Szczepionki a bezpieczeństwo noworodka – pytania do Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwu Zdrowia zadano następujące pytanie

***

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji, gdzie mogę się zapoznać z wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że podanie dziecku szczepionki BCG w pierwszej dobie życia nie doprowadzi do zaniku odruchu ssania oraz problemów z przełykaniem pokarmu w kolejnych tygodniach życia dziecka.

Proszę o przesłanie wyników takich badań lub o informację, gdzie w internecie można się z nimi zapoznać.

***

A oto niezwykle obszerna i jakże wyczerpująca odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, które, jakby nie patrzeć, ponosi pełną odpowiedzialność za to, że niemal każdy polski noworodek w kilka godzin po urodzeniu otrzymuje domięśniowo zastrzyk ze szczepionki przeciw gruźlicy oraz ze szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B:

Najbardziej rozbrajająca w tym wszystkim jest bez wątpienia uwaga, że zanik odruchu ssania nie jest wymieniony w CHPL jako NOP. Czyżby w myśl zasady, że jeśli producent szczepionki nie mówi głośno o jakimś niekorzystnym dla produktu zjawisku, to ono nie istnieje?

Skoro Ministerstwo Zdrowia – które zmusza batem (kara grzywny) wszystkich rodziców do kłucia noworodków – nie posiada takich informacji, to kto ma je posiadać?

 

Print Friendly, PDF & Email