Wniosek o informację publiczną do Ministerstwa Zdrowia

Uwagi techniczne.

Jeśli nie chcecie podawać swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, można się podpisać nawet dowolnym pseudonimem typu Jan Kowalski, wysyłając ten wniosek z anonimowej skrzynki pocztowej typu misuszatek87@cośtam.com

W tej sytuacji w miejscu, gdzie podajemy adres do przesłania wnioskowanych dokumentów, podajecie – zamiast swojego adresu zamieszkania – jedynie adres email, z którego wysyłacie ten wniosek.

Ministerstwo ma 14 dni od chwili otrzymania wniosku na przesłanie wnioskowanych dokumentów lub na poinformowanie, że ze względu na złożoność zapytania udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie dłuższym niż 14 dni. Ministerstwo musi przesłać wnioskowane dokumenty lub poinformować, że takowych nie posiada. Jest to ustawowy obowiązek Ministerstwa.

Jeśli Ministerstwo nie posiada wnioskowanych dokumentów zawierających dane, o które pytamy, to wówczas w kolejnej turze zapytamy Pana Ministra, w takim razie na jakiej podstawie Pan Minister pisze na swojej stronie takie bajki na przykład o powikłaniach po szczepieniu.

Wnioski można oczywiście wysyłać także tradycyjnym listem poleconym, lub poprzez platformę ePUAP, zwłaszcza jeśli ktoś ma profil zaufany.

***

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/

Ministerstwo Zdrowia informuje, że szczepienia zwykle nie wywołują powikłań, jednak czasem po szczepieniu u dziecka mogą wystąpić:

 • podwyższona temperatura,
 • obrzęk w okolicy podania szczepionki,
 • niechęć do jedzenia lub luźny stolec.

Powyższe wręcz jednoznacznie sugeruje, jakoby jedynymi możliwymi powikłaniami po podaniu dziecku szczepionki mogły być wyłącznie: gorączka, obrzęk w okolicy szczepienia oraz niechęć do jedzenia lub luźny stolec.

Jednocześnie na tej samej stronie internetowej Ministerstwo informuje, że:

 1. Szczepienia ratują życie.
 2. Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, pomimo zmniejszenia zapadalności na groźne i powszechne niegdyś choroby.
 3. Choroby, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, nadal prowadzą do zgonów.
 4. Za pomocą szczepień można wyeliminować choroby zakaźne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udostępnienie mi przez Pana Ministra informacji publicznej w następującym zakresie:

Treść wszystkich wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2000-2017 raportów, opracowań i analiz, zawierających dane na temat:

 • ilości zgonów dzieci (wiek od 0 do 18 lat) w Polsce w wyniku wystąpienia powikłań po podaniu dziecku szczepionki,
 • ilości oraz charakterystyki ciężkich zachorowań dzieci występujących w wyniku powikłań po podaniu dziecku szczepionki,
 • ilości przypadków wystąpienia u dziecka po podaniu szczepionki wyłącznie powikłań takich jak podwyższona temperatura, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia lub luźny stolec,
 • ilości przypadków wystąpienia u dziecka po podaniu szczepionki powikłań INNYCH NIŻ podwyższona temperatura, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia lub luźny stolec,
 • zachorowalności dzieci szczepionych na choroby, przed którymi dane szczepienie powinno chronić,
 • zachorowalności dzieci nieszczepionych na choroby, przed którymi dane szczepienie miałoby rzekomo dziecko ochronić, gdyby zostało ono zaszczepione,
 • zachorowalności dzieci szczepionych na choroby inne niż te, przed którymi szczepienie miało chronić,
 • zachorowalności dzieci nieszczepionych na choroby inne, niż te, przed którymi szczepienie rzekomo miałoby dziecko ochronić, gdyby zostało ono zaszczepione.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: kopie w/w dokumentów przesłane pocztą tradycyjną na mój adres ………………………

…………………………………………….
[imię i nazwisko + adres zamieszkania jeśli chcecie go podać]

Print Friendly, PDF & Email