Uzasadnienie ekonomiczne szczepień ochronnych: MZ odsyła do AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to organ, który zdaniem Ministerstwa Zdrowia posiada dokumenty uzasadniające ekonomicznie szczepienia ochronne – na przykład przeciw pneumokokom:

Skoro tak, to zapytajmy o te dokumenty w AOTMiT. 🙂

***

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa
sekretariat@aotm.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

Na podstawie mojego prawa dostępu do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi kopii dokumentów, które uzasadniają:

 1. sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom,
 2. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy,
 3. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw WZW B,
 4. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw błonicy,
 5. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw, tężcowi,
 6. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw krztuścowi,
 7. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw polio,
 8. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw Hib,
 9. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw odrze,
 10. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw śwince,
 11. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw różyczce.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ……………………………….

Z poważaniem,
……………………………………
[imię nazwisko i adres zamieszkania, jeśli chcecie go podawać]

 

Print Friendly, PDF & Email