Archiwum kategorii: AOTMiT

Obywatelska Kontrola Krzyżowa w AOTMiT oraz Ministerstwie Zdrowia :)

Ministerstwo Zdrowia pisze, że analizy uzasadniające szczepienia ochronne przygotowuje AOTMiT. Agencja odpowiada, że Ministerstwo nie zlecało jej żadnych analiz.

W takim razie sprawdźmy, jak to jest w rzeczywistości.

Wyślemy wniosek o informację publiczną do AOTMiT a do wiadomości zamieścimy Ministerstwo Zdrowia. Do wniosku będziemy potrzebować ten załącznik: Załącznik do maila do AOTMiT oraz MZ

***

biuroprawne@aotm.gov.pl
sekretariat@aotm.gov.pl
kancelaria@mz.gov.pl
odp.e-md@mz.gov.pl

Dzień dobry.

W załączonym piśmie z Ministerstwa Zdrowia czytamy „Ponadto Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazał efektywność kosztową w zakresie szczepień potwierdził jednoznacznie istotną skuteczność terapeutyczną stosowania szczepionki przeciwko streptococcus pneumoniae„.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej: kopia dokumentu, w którym „Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazał efektywność kosztową w zakresie szczepień potwierdził jednoznacznie istotną skuteczność terapeutyczną stosowania szczepionki przeciwko streptococcus pneumoniae” bo zakładam, że Ministerstwo Zdrowia wie, o czym pisze.

Jednocześnie w załączonym piśmie czytamy „Analizę medycznych korzyści wprowadzania nowych konkretnych szczepień ochronnych do Programu Szczepień Ochronnych prowadzi m. in. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji„.

Wnoszę więc o udostępnienie mi kopii dokumentacji zawierającej „analizę medycznych korzyści wprowadzania nowych konkretnych szczepień ochronnych do Programu Szczepień Ochronnych” w odniesieniu do szczepienia przeciwko streptococcus pneumoniae bo zakładam, że Ministerstwo Zdrowia wie, o czym pisze.

Proszę również o informację, który urząd w tym kraju przeprowadza analizę EKONOMICZNYCH korzyści prowadzenia szczepień ochronnych, jeśli tym urzędem nie jest AOTMiT oraz który urząd w tym kraju przeprowadza analizę wpływu szczepień ochronnych na ogólną kondycję zdrowotną Polaków, jeśli tym urzędem nie jest AOTMiT.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres …………………………….

Z poważaniem,

………………….

do wiadomości: Ministerstwo Zdrowia

Ekonomiczne uzasadnienie szczepień ochronnych – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

No i robi się coraz ciekawiej.

Prosimy Ministerstwo Zdrowia o dokumenty uzasadniające ekonomiczny sens szczepień ochronnych przeciw pneumokokom (160 „baniek” rocznie!) i odsyła się nas do AOTMiT.

Pytamy więc o to AOTMiT, a tu taka oto niespodzianka:

***

od: Biuro Prawne biuroprawne@aotm.gov.pl
do: „[…]@gmail.com” <[…]@gmail.com>
data: 12 stycznia 2018 14:31
temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 stycznia 2018 r w sprawie udostępnienia informacji publicznej poprzez przesłanie kopii dokumentów, które uzasadniają sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowych szczepień,  uprzejmie informuję, iż  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” nie otrzymała żadnego zlecenia w zakresie oceny sensu ekonomicznego wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom, sensu ekonomicznego utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy, WZW B, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, odrze, śwince oraz  różyczce.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie został wytworzony w Agencji żaden dokument dotyczący przedmiotowego wniosku.

Biuro Prawne
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
aI. Krasickiego 26; 02-611 Warszawa
tel.: 22 56 67 218

Sekretariat: 22 56 67 200
faks.: 22 566 72 02
biuroprawne@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

***

No i co teraz? 🙂

To kto nam uzasadni, że obecnie prawie pół miliarda złotych wydawane rocznie na szczepienia ochronne ma jakiekolwiek pokrycie w dokumentach, które uzasadniają ekonomiczny sens takiej zabawy?…

Uzasadnienie ekonomiczne szczepień ochronnych: MZ odsyła do AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to organ, który zdaniem Ministerstwa Zdrowia posiada dokumenty uzasadniające ekonomicznie szczepienia ochronne – na przykład przeciw pneumokokom:

Skoro tak, to zapytajmy o te dokumenty w AOTMiT. 🙂

***

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa
sekretariat@aotm.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

Na podstawie mojego prawa dostępu do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi kopii dokumentów, które uzasadniają:

 1. sens ekonomiczny wprowadzenia do kalendarza szczepień w roku 2017 obowiązkowego szczepienia przeciw pneumokokom,
 2. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw gruźlicy,
 3. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw WZW B,
 4. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw błonicy,
 5. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw, tężcowi,
 6. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw krztuścowi,
 7. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw polio,
 8. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw Hib,
 9. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw odrze,
 10. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw śwince,
 11. sens ekonomiczny utrzymywania w kalendarzu szczepień ochronnych szczepień przeciw różyczce.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ……………………………….

Z poważaniem,
……………………………………
[imię nazwisko i adres zamieszkania, jeśli chcecie go podawać]