Miesięczne archiwum: lipiec 2023

URPL nie wie, co który ciężki NOP nie jest zgłaszany

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek dopuszczonych w Polsce do obrotu) nie wie, co który ciężki NOP nie jest w ogóle zgłaszany.

Prezes URPL zachęcał niedawno do „pozyskiwania informacji na temat szczepień” od „krajowych organów regulacyjnych”, czyli od URPL:

Skoro prezes zachęca, to trudno było z takiej zachęty nie skorzystać.

Pytania dotyczące monitorowania bezpieczeństwa szczepionek brzmiały następująco:

Co który zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Co który ciężki NOP jest zgłaszany, a co który nie jest zgłaszany?

Czy URPL weryfikował skuteczność zgłaszania NOP w Polsce (zwłaszcza ciężkich NOP), a jeśli nie, to z jakich powodów tego do tej pory nie zrobiono?

Ile osób musiałaby zabić szczepionka uznawana za bezpieczną, aby przestała być uznawana za bezpieczną?

Ilu Polaków zmarło na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19?

Czy każdy zgon  na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19, to ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?

URPL, jako organ dbający o bezpieczeństwo szczepionek, powinien niejako z definicji znać skuteczność zgłaszania NOP (czyli odsetek NOP zgłoszonych z liczby wszystkich NOP, które wystąpiły), ponieważ nie wiedząc, co który ciężki NOP jest zgłaszany, nie sposób oceniać bezpieczeństwo szczepionek na podstawie jedynie samej liczby NOP zgłoszonych.

A w odpowiedzi URPL potwierdza, że „monitorowanie bezpieczeństwa” szczepionek jest tak naprawdę oszustwem, ponieważ jeśli organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek nie wie nawet, co który ciężki NOP nie jest zgłaszany (co oznacza, że nie wiadomo, jak często podanie szczepionki kończy się wystąpieniem ciężkiego NOP), to żadne „monitorowanie” bezpieczeństwa w praktyce nie istnieje, a mamy do czynienia jedynie z jego atrapą.

„Rzecznik” Praw Pacjenta nie chce odszkodowań za zgon w wyniku szczepienia?

W Polsce mamy dwa fundusze kompensacyjne, które wypłacają odszkodowania za niepożądane zdarzenia medyczne:

  1. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych
  2. Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych: https://www.gov.pl/web/rpp/komu-przysluguje-swiadczenie

Fundusz kompensacyjny badań klinicznych wypłaci rodzinie pacjenta odszkodowanie w przypadku zgonu, którego przyczyną był udział w badaniu klinicznym.

Jednocześnie fundusz kompensacyjny szczepień nie przewiduje odszkodowania za zgon w wyniku szczepienia.

Zapytajmy więc Rzecznika Praw Pacjenta, dlaczego Rzecznik uważa, że rodzinie zmarłego powinno przysługiwać odszkodowanie za zgon w wyniku udziału w badaniu klinicznym, ale nie powinno przysługiwać za zgon w wyniku szczepienia.

Bo dopóki nie zapytamy, to się nie dowiemy.

email: ezd@rpp.gov.pl
temat maila: odszkodowanie za zgon w wyniku szczepienia

Dzień dobry.

Dlaczego fundusz kompensacyjny badań klinicznych przewiduje odszkodowanie za zgon z powodu udziału w badaniu klinicznym, a fundusz kompensacyjny szczepień nie przewiduje odszkodowania za zgon w wyniku szczepienia? Jaką logiką kierował się tutaj Rzecznik Praw Pacjenta? O ile to oczywiście nie tajemnica…

Z poważaniem.

………………………..

Przymus adwokacki przed NSA w sporze z sanepidem ogranicza prawo do obrony

Jeśli nie chcesz szczepić dziecka, ponieważ obawiasz się powikłań poszczepiennych, to prędzej lub później skontaktuje się z Tobą sanepid i zacznie Cię straszyć nakładaniem kar grzywny, aby Cię przymusić do szczepienia.

Gdy odwołasz się od decyzji o nałożeniu grzywny, sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skargę do WSA możesz napisać i złożyć samodzielnie.

Gdy WSA oddali Twoją skargę uznając, że to sanepid ma rację, pozostaje Ci odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tu jednak pojawia się problem, ponieważ zgodnie z Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego”.

Tak więc aby szukać sprawiedliwości w NSA musisz mieć już pieniądze na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi, który musi w Twoim imieniu złożyć do NSA skargę kasacyjną.

Konieczność wynajęcia prawnika, aby móc się odwołać do NSA od nieuczciwego orzeczenia WSA, w oczywisty sposób ogranicza prawa obywatelskie, bo prawnik nie pracuje za darmo i zwyczajnie nie każdego może być stać na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi za reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jeśli jakieś prawa i wolności obywatelskie są ograniczane, to wtedy można się zwrócić o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stąd też prośba do Was o wysyłanie do RPO wniosków o podjęcie działań w celu likwidacji przymusu adwokackiego przy postępowaniach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Im więcej wniosków zostanie złożonych, tym większa szansa, że RPO się tym zajmie.

Wniosek można wysłać mailem na adres: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL

Temat maila: zgłoszenie naruszenia praw i wolności obywatelskich

Treść wniosku:

Niniejszym wnoszę o niezwłoczne podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich stosownych działań w celu zlikwidowania tzw. „przymusu adwokackiego” w postępowaniach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, narzuconego przez Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przymus adwokacki w oczywisty sposób ogranicza prawo obywatela do uczciwego procesu przed sądem administracyjnym, ponieważ o ile każda osoba poszkodowana przez urząd może sama napisać i złożyć do WSA skargę na postępowanie urzędu, to już w przypadku oddalenia tej skargi trzeba zatrudnić prawnika, który w imieniu osoby poszkodowanej przez urzędnika skieruje do NSA skargę kasacyjną. Wówczas może się pojawić oczywista bariera ekonomiczna, ponieważ osoba, która chce złożyć skargę kasacyjną w NSA, musi najpierw dysponować odpowiednią kwotą pieniędzy na zapłacenie wynagrodzenia prawnikowi, które może wynosić np. kilka tysięcy złotych. Może więc dojść do sytuacji, w której osoba poszkodowana przez urzędnika nie będzie w stanie finansowo udźwignąć kosztu prawnika i zrezygnuje ze składania kasacji do NSA, rezygnując w ten sposób z teoretycznie przysługującego jej prawa do obrony przed niezgodnym z prawem postępowaniem urzędnika.

Dlatego też wnoszę, aby Rzecznik Praw Obywatelskich doprowadził do likwidacji ograniczenia prawa do uczciwego procesu, jakim niewątpliwie jest przymus adwokacki wynikający z Art. 175. § 1. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z poważaniem,

……………………………….

Monitorowanie bezpieczeństwa szczepień – wniosek o informację publiczną do URPL

email: urpl@urpl.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Niniejszym, w związku z treścią twitta opublikowanego przez Pana Cessaka w dniu 06-07-2023 w którym Pan Cessak sam zachęca do „pozyskiwania informacji na temat szczepień od krajowych organów regulacyjnych”, wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej przez URPL:

Co który zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Co który ciężki NOP jest zgłaszany, a co który nie jest zgłaszany?

Czy URPL weryfikował skuteczność zgłaszania NOP w Polsce (zwłaszcza ciężkich NOP), a jeśli nie, to z jakich powodów tego do tej pory nie zrobiono?

Ile osób musiałaby zabić szczepionka uznawana za bezpieczną, aby przestała być uznawana za bezpieczną?

Ilu Polaków zmarło na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19?

Czy każdy zgon  na zawał serca lub z powodu udaru lub z powodu zatoru płucnego lub z powodu zakrzepicy lub z powodu zapalenia płuc lub z powodu covid-19 w okresie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia przeciw COVID-19, to ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?

URPL, jako organ dbający o bezpieczeństwo szczepionek, powinien niejako z definicji znać skuteczność zgłaszania NOP (czyli odsetek NOP zgłoszonych z liczby wszystkich NOP, które wystąpiły), ponieważ nie wiedząc, co który ciężki NOP jest zgłaszany, nie sposób oceniać bezpieczeństwo szczepionek na podstawie jedynie samej liczby NOP zgłoszonych.

Z poważaniem,
…………………..