Kpina z logiki, czyli „analiza” PZH wpływu szczepień przeciw COVID-19 na umieralność

Państwowy Zakład Higieny udaje, że zbadał wpływ szczepień przeciw COVID-19 na ogólną umieralność w populacji szczepionej w porównaniu do populacji nieszczepionej.

„Analiza” PZH jest oparta na prymitywnym oszustwie polegającym na tym, że osoby, które zmarły pomiędzy pierwszą, a drugą dawką dwudawkowej szczepionki, potraktowano jako osoby „nieszczepione”.

Takie założenie oczywiście całkowicie wypacza wyniki tej analizy – oczywiście na korzyść tych  szczepionek, bo każdy zgon osoby „nie w pełni zaszczepionej” został tutaj potraktowany jako zgon osoby bez ani jednego zastrzyku. W ten sposób sztucznie zaniżono rzeczywistą liczbę zgonów wśród osób zaszczepionych.

Gdyby ta analiza została wykonana uczciwie, to osobą „zaszczepioną” byłaby każda osoba, która otrzymała PRZYNAJMNIEJ JEDEN zastrzyk dowolnej szczepionki przeciw COVID-19.

Zachęcam do wysyłania do PZH takich wniosków o informację publiczną:

dyrektor@pzh.gov.pl
informacja.publiczna@pzh.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

W nawiązaniu do raportu „Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19” dostępnego na stronie internetowej:
https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych-02-2022/
niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:

1. dlaczego analizując wpływ szczepień przeciw covid-19 na ogólne ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu covid-19 Państwowy Zakład Higieny przyjął założenie, że osoba „zaszczepiona”, to osoba po jednej dawce szczepionki J&J lub osoba po przynajmniej dwóch dawkach pozostałych szczepionek przeciw COVID-19?

2. dlaczego analizując wpływ szczepień przeciw covid-19 na ogólne ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu covid-19 Państwowy Zakład Higieny nie przyjął założenia, że osoba „nieszczepiona” to osoba bez ani jednej dawki dowolnej szczepionki przeciw covid-19, a osoba „zaszczepiona” to osoba po przyjęciu przynajmniej jednej dawki dowolnej szczepionki przeciw covid-19?

3. jakie byłyby wyniki przedmiotowej analizy, gdyby przyjąć, że osoba „nieszczepiona” to osoba bez ani jednej dawki dowolnej szczepionki przeciw covid-19, a osoba „zaszczepiona” to osoba po przyjęciu przynajmniej jednej dawki dowolnej szczepionki przeciw covid-19?

4. Ile dni po przyjęciu jednej dawki szczepionki J&J musiało upłynąć, aby osobę zaszczepioną jedną dawką szczepionki J&J można było uznać za „zaszczepioną” w rozumieniu przedmiotowej analizy?

5. Ile dni po przyjęciu dwóch dawek szczepionek przeciw covid-19 musiało upłynąć, aby osobę zaszczepioną dwiema dawkami można było uznać za „zaszczepioną” w rozumieniu przedmiotowej analizy?

6. Czy osoby zaszczepione przeciw covid-19, dla których nie była podana data drugiej dawki albo pierwszej w przypadku szczepionki J&J, zostały w przedmiotowej analizie zakwalifikowane do grona osób „nieszczepionych”?

7. Ile osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw covid-19 zakwalifikowano w przedmiotowej analizie do grona osób „nieszczepionych”?

8. Ile osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw covid-19, ale zakwalifikowanych w przedmiotowej analizie do grona osób „nieszczepionych”, zmarło w okresie objętym przedmiotową analizą?

Z góry dziękuję.
………………………..


Aktualizacja – odpowiedź PZH na powyższe  pytania wygląda tak:

Print Friendly, PDF & Email