Ekonomiczne uzasadnienie szczepień ochronnych – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

No i robi się coraz ciekawiej.

Prosimy Ministerstwo Zdrowia o dokumenty uzasadniające ekonomiczny sens szczepień ochronnych przeciw pneumokokom (160 „baniek” rocznie!) i odsyła się nas do AOTMiT.

Pytamy więc o to AOTMiT, a tu taka oto niespodzianka:

***

od: Biuro Prawne biuroprawne@aotm.gov.pl
do: „[…]@gmail.com” <[…]@gmail.com>
data: 12 stycznia 2018 14:31
temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 stycznia 2018 r w sprawie udostępnienia informacji publicznej poprzez przesłanie kopii dokumentów, które uzasadniają sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowych szczepień,  uprzejmie informuję, iż  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” nie otrzymała żadnego zlecenia w zakresie oceny sensu ekonomicznego wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom, sensu ekonomicznego utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy, WZW B, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, odrze, śwince oraz  różyczce.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie został wytworzony w Agencji żaden dokument dotyczący przedmiotowego wniosku.

Biuro Prawne
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
aI. Krasickiego 26; 02-611 Warszawa
tel.: 22 56 67 218

Sekretariat: 22 56 67 200
faks.: 22 566 72 02
biuroprawne@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

***

No i co teraz? 🙂

To kto nam uzasadni, że obecnie prawie pół miliarda złotych wydawane rocznie na szczepienia ochronne ma jakiekolwiek pokrycie w dokumentach, które uzasadniają ekonomiczny sens takiej zabawy?…

Print Friendly, PDF & Email