Miesięczne archiwum: grudzień 2022

PZH odmawia ujawnienia danych o wszystkich zgonach wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych

Okazuje się, że w Polsce, jeśli chodzi o dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw COVID-19, to dane o skuteczności mogą być jawne, a dane o bezpieczeństwie muszą być tajne.

Dane o zgonach, ale tylko „na covid” są ogólnie dostępne pod tym adresem: https://basiw.mz.gov.pl/analizy/covid/statystyki-zakazen-i-zgonow-z-powodu-covid-19z-uwzglednieniem-zaszczepienia-przeciw-covid-19/ i jakoś Ministerstwo Zdrowia nie ma żadnego problemu, żeby publikować tak szczegółowe informacje o zgonach (z podziałem na „zaszczepionych „i „nieszczepionych”) – ale tylko „na covid”.

Jeśli natomiast poprosicie ich o dane o wszystkich zgonach w Polsce z podziałem na osoby zaszczepione  i nieszczepione, to nagle się okazuje, że takie dane są „medyczne” i nie wolno ich ujawniać.

Oto kolejny przykład odmowy udostępnienia danych, na podstawie których można by było zweryfikować, czy te szczepionki aby na pewno nie zabijają więcej ludzi, niż chronią przed covidem.

Treść wniosku była następująca:

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi zbioru danych otrzymanego przez NIZP z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, który łączył w sobie dane o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wraz z datą zgonu, oraz dane o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia, o którym mowa w raporcie dostępnym na stronie internetowej:
https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych-02-2022/

Oczywiście jeśli zbiór danych zawiera dane osobowe osób zmarłych, to proszę go odpowiednio zanonimizować.
W odniesieniu do każdej osoby, której dane zawiera przedmiotowy zbiór danych, wnoszę jedynie o udostępnienie mi następujących danych:
rok urodzenia, płeć, data wykonania pierwszego zabiegu szczepienia przeciw covid-19 (o ile ta osoba była zaszczepiona, bez względu na nazwę szczepionki), data zgonu (o ile ta osoba zmarła).
Dane udostępnione mi w ten sposób nie pozwolą więc w żaden sposób zidentyfikować z imienia i nazwiska żadnej z tych osób, więc nie ma żadnych przeszkód, aby udostępnić mi dane w takiej formie.

Uzasadniając szczególną istotność dla interesu publicznego wyjaśniam, że celem niniejszego wniosku jest po pierwsze sprawdzenie poprawności wyliczeń wykonanych przez NIZP na potrzeby w/w raportu oraz wykonanie na tych danych innych analiz, których nie wykonał NIZP.
Przykładowo, na potrzeby raportu błędnie przyjęto, że osoba „zaszczepiona” to osoba dopiero po drugiej dawce szczepionek dwudawkowych, co całkowicie wypacza wyniki tej analizy, ponieważ każdy zgon pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki Pfizera został przez NIZP zaliczony do kategorii zgonów „osób nieszczepionych”, co jest oczywiście piramidalną bzdurą przeczącą wszelkiej logice jeśli celem badania jest określenie ewentualnego wpływu zastrzyku ze szczepionką na ogólną umieralność w populacji.

Moim celem jest również udostępnienie publicznie tego zbioru danych, gdy go otrzymam od NIZP, aby każdy inny analityk mógł sobie na podstawie tej bazy wykonać swoje własne badania i analizy, co powinno się przyczynić do zwiększenia zaufania do szczepień przeciw COVID-19, a przecież nam wszystkim wspólnie zależy, aby jak najwięcej Polaków zaszczepiło się przeciw COVID-19, prawda? Więc niniejszy wniosek jest szczególnie istotny dla interesu publicznego, ponieważ tylko jawność tego typu danych jest w stanie zachęcić Polaków do szczepienia przeciw COVID-19.

A odmowa wraz z uzasadnieniem wygląda tak:

Ministerstwo Zdrowia nie chce ujawnić danych dotyczących bezpieczeństwa szczepień przeciw covid-19

Oto dowód, że Ministerstwo Zdrowia nie chce ujawnić danych, na podstawie których można by było stwierdzić, czy szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne.

Wniosek dotyczył następujących informacji:

„Jak często w roku 2022 zawały serca i udary występują w Polsce u osób w wieku 20-40 lat, z podziałem na zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw covid-19 i na niezaszczepionych?

Ilu Polaków zmarło dotychczas do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw covid-19?”.

Ministerstwo odmawia odpowiedzi na powyższe pytania (poprzez „umorzenie postępowania”) pod pretekstem, że informacje te są „objęte wnioskiem dane zawarte w Systemie Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.” co jest oczywiście bezczelną bzdurą, no ale coś musieli wymyślić, aby formalnie mieć podkładkę pod odmowę.

   


Gdyby ktoś chciał mnie wspomóc w utrzymaniu tego bloga (jeśli uważa, że to, co robię, jest potrzebne), to szczegóły znajdzie TUTAJ.

Skąd wiadomo, że zgon po szczepieniu nie jest związany ze szczepieniem?

Pytanie skierowane do Ministerstwa Zdrowia dnia 24 listopada 2022:

„Jeśli 37 dni po szczepieniu przeciw COVID-19 doszło do nagłego zgonu np. z powodu zawału, udaru lub zakrzepicy, to skąd wiadomo, czy zgon ten nie był wynikiem powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19?”

Ministerstwo Zdrowia przekazało sprawę do URPL i URPL odpowiada tak:

Czyli w skrócie dużo lania wody po to, żeby na samym końcu przypomnieć, że każdy się szczepi na własną odpowiedzialność. 🙂

 


Gdyby ktoś chciał mnie wspomóc w utrzymaniu tego bloga (jeśli uważa, że to, co robię, jest potrzebne), to szczegóły znajdzie TUTAJ.