Bezpieczeństwo szczepień przeciw covid-19 – pytania do Ministra Zdrowia

kancelaria@mz.gov.pl

Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

 1. Gdzie zostały przez Ministerstwo Zdrowia udostępnione dla Polaków dane o wszystkich zgonach (bez względu na przyczynę zgonu) od stycznia 2021 z podziałem na zgony wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19, analogicznie do publicznie dostępnej bazy danych o zgonach „na covid” https://basiw.mz.gov.pl/analizy/covid/statystyki-zakazen-i-zgonow-z-powodu-covid-19z-uwzglednieniem-zaszczepienia-przeciw-covid-19/, aby każdy Polak mógł sobie samodzielnie sprawdzić, jak często w jego roczniku (lub przynajmniej w jego grupie wiekowej) dochodzi obecnie do zgonów w populacji zaszczepionej i nieszczepionej przeciw covid-19?
 1. Gdzie zostały przez Ministerstwo Zdrowia udostępnione dla Polaków dane o wszystkich hospitalizacjach, zawałach, udarach, wylewach i zakrzepicach od stycznia 2021 z podziałem na kategorie osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19, aby każdy Polak mógł sobie samodzielnie sprawdzić, jak często w jego roczniku (lub przynajmniej w jego grupie wiekowej) dochodzi obecnie do zawałów, udarów, wylewów i zakrzepic w populacji zaszczepionej i nieszczepionej przeciw covid-19?
 1. Jakie przepisy prawa uniemożliwiają Ministerstwu Zdrowia ujawnienie danych o wszystkich zgonach wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19, skoro jednocześnie żadne przepisy prawa nie uniemożliwiają Ministerstwu Zdrowiu ujawnienia danych o zgonach „na covid” w kontekście szczepień przeciw covid-19?
 1. Czy istnieją jakieś inne niż jedynie zła wola Ministra Zdrowia przyczyny, dla których Ministerstwo Zdrowia nie chce ujawnić danych o wszystkich zgonach w Polsce od stycznia 2021 z podziałem na osoby nieszczepione i zaszczepione przeciw covid-19, aby każdy Polak mógł sobie samodzielnie sprawdzić, jak często w jego grupie wiekowej dochodzi obecnie do zgonów w populacji zaszczepionej i nieszczepionej przeciw covid-19?
 1. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia uniemożliwia Polakom (poprzez utajnienie danych) samodzielne sprawdzenie, jak często dochodzi obecnie w Polsce do zgonów, hospitalizacji, zakrzepic, zawałów, udarów i wylewów w populacji nieszczepionej i zaszczepionej przeciw covid-19? Czy ktoś zabronił Ministrowi Zdrowia ujawniania tych danych? Jeśli tak, to kto i na jakiej podstawie prawnej?
 1. Czy Polacy, którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę dowolnej szczepionki przeciw covid-19 umierają OBECNIE ogólnie częściej, rzadziej, czy równie często, jak Polacy nieszczepieni przeciw covid-19?
 1. Czy Polacy, którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę dowolnej szczepionki przeciw covid-19 chorują OBENIE na zawały serca, wylewy, udary i zakrzepice częściej, rzadziej, czy równie często, jak Polacy nieszczepieni przeciw covid-19?
 1. Czy Polacy, którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę dowolnej szczepionki przeciw covid-19 są OBECNIE hospitalizowani (bez względu na przyczynę hospitalizacji) częściej, rzadziej, czy równie często, jak Polacy nieszczepieni przeciw covid-19?
 1. Czy dysponując populacją niemal 23 milionów Polaków zaszczepionych przeciw covid-19 oraz populacją kontrolną 15 milionów Polaków nieszczepionych przeciw covid-19 Ministerstwo Zdrowia monitoruje ogólną częstość zgonów wśród Polaków zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19 w poszczególnych grupach wiekowych? Jeśli tak, to w jaki sposób odbywa się to monitorowanie i jakie są jego wyniki?
 1. Czy dysponując populacją niemal 23 milionów Polaków zaszczepionych przeciw covid-19 oraz populacją kontrolną 15 milionów Polaków nieszczepionych przeciw covid-19 Ministerstwo Zdrowia monitoruje ogólną częstość występowania zawałów serca, udarów, wylewów i zakrzepic wśród Polaków zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19 w poszczególnych grupach wiekowych? Jeśli tak, to w jaki sposób odbywa się to monitorowanie i jakie są jego wyniki?
 1. Czy dysponując populacją niemal 23 milionów Polaków zaszczepionych przeciw covid-19 oraz populacją kontrolną 15 milionów Polaków nieszczepionych przeciw covid-19 Ministerstwo Zdrowia monitoruje ogólną częstość hospitalizacji wśród Polaków zaszczepionych i nieszczepionych przeciw covid-19 w poszczególnych grupach wiekowych? Jeśli tak, to w jaki sposób odbywa się to monitorowanie i jakie są jego wyniki? 

Nadmieniam, że baza zgonów dostępna pod adresem https://basiw.mz.gov.pl/analizy/covid/statystyki-zakazen-i-zgonow-z-powodu-covid-19z-uwzglednieniem-zaszczepienia-przeciw-covid-19/ jest bezużyteczna dla oceny bezpieczeństwa szczepień przeciw covid-19, ponieważ znajdują się w niej wyłącznie zgony „na covid”, a dodatkowo w rozumieniu tej bazy zgon przed „pełną dawką” jest zgonem osoby „nieszczepionej”.

Print Friendly, PDF & Email