URPL nie chce wskazać szczepionek przebadanych pod kątem ryzyka choroby nowotworowej

Czyli jednak nie dowiemy się od Rejestratora Szczepionek, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce przez URPL zostały przebadane pod kątem podwyższania ryzyka chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych i innych.

Tylko dlaczego, zamiast tak kręcić, po prostu UCZCIWIE nie napiszą „Nie potrafimy wskazać ani jednej szczepionki, która zostałaby w ten sposób przebadana”?

Czy informacja o tym, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, to szczepionki przebadane pod kątem ryzyka choroby nowotworowej, to aby na pewno „kwestia ocenna” lub „postulatywna”? Szczepionka albo ma takie badania, albo ich nie ma. Co tu jest do oceniania, lub postulowania?

Czy nie jest obiektywnym faktem, że szczepionka ma takie badania, lub ich po prostu nie ma?

Oceniać można, czy szczepionka podwyższa ryzyko nowotworu, ale nie, czy została pod tym kątem przebadana. Albo została, albo nie została. Albo producent szczepionki przedłożył do URPL wyniki takich badań, albo ich nie przedłożył. Po prostu.

***

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
03-736 WARSZAWA WARSZAWA
UL. ZĄBKOWSKA 41

Szanowny Panie Prezesie URPL.

we wniosku o informację publiczną z dnia 5 marca br. wnosiłem o wskazanie nazw handlowych szczepionek, które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem.

W otrzymanym wczoraj piśmie otrzymałem informacje, które pozostają bez związku z treścią mojego zapytania. Nie pytałem, w jakiej dokumentacji opisano „wszelkie ryzyka”. Nie pytałem również, co musi zawierać wniosek o dopuszczenie do obrotu szczepionki. Wnoszę więc o rozpatrzenie mojego wniosku o informację publiczną zgodnie ze złożonym zapytaniem i o wskazanie nazw handlowych szczepionek, które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem, bądź o przesłanie informacji, że URPL nie jest w stanie wskazać takich szczepionek, które spełniałyby kryteria opisane w moim zapytaniu.

Uprzejmie proszę odpowiadać na pytania, które zadaję, a nie na pytania, których nie zadaję.

Niniejsze pismo należy traktować jako zażalenie na bezczynność urzędu związane z pozostawieniem mojego wniosku bez odpowiedzi.

Z poważaniem,
[…]

***

Print Friendly, PDF & Email