Miesięczne archiwum: marzec 2018

Jak bada się bezpieczeństwo szczepionek – pytania do Zakładu Badania Surowic i Szczepionek PZH

Sanepid nakazuje rodzicom wykonać szczepienie ich dziecka.

Rodzice zadają sanepidowi pytanie:

W związku z pismem z dnia […] niniejszym uprzejmie proszę o informację, które ze szczepionek wymienionych w w/w piśmie nie podwyższają, po podaniu dziecku, ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych, psychicznych lub innych (np. choroby układu oddechowego takie jak zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc) lub proszę o wskazanie kompetentnego urzędu, który udzieli mi takich informacji.

I uzyskują taką odpowiedź:

W związku z tym rodzice pytają dalej:

W związku z pismem z dnia […] niniejszym wnoszę o udostępnienie mi wyników tych „wieloletnich badań” o których mowa w przedostatnim akapicie w/w pisma.

Tym razem Sanepid odpowiada tak:

Skoro Sanepid wskazuje Zakład Badania Surowic jako organ, który odpowiada za przebadanie szczepionek pod względem ich bezpieczeństwa, to zapytajmy Zakład Badania Surowic, co właściwie jest tam badane:

***

email: dyrektor@pzh.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu skan pisma sygn. N.E-4023/1-5(22)/16/17/18 z dnia 16.03.2018 , w którym PPIS w Rawiczu informuje, że Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH przeprowadza kontrolę jakości szczepionek.
W związku z powyższym, w trybie wniosku o informację publiczną proszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:
nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i pozytywnie zweryfikowanych przez Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH pod kątem wpływu ich stosowania na ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, metaboliczne, immunologiczne, neurologiczne oraz psychiczne oraz pod kątem wpływu ich stosowania na ogólną kondycję zdrowotną osoby szczepionej badaną szczepionką.
Jeśli Zakład nie przeprowadza weryfikacji bezpieczeństwa szczepionek pod tym kątem, to proszę to wyraźnie zaznaczyć w odpowiedzi na niniejszy wniosek.
Jednocześnie proszę o wyszczególnienie wszystkich parametrów i właściwości szczepionek, które są przedmiotem badań wykonywanych przez Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH w ramach kontroli jakości szczepionki zgodnie z informacją zawartą w piśmie PPIS w Rawiczu.
Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres …………………..
Z poważaniem,
…………………………….

„Szczepionka bezpieczna” według PZH – wniosek o udostępnienie definicji

email: pzh@pzh.gov.pl, szczepienia@pzh.gov.pl, dyrektor@pzh.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

W związku z sugestią, że spacerowanie po moście jest równie bezpieczne, jak szczepienie, niniejszym w trybie wniosku o informację publiczną wnoszę o podanie definicji „szczepionki bezpiecznej” w rozumieniu Państwowego Zakładu Higieny.

Jeśli PZH pisze o „szczepionce bezpiecznej”, to co PZH rozumie pod tym hasłem? Jaka szczepionka jest bezpieczna?

Jakie kryteria musi spełniać szczepionka bezpieczna, a jakich kryteriów spełniać nie musi?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, która nie podwyższa ryzyka choroby nowotworowej, immunologicznej, neurologicznej, metabolicznej lub psychicznej?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, która NAJCZĘŚCIEJ nie zabije lub nie doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka PRZYNAJMNIEJ przez kilka miesięcy od momentu jej podania?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, której podawanie dzieciom sprawia, że dzieci te są zdrowsze, niż dzieci, które tej szczepionki nie otrzymują?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, która NAJCZĘŚCIEJ w przeciągu kilkunastu dni od podania dziecku nie wywołuje WIDOCZNYCH, niekorzystnych dla zdrowia skutków ubocznych?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, która NAJCZĘŚCIEJ nie zabije dziecka kilka w godzin po jej podaniu?

Czy w rozumieniu PZH „szczepionka bezpieczna” to taka, która zawiera tak małe dawki substancji toksycznych (np. związki aluminium), że nie sposób w ciągu kilkunastu miesięcy od podania dziecku takiej szczepionki wykryć szkodliwy wpływ takiej substancji toksycznej na zdrowie dziecka?

Jeśli rozumienie terminu „szczepionka bezpieczna” przez PZH jest jeszcze zupełnie inne, to proszę o szczegółowe wyjaśnienia, jak należy rozumieć pojęcie „szczepionki bezpiecznej” występujące w przekazie medialnym wytwarzanym przez PZH.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ……………………

Jeżeli w ocenie PZH niniejszy wniosek jest wnioskiem o informację publiczną przetworzoną, to wniosek ten motywuję szczególnym interesem publicznym, albowiem bez wątpienia w interesie publicznym leży przekonywanie obywateli Polski do bezpieczeństwa szczepień i szczepionek w sposób zrozumiały i nie dający podstaw do posądzania Państwowego Zakładu Higieny o manipulację.

Przedstawienie przez PZH wyjaśnień odnośnie definicji „szczepionki bezpiecznej” bez wątpienia przyczyni się do lepszego rozumienia doniosłości przekazu PZH, który z niespotykanym zapałem zapewnia, że szczepionki są „bezpieczne”, porównując szczepienia zarówno do jedzenia czekolady jak i do spacerowania po mostach.

Jednak bez ostatecznego zdefiniowania pojęcia „szczepionki bezpiecznej”, ten niezwykle doniosły, w co nie wątpię, przekaz PZH kierowany w stronę społeczeństwa wydaje się być przekazem mocno niepełnym, a przez to mocno niedoskonałym. Uzyskanie przeze mnie w odpowiedzi na niniejszy wniosek definicji „szczepionki bezpiecznej”, którą posługuje się PZH w swoim przekazie, bez wątpienia przyczyni się do przekonania mnie, że „szczepionki są bezpieczne”, co bez wątpienia leży w interesie publicznym, gdyż w interesie publicznym leży, aby każdy obywatel Polski chętnie poddawał BEZPIECZNYM szczepieniom zarówno siebie jak i swoje dzieci.

Z poważaniem,
………………………………….

PZH spaceruje po bezpiecznym moście, a URPL nie wie, czy ludzie szczepieni są zdrowsi od nieszczepionych

Państwowy Zakład Higieny niedawno zauważył, że w czekoladzie jest więcej aluminium, niż w szczepionkach, więc o co tyle krzyku, a teraz ten sam urząd porównał szczepienie do… przejścia przez most.

W ocenie PZH WIELOKROTNE wstrzyknięcie dziecku w mięsień związków toksycznego pierwiastka, jakim jest aluminium, jest najwyraźniej równie bezpieczne, jak spacer przez most:

W związku z powyższym należy zauważyć, że:

 1. przejście przez most jest bezpieczne, bo trwa bardzo krótko (kilka minut, zależnie od długości mostu i prędkości marszu),
 2. przejście przez most jest dobrowolne, można wybrać inny most lub można zrezygnować z przeprawy na drugą stronę rzeki,
 3. gdy zejdziesz z mostu, most w żaden sposób już na Ciebie nie oddziałuje,
 4. przejście przez most jest bezpieczne, bo mosty bardzo rzadko ulegają zawaleniu i zabijają w ten sposób ludzi,
 5. przejście przez most jest bezpieczne, bo mosty są budowane ze środków publicznych,
 6. przejście przez most jest bezpieczne, bo każdy most jest jedyny i niepowtarzalny, dostosowany do miejsca, w którym ma służyć ludziom,
 7. przejście przez most jest bezpieczne, bo przed oddaniem mostu do użytku przeprowadza się testy wytrzymałości, które polegają na poddawaniu go obciążeniom o wiele większym, niż przewidywane obciążenia eksploatacyjne,
 8. przejście przez most jest bezpieczne, bo z dokumentacji mostu można odczytać, jakie graniczne obciążenie mostu jest bezpieczne, czyli nie grozi jego zawaleniem,
 9. konstruktor mostu zagwarantuje Ci, że most się nie zawali, jeśli po nim przejdziesz.

Równocześnie należy mieć świadomość, że:

 1. szczepionki są bezpieczne, ponieważ dzieci rzadko umierają od razu po szczepieniu,
 2. szczepionki są bezpieczne, ponieważ nie wiadomo, czy podwyższają ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej lub psychicznej,
 3. szczepionki są bezpieczne, ponieważ są produkowane na masową skalę przez prywatne firmy, które równocześnie produkują np. chemię do leczenia nowotworów,
 4. szczepionki są bezpieczne, ponieważ nie porównuje się kondycji zdrowotnej ludzi szczepionych oraz nieszczepionych,
 5. szczepionki są bezpieczne, ponieważ ich składu nie dobiera się indywidualnie dla każdego szczepionego dziecka,
 6. szczepionki są bezpieczne, ponieważ skutki szczepienia mogą być nieprzewidywalne,
 7. szczepionki są bezpieczne, bo szczepienia przeprowadzane są pod groźbą kary grzywny,
 8. szczepionki są bezpieczne, bo nie można wybrać szczepionki, której producent daje gwarancje, że nie podwyższa on ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej lub innej, ponieważ takich szczepionek… nie ma.
 9. szczepionki są bezpieczne, ponieważ ani Ministerstwo Zdrowia ani Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych nie dysponują żadnymi wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że dzieci szczepione są zdrowsze, niż nieszczepione,
 10. szczepionki są bezpieczne, ponieważ żaden producent nie udzieli gwarancji, że szczepionka nie zabije Twojego dziecka, ani nawet że nie uszkodzi trwale jego zdrowia.

A więc jeszcze raz, tylko odrobinę inaczej…

A poniżej dowód na to, jak bardzo szczepionki są bezpieczne.

One są tak bezpieczne, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych odmawia udzielenia informacji, gdzie można zapoznać się z wynikami badań świadczących o tym, że szczepionki są bezpieczne oraz przyznaje, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, które świadczyłyby o tym, że ludzie szczepieni są zdrowsi, niż ludzie nieszczepieni…

 

 

Dlaczego MZ nie monitoruje odsetka chorujących wśród szczepionych i nieszczepionych?

Pozornie wydawałoby się rzeczą oczywistą, że każdy przypadek choroby zakaźnej objętej kosztownym programem szczepień ochronnych jest analizowany pod kątem skuteczności szczepionki, na którą budżet państwa co roku przeznacza niebagatelne kwoty (obecnie program szczepień ochronnych kosztuje nas wszystkich niemal pół miliarda złotych rocznie).

Okazuje się jednak, że na przykład w przypadku gruźlicy kompletnie nikogo nie interesuje, czy wykryte zachorowanie dotyczy osoby szczepionej (jeśli tak, to jak dawno szczepionej) czy może nieszczepionej.

Wygląda więc na to, że nikogo nie interesuje monitorowanie skuteczności działania szczepień ochronnych.

O źródła takiego stanu rzeczy oczywiście można zapytać Ministerstwo Zdrowia:

***

od: […]@gmail.com
do: kancelaria@mz.gov.pl,
serwis@mz.gov.pl
data: 13 lutego 2018 22:30
temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wysłana przez: gmail.com

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Ministra Zdrowia (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.)

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

kopie dokumentów, które uzasadniają nieraportowanie danych dotyczących statusu zaszczepienia osób, u których stwierdzono zachorowanie na gruźlicę.

Z nieznanych mi przyczyn uprawnione do tego organy nie gromadzą bardzo ważnych informacji, czy osoba chorująca na gruźlicę została zaszczepiona, kiedy została zaszczepiona i jaką szczepionką została zaszczepiona. Niniejszym wniosek ma na celu uzyskanie informacji o przyczynach rezygnacji z gromadzenia tak istotnych danych dotyczących skuteczności stosowanych szczepionek.

Forma udostępnienia informacji: na adres […]@gmail.com

Z poważaniem,
[…]

***

A w odpowiedzi dowiemy się, że…

Co prawda nie zbieramy takich danych, ale przecież lekarz MOŻE ZAZNACZYĆ… Wzruszające… Ma ktoś pod ręką chusteczki?…

Wpływ szczepienia na zanik odruchu ssania u noworodka – pytania o szczepionkę Engerix B i tradycyjny „pomidor” od producenta.

Klasyka oddziałów położniczych:

Więc zapytajmy producenta szczepionki podawanej noworodkom w pierwszych godzinach życia…

***

od: […]@gmail.com
do: reklamacje.gsk@gsk.com,
kontakt.gsk@gsk.com
data: 24 marca 2018 22:50
temat: szczepionka Engerix B a zanik odruchu ssania u noworodka
wysłana przez: gmail.com

Szanowni Państwo,

Czy podanie noworodkowi szczepionki Engerix B może doprowadzić do zaniku odruchu ssania u dziecka?

Czy Producent prowadził jakiekolwiek badania wpływu szczepionki Engerix B na odruch ssania noworodka? Jeśli tak, to jakie były wyniki tych badań, a jeśli nie, to dlaczego nie badano wpływu szczepionki Engerix B na to zjawisko?

Jaki odsetek noworodków traci umiejętność pobierania naturalnego pokarmu od matki po otrzymaniu szczepionki Engerix B?

Szczepionka przeciw WZW B jest w Polsce podawana noworodkowi równolegle ze szczepionką BCG. Czy połączenie tych dwóch szczepionek może przyczynić się do zaniku odruchu ssania u noworodka?

Dlaczego w charakterystyce produktu leczniczego szczepionki Engerix B zanik odruchu ssania nie został wymieniony jako jeden z możliwych skutków ubocznych podania dziecku tej szczepionki samodzielnie lub w połączeniu ze szczepionką BCG?

Czy u żadnego noworodka, który otrzymał szczepionkę Engerix B, nigdy nie zaobserwowano zaniku odruchu ssania wkrótce po podaniu mu szczepionki Engerix B?

W trosce o zdrowie i życie mojego dziecka uprzejmie proszę o odpowiedź na powyższe pytania lub o wskazanie, kto może mi udzielić odpowiedzi na w/w pytania.

Z poważaniem,
[…]

***

od: PL MedInfo oax45186@gsk.com
do: […]@gmail.com
data:. 26 marca 2018 09:34
temat: Engerix B
wysłana przez: gsk.com
podpisana przez: gsk.com

Szanowny Panie,

Dziękujemy za Pana pytanie skierowane do firmy GSK dotyczące produktu leczniczego Engerix B.

Uprzejmie informuję, iż dane na temat produktu leczniczego Engerix B są zawarte w Ulotce dla Pacjenta.

Ulotkę dla Pacjenta, znajdzie Pan na naszej stronie internetowej, gdzie znajdują się również nasze aktualne druki rejestracyjne. Adres strony, z której może Pan pobrać Ulotkę znajduje się poniżej:

https://pl.gsk.com/pl/produkty/engerix-b-10-mcg-zawiesina-do-wstrzykiwań/

Stosowanie każdego z leków jest związane z potencjalnymi zdarzeniami niepożądanymi, jednakże zatwierdzenie danego produktu leczniczego do użycia oznacza, że ocena bilansu ryzyka i korzyści związanych z tym produktem leczniczym wskazuje, że korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem. Wynik takiej analizy dla każdego indywidulanego produktu leczniczego jest zawarty w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która jest dokumentem publicznie dostępnym. Dodatkowo, wszelkie informacje dla pacjenta dotyczące danego produktu leczniczego są również zawarte w ulotce dla pacjenta, która jest również publicznie dostępna.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pacjent ma prawo uzyskać od personelu medycznego dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia, leczenia i profilaktyki, w tym informacje o możliwych działaniach niepożądanych dotyczących danego leku, które mogą się wiązać z jego stosowaniem. Zachęcamy zatem do współpracy z lekarzem prowadzącym, aby zrozumieć potencjalne korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktów leczniczych oraz w celu ustalenia konkretnego działania profilaktycznego lub terapeutycznego, w tym ewentualnego skierowania do lekarza specjalisty, jeśli wymagana jest wiedza ekspercka.

Firma GSK nie posiada możliwości ani uprawnień do doradzania w sprawie leczenia pacjentów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z analizą zadanego pytania, udzieleniem oraz udokumentowaniem pytania i odpowiedzi na nie. W powyższym celu podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w formie zapisu elektronicznego lub audiowizualnego, zaś odpowiedź może zostać udzielona ustnie, na piśmie lub w formie wiadomości poczty elektronicznej. Podane dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcy danych – podmiotowi odpowiedzialnemu w odniesieniu do produktu leczniczego, którego dotyczy Pana/Pani zapytanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udzielenia przez GSK odpowiedzi na nie oraz udokumentowania realizacji Pani/Pana zapytania.

Pozdrawiam/Kind regards,
Dział Nadzoru Medycznego
Europe
GSK
Rzymowskiego 53, 02-697 Warsaw, Poland
Tel       +48 22 576 9000

***

Wygląda to wszystko całkiem znajomo…

Teoria „odporności zbiorowej” według Państwowego Zakładu Higieny

Państwowy Zakład Higieny zachęca do szczepienia dzieci, aby zapewnić „odporność zbiorową” chroniącą osoby, które ze względu na swój stan zdrowia szczepić się nie mogą.

Niestety zadawanie pod powyższym postem „niepolitycznych” pytań kończy się natychmiastowym ich wykasowaniem.

Oto pytania, których nie można zadać Państwowemu Zakładowi Higieny w komentarzach pod postem o „odporności stadnej”:

Bardzo proszę o wymienienie najpopularniejszych patogenów z powodu których cierpią ludzie z upośledzoną odpornością.
Dobrze aby ta lista zawierała co najmniej 10 pozycji (czym więcej tym lepiej) koniecznie wraz z chociaż szacunkową liczbą hospitalizacji / zgonów jakie powodują i na tak zebranych danych proszę o zaznaczenie chorób, których roznoszeniu zapobiegają szczepienia. 
Czy aby na pewno wnioskiem z takiej listy będzie to, że Franek czy tam Zenek z upośledzoną odpornością może wyjść do ludzi bez strachu o ile ci są zaszczepieni?
Jeśli to możliwe proszę o niekasowanie pytania i odpowiedź.

Czy prawdą jest, że dla Franka większym zagrożeniem są bezobjawowi nosiciele nieświadomie zarażający innych niż ci u których objawy są widoczne i których Franek wie, że musi unikać?

Czy w związku z tym strategia kokonowa – przebywanie Franka ze zaszczepionymi przeciwko krztuścowi nie jest czasem większym zagrożeniem dla Franka niż przebywanie z nieszczepionymi? W przypadku choroby Franek wśród nieszczepionych jest w stanie się zorientować kto choruje i się odizolować, w przypadku zaszczepionego Franek nie ma szans – dobrze myślę?

Zadajcie je TUTAJ, a bardzo szybko zostanie Wam odebrana możliwość komentowania postów PZH na profilu szczepienia.info

Skoro więc anonimowy dla nas „Wielki Cenzor” poczyna sobie w najlepsze na fejsbukowym profilu PZH, to zadajmy Państwowemu Zakładowi Higieny te pytania także drogą mailową, zresztą zgodnie z niedawną sugestią PZH, żeby wszelkie pytania kierować do nich właśnie mailem:

***

email: szczepienia@pzh.gov.pl, pzh@pzh.gov.pl, dyrektor@pzh.gov.pl
temat maila: „odporność stadna”

Szanowni Państwo,

Na profilu szczepienia.info na facebooku można przeczytać historię Franka, który choć sam nie może się szczepić, to rzekomo jest bezpieczny, bo szczepią się wszyscy wokół niego.

Niestety bliżej mi nieznana osoba usuwa niektóre pytania, które są zadawane w komentarzach do w/w posta o „odporności stadnej”.

Proszę więc o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania drogą mailową:

Bardzo proszę o wymienienie najpopularniejszych patogenów z powodu których cierpią ludzie z upośledzoną odpornością.

Oczekuję, że ta lista zawierała będzie co najmniej 10 pozycji (czym więcej tym lepiej), koniecznie wraz z chociaż szacunkową liczbą hospitalizacji / zgonów jakie powodują i na tak zebranych danych proszę o zaznaczenie chorób, których roznoszeniu zapobiegają szczepienia.

Czy aby na pewno wnioskiem z takiej listy będzie to, że Franek czy tam Zenek z upośledzoną odpornością może wyjść do ludzi bez strachu o ile ci są zaszczepieni?
Jeśli to możliwe proszę o niekasowanie pytania i odpowiedź.

Czy prawdą jest, że dla Franka większym zagrożeniem są bezobjawowi nosiciele nieświadomie zarażający innych niż ci u których objawy są widoczne i których Franek wie, że musi unikać?

Czy w związku z tym strategia kokonowa – przebywanie Franka ze zaszczepionymi przeciwko krztuścowi nie jest czasem większym zagrożeniem dla Franka niż przebywanie z nieszczepionymi? W przypadku choroby Franek wśród nieszczepionych jest w stanie się zorientować kto choruje i się odizolować, w przypadku zaszczepionego Franek nie ma szans – dobrze myślę?

Czy szczepienie dzieci jest zawsze równoważne z odpornością wszystkich osób dorosłych, zaszczepionych jako dzieci, co gwarantuje „odporność stadną”? Odpowiedź proszę uzasadnić stosownymi wynikami badań.

Jaki odsetek osób szczepionych w dzieciństwie zgodnie z kalendarzem szczepień zachowuje pełną poszczepienną odporność w wieku 40 lat, 50, lat, 60 lat i 80 lat w odniesieniu do każdej z chorób, przeciwko którym szczepi się dzieci w ramach kalendarza szczepień „ochronnych”? Odpowiedź proszę uzasadnić stosownymi wynikami badań.

Przy warunku wyszczepialności DZIECI na poziomie 95%, jaki odsetek społeczeństwa powyżej 40 roku życia MUSI zachowywać pełną poszczepienną odporność wytworzoną szczepieniami z dzieciństwa, aby możliwe było osiągnięcie efektu „odporności stadnej”? Odpowiedź proszę uzasadnić stosownymi wynikami badań.

Jednocześnie wnoszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która administruje profilem szczepienia.info na FB i kasuje pytania takie, jak powyższe, zadawane pod postami na profilu szczepienia.info

Z poważaniem,
………………………………

Szczepionki a bezpieczeństwo noworodka – pytania do Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwu Zdrowia zadano następujące pytanie

***

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji, gdzie mogę się zapoznać z wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że podanie dziecku szczepionki BCG w pierwszej dobie życia nie doprowadzi do zaniku odruchu ssania oraz problemów z przełykaniem pokarmu w kolejnych tygodniach życia dziecka.

Proszę o przesłanie wyników takich badań lub o informację, gdzie w internecie można się z nimi zapoznać.

***

A oto niezwykle obszerna i jakże wyczerpująca odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, które, jakby nie patrzeć, ponosi pełną odpowiedzialność za to, że niemal każdy polski noworodek w kilka godzin po urodzeniu otrzymuje domięśniowo zastrzyk ze szczepionki przeciw gruźlicy oraz ze szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B:

Najbardziej rozbrajająca w tym wszystkim jest bez wątpienia uwaga, że zanik odruchu ssania nie jest wymieniony w CHPL jako NOP. Czyżby w myśl zasady, że jeśli producent szczepionki nie mówi głośno o jakimś niekorzystnym dla produktu zjawisku, to ono nie istnieje?

Skoro Ministerstwo Zdrowia – które zmusza batem (kara grzywny) wszystkich rodziców do kłucia noworodków – nie posiada takich informacji, to kto ma je posiadać?

 

Kolejny przykład bezczelności PZH


Tak właśnie w praktyce wygląda korespondencja z PZH w sprawie wszechobecnej cenzury pod postami na profilu https://www.facebook.com/Szczepienia.info/

***

Wniosek o informację publiczną

W związku z usunięciem moich pytań o bezpieczeństwo szczepień i szczepionek, które zadawałem na profilu prowadzonym przez PZH pod adresem https://www.facebook.com/Szczepienia.info/ niniejszym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

– kopie dokumentów opisujących kryteria blokowania użytkownikom FB (obywatelom Polski) możliwości komentowania postów publikowanych przez PZH za pośrednictwem profilu szczepienia.info

– kopie dokumentów opisujących kryteria wg których usuwane są komentarze na profilu  szczepienia.info

– kopia dokumentu uprawniającego osobę prowadzącą profil szczepienia.info do prowadzenia profilu szczepienia.info

– kopie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem profilu szczepienia.info przez PZH (umowy, regulaminy itp.) – mam tu na myśli wszystkie dokumenty wytworzone przez Państwowy Zakład Higieny, które w swoje treści (w dowolnym miejscu) zawierają nazwę profilu „szczepienia.info„.

Forma udostępnienia informacji publicznej: skany w formacie pdf na adres […]

Uprzejmie informuję, że w przypadku zignorowania niniejszego wniosku złożę skargę na bezczynność urzędu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Oto przykład mojego komentarza zamieszczonego pod postem: https://www.facebook.com/Szczepienia.info/posts/414727182289102 i usuniętego przez osobę zajmującą się w imieniu PZH cenzurowaniem wypowiedzi obywateli Polski na profilu szczepienia.info

„Paweł Stefanoff odnoszę wrażenie, że Pan chyba nadal nie do końca rozumie, jaka jest tutaj Pana rola, jako prowadzącego ten profil. 

Postaram się więc to Panu wytłumaczyć.

Otrzymuje Pan, pracując dla urzędu, wynagrodzenie, które płacę Panu między innymi ja – z podatku, który zatrudniający Pana urząd otrzymuje na Pana wynagrodzenie po tym, jak minister finansów mi go zabierze. Nie jest więc Pana rolą ocena intencji, jakie w Pana subiektywnej ocenie kryją się za pytaniami zadawanymi Pana urzędowi. Pan ma obowiązek na te pytania odpowiadać, służąc swoją wiedzą, lub z pokorą przyznając się do swojej niewiedzy. Zapewniam, że „Nie wiem” to również możliwa i uczciwa odpowiedź na zadane pytanie. O wiele lepsza, niż wykasowanie pytania, żeby nie musieć odpowiedzieć „Nie wiem”. A tymczasem wygląda na to, że PZH ma olbrzymi problem z odpowiadaniem „Nie wiemy” na pytania, na które PZH nie umiałby inaczej odpowiedzieć. Więc jeśli ktoś Was zapyta, czy szczepienia mogą wywoływać raka, to, zamiast w popłochu kasować to pytanie, urząd powinien odpowiedzieć „nie wywołują. oto badania na ten temat, które to potwierdzają: ….” lub „nie wiemy, czy wywołują, czy nie wywołują, bo nie ma takich badań”. 

Jeśli ktoś się Was zapyta, czy Polacy z roku na rok chorują coraz więcej, czy coraz mniej, to Waszym obowiązkiem, zamiast w popłochu kasować pytanie, jest odpowiedzieć: „nie wiemy tego, bo nikt tego nie bada” lub „Polacy z każdym rokiem są coraz zdrowsi. Tu znajdują się statystyki, które o tym świadczą: ……”

Jeśli pytam, ile osób chorych na krztusiec to osoby szczepione, a ile to nieszczepione, to odpowiadacie „Nie wiemy” lub „Statystyki na ten temat znajdują się tutaj: ……………”.

Jeśli pytam, dlaczego w Polsce nie ma epidemii krztuśca, skoro, jak sami przyznajecie, szczepionka działa krótko, to odpowiadacie „Nie wiemy”, lub „W Polsce nie ma epidemii krztuśca pomimo że 70% populacji już dawno utraciło poszczepienną odporność, ponieważ …..”. Po prostu. To naprawdę takie trudne?

Ja pytam – Wy odpowiadacie. Moim prawem jest pytać urząd, zwłaszcza taki jak ten, który Pana zatrudnia i który trudni się głównie reklamowaniem szczepień i szczepionek, o BEZPIECZEŃSTWO zabiegu medycznego na moim dziecku, do którego Państwo Polskie mnie zmusza batem w postaci kary grzywny.

To nie są jak Pan widzi pytania o „nanoroboty w szczepionkach” jak to się starano sugerować we wczorajszym, zupełnie skandalicznym i oburzającym, pełnym buty i oszczerstw poście, który jak się domyślam jest postem Pana autorstwa.

Więc ile podobnych pytań mogę tu dziś jeszcze zadać, żebym nie został przez Szczepienia.info zidentyfikowany jako troll? Czy pisanie pytań odnoszących się do treści posta, w odstępach 5 minut, jest przez Szczepienia.info akceptowalne? A może bezpieczniej jest to robić co 10 minut?

Wy musicie wreszcie zrozumieć, że pracujecie dla nas, dla obywateli. To my Was zatrudniamy i to my jesteśmy Waszymi pracodawcami – a nie koncerny farmaceutyczne, którym zależy wyłącznie na realizacji programu sprzedaży. Wy macie służyć wiedzą i pomocą nam – obywatelom tego kraju, a nie koncernom, pracując niemal jako ich dział marketingu. 

A swojego pracodawcy nie wolno nazywać trollem, jeśli się nie potrafi odpowiedzieć na pytania, które pracodawca zadaje.

Gdzie można zapoznać się z listą zagadnień, o które Pana i Szczepienia.info pytać nie wolno?

Dopóki będzie przymus szczepień (i to pod groźbą kary finansowej!) i dopóki czasem dzieci będą umierać „śmiercią łóżeczkową” kilka dni po szczepieniu, lub dopóki czasem będą w kilka dni po szczepieniu nagle zapominały, jak się chodzi, lub jak się mówi, lub dopóki czasem przez kilka dni po szczepieniu będą nienaturalnie płakać, a w zasadzie krzyczeć, przez wiele godzin, w dzień, w nocy, to coraz więcej świadomych rodziców będzie zadawać podobne pytania, Szanowny Panie Pawle. Sugeruję więc przywyknąć i się z tym pogodzić. Albo trzymać kciuki, żeby po szczepieniach nie zachodziły takie zadziwiające zjawiska…

Zlikwidujcie przymus, to problem zniknie. Ile osób przestanie wtedy szczepić dzieci? 

Przecież olbrzymia większość Polaków to zwolennicy szczepień. Więc w czym problem?

Czego Wy się boicie? 

Że przeciwników szczepień będzie coraz więcej? Że szczepionki nie obronią się same, jeśli nie będzie bata?

To Pan nie wie, że coś, co jest skuteczne i co NIE SZKODZI, a wyłącznie POMAGA, zawsze obroni się samo i nie będzie potrzebowało żadnego bata w postaci grzywny?

Czy ten komentarz to w Pana ocenie trolling? Zablokuje mnie Pan teraz? Zrobiłem kopię. Na wszelki wypadek.”

***

od: Szczepienia PZH szczepienia@pzh.gov.pl
do: […]
DW: pzh <pzh@pzh.gov.pl>
data: 22 marca 2018 16:04

Szanowny Panie […],

Informujemy, iż korzystając z portalu Facebook akceptują Państwo oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, które powstało na podstawie Zasad Facebooka  (https://www.facebook.com/principles.php) i stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu Facebook. Zgodnie z § 3 ust. 9 przedmiotowego regulaminu zabronione jest wykorzystanie serwisu Facebook do celów wprowadzających w błąd. W ocenie NIZP-PZH komentarze usunięte przez administratora https://www.facebook.com/Szczepienia.info/ są niezgodne z wartościami, którym kieruje się NIZP-PZH oraz wprowadzają w błąd innych użytkowników platformy Facebook.

Pozdrawiamy,
Zespół Redakcyjny Szczepienia.info

***

Jak widać, wniosek o udostępnienie opisanych dokumentów został przez urząd zupełnie zignorowany, więc teraz nastąpi dalszy ciąg w formie skargi do WSA na bezczynność urzędu. 🙂

PZH: „Przechorowując choroby zakaźne dziecko nic nie zyskuje” – odmowa wyjaśnień ze względu na „brak szczególnego interesu publicznego”

Oto jak to wygląda w praktyce. Najpierw PZH pisze  „Przechorowując te choroby [zakaźne] „w sposób naturalny” dziecko nic nie zyskuje, tylko musi znacznie więcej cierpieć przejść ciężką chorobę i walczyć z powikłaniami”, a potem nie chce się z takiego śmiałego twierdzenia tłumaczyć, zasłaniając się… brakiem „szczególnego interesu publicznego”.

Pełny chronologiczny zapis historii korespondencji z PZH dotyczącej niniejszej sprawy znajdziesz TUTAJ. Poniżej dwa ostanie maile.

****

od: […]
do: Augustynowicz Ewa <eaugustynowicz@pzh.gov.pl>
DW: pzh <pzh@pzh.gov.pl>
data: 28 lutego 2018 12:54
temat: Re: FW: wniosek o informację publiczną

Szanowna Pani Doktor,

W moim wniosku proszę o udostępnienie dokumentów, które będą świadczyły o tym, że publicznie głoszone przez PZH tezy mają pokrycie w wynikach badań. Jest to więc pytanie o wiarygodność PZH i wydaje mi się, że w interesie publicznym leży, aby PZH był w stanie swoją wiarygodność wykazać.

Poza tym wszystkie moje pytania odnoszą się do zagadnienia celowości obowiązkowych szczepień ochronnych. Wydaje mi się, że w interesie publicznym leży wykazanie przez PZH (stosownymi wynikami badań), że lepiej jest dzieci szczepić, niż nie szczepić bo np.  układ odpornościowy dziecka nie odnosi żadnych korzyści z naturalnego przechorowania chorób zakaźnych (jakie badania o tym świadczą, że naturalne przechorowanie różnych chorób zakaźnych nie jest warunkiem prawidłowego ukształtowania układu odpornościowego dziecka?). W interesie publicznym leży również wykazanie przez PZH, że układ odpornościowy dziecka  działa sprawniej, jeśli pozbawi się go – za pomocą szczepień – możliwości naturalnej walki z chorobą zakaźną.W innym przypadku – biorąc pod uwagę nieprzewidywalne skutki podania szczepionki, szczepienie dziecka wydaje się nie mieć żadnego sensu, przynajmniej dopóki nikt nie zagwarantuje, że szczepienie w żaden sposób nie może negatywnie wpłynąć na zdrowie dziecka.

W interesie publicznym leży również bez wątpienia możliwość oszacowania, jakie jest prawdopodobieństwo przechorowania choroby zakaźnej (przeciw której należy się obowiązkowo szczepić) z powikłaniami, jako że szczepienie może się również wiązać z ryzykiem utraty zdrowia lub nawet życia przez dziecko i rodzice przed wydaniem zgody na szczepienie powinni zważyć bilans ryzyk i korzyści płynących ze szczepienia. I temu właśnie służy mój wniosek o informację publiczną.

Reasumując, interes publiczny, w którym złożyłem mój wniosek, jest w moje ocenie oczywisty.

Przy czym zaznaczam, że nie oczekuję od PZH „wywodzenia argumentacji”. Oczekuję jedynie przekazania mi kopii wyników badań, które poświadczą prawdziwość tez głoszonych przez PZH w zdaniu  „Przechorowując te choroby [zakaźne] „w sposób naturalny” dziecko nic nie zyskuje, tylko musi znacznie więcej cierpieć przejść ciężką chorobę i walczyć z powikłaniami„.

Proszę więc o kopie takich badań lub o informację, że PZH nie był w stanie do takich badań dotrzeć i nie są one Państwu znane.

Najciekawsza jest w mojej ocenie teza, że „Przechorowując te choroby „w sposób naturalny” dziecko nic nie zyskuje”. Skąd wiadomo, że organizm dziecka nie czerpie żadnej korzyści z możliwości naturalnej walki z naturalnym zachorowaniem? Chętnie poznam takie badania, które o tym świadczą. A jeśli ich nie ma, to po prostu proszę o informację, że ich nie ma lub że przynajmniej nie są Państwu znane.

Z poważaniem,
[…]

****

od: Augustynowicz Ewa eaugustynowicz@pzh.gov.pl
do: […]
DW: pzh <pzh@pzh.gov.pl>
data: 19 marca 2018 13:53
temat: RE: wniosek o informację publiczną
wysłana przez: pzh.gov.pl

Szanowny Panie […], 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 28.02.2018 z pytaniem złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, przedstawiamy  odmowę udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak wykazania szczególnego interesu publicznego. 

Wszystkie informacje, którymi dysponuje NIZP-PZH na temat epidemiologii chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia można znaleźć na stronie NIZP-PZH  http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

Bieżące dane publikowane co 2 tygodnie można znaleźć w Meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne a dane zbiorcze w Biuletynie Choroby zakaźne.

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#04

Ogólnodostępne informacje o bezpieczeństwie szczepień, w tym stanie zaszczepienia poszczególnymi szczepionkami oraz  informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych można znaleźć w Biuletynach Szczepienia Ochronne na dany rok

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05

a dodatkowo w Charakterystykach Produktów Leczniczych dostępnych na stronach organów rejestrujących szczepionki, tj. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Europejskiej Agencji Leków.

W uzasadnieniu przekazuję niżej wskazane orzeczenia, które mówią o zakresie zaangażowania w konieczność przetworzenia danych, jak również brak wskazania przesłanek obiektywnych celowościowych, które uzasadniałby do przekazania przedmiotowych informacji, w tym przy uwzględnieniu analizy z drugiego wyroku, a więc podmiotu który żąda takich informacji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2014 r. I OSK 2932/13

Udostępnianie informacji przetworzonej.

TEZA aktualna

Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., będąc podstawą do uzyskania informacji publicznej przetworzonej, w istocie ogranicza do niej dostęp, wskazując na konieczność wykazania, że jej udzielenie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Nie chodzi zatem, by udzielenie informacji publicznej było jedynie istotne dla interesu publicznego, lecz ma być dla tegoż interesu publicznego szczególnie istotne. W przypadku bowiem informacji publicznej przetworzonej, jej udostępnienie poprzedzone jest procesem tworzenia nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i w takiej postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca. Wspomniany proces powstawania tej informacji skupia podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej na jej wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go od przypisanych mu kompetencji i zadań, toteż ustawodawca zdecydował, że proces wytworzenia nowej informacji w oparciu o posiadaną informację prostą obwarowany będzie koniecznością wykazania, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

I OSK 143/14

Publikowanie informacji o działalności organu administracji publicznej a interes publiczny uzasadniający udostępnienie informacji przetworzonej.

Należy przyjąć, że zasadniczo prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który będzie przeważał nad szeroko rozumianymi kosztami wytworzenia informacji przetworzonej. Innymi słowy, korzyści z upublicznienia tej informacji muszą być większe niż konsekwencje zaabsorbowania środków osobowych, rzeczowych i czasowych organu na jej przetworzenie. Nie chodzi tu jednak o udowodnienie takich możliwości, lecz co najmniej o ich przekonujące uprawdopodobnienie. Naczelny Sąd Administracyjny podziela prezentowane w doktrynie stanowisko, że o szczególnie istotnym charakterze interesu decydują czynniki natury podmiotowej i funkcjonalnej (zob. A. Jakubowski, Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udzielenia informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 2, s. 153-154). A zatem poza wskazaną wyżej funkcją odpowiedzi na wniosek o informację przetworzoną należy uwzględnić właściwości podmiotu o nią występującego.

Wobec powyższego wnioskowane przez Pana informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W naszej ocenie wykazał Pan jedynie istnienie zwykłego interesu publicznego w otrzymaniu żądanej informacji publicznej. W przypadku informacji przetworzonej jest to stanowczo za mało. Ustawa wymaga tu wykazanie kwalifikowanego interesu społecznego.

Pozdrawiam,
Ewa Augustynowicz
Zespól Redakcyjny Szczepienia.info
NIZP-PZH