Odra w szpitalu w Wieruszowie – Dyrekcja odpowiada na pytania o szczepienia personelu szpitala

Czy personel szpitali jest dodatkowo szczepiony, aby nie stanowić zagrożenia epidemiologicznego dla pacjentów? Jak to możliwe, że lekarz zachorował na odrę? Czy był szczepiony?

Poniżej kopia korespondencji ze szpitalem w Wieruszowie, który musiał niedawno zamknąć oddział pediatryczny z powodu odry. Wyróżnienie wybranych fragmentów czerwonym kolorem czcionki pochodzi od szczepienie.info

***

od: @gmail.com
do: prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl
data: 23 kwietnia 2018 16:49
temat: odra w szpitalu – wniosek o informację publiczną

Dzień dobry.

Media podają, że personel Szpitala uległ zarażeniu odrą. http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/wieruszow/a/szpital-w-wieruszowie-personel-zakazony-odra-oddzial-pediatryczny-zamkniety-do-odwolania,13092709/

Czy personel zarażony odrą był szczepiony przeciw odrze?

Jakie szczepienia musi mieć obowiązkowo wykonane personel medyczny Państwa Szpitala?

Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji publicznej:

dokument opisujący zasady szczepień personelu medycznego Szpitala w Wieruszowie: jakimi szczepieniami musi się legitymować personel medyczny Szpitala w zależności od zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy?

Czy Szpital co kilka lat kontroluje poziom przeciwciał aby mieć pewność, że szczepienia personelu medycznego są skuteczne?

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres […]

Z poważaniem,
[…]

***

od: Pełnomocnik PCM NZOZ Wieruszów pelnomocnik@pcm-nzoz-wieruszow.pl
do: […]@gmail.com
data: 25 kwietnia 2018 14:54
temat: odp. na wniosek o informację publiczną

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana pytania.

Pozdrawiam
[…]
Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości

tel. […]
tel. […]
____________________________________________
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104.
Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 9970128656. Regon 100540800.
Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.

Witam,
Zarząd PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w odpowiedzi na Pana pytania oświadcza co następuje:

1. Zarażeniu odrą uległa jedna osoba z personelu lekarskiego, która była szczepiona p/odrze w dzieciństwie.

2. Obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnych obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego zatrudnionego w placówkach ochrony zdrowia. Personel medyczny był szczepiony w okresie dzieciństwa zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień ustalonym przepisami prawa. Należy dodać, że personel naszego szpitala jest w takim wieku, w którym nie istniały jeszcze ruchy antyszczepionkowe i obowiązkowo został zaszczepiony.

3. Prawo nie przewiduje legitymowania personelu medycznego odnośnie do przebytych
szczepień bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Działając
ponadstandardowo w szpitalu w Wieruszowie u wszystkich zatrudnionych pracowników
medycznych i gospodarczych w 2014 r. wykonano badania krwi w celu określenia stężenia
anty-HBs (przeciwciał). Jeśli była taka konieczność personel otrzymał dawkę przypominającą
szczepionki. Obecnie u wszystkich nowozatrudnionych przeprowadza się badania krwi celu
określenia stężenia anty-HBs. Ponadto wszystkim pracownikom corocznie proponujemy
zaszczepienie się przeciwko grypie na koszt pracodawcy.

Z poważaniem
[…]
Prezes Zarządu

Print Friendly, PDF & Email