Archiwum kategorii: Crazynauka

„Crazynauka” Iwony Paradowskiej-Stankiewicz

Pan Skolimowski, kończąc swoje słynne nauczanie o tym, kiedy NOP jest, a kiedy nie jest, powołał się był na trzy źródła:

Dwa z nich to po prostu akty prawne, tak nieudolnie (acz kreatywnie) zinterpretowane przez „z wykształcenia fizyka”, czyli Pana Skolimowskiego, a trzecie źródło, to artykulik niejakiej Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, który owa pani popełniła w roku 2013 na stronie internetowej Medycyny Praktycznej:

I najwyraźniej ten ciekawy utwór artystyczny Pani Iwony (krajowej konsultantki od epidemiologii) ośmielił Pana Skolimowskiego do zabrania się za nauczanie lekarzy i pacjentów, kiedy NOP jest, a kiedy nie jest.

Tak się składa, że jakiś czas temu poprosiłem Dyrektora PZH, aby się łaskawie wytłumaczył z powyższych rewelacji, które w roku 2013 popełniła pani Iwona, bądź co bądź niestety krajowa konsultantka od epidemiologii.

I tak się złożyło, że na początku października Państwowy Zakład Higieny odpowiedział mi na moją prośbę.

Niestety treść odpowiedzi PZH składa się głównie z treści mojego zapytania. 😀

od: Informacja Publiczna informacja.publiczna@pzh.gov.pl
do: <[…]@gmail.com>
data: 1 paź 2019, 17:20
temat: FW: czy Iwona Paradowska-Stankiewicz zniechęca lekarzy do zgłaszania NOP?
wysłane z: pzh.gov.pl

Szanowny Panie,   

W związku z otrzymaniem przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny w dniu 31 sierpnia 2019 r. Pana wniosku o informację  niniejszym informuję, co następuje.

W odpowiedzi na pytanie w brzmieniu:

„Na stronie internetowej https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/technika_organizacja_szczepien/91268,zglaszanie-podejrzenia-niepozadanego-odczynu-poszczepiennego dostępne jest krótkie opracowanie autorstwa dr hab. med. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologi i jednocześnie podległego Panu pracownika NIZP-PZH.

Pani Doktor Stankiewicz twierdzi, że „zgodnie z definicją każde zaburzenie stanu zdrowia mogące mieć związek ze szczepieniem podlega zgłoszeniu przez lekarza”.

Aby mieć pewność, że krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii nie kłamie, celowo próbując wprowadzać opinię publiczną, a zwłaszcza lekarzy, w błąd, wnoszę o udostępnienie mi tej definicji, zgodnie z którą zgłoszeniu jako NOP podlega każde zaburzenie stanu zdrowia „MOGĄCE MIEĆ ZWIĄZEK ZE SZCZEPIENIEM”. Ta nieznana mi definicja musi przecież istnieć, skoro Pani Doktor Paradowska-Stankiewicz się na nią powołuje. No chyba że Pani Doktor kłamie lub może po prostu nie do końca rozumie tematykę, którą chciała przybliżyć, nie ogarniając mentalnie elementarnej różnicy między związkiem czasowym, a przyczynowo-skutkowym.

Pytam o to, ponieważ Pani Doktor wydaje się tutaj sugerować lekarzom, żeby nie zgłaszali NOP, gdy stwierdzają wystąpienie objawu chorobowego w następstwie czasowym szczepienia, ale jednocześnie nie dostrzegają „związku [przyczynowego] ze szczepieniem”. Potocznie takie zjawisko znane jest jako „To na pewno nie od szczepionki”.

Z przyczyn oczywistych sugerowanie lekarzom, aby nie zgłaszali NOP, gdy wydaje im się, że „to na pewno nie od szczepionki”, jest działaniem szalenie szkodliwym, albowiem może prowadzić do patologicznego wręcz zaburzenia jedynego celu i sensu całej procedury zgłaszania i rejestracji NOP, którym – jak rozumiem – powinno być nieustanne monitorowanie bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych. Można wręcz odnieść wrażenie, że krajowemu konsultantowi w dziedzinie epidemiologii zależy na tym, aby niepożądane odczyny poszczepienne zgłaszane były przez lekarzy do inspekcji sanitarnej jak najrzadziej, a nie jak najczęściej, ponieważ Pani Doktor wydaje się sugerować, aby do nadzoru lekarze zgłaszali jedynie te odczyny, co do których zachodzi podejrzenie, że są przyczynowo związane ze szczepieniem. Jest to o tyle dziwne, że przecież kilka zdań wcześniej Pani Doktor napisała, że niepożądane odczyny poszczepienne mogą być wynikiem „zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu”.

Wnoszę również o wskazanie podstawy prawnej dla twierdzenia głoszonego przez Panią Doktor Paradowską-Stankiewicz, jakoby lekarz podejmował decyzję o zasadności zgłoszenia danego przypadku do nadzoru jako NOP „kierując się listą NOP wymienioną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania oraz prawdopodobną lub ustaloną etiologią rozpoznanych zaburzeń”. Więc który akt prawny nakazuje lekarzom brać pod uwagę kryteria inne, niż kryterium zbieżności czasowej ze szczepieniem? Wnoszę o wskazanie tego aktu prawnego – ponownie aby mieć pewność, że Pani Doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz wie, o czym pisze i że nie wprowadza lekarzy w błąd, albowiem jedyna znana mi dotychczas definicja NOP stanowi, że niepożądany odczyn poszczepienny to niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym ze szczepieniem. Jeśli są jakieś inne definicje, na bazie których krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii twierdzi to, co twierdzi, to naprawdę bardzo chętnie się z nimi zapoznam.

W końcowym fragmencie swojego artykułu, Pani Doktor Paradowska-Stankiewicz, ponownie niejako zaprzeczając swoim własnym, wcześniejszym słowom, zapewnia: „Należy także mocno podkreślić, że szeroka definicja odczynu poszczepiennego zapewnia także wykrycie rzadkiego odczynu, zupełnie nowego, czy tylko czasowo związanego ze szczepieniem.”.

Jako że w ślad za tym zapewnieniem Pani Doktor nie podała żadnej argumentacji, która by taką pewność uzasadniała, wnoszę o wyjaśnienie, po pierwsze: którą „szeroką definicję odczynu poszczepiennego” ma na myśli Pani Doktor Paradowska-Stankiewicz i wnoszę o jej wskazanie, a po drugie: wnoszę o wyjaśnienie, w jaki sposób w Polsce ma szansę na wykrycie „rzadki odczyn, zupełnie nowy” – czyli taki, który był dotychczas nieznany, skoro w ocenie Pani Doktor Paradowskiej-Stankiewicz lekarz „podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia danego przypadku do nadzoru jako NOP, kierując się listą NOP wymienioną w załączniku do Rozporządzenia” – na której z przyczyn oczywistych nie ma JESZCZE tego „rzadkiego odczynu, dotychczas nieznanego”, choćby dlatego, że jest on JESZCZE dotychczas nieznany, więc nie mógł być zapisany w Rozporządzeniu jako jedno z kryteriów rozpoznawania NOP.”

wyjaśniam, że prośba o komentarz do opinii nie stanowi dostępu informacji publicznej.

Z poważaniem,
Z up. Dyrektora NIZP-PZH, Ewa Augustynowicz


Po tak obszernej odpowiedzi trudno było nie skierować do PZH następującego maila:

do: Informacja Publiczna <informacja.publiczna@pzh.gov.pl>,
Augustynowicz Ewa <eaugustynowicz@pzh.gov.pl>,
dyrektor@pzh.gov.pl
DW: nik@nik.gov.pl
data: 2 paź 2019, 08:11
temat: Re: czy Iwona Paradowska-Stankiewicz zniechęca lekarzy do zgłaszania NOP?

Przepraszam, ale moje zapytanie nie było wnioskiem o informację publiczną. To była po prostu prośba o wyjaśnienia dla mnie niezrozumiałych tez głoszonych publicznie przez panią Paradowską-Stankiewicz. Ponowienie więc proszę o przedstawienie wyjaśnień. 

Informacja dla NIK: myślę że poniższa „odpowiedź” PZH nie wymaga żadnego komentarza i zostanie wykorzystana w kontroli działalności PZH, jeśli do niej dojdzie.

Z poważaniem, 
[…]


Co dalej?

Nie wiem – do dziś nie ma odpowiedzi. 🙂

 

 


Staram się niemal codziennie publikować tu dla Was jakieś nowe informacje, które (mam nadzieję) pomagają Wam w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących szczepienia Waszych dzieci.

Nie namawiam ani do szczepienia, ani do nieszczepienia.

Jeśli chcesz, aby  projekt szczepienie.info nadal istniał i nadal publikował tego typu informacje o charakterze edukacyjnym, to możesz wesprzeć moją pracę:

https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info (wsparcie przez Patronite to równocześnie zapisanie się do newslettera szczepienie.info)

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ

Zaszczep się Crazynauką. :-)

Na facebookowym profilu propagandowej tuby producentów szczepionek, czyli tworu pod nazwą Zaszczep się wiedzą, pojawił się post reklamujący autorskie wynurzenia pana Skolimowskiego na temat zasad rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Najwyraźniej producenci szczepionek uznali, że fizyk z wykształcenia, którym jest Pan Skolimowski, ma wystarczające kompetencje do nauczania lekarzy, kiedy NOP jest, a kiedy nie jest.

Pan Skolimowski na swoim blogu bardzo kreatywnie podszedł do zagadnienia NOP, próbując swoich czytelników przekonać, że nie zawsze objaw chorobowy występujący w następstwie czasowym szczepienia, to będzie NOP. Bo w ocenie pana Skolimowskiego czasem nie będzie:

„Jeśli zaburzenie [stanu zdrowia] jest wynikiem zjawisk nieprzypadkowych, nie może zostać zakwalifikowane jako NOP.”

Efekt może być taki, że dzięki tego typu bredniom pana Skolimowskiego lekarze być może rzadziej będą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne, a im mniej zgłoszeń NOP, tym śmielej można informować, że „szczepienia są bezpieczne”, więc w sumie trudno się dziwić producentom szczepionek, że lansują tego typu publikację,

Przypomnę jedynie dla porządku, co na temat rozpoznawania NOP twierdzi osoba kompetentna, czyli doktor habilitowany nauk medycznych, ekspert Państwowego Zakładu Higieny:

Każdy objaw chorobowy.

I tyle w temacie…

I po tym przydługim wstępie pora przejść do sedna. 🙂

Otóż „Zaszczep się wiedzą” sami swego czasu napisali, czym jest NOP. Żeby było śmieszniej, to napisali coś zasadniczo sprzecznego z tezami głoszonymi przez pana Skolimowskiego na blogu Crazynauka, który teraz sami reklamują:

Tutaj całość: http://zaszczepsiewiedza.pl/pytania/niepozadany-odczyn-poszczepienny/

Czyli „Zaszczep się wiedzą” potwierdza, że NOP to każdy medyczny objaw czasowo związany ze szczepieniem, ale równocześnie promuje „crazynaukową” definicję NOP, która mówi, że nie zawsze i nie każdy medyczny objaw czasowo związany ze szczepieniem to jest NOP.

👏👏👏

Panie Skolimowski vel „Crazynauka”, wbij Pan sobie do głowy, raz a porządnie, czym jest NOP i to nawet w ocenie producentów szczepionek.

Wyróżnienie na czerwono specjalnie dla Pana:

Działania niepożądane mogą być wywołane wieloma różnymi czynnikami, które można pogrupować w trzy podstawowe kategorie:

  1. NOP związane z działaniem szczepionki – są wynikiem indywidualnej reakcji organizmu pacjenta na konkretne szczepienie. Klasycznym przykładem takiego działania niepożądanego są reakcje w miejscu szczepienia, najczęściej pod postacią obrzęku czy zaczerwienienia.

  2. NOP w wyniku błędu szczepienia – obserwowane objawy mogą wynikać z nieprawidłowości w procesie produkcji, transportu czy przechowywania szczepionek.

  3. NOP wynikające ze współistnienia innych objawów lub chorób. Do tej kategorii należą te objawy i stany, które nie są wynikiem działania szczepienia, a jedynie wystąpiły w określonym czasie po jego podaniu. Najczęściej dotyczy to chorób czy objawów infekcyjnych. Może to np. wynikać z faktu kwalifikacji pacjenta do szczepienia w okresie inkubacji choroby zakaźnej czy infekcyjnej lub nabycia świeżego zakażenia w krótkim czasie po podaniu szczepienia.

Źródło: http://zaszczepsiewiedza.pl/pytania/niepozadany-odczyn-poszczepienny/

 


Staram się niemal codziennie publikować tu dla Was jakieś nowe informacje, które (mam nadzieję) pomagają Wam w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących szczepienia Waszych dzieci.

Nie namawiam ani do szczepienia, ani do nieszczepienia.

Jeśli chcesz, aby  projekt szczepienie.info nadal istniał i nadal publikował tego typu informacje o charakterze edukacyjnym, to możesz wesprzeć moją pracę:

https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info (wsparcie przez Patronite to równocześnie zapisanie się do newslettera szczepienie.info)

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ

„Nie znam się, ale i tak wiem lepiej” czyli Pan Crazynauka „wyjaśnia”, kiedy jest NOP (a kiedy nie jest)

Pan Crazynauka przeczytał sobie definicję NOP z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

oraz rozszerzenie tej definicji w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o niepożądanych odczynach poszczepiennych:

i postanowił nauczać, czym jest NOP, a raczej, czym nie jest:

Pan Crazynauka zawiesił się na punkcie trzecim z rozszerzenia definicji NOP zawartego w rozporządzeniu widząc tam coś zupełnie innego, niż to, co tam napisało Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia napisało bardzo wyraźnie, że związane czasowo ze szczepieniem są zjawiska:

od szczepienia niezależne, a tylko przypadkowo pojawiające się po szczepieniu

Ale Pan Crazynauka czyta, że związane czasowo ze szczepieniem są zjawiska:

od szczepienia niezależne, a tylko przypadkowe.

Można? No można. Zwłaszcza jeśli jest się Panem Crazynauka. 😀

Pytanie tylko, po co, skoro nawet sam ekspert PZH, doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar bardzo wyraźnie tłumaczy, że NOP to KAŻDY objaw chorobowy, który pojawia się po szczepieniu.

No ale Pan Crazynauka przecież wie lepiej, że nie każdy, ale tylko taki, który albo jest reakcją organizmu po szczepieniu, albo wynika z błędu w podaniu szczepionki, albo jest „przypadkowy” czyli taki, którego przyczyny nie ustalono.

Po co robić z siebie głupka? Nie za bardzo wiadomo, no ale skoro ktoś bardzo chce, to przecież może…

A tymczasem nawet samo Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za treść swojego własnego rozporządzenia, równie wyraźnie, jak doktor Kuchar, tłumaczy, co lekarz ma brać pod uwagę, zgłaszając NOP:

A więc lekarz ma jedynie zapytać, kiedy dziecko (chore, lub które właśnie zmarło) zostało zaszczepione. Jeśli nie dalej jak 4 tygodnie od zachorowania lub od śmierci, to lekarz ma zgłosić NOP. Koniec. Nic więcej, żadnych przypadków, nieprzypadków i innych niestworzonych historii, które jak widać lubi sobie wymyślać Pan Crazynauka.

Wypada dodać, że rozszerzenie ustawowej definicji NOP, na którym zawiesił się Pan Crazynauka, jest przeznaczone dla NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO, a nie dla lekarzy, którzy mają zgłaszać NOP.

Czym jest „nadzór epidemiologiczny”? To wyjaśnia ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

To nadzór, czyli sanepid (a potem PZH, choć nie za bardzo wiadomo na jakiej podstawie prawnej), będą te zgłoszenia później weryfikować. Lekarz jest więc wyłącznie od zgłaszania, a nie od myślenia, czy szczepienie mogło mieć związek ze śmiercią dziecka, czy nie mogło, albo czy śmierć dziecka jest przypadkowa, czy nieprzypadkowa.

A że szkodliwe bzdury w internetach należy bezwzględnie tępić, dlatego też niniejszy post jest bezwzględnie konieczny. 🙂

Dlaczego ta bzdura, którą publikuje Pan Crazynauka, może być szkodliwa? Bo może zniechęcać lekarzy do zgłaszania NOP poprzez wprowadzanie ich w błąd.

A jeśli lekarze nie będą zgłaszać niepożądanych odczynów poszczepiennych, to tym samym monitorowanie bezpieczeństwa szczepień będzie fikcją.

Czyżby Panu Crazynauka zależało na tym, aby monitorowanie bezpieczeństwa szczepień było fikcją?…

Czy można nie chcieć, żeby lekarze zgłaszali jako NOP każdą „śmierć łóżeczkową” do której doszło do 4 tygodni od szczepienia, aby można było ocenić, czy na SIDS częściej umierają dzieci szczepione, czy nieszczepione? Najwyraźniej jeśli jest się Panem Crazynauka, to można…

 


Jeśli chcesz, aby  projekt szczepienie.info nadal istniał i nadal publikował tego typu informacje o charakterze edukacyjnym, to możesz wesprzeć moją pracę:

https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ