

Dane dotyczące osób, które przeszły COVID-19 znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

Natomiast liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 podawana na ww. stronie uwzględnia potwierdzone przypadki zgodnie z definicją przypadku, tj. osoby spełniające kryterium diagnostyki laboratoryjnej – mające pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

[Przypisy]

[i] Gaebler, C., Wang, Z., Lorenzi, J.C.C. et al. Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03207-w

[ii] Rydyznski Moderbacher, C., Ramirez, S. I., Dan, J. M., Grifoni, A., Hastie, K. M., Weiskopf, D., Belanger, S., Abbott, R. K., Kim, C., Choi, J., Kato, Y., Crotty, E. G., Kim, C., Rawlings, S. A., Mateus, J., Tse, L., Frazier, A., Baric, R., Peters, B., Greenbaum, J., … Crotty, S. (2020). Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity. Cell, 183(4), 996–1012.e19. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.038

[iii] Sinha P, Matthay MA, Calfee CS. Is a “Cytokine Storm” Relevant to COVID-19? JAMA Intern Med. 2020;180(9):1152–1154. doi:10.1001/jamainternmed.2020.3313

[iv] Sette, A., Crotty, S. Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and unknowns. Nat Rev Immunol 20, 457–458 (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0389-z

 


Czyli podsumowując:

1. Ministerstwo Zdrowia nie wie, ilu Polaków miało już kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Wiedzą jedynie ile jest pozytywnych wyników testów.

2. Ministerstwo Zdrowia nie wie, jaki odsetek z liczby podawanej jako liczba zgonów „na kowid” to zgony, które „potwierdzono” jedynie na podstawie objawów klinicznych takich jak kaszel lub katar.

Czyli generalnie , jak należało się spodziewać, nic nie wiadomo o rzeczywistej śmiertelności koronawirusa, ale za to wiemy, że jest straszna pandemia i „wszyscy umrzemy” jeśli się nie zaszczepimy. Oby tak dalej.

Czekamy więc na kolejne „zaostrzanie obostrzeń” i „obostrzanie zaostrzeń”…

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

Zgony po szczepieniu na kowid – w ilu przypadkach potwierdzono brak związku ze szczepieniem?

Pytanie bardzo proste:

W ilu przypadkach zgonów zgłoszonych jako NOP po szczepieniu na kowid absolutnie wykluczono szczepionkę jako przyczynę zgonu?

Odpowiedź już taka prosta nie jest…

No i jak? Czujecie się teraz bezpieczniej? 🙂

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

Ilu Polaków zmarło dotychczas do 4 tygodni od szczepienia przeciw COVID-19

Czy można poważnie traktować urząd, który na pytanie:

„ile było dotychczas w Polsce zgonów do 4 tygodni od szczepienia przeciw COVID-19?

odpowiada:

„Raporty dotyczące epidemii COVID-19 są ogólnie dostępne i można się z nim zapoznać na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 . Raporty uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami.”?

Jeśli nikt w Polsce nie wie, ile osób dotychczas zmarło w następstwie czasowym szczepienia przeciw COVID-19, to znaczy, że monitorowanie bezpieczeństwa tych szczepień tak naprawdę nie istnieje, a mamy do czynienia jedynie z atrapą, która udaje, że coś tutaj jest „monitorowane” – czyli dokładnie tak, jak w przypadku przymusowego szczepienia dzieci (spróbujcie się dowiedzieć, ile dzieci w Polsce co roku umiera do 4 tygodni od szczepienia i jakie są przyczyny tych zgonów – nikt nie będzie wiedział, po prostu nikt).

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

 

Pfizer „rozwiewa wątpliwości” na temat swojej szczepionki mRNA Comirnaty COVID-19

Oto treść zapytania wysłanego do Pfizera i odpowiedź producenta szczepionki zamówionej przez Polskę w liczbie ponad 60 milionów dawek.

Wnioski każdy wyciąga sobie sam. 🙂


Dzień dobry.

Czy dobrze rozumiem czytając ChPL Waszej szczepionki przeciw covid-19, że 95% to jest „skuteczność” zmierzona dla objawowych zachorowań, ponieważ objawowo zachorowało 8 osób na 170, które zachorowały objawowo?

Ile osób w tym Waszym badaniu skuteczności w grupie szczepionej i w grupie placebo zachorowało bezobjawowo, skoro objawowo zachorowało 8 osób w grupie szczepionej i 162 osoby w grupie placebo?

Jakie były kryteria wykluczające z udziału w tym badaniu?

Jeśli zaszczepimy Waszą szczepionką milion osób i wszystkie narazimy na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 w taki sposób, że u osoby nieszczepionej doszłoby na pewno do zarażenia, to ile z tego miliona osób statystycznie zachoruje na covid-19 objawowo, ile bezobjawowo, a ile w ogóle nie zachoruje?

Jak wyglądałoby to w analogicznej grupie miliona osób, która otrzymałaby placebo?

Czym było placebo w badaniu skuteczności opisanym w ChPL?

Mam nadzieję, że niezwłocznie rozwiejecie Państwo moje wątpliwości, aby zachęcić mnie do szczepienia.


 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

 

„Czy szczepionka na COVID-19 jest bezpieczna? Tak, jest skuteczna!” – czyli eksperci Ministerstwa Zdrowia, którzy nie odróżniają skuteczności od bezpieczeństwa

To jest absolutnie niesamowite!

Ministerstwo Zdrowia publikuje filmiki, w których „eksperci” zachęcają do szczepienia przeciw COVID-19 i jakoś dziwnie żaden z nich nie chciał publicznie poświadczyć, że szczepionka jest bezpieczna.

Na pytanie, czy szczepionka jest bezpieczna, wszyscy oni „jak jeden mąż” odpowiedzieli, że szczepionka jest… SKUTECZNA! 🙂

Czy więc wytypowani przez Ministerstwo Zdrowia „eksperci”, którzy mają Was zachęcać do szczepienia „na kowid”, są aż tak głupi, że mylą pojęcie skuteczności i bezpieczeństwa, czy może raczej nie mają odwagi, aby publicznie oświadczyć, że szczepionka przeciw COVID-19 jest naprawdę bezpieczna?

Oto lista imienna „ekspertów”, którzy nie odróżniają skuteczności od bezpieczeństwa lub którym nie starczyło odwagi, aby publicznie zapewnić, że szczepionka jest bezpieczna, wraz z ich odpowiedziami na pytanie:


Profesor Jacek Wysocki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/403018181019996/


Profesor Robert Flisiak

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/214006870197623/


Profesor Małgorzata Pawłowska

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/743451986584983/


Doktor Konstanty Szułdrzyński

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/757691308180339/


Profesor Anna Piekarska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/425545751913842/


Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz

Czy szczepionka jest bezpieczna?


https://www.facebook.com/135889759813803/videos/301154937992879/

 

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

Pytania do zespołu do spraw COVID-19 przy Prezesie PAN

Oto email wysłany do członków zespołu powołanego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk zawierający pytania dotyczące stanowiska tego zespołu opublikowanego na stronie: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3210-stanowisko-7-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-szczepienie-jest-jedynym-racjonalnym-wyborem-dzieki-ktoremu-bedziemy-mogli-szybciej-wyjsc-z-pandemii

Pytania odnoszą się do fragmentu, w którym zespół zapewnia, że szczepienia są bezpieczne, ponieważ ciężkie odczyny poszczepienne w Polsce rzekomo występują „rzadziej niż 1/40000”, a „zgony po szczepieniach w praktyce nie występują”.

Minął tydzień i cisza. Nikt z zespołu nie znalazł chwili na rozwianie wątpliwości.

UWAGA: Możecie swobodnie korzystać z tego wzoru i wysyłać do nich takie same maile. Może gdy dostaną kilkadziesiąt kopii tych pytań, to komuś się zechce łaskawie udzielić odpowiedzi.


do: k.a.pyrc@uj.edu.pl,
jerzy.duszynski@pan.pl,
malgorzata.kossowska@uj.edu.pl,
r.owczuk@gumed.edu.pl,
ochab@ichf.edu.pl
data: 19 gru 2020, 16:43
temat: bezpieczeństwo szczepienia przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

W stanowisku opublikowanym na stronie PAN w dniu 15. grudnia napisaliście Państwo:

„Ryzyko wystąpienia zagrażającej życiu reakcji poszczepiennej (anafilaktycznej), wynosi ok. 1,3 na 1.000.000 podań. Jednak nawet w przypadku wystąpienia takiej reakcji osoba szczepiona od razu otrzymuje skuteczną pomoc medyczną w punkcie szczepień, odpowiednio przygotowanym i wyposażonym do tego, aby taką pomoc świadczyć. Inne reakcje poszczepienne (odczyny) klasyfikowane jako ciężkie występują sporadycznie (w Polsce rzadziej niż 1/40 000), a łagodne odczyny poszczepienne (w Polsce rzadziej niż 1/100) ustępują zwykle samoistnie. Zgony po szczepieniach w praktyce nie występują. Jak wynika z dostępnych dotąd danych, podobnego profilu bezpieczeństwa spodziewamy się również po szczepionce przeciwko COVID-19.”

W związku z powyższym uprzejmie zapytuję, czy w Państwa ocenie liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) zgłoszonych, jest tożsama z liczbą wszystkich NOP, do których doszło?

Może na przykładzie: otóż z raportu URPL za rok 2019 wynika, że w roku 2019 lekarze zgłosili w Polsce 1987 ciężkich NOP: 

Czy więc w Państwa ocenie w roku 2019 w Polsce wystąpiło jedynie 1987 NOP ciężkich, czy też wystąpiło ich więcej, ale ZGŁOSZONO jedynie 1987 takich zdarzeń?

Co ciekawe, liczba ciężkich NOP od lat sukcesywnie rośnie:

2016: 1004

2017: 1688

2018: 1757

2019: 1987

Zapytam inaczej: jeśli w roku 2019 w Polsce zgłoszono 1987 NOP ciężkich, to równocześnie ile ciężkich NOP pozostało niezgłoszonych? Zakładam, że dysponujecie Państwo taką wiedzą, skoro z taką pewnością publicznie piszecie Państwo, że ciężkie odczyny poszczepienne „występują sporadycznie (w Polsce rzadziej niż 1/40 000)”.

Chciałbym mieć pewność, że jako ludzie nauki o ponadprzeciętnej inteligencji odróżniacie Państwo liczbę NOP zgłoszonych od liczby wszystkich NOP, do których doszło, lub że po prostu zakładacie Państwo (a jeśli tak, to na jakiej podstawie?), że w Polsce każdy ciężki NOP (w tym także zakończony zgonem) jest zawsze bezwzględnie zgłaszany i ujmowany w statystykach, a więc że skuteczność zgłaszania NOP wynosi w Polsce 100%.

Z pewnością nie muszę Państwu wyjaśniać, jak bardzo istotna jest w tej sytuacji precyzja wyrażania poglądów – stąd te moje pytania.

Jeśli więc znana jest Państwu SKUTECZNOŚĆ zgłaszania ciężkich NOP w Polsce, rozumiana jako wyrażony procentowo stosunek liczby zgłoszeń ciężkich NOP do liczby wszystkich ciężkich NOP, do których doszło w danej jednostce czasu (np. w ciągu roku), to byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie mi takiej informacji.

Piszecie Państwo również: „Zgony po szczepieniach w praktyce nie występują”.

Skoro tak, to w takim razie uprzejmie proszę o informację, ile dzieci zmarło w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat do 4 tygodni od szczepienia i jakie były przyczyny wszystkich tych zgonów (wg kodów ICD-10).

O ile rozumiem, to muszą Państwo taką informacją dysponować, skoro z taką pewnością stwierdzacie Państwo, że zgony po szczepieniach „w praktyce nie występują”.

Proszę również o doprecyzowanie, co ludzie nauki obdarzeni ponadprzeciętną inteligencją rozumieją pod pojęciem „w praktyce nie występują”.

Ile zgonów rocznie w Polsce w wyniku szczepienia – tu proszę podać liczbę – to byłaby granica, po przekroczeniu której należałoby stwierdzić, że jednak zgony te „w praktyce występują”.

Chciałbym się również dowiedzieć, w jaki sposób w Państwa ocenie dziecko musiałoby umrzeć kilka dni po szczepieniu, aby można było uznać, że to był zgon „po szczepieniu”.

Stąd moje ostatnie już pytanie do Państwa: ile dzieci w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat zmarło „z nieznanych przyczyn” (kody R95 do R99 wg ICD-10) i skąd wiadomo, że w żadnym z tych przypadków szczepienie nie było przyczyną zgonu, pośrednią lub bezpośrednią, skoro przyczyna każdego z tych zgonów nie jest znana.

Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.

 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

Petycja do Ministra Zdrowia o równe traktowanie dzieci i dorosłych w sprawie obowiązku szczepień

Petycja do Ministra Zdrowia o równe traktowanie dzieci i dorosłych w sprawie obowiązku szczepień

 

kancelaria@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Skoro szczepienie przeciw potwornie groźnej chorobie zakaźnej COVID-19, która ponoć zabija codziennie kilkuset Polaków, ma być zupełnie dobrowolne i w pełni refundowane, to tym bardziej nie istnieją żadne podstawy ku temu, aby obowiązkowe było szczepienie dzieci przeciw innym chorobom zakaźnym, takim jak na przykład świnka, krztusiec czy różyczka.

Dlatego też niniejszą petycją wnoszę o traktowanie dzieci (oraz ich  rodziców) z takim samym szacunkiem, z jakim Rząd potraktował dorosłych Polaków, nie chcąc ich – nawet w obliczu tak potwornie przerażającej epidemii – zmuszać do szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Wnoszę więc o niezwłoczne zniesienie absurdalnego w tej sytuacji obowiązku poddawania wyłącznie dzieci szczepieniom ochronnym, skoro szczepienie przeciw COVID-19 jest dobrowolne pomimo że ta choroba zabija kilkaset osób dziennie, oraz wnoszę o wprowadzenie, w miejsce obowiązku – pełnej dobrowolności wszystkich dostępnych szczepień dla dzieci przy jednoczesnym utrzymaniu ich pełnej refundacji dla każdego dziecka, którego rodzice będą chcieli je zaszczepić.

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych wraz z treścią petycji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem,
………………………….

Szczepionka przeciw COVID-19 czyli pytania do Ministra Zdrowia i dokumenty „którymi organ nie dysponuje i które należy skierować do producenta”…

Rząd kupił 60 milionów dawek szczepionki „na kowid”.

Czy rząd wie, co kupił?

Oto pytania do Ministra Zdrowia i otrzymana „odpowiedź”.


Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Na ilu osobach w wieku 65+ z chorobami przewlekłymi testowano klinicznie szczepionki przeciw covid-19 zamówione przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek i jakie to były choroby przewlekłe oraz jakie były wnioski z tych testów?

Na ilu osobach w wieku poniżej 65 lat z chorobami przewlekłymi testowano klinicznie szczepionki przeciw covid-19 zamówione przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek i jakie to były choroby przewlekłe oraz jakie były wnioski z tych testów?

Na ilu osobach z łagodną infekcją testowano klinicznie szczepionki przeciw covid-19 zamówione przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek i jakie były wnioski z tych testów?

Na ilu osobach z łagodną gorączką testowano klinicznie szczepionki przeciw covid-19 zamówione przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek i jakie były wnioski z tych testów?

Na ilu osobach z aktywnym bezobjawowym zachorowaniem na covid-19 testowano klinicznie szczepionki przeciw covid-19 zamówione przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek i jakie były wnioski z tych testów?

Czy szczepionką przeciw covid-19 zamówioną przez Polski rząd można się bezpiecznie zaszczepić w trakcie aktywnej bezobjawowej infekcji covid-19, a jeśli tak, to które badania kliniczne na to wskazują?

Jak długo utrzymuje się poszczepienna odporność na zachorowanie na covid-19?
Jakie były kryteria wykluczające z udziału w poszczególnych badaniach klinicznych szczepionek przeciw covid-19 zamówionych przez Polski rząd w liczbie obecnie już 60 milionów dawek?

Wnoszę o udostępnienie kopii stosownej dokumentacji w odniesieniu do szczepionek, które w liczbie 60mln dawek Polska już zamówiła.


 


Chcesz mi pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.