Miesięczne archiwum: styczeń 2018

Obywatelska Kontrola Krzyżowa w AOTMiT oraz Ministerstwie Zdrowia :)

Ministerstwo Zdrowia pisze, że analizy uzasadniające szczepienia ochronne przygotowuje AOTMiT. Agencja odpowiada, że Ministerstwo nie zlecało jej żadnych analiz.

W takim razie sprawdźmy, jak to jest w rzeczywistości.

Wyślemy wniosek o informację publiczną do AOTMiT a do wiadomości zamieścimy Ministerstwo Zdrowia. Do wniosku będziemy potrzebować ten załącznik: Załącznik do maila do AOTMiT oraz MZ

***

biuroprawne@aotm.gov.pl
sekretariat@aotm.gov.pl
kancelaria@mz.gov.pl
odp.e-md@mz.gov.pl

Dzień dobry.

W załączonym piśmie z Ministerstwa Zdrowia czytamy „Ponadto Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazał efektywność kosztową w zakresie szczepień potwierdził jednoznacznie istotną skuteczność terapeutyczną stosowania szczepionki przeciwko streptococcus pneumoniae„.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej: kopia dokumentu, w którym „Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazał efektywność kosztową w zakresie szczepień potwierdził jednoznacznie istotną skuteczność terapeutyczną stosowania szczepionki przeciwko streptococcus pneumoniae” bo zakładam, że Ministerstwo Zdrowia wie, o czym pisze.

Jednocześnie w załączonym piśmie czytamy „Analizę medycznych korzyści wprowadzania nowych konkretnych szczepień ochronnych do Programu Szczepień Ochronnych prowadzi m. in. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji„.

Wnoszę więc o udostępnienie mi kopii dokumentacji zawierającej „analizę medycznych korzyści wprowadzania nowych konkretnych szczepień ochronnych do Programu Szczepień Ochronnych” w odniesieniu do szczepienia przeciwko streptococcus pneumoniae bo zakładam, że Ministerstwo Zdrowia wie, o czym pisze.

Proszę również o informację, który urząd w tym kraju przeprowadza analizę EKONOMICZNYCH korzyści prowadzenia szczepień ochronnych, jeśli tym urzędem nie jest AOTMiT oraz który urząd w tym kraju przeprowadza analizę wpływu szczepień ochronnych na ogólną kondycję zdrowotną Polaków, jeśli tym urzędem nie jest AOTMiT.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres …………………………….

Z poważaniem,

………………….

do wiadomości: Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przedstawia uzasadnienie dla szczepień przeciwko pneumokokom

Należy się jedynie domyślać, że poniższe jest być może odpowiedzią na ten wniosek o informację publiczną: https://szczepienie.info/celowosc-pso-wniosek-o-inf-publiczna-do-ministra-zdrowia/ 

Niestety urzędnicy Ministerstwa Zdrowia nie mają, jak widać, w zwyczaju informować, na który wniosek odpowiadają.

Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy szczepienia ochronne pozytywnie wpływają na zdrowie Polaków

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną (nie wiadomo, na który, bo urzędnicy MZ nie mają w zwyczaju podawać, na który z kilkunastu otrzymanych wniosków odpowiadają) Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie może przedstawić żadnych dokumentów, które świadczyłyby o tym, że program szczepień ochronnych przyczynia się do poprawy ogólnego zdrowia Polaków, że prawny przymus szczepień poprawia stan wyszczepialności oraz że w wyniku szczepień kupujemy mniej leków, bo jesteśmy coraz zdrowsi.

Fragment pisma:

Ekonomiczne uzasadnienie szczepień ochronnych – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

No i robi się coraz ciekawiej.

Prosimy Ministerstwo Zdrowia o dokumenty uzasadniające ekonomiczny sens szczepień ochronnych przeciw pneumokokom (160 „baniek” rocznie!) i odsyła się nas do AOTMiT.

Pytamy więc o to AOTMiT, a tu taka oto niespodzianka:

***

od: Biuro Prawne biuroprawne@aotm.gov.pl
do: „[…]@gmail.com” <[…]@gmail.com>
data: 12 stycznia 2018 14:31
temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 stycznia 2018 r w sprawie udostępnienia informacji publicznej poprzez przesłanie kopii dokumentów, które uzasadniają sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowych szczepień,  uprzejmie informuję, iż  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” nie otrzymała żadnego zlecenia w zakresie oceny sensu ekonomicznego wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom, sensu ekonomicznego utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy, WZW B, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, odrze, śwince oraz  różyczce.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie został wytworzony w Agencji żaden dokument dotyczący przedmiotowego wniosku.

Biuro Prawne
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
aI. Krasickiego 26; 02-611 Warszawa
tel.: 22 56 67 218

Sekretariat: 22 56 67 200
faks.: 22 566 72 02
biuroprawne@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

***

No i co teraz? 🙂

To kto nam uzasadni, że obecnie prawie pół miliarda złotych wydawane rocznie na szczepienia ochronne ma jakiekolwiek pokrycie w dokumentach, które uzasadniają ekonomiczny sens takiej zabawy?…

Uzasadnienie ekonomiczne szczepień ochronnych: MZ odsyła do AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to organ, który zdaniem Ministerstwa Zdrowia posiada dokumenty uzasadniające ekonomicznie szczepienia ochronne – na przykład przeciw pneumokokom:

Skoro tak, to zapytajmy o te dokumenty w AOTMiT. 🙂

***

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa
sekretariat@aotm.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

Na podstawie mojego prawa dostępu do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi kopii dokumentów, które uzasadniają:

 1. sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom,
 2. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy,
 3. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw WZW B,
 4. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw błonicy,
 5. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw, tężcowi,
 6. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw krztuścowi,
 7. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw polio,
 8. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw Hib,
 9. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw odrze,
 10. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw śwince,
 11. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw różyczce.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ……………………………….

Z poważaniem,
……………………………………
[imię nazwisko i adres zamieszkania, jeśli chcecie go podawać]

 

GIS informuje: szczepienia nie są po to, abyśmy byli zdrowsi.

Główny Inspektora Sanitarny udzielił dziś odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, w którym prosiliśmy GIS aby przedstawił nam jakiekolwiek dokumenty, z których wynikałoby, że szczepienia mają pozytywny wpływ na zdrowie Polaków.

Treść otrzymanej odpowiedzi wydaje się wskazywać, że program szczepień ochronnych nie jest prowadzony po to, abyśmy byli zdrowsi, ale wyłącznie po to, aby ograniczyć ilość zachorowań na niektóre choroby zakaźne, od mocno nieprzyjemnej błonicy poczynając, na zupełnie banalnej śwince i różyczce kończąc. A zdrowie Polaków? A kto by się przejmował zdrowiem, ważne, że dzieci mniej chorują na świnkę…

Czyli my prosimy GIS o dokumenty, które świadczą o tym, że z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych sukcesywnie maleje ilość dzieci oraz osób dorosłych, u których diagnozuje się wszelkiego rodzaju alergie (uczulenia), a w odpowiedzi, jakby nie rozumiejąc pytania, GIS mówi nam, że:

Celem realizacji Programu Szczepień Ochronnych jest zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym.

My prosimy GIS o dokumenty, z których wynikałoby, że Polacy coraz mniej chorują na choroby nowotworowe, a GIS odpowiada, że:

do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie liczby zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce

Czyli GIS zupełnie się nie interesuje tym, czy Polacy dzięki szczepieniom mniej chorują. Jedyne, co się liczy, to efekt doraźny w postaci ograniczenia ilości zachorowań na choroby zakaźne.

Jeśli generalnie „dzięki” powszechnym szczepieniom kolejne pokolenia są coraz bardziej chorowite, to jest zupełnie bez znaczenia. Bo najważniejsze jest, że ograniczyliśmy ilość zachorowań dzieci na morderczą świnkę i równie zabójczą różyczkę.

Zapamiętajmy: Urząd, który co rok ustala kalendarz szczepień obowiązkowych, nie monitoruje w żaden sposób kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Planowanie szczepień odbywa się więc w zupełnym oderwaniu od ewentualnych SKUTKÓW UBOCZNYCH tych szczepień.

Jeśli poprosimy GIS o dokumenty, które świadczyć będą o tym, że organizm dziecka jest biologicznie (ewolucyjnie) w pełni przystosowany do przeprowadzenia na nim wszystkich przewidzianych w obecnym Programie Szczepień Ochronnych zabiegów szczepienia w ilościach dawek i terminach wynikających z kalendarza szczepień, to GIS odpowie, że:

Program Szczepień Ochronnych jest realizowany wyłącznie w grupach wiekowych, dla których zgodnie Charakterystyką Produktu Leczniczego, bezpieczeństwo szczepionki zostało zbadane.

Więc w ocenie GIS szczepienia są bezpieczne, ponieważ… tak twierdzą producenci szczepionek.

Prosimy GIS o dokumenty, z których wynika, że łączne wykonanie na dziecku od dnia urodzenia do ukończenia przez nie  18 miesiąca życia aż 19 zabiegów domięśniowego podania szczepionek zawierających w sumie kilkanaście różnych antygenów, adiuwantów, konserwantów i stabilizatorów nie szkodzi zdrowiu dziecka, a GIS odpowiada, że:

Program Szczepień Ochronnych jest realizowany wyłącznie szczepionkami, które zostały zbadane w zakresie zarówno ich immunogenności jak również bezpieczeństwa i na tej podstawie – zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi – dopuszczone są do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze raz:

GIS nie dysponuje żadnym dokumentem, z którego wynikałoby, że kombinacja szczepionek przewidziana w kalendarzu szczepień jest dla Twojego dziecka w pełni bezpieczna.

Pamiętajmy: żadna szczepionka nie jest badana pod kątem skutków ubocznych jej podania w kombinacji z kilkunastoma innymi szczepionkami narzucanej przez kalendarz szczepień.

I GIS nie ma żadnych dokumentów, które świadczyłyby o tym, że taka kombinacja kilkunastu szczepionek jest bezpieczna dla zdrowia dziecka.

Ale chwileczkę…

Co to w ogóle oznacza, że szczepionki zostały zbadane „w zakresie bezpieczeństwa”? Jakiego bezpieczeństwa? Co znaczy, że szczepionka jest „bezpieczna”? Że z dużym prawdopodobieństwem szczepionka nie zabije dziecka od razu, tylko być może dopiero za 60 lat?

Już wkrótce kolejne wnioski o informację publiczną do Głównego Inspektora Sanitarnego… 🙂

A oto pełna treść odpowiedzi GIS na TEN wniosek.

***

od: Joanna Kalinowska-Morka j.kalinowska@gis.gov.pl
do: „[…]@gmail.com” <[…]@gmail.com>
data: 11 stycznia 2018 09:01
temat: odpowiedx na wniosek
wysłana przez: gis.gov.pl

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany do Głównego Inspektoratu Sanitarnego pocztą mailową uprzejmie informuję jak następuje:

Podstawę do zakupu szczepionek do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, które są wykonywane w terminach wskazanych w Programie Szczepień Ochronnych, stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849 z późn, zm.), które określają:

1)       grupy osób podlegających szczepieniom obowiązkowym,

2)  rodzaje szczepień przeciw chorobom zakaźnym, którym osoby należące do przedmiotowych  grup osób podlegają.

W pracy Głównego Inspektoratu Sanitarnego –  na przestrzeni 17 lat jego funkcjonowania jako centralnego urzędu administracji publicznej – były i są wykorzystywane liczne publikacje fachowe z obszaru chorób zakaźnych i szczepień ochronnych. Przedstawiona lista publikacji nie ma więc charakteru wyczerpującego, a jedynie charakter przykładowy. Przedstawienie pełnej listy publikacji fachowych związanych z tematyką chorób zakaźnych,  zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym wakcynologii, z której korzystali oraz korzystają pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych, kształcenia podyplomowego oraz kształcenia w ramach bieżącego wykonywania czynności zawodowych związanych z zapobieganiem i zwalczania chorób zakaźnych nie jest możliwe.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Główny Inspektor Sanitarny nie jest podmiotom właściwym do zakupu szczepionek niezbędnych do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny nie prowadzi rozpoznania rynku w zakresie dostępności szczepionek niezbędnych do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, nie sporządza specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę szczepionek do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, nie zakupuje, ani też nie finansuje zakupu szczepionek na potrzeby realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania) wskazujących, że „z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych sukcesywnie maleje ilość chorób nowotworowych w przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców Polski w danym roku kalendarzowym” uprzejmie informuję, że do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie liczby zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce, dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania) wskazujących, że „z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych sukcesywnie maleje ilość dzieci oraz osób dorosłych, u których diagnozuje się wszelkiego rodzaju alergie (uczulenia)”, uprzejmie informuję, że do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie liczby przypadków alergii w Polsce, dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Celem realizacji Programu Szczepień Ochronnych jest zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym. Informacje o liczbie zachorowań na choroby zakaźne w latach, w których były realizowane obowiązkowe szczepienia ochronne znajdują się w bieżących „Meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce”, dostępnych na stronach internetowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zaś informacja o zachorowaniach na choroby zakaźne w latach wcześniejszych jest dostępna w opracowanej przez pracowników naukowych Państwowego Zakładu Higieny publikacji „Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku”, red. J.  Kostrzewski, W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk. Warszawa 2001.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania) wskazujących, że „z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych maleje sprzedaż leków przepisywanych przez lekarzy na receptę, co przekłada się na coraz mniejsze wydatki budżetu państwa na leki refundowane, etc.” uprzejmie informuję, że do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie wielkości sprzedaży, ani też liczby leków przepisywanych przez lekarzy na receptę, dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania) wskazujących, że „z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych maleje liczba świadczeń udzielanych ubezpieczonym w ramach programu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponieważ zarówno dzieci jak i osoby dorosłe dzięki powszechnym szczepieniom po prostu coraz mniej chorują, więc z roku na rok coraz rzadziej są zmuszeni do korzystania z porad lekarza pierwszego kontaktu (internisty i pediatry)”, uprzejmie informuję, że do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie liczby porad ubezpieczonym u lekarzy pierwszego kontaktu, dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacja o liczbie przypadków zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi jest dostępna w publikacji „Choroby zakaźne w Polsce” pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania) wskazujących, że „z każdym kolejnym rokiem obowiązywania Programu Szczepień Ochronnych skróceniu ulega czas oczekiwania na wszelkiego rodzaju specjalistyczne zabiegi medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ zarówno dzieci jak i osoby dorosłe coraz mniej chorują, więc z roku na rok maleje zapotrzebowanie na tego typu specjalistyczne leczenie„, uprzejmie informuję, że do ustawowego zakresu zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy monitorowanie czasu oczekiwania na wszelkiego rodzaju specjalistyczne zabiegi medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania), które „poświadczają, że łączne wykonanie na dziecku (wg kalendarza szczepień na rok 2018) od dnia urodzenia do ukończenia przez nie  18 miesiąca życia aż 19 zabiegów podania domięśniowo preparatów zawierających w sumie kilkanaście różnych antygenów, adiuwantów, konserwantów i stabilizatorów (np. wodorotlenek glinu, fosforan glinu, tiomersal, cukry, białka, aminokwasy, formaldehyd, białka jaja kurzego, białka drożdży, antybiotyki w różnych stężeniach i wzajemnych konfiguracjach) w najmniejszym stopniu nie wpływa negatywnie na zdrowie dziecka”, uprzejmie informuję że Program Szczepień Ochronnych jest realizowany wyłącznie szczepionkami, które zostały zbadane w zakresie zarówno ich immunogenności jak również bezpieczeństwa i na tej podstawie – zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi – dopuszczone są do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje na temat możliwych niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogą być spowodowane przez te szczepionki są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dodatkowymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania), które „bez żadnych wątpliwości wykazują, że organizm dziecka jest biologicznie (ewolucyjnie) w pełni przystosowany do przeprowadzenia na nim wszystkich przewidzianych w obecnym Programie Szczepień Ochronnych zabiegów szczepienia w ilościach dawek i terminach wynikających z Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018” uprzejmie informuję, że Program Szczepień Ochronnych jest realizowany wyłącznie w grupach wiekowych, dla których zgodnie Charakterystyką Produktu Leczniczego, bezpieczeństwo szczepionki zostało zbadane. Program Szczepień Ochronnych jest realizowany wyłącznie szczepionkami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi, zostały dopuszczone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania), z których „jednoznacznie wynika, że pozbawienie dziecka – za pomocą Programu Szczepień Ochronnych – możliwości naturalnego przechorowania tzw. “chorób zakaźnych wieku dziecięcego pozostaje bez jakiegokolwiek NEGATYWNEGO wpływu lub wręcz wywiera korzystny wpływ na “programowanie” układu odpornościowego organizmu dziecka, co przekłada się później na LEPSZĄ ogólną kondycję zdrowotną osoby szczepionej zgodnie z PSO w porównaniu do osób nieszczepionych.”, uprzejmie informuję, że Program Szczepień Ochronnych jest opracowywany zgodnie z aktualną wiedzą naukową z dziedziny medycyny, która na przestrzeni ponad 200 lat rozwoju nauki o szczepieniach (wakcynologia) w jednoznaczny sposób wykazała na wysoką efektywność szczepień ochronnych jako metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Do ustawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy natomiast prowadzenie badań naukowych, w związku z powyższym  w zakresie swojego działania Urząd wykorzystuje publikacje naukowe, które są podstawą nauczania medycyny na kierunkach medycznych uczelni wyższych i stanowią podstawę wykonywania zawodów medycznych (lekarza, pielęgniarki i położnej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wskazane we wcześniejszej części odpowiedzi na przedmiotowy wniosek. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nie jest znane pojęcie “programowanie” układu odpornościowego. W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dodatkowymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania), z których wynika „że efektem programu szczepień ochronnych winna być zauważalna z roku na rok generalna coraz lepsza kondycja zdrowotna obywateli Polski” uprzejmie informuję, że Program Szczepień Ochronnych jest opracowywany zgodnie z aktualną wiedzą naukową z dziedziny medycyny, która na przestrzeni ponad 200 lat rozwoju nauki o szczepieniach  w jednoznaczny sposób wykazała na wysoką efektywność szczepień ochronnych jako metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Do ustawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy natomiast prowadzenie badań naukowych, w związku z powyższym w zakresie swojego działania Urząd wykorzystuje publikacje naukowe, które są podstawą nauczania medycyny na kierunkach medycznych uczelni wyższych i stanowią podstawę wykonywania zawodów medycznych (lekarza, pielęgniarki i położnej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wskazane we wcześniejszej części odpowiedzi na przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dodatkowymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do udostępnienia kopii dokumentów (opracowania, raporty, analizy, badania), które „uzasadniają tezę, iż organizm człowieka urodzonego w roku 2018, w 19-tym roku jego życia, czyli tuż po zakończeniu Programu Szczepień Ochronnych obowiązującego w roku 2018, będzie mieć układ odpornościowy sprawny co najmniej w takim samym stopniu, jak układ odpornościowy człowieka, który nie był szczepiony, a więc miał okazję naturalnie przechorować choroby zakaźne wieku dziecięcego takie jak np. odra, świnka, czy różyczka” uprzejmie informuję, że celem Programu Szczepień Ochronnych jest zapobieganie zachorowaniom na choroby zakaźne, które zawsze niosą ryzyko wystąpienia takich negatywnych konsekwencji jak cierpienie związane z chorobą, a także ryzyko powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku przebiegu klinicznego samego zachorowania lub występujących w jego efekcie powikłań.

Odporność naturalna będącą skutkiem przechorowania niektórych chorób zakaźnych chroni jedynie przed POWTÓRNYM zachorowaniem na tę samą chorobę, nie chroni natomiast przed pierwszym zachorowaniem. W związku z powyższym wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży ma wymiar nie tylko obowiązku moralnego ze strony rodziców i opiekunów dzieci, lecz również obowiązku, którego wykonanie jest w Polsce zabezpieczone przepisami prawna powszechnie obowiązującego. Program Szczepień Ochronnych jest opracowywany zgodnie z aktualną wiedzą naukową z dziedziny medycyny, która na przestrzeni ponad 200 lat rozwoju nauki o szczepieniach (wakcynologii) , która w jednoznaczny sposób wykazała na wysoką efektywność szczepień ochronnych jako metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Do ustawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie należy natomiast prowadzenie badań naukowych, w związku z powyższym w zakresie swojego działania Urząd wykorzystuje publikacje naukowe, które są podstawą nauczania medycyny na kierunkach medycznych uczelni wyższych i stanowią podstawę wykonywania zawodów medycznych (lekarza, pielęgniarki i położnej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wskazane we wcześniejszej części odpowiedzi na przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny nie sporządzał, nie zlecał sporządzenia i w związku z powyższym nie dysponuje dodatkowymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, a co za tym idzie nie może ich udostępnić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zakresie części wniosku, który odnosi się do pytania, że „przy hipotetycznym założeniu, że Program Szczepień Ochronnych na rok 2018 składa się wyłącznie ze szczepionki MMR, chroniłaby ona przed zachorowaniem na odrę, świnkę i różyczkę w takim samym stopniu, w mniejszym stopniu, czy w większym stopniu, niż ma to miejsce w obecnej sytuacji, gdy szczepionka ta jest podawana dziecku w konfiguracji z kilkunastoma innymi szczepieniami? Wnoszę o uzasadnienie odpowiedzi na powyższe pytanie adekwatnymi wynikami badań naukowych” uprzejmie informuję, że Program Szczepień Ochronnych ma za zadanie zabezpieczyć populację przed tymi chorobami zakaźnymi, które zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.  Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i istniejącymi procedurami medycznymi równoczesne podawanie kilku szczepionek jest całkowicie dopuszczalne i jest stosowane powszechnie w światowej medycynie. Równocześnie uprzejmie informuję, że do zakresu ustawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jako organu administracji publicznej, nie należy rozpatrywanie hipotez („hipotetetycznych założeń”) w zakresie wakcynologii, lecz praktyczne stosowanie działań w zakresie zdrowia publicznego, które znajdują oparcie w aktualnej wiedzy naukowej zawartej w dostępnych publikacjach naukowym w przedmiotowym zakresie.

z poważaniem

Joanna Kalinowska – Morka – Dyrektor Biura Głównego Inspektora/ Director of The Office of Chief Inspector
Biuro Głównego Inspektora / The Office of Chief Inspector
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND
e-mail: j.kalinowska@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 13 46 | fax: +48 22 635 61 94

Petycja do Ministra Zdrowia o zakaz współpracy lekarzy z firmami farmaceutycznymi

Masz wątpliwości, czy lekarz przepisał Twojemu dziecku akurat ten lek, a nie inny, bo uważał, że ten lek będzie najskuteczniejszy, czy może raczej dlatego, że ktoś mu obiecał prowizję, której wysokość zależy wyłącznie od poziomu sprzedaży tego leku?

Spróbujmy przerwać tę patologię.

Spróbujmy zakończyć to powszechne „pielgrzymowanie” przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych do gabinetów naszych lekarzy.

Poniższą petycją podpowiadamy Ministerstwu Zdrowia, jak Ministerstwo mogłoby to zrobić. Gdyby oczywiście chciało to zrobić – w trosce o dobro pacjentów.

Petycja powołuje się na pismo Ministerstwo Zdrowia sygn. IK 1186554.AP (PLO.50.1.2017.AP) z dnia 22 grudnia 2017 roku:

Co trzeba zrobić?

Skopiuj poniższą petycję do maila, uzupełnij na końcu swoimi danymi i wyślij. Po prostu. 🙂

***

email: kancelaria@mz.gov.pl, serwis@mz.gov.pl
temat maila: Petycja

Petycja do Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie przez Ministra Zdrowia odpowiednich, leżących w kompetencjach Ministra Zdrowia, działań, które:

 1. doprowadzą do określenia obecnej skali zjawiska współpracy lekarzy publicznej służby zdrowia z firmami farmaceutycznymi wynikającej z regularnych wizyt przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych w gabinetach lekarskich (ilość i częstość wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych w placówkach publicznej służby zdrowia mających na celu zaproponowanie lekarzowi współpracy na zasadzie “systemu motywacyjnego” polegającego na tym, że gratyfikacja finansowa lekarza od firmy farmaceutycznej jest zależna od poziomu sprzedaży produktów leczniczych produkowanych przez tę firmę),
 2. doprowadzą do ustalenia obecnego poziomu dodatkowych przychodów lekarzy wynikających z ich współpracy z firmami farmaceutycznymi opisanej w w/w punkcie 1.
 3. prawnie uniemożliwią lekarzom publicznej służby zdrowia czerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych ze współpracy z firmami farmaceutycznymi w przypadku uznania przez Ministra Zdrowia, na podstawie informacji zebranych w wyniku działań opisanych w w/w punktach 1 i 2, że skala zjawiska, polegającego na czerpaniu przez lekarzy dodatkowych korzyści materialnych poprzez opartą na “systemie motywacyjnym” współpracę z firmami farmaceutycznymi, może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów mogąc wywoływać wątpliwości co do obiektywizmu lekarzy przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia.

Uzasadnienie

Jest faktem powszechnie znanym, że przedstawiciele firm farmaceutycznych regularnie “wizytują” przychodnie lekarskie publicznej służby zdrowia, a celem tych wizyt, jak należy się domyślać, jest zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez zachęcanie lekarzy różnego rodzaju “programami motywacyjnymi” do ordynacji “preferowanego” leczenia farmakologicznego z zastosowaniem “preferowanych” leków określonego producenta.

Taka sytuacja – o ile zachodzi – mogłaby powodować, że pacjent nigdy nie ma pewności, czy lekarz przepisał mu określone leczenie określonymi środkami farmakologicznymi, ponieważ to jest w ocenie lekarza najlepsze dla pacjenta, czy może głównie dlatego, że to jest najkorzystniejsze dla lekarza uczestniczącego w “programie motywacyjnym” firmy farmaceutycznej.

W takiej niewątpliwie niejednoznacznej moralnie sytuacji także rodzice dziecka nigdy nie mogą mieć pewności, że lekarz zakwalifikował je do szczepienia obiektywnie uznając, że nie istnieją ku temu żadne przeciwwskazania medyczne, czy też może głównie dlatego, że musi w miesiącu (bądź w kwartale) wypracować narzucony mu przez producenta limit wykorzystania określonej szczepionki, o ile oczywiście chce otrzymać określoną gratyfikację finansową za zrealizowanie planu wykorzystania określonej szczepionki.

Z pisma sygn. IK 1186554.AP (PLO.50.1.2017.AP) z dnia 22 grudnia 2017 roku wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie potrafiłoby na chwilę obecną ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że lekarze, podejmując decyzję o ordynacji określonego leczenia farmakologicznego, mogą kierować się niekoniecznie lub nie tylko dobrem pacjenta, ponieważ w w/w piśmie Ministerstwo z rozbrajającą szczerością informuje, że “nie posiada informacji na temat czerpania korzyści finansowych przez lekarzy z racji przepisywania pacjentom wybranych produktów leczniczych, w tym szczepionek”, a “Minister Zdrowia nie analizował zagrożeń wynikających z możliwego faktu kierowania się przez lekarzy” własnym interesem ekonomicznym przy przepisywaniu pacjentom wybranych produktów leczniczych (w tym także szczepionek).

Jest to o tyle niepokojące, że nawet jeśli niewątpliwie, jak wskazuje Ministerstwo w w/w piśmie, “zawód lekarza należy do tzw. zawodów zaufania publicznego”, a lekarze “udzielając świadczeń zdrowotnych powinni służyć ochronie życia i zdrowia pacjentów” kierując się etyką zawodową, to przecież jednak zjawisko regularnych „pielgrzymek” przedstawicieli firm farmaceutycznych do gabinetów lekarskich – często odbywających się w sposób skrajnie bezczelny, czyli pomiędzy kolejnymi pacjentami – jest powszechnie znane. Trudno się spodziewać, że przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych składają lekarzom regularne wizyty w ich przychodniach, bo mają takie hobby. Wszak przedstawiciel handlowy z definicji nie robi niczego (a zwłaszcza wielokrotnie), co by mu się nie opłacało.

Skoro więc jest faktem powszechnie znanym, że przedstawiciele firm farmaceutycznych regularnie odwiedzają lekarzy w przychodniach publicznej służby zdrowia, to nie sposób z tej obserwacji nie wyciągnąć jedynego możliwego wniosku, że im to się po prostu finansowo opłaca, ponieważ najwyraźniej przekłada się to na poziom sprzedaży określonych leków.

Dla przykładu, zawód sędziego to również zawód zaufania publicznego. Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której sędziego w jego gabinecie regularnie odwiedza przedstawiciel handlowy banku, jeśli równocześnie ten sam sędzia orzeka w sprawach, w których ten bank jest stroną pozywającą, lub pozywaną? Analogia jest tutaj przecież oczywista.

Z uwagi na powyższe niniejsza petycja jest w pełni zasadna i proszę o pozytywne jej rozpatrzenie przez Ministra Zdrowia.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

……………………………………..
[imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby wnoszącej petycję]

„Dziecko? Dziękuję, może innym razem…” Czy szczepionkowy terror może odstraszać od macierzyństwa?

Chciałabyś zostać matką, ale przeraża Cię szczepienny terror państwa polskiego, które „wie lepiej”, że najlepszym dla Twojego dziecka będzie wstrzyknięcie mu już w dniu narodzin szczepionek przeciw gruźlicy oraz wzw b (obecnie tylko Polska i Bułgaria robi coś takiego noworodkom), a potem, w kolejnych dwóch latach życia, kolejnych kilkunastu obowiązkowych szczepionek…

Nie masz siły na walkę z „Systemem”, ale jednocześnie nie potrafiłabyś patrzeć, jak w Twoje dziecko wstrzykuje się co kilka miesięcy kolejne produkty koncernów farmaceutycznych, które rzekomo uchronią je przed zachorowaniem na tak „straszne” choroby jak np. świnka…

Dlatego rezygnujesz z posiadania potomstwa. Czasem rezygnujesz z drugiego dziecka, z kolejnego. Bo „System” nauczył Cię już, że dla „Systemu” jesteś nikim i Twoją rolą jest wyłącznie dostarczyć dziecko pod igłę strzykawki w terminie określonym w „rozkazie” z sanepidu.

Masz wrażenie, że chodzi o to, aby Twoje dziecko żyło możliwie długo, ale dobrze by było, żeby sporo chorowało. Bo przecież ktoś musi kupić te wszystkie leki i komuś trzeba wstrzyknąć te wszystkie szczepionki…

Więc poinformuj urzędników odpowiedzialnych za szczepionkowy terror polskiego państwa wobec rodziców, którzy chcą jedynie chronić swoje dzieci, że zdecydowałaś nie mieć dzieci. Że zdecydowałaś nie mieć kolejnego dziecka…

Niech oni się o tym dowiedzą. Bo może oni nie mają świadomości, że to, co robią, może wpływać na Twoją decyzję o świadomym macierzyństwie.

Napisz do nich swój własny, bardzo osobisty i bardzo szczery list.

Niech się dowiedzą.

Możesz także dać do wiadomości wybrane media. np. kontakt24@tvn.pltwoje@tvp.inforadiozet@radiozet.pl

Poniżej to jedynie luźna propozycja, jak można to im to przekazać – w kilku prostych słowach. Nie trzeba pisać elaboratu na kilka stron.

***

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
listy@prezydent.pl

Prezes Rady Ministrów
sprm@kprm.gov.pl

Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Główny Inspektor Sanitarny
inspektorat@gis.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rezygnuję z posiadania potomstwa w Polsce – przez szczepionkowy terror. Nie mam siły z Wami walczyć, aby moje dziecko otrzymało szczepienie wtedy, kiedy to będzie dla niego bezpieczne, a nie wtedy, kiedy polskie prawo „wie lepiej”.

Więc rezygnuję.

Możecie być z siebie dumni.

Z poważaniem,
……………………………

Sens ekonomiczny szczepienia przeciw pneumokokom – wniosek o inf. publ. do Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.)

Szanowny Panie Ministrze.

Statystyki wskazują, że zachorowalność na choroby wywołane przez pneumokoki (inwazyjna choroba pneumokokowa) wśród dzieci w wieku 0-2 lata wynosi obecnie 5,61 na każde 100tys. dzieci.

Oznacza to, że spośród 385tys. dzieci, które urodziły się w roku 2017, statystycznie z powodu zakażenia pneumokokami na IChP zachoruje około 22 dzieci. Statystyki mówią, że w wyniku powikłań umiera 25% spośród dzieci chorujących na IChP.

Roczny koszt zakupu szczepionek przeciw pneumokokom to w tej chwili wg mojej wiedzy 160 milionów złotych – proszę o sprostowanie, jeśli ten koszt jest znacząco niższy lub znacząco wyższy.

Nawet gdyby optymistycznie przyjąć, że obowiązkowe szczepienie wszystkich dzieci szczepionką PCV10 obniży do zera zachorowalność na choroby wywoływane szczepami bakterii, przeciwko którym powinna chronić szczepionka PCV10, to otrzymujemy koszt rzędu 7,2 miliona złotych na uchronienie jednego dziecka rocznie, przed zachorowaniem na inwazyjną chorobę pneumokokową.

Jednocześnie, jak wiemy, Polska jest krajem, w którym rodzice chorych dzieci muszą często dosłownie żebrać (poprzez wszelkiego rodzaju zbiórki publiczne) o kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych na ratowanie zdrowia, lub rzędu kilkuset tysięcy złotych na ratowanie życia swojego dziecka, ponieważ NFZ odmawia finansowania terapii lub pokrycia kosztu zakupu niezbędnych leków.

Próbując zrozumieć sytuację, w której przeznacza Pan Minister 160 milionów złotych ROCZNIE, aby „aż” 22 dzieci uchronić przed zachorowaniem na choroby wywoływane przez pneumokoki, a równocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia wielu rodzicom sfinansowania zakupu leków, bądź terapii ratującej zdrowie bądź życie dziecka, na podstawie mojego prawa dostępu do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi kopii dokumentów, które uzasadniają sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ……………………………….

Z poważaniem,
……………………………………
[imię nazwisko i adres zamieszkania, jeśli chcecie go podawać]

Pneumokoki vs wypadki samochodowe – czyli co mówi statystyka…

Szczepienia obowiązkowe przeciw pneumokokom kosztują nas rocznie 160 milionów złotych.

Na stronie http://szczepimy.com.pl/pneumokoki/statystyki/ czytamy:

„Pneumokoki stają się z roku na rok coraz większym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. (…) Zgodnie z raportem PZH z 2014 r. zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce (średnia dla wszystkich grup wiekowych) wynosi 1,42/100 000 i z roku na rok wzrasta (2012 r. – 1,12/100 000; 2004-2008 r. 0,64/100 000).”

I dalej

„najwyższą zapadalność na zakażenia inwazyjne (IChP) odnotowano u dzieci poniżej 2. roku życia – 5,61 na 100 000 (w latach 2009-2013 było to 4,38)”
„Ogólny wskaźnik śmiertelności w latach 2011-2013 z powodu IChP, biorąc pod uwagę jedynie przypadki ze znanym zejściem zakażenia, wyniósł 25,4%, a w roku 2014 32%, co oznacza, że co czwarte/trzecie zakażenie, potwierdzone laboratoryjnie w KOROUN zakończyło się zgonem pacjenta.”

Więc obecnie na każde 100tys. dzieci w wieku 0-2 lata, na choroby wywołane pneumokokami zachoruje 5,61 statystycznych dzieci, a 25% spośród dzieci chorujących umrze.  

W Polsce rodzi się rocznie około 385tys. dzieci. Tak więc statystycznie na choroby wywołane pneumokokami zachoruje 5,61*3,85=21,59 dzieci spośród wszystkich urodzonych w danym roku, z czego 5,4 statystycznego dziecka umrze w wyniku zachorowania.

5,4:385tys. ma się tak jak 1:71296

Prawdopodobieństwo śmierci z powodu IChP dziecka w wieku 0-2 lata jest więc jak 1:71296

Jeśli założymy, optymistycznie, że szczepionka przeciw pneumokokom doprowadzi do zerowej zachorowalności dzieci na pneumokoki, to oznacza, że rocznie wydajemy 160 milionów złotych, aby ocalić zdrowie 22 dzieci urodzonych w danym roku. A więc uchronienie jednego dziecka przed zachorowaniem kosztuje 160.000.000zł/22 = 7.272.727 złotych.

A nawet jeśli przyjmiemy, że szczepienie przeciw pneumokokom chroni wszystkie dzieci i młodzież (wiek 0-19 lat) przed IChP, to biorąc pod uwagę, że grupa wiekowa 0-19 lat liczy 7,7 miliona dzieci i młodzieży, szczepienie ochroni przed zachorowaniem na IChP „aż” 109 osób  (ogólny wskaźnik zachorowalności 1,42/100tys.), co oznacza koszt niemal 1,5 miliona złotych rocznie na każdą osobę ocaloną przed zachorowaniem.

A nawet jeśli przyjmiemy, że szczepienie dzieci do 13 miesiąca życia przeciw pneumokokom chroni całą populację, to wówczas uchronimy 546 osób rocznie przed zachorowaniem na IChP, czyli około 136 osób przed śmiercią. To oznacza, koszt ochrony przed zachorowaniem jednej osoby wynoszący 160mln. zł / 546 = 293 tys. złotych rocznie.

Nadal więc to są kwoty zupełnie abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, że choćby rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą robić w internecie „zrzutki” w kwotach 20-30tys. zł na leki, które nie są refundowane przez NFZ.

Teraz wejdźmy na stronę Policji ze statystykami wypadków drogowych: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Na stronie 38 raportu za rok 2016 odnajdziemy tabelę ze śmiertelnością dzieci w wypadkach samochodowych:

W latach 2014-2016 w grupie wiekowej 0-6 lat zginęło w sumie 30+22+22=74 dzieci. Czyli rocznie w Polsce w wyniku wypadków na drogach ginie średnio 24,67 statystycznego dziecka w wieku 0-6 lat.

Jeśli przyjmiemy, że każda grupa wiekowa to średnio 385tys. dzieci (a mamy 6 grup wiekowych: 0-1 lat, 1-2 lata, 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat i 5-6 lat), to oznacza, że na każde 385tys. dzieci przypadnie 24,67/6 = 4,11 statystycznych dzieci (np. w grupie wiekowej 0-1 lat), które zginą w wypadku samochodowym.

4,11:385tys. ma się tak, jak 1:93673.

Prawdopodobieństwo śmierci dziecka w wieku 0-1 lat w wyniku wypadku samochodowego jest więc jak 1:93673.

Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, teoretyczną, że szczepienia nie są obowiązkowe, a są jedynie refundowane i zalecane.

Rodzicom dziecka, miesiąc po jego urodzeniu, lekarz przekazuje taką informację:

„Zaleca się zaszczepienie dziecka przeciw pneumokokom.

Szczepionka jest w pełni refundowana.

Dziecko musi otrzymać 3 dawki szczepionki, żeby było chronione przed zachorowaniem.

Nikt nie może Wam zagwarantować, że szczepionka na pewno uchroni dziecko przed zachorowaniem i śmiercią w wyniku choroby spowodowanej pneumokokami. Nikt nie da Wam także gwarancji, że szczepionka, która musi być podana aż w trzech dawkach (czyli aż trzy szanse na wywołanie NOP-a), nie wywoła jakiejś niepożądanej reakcji organizmu dziecka, z trwałym kalectwem, lub nawet zgonem dziecka włącznie.

Poza tym należy pamiętać, że to tylko jedna z kilkunastu szczepionek, które zalecamy…

Jeśli dziecko nie zostanie zaszczepione, to istnieje jedna szansa na 71tys. że Wasze dziecko umrze w wyniku powikłań wywołanych chorobą pneumokokową. Średnio w Polsce umierało co roku z tego powodu około 6 dzieci w wieku 0-2 lata – zanim wprowadziliśmy to szczepienie. Obecnie jeszcze nie mamy danych, o ile i czy w ogóle spadła śmiertelność w wyniku szczepień.

Dla porównania, istnieje ryzyko – szansa jedna na 93 tysiące – że Wasze dziecko zginie w wypadku samochodowym przed ukończeniem pierwszego roku życia. 

Czyli, inaczej mówiąc, statystycznie około sześcioro polskich dzieci w wieku 0-1 lat umiera w wyniku chorób wywołanych przez pneumokoki oraz około czworo polskich dzieci w wieku 0-1 lata ginie co roku w wypadkach samochodowych.

To co? Szczepimy?

Pytanie dnia: Ilu rodziców po otrzymaniu takiej informacji zdecydowałoby się na zaszczepienie dziecka przeciw pneumokokom?