Rzecznik Praw Pacjenta o obowiązku informacyjnym przed zabiegiem szczepienia

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
email: kancelaria@rpp.gov.pl

Szanowny Panie Rzeczniku,

Jestem rodzicem, którego dziecko, jak wiadomo, podlega obowiązkowi tak zwanych „szczepień ochronnych”. Zwracam się więc od Pana Rzecznika Praw Pacjenta jako Urzędu w mojej ocenie najbardziej kompetentnego w zagadnieniu praw pacjenta, z pytaniami o prawa pacjenta, a konkretnie o prawo do informacji przed zabiegiem medycznym, jakim jest „szczepienie ochronne” w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO), któremu zgodnie z obowiązującym prawem powinno zostać poddane moje dziecko.

Uprzejmie więc proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

który akt prawny stanowi o tym, jakich informacji przed zabiegiem medycznym szczepienia mojego dziecka w ramach PSO mogę się domagać, a jakich się domagać nie mogę?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do otrzymania informacji świadczących o tym, że stosowanie polskiego PSO (czyli poddawanie dzieci kilkudziesięciu szczepieniom zgodnie z „kalendarzem szczepień” ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego) nie zwiększa w populacji szczepionej, w porównaniu do populacji nieszczepionej, ryzyka chorób przewlekłych, w tym na przykład chorób nowotworowych?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do otrzymania informacji o umieralności z przyczyn opisanych kategoriami R95-R99 w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rev. 10) czyli „Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu”, wśród dzieci szczepionych zgodnie z PSO i wśród dzieci nieszczepionych?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do otrzymania informacji o zachorowalności na zapalenie płuc wśród dzieci szczepionych zgodnie z PSO i wśród dzieci nieszczepionych?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do uzyskania informacji o zachorowalności na zapalenie ucha środkowego wśród dzieci szczepionych zgodnie z PSO i wśród dzieci nieszczepionych?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do uzyskania informacji o zachorowalności na autyzm wśród dzieci szczepionych zgodnie z PSO i wśród dzieci nieszczepionych?

czy przed zabiegiem szczepienia noworodka mam prawo do uzyskania informacji o częstości występowania zaburzeń odruchu ssania u noworodków szczepionych zgodnie z PSO i u noworodków nieszczepionych?

czy przed zabiegiem szczepienia mojego dziecka mam prawo do uzyskania informacji, czy dzieci szczepione zgodnie z PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych?

Jeśli Pan Rzecznik nie umie lub nie czuje się na siłach udzielić mi odpowiedzi na powyższe, to uprzejmie proszę chociaż o wskazanie urzędu lub organu, do którego mogę się z tymi pytaniami zwrócić i który mi na te pytania odpowie, wyjaśniając moje wątpliwości związane z prawami pacjenta przed zabiegiem medycznym szczepienia dziecka w ramach PSO.

Z poważaniem,
[…]



A więc RPP potwierdza, że przed szczepieniem lekarz ma obowiązek poinformować rodziców szczepionego dziecka o możliwych następstwach zabiegu szczepienia (końcówka strony trzeciej pisma RPP). Jednocześnie w ocenie RPP lekarz „nie ma obowiązku przekazywania informacji nt. ogółu populacji i podawania danych statystycznych na temat zachorowalności na poszczególne choroby, występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych czy też określenia jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby (np. zapalenia ucha czy też gardła z rozróżnieniem pomiędzy populacją dzieci szczepionych i nieszczepionych).”

Rodzi się więc pytanie:

W jaki sposób lekarz ma poinformować rodziców przed szczepieniem ich dziecka o możliwych następstwach wykonania na dziecku zabiegu szczepienia, skoro nie dysponuje danymi o zachorowalności dzieci szczepionych i nieszczepionych na choroby przewlekłe, na nowotwory, na alergie, na choroby psychiczne?…

Rzecznik Praw Pacjenta zaprzecza więc sam sobie.

Kolejna istotna sprawa – RPP wyraźnie stwierdza (przywołując wyrok NSA), że obowiązek szczepień wynika z konieczności ochrony zdrowia „innych osób”.

No i bardzo dobrze, ale w takim razie czyż nie wypadałoby dysponować danymi, które udowadniają, że „szczepienia ochronne” naprawdę CHRONIĄ ZDROWIE?

Bo przecież, gdyby się okazało (czego nikt dotychczas nie sprawdził), że Program Szczepień Ochronnych podwyższa na przykład ryzyko choroby nowotworowej, to czy w takiej sytuacji można powiedzieć, że „szczepienia ochronne” CHRONIĄ ZDROWIE, zmniejszając (o ile?) ryzyko zachorowania na odrę, ale równocześnie zwiększając (o ile?) ryzyko zachorowania na raka?

Niezwykle zabawne wydaje się również jedno z ostatnich zdań napisanych przez RPP: „Zauważyć jednak należy, że brak jest przepisu, który wyłączałby obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom tylko ze względu na możliwe hipotetyczne powikłania”.

Szanowny Rzeczniku Praw Pacjenta, zauważyć również należy, że brak jest przepisu, który podtrzymywałby obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom w sytuacji znanego i oszacowanego ryzyka hipotetycznych powikłań…

I co teraz będzie?… 🙂

Print Friendly, PDF & Email