Zapytaj swoją przychodnię o podstawę prawną „oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu”

A teraz historia absolutnego kuriozum.

W roli głównej NZOZ „VITA LONGA” z Katowic.

Rodzice, którzy zanim poddadzą dziecko szczepieniu, oczekują od lekarza i przychodni wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa zabiegu szczepienia, zagrożeń z niego wynikających, oraz bilansu korzyści i ryzyk związanych z decyzją o poddaniu dziecka szczepieniu, zostają przez NZOZ wezwani (!!!) do podpisania oświadczenia o odmowie szczepienia dziecka.

W odpowiedzi, rodzice kierują do NZOZ pismo, w którym oczekują wskazania podstawy prawnej dla takiego oświadczenia:

Jak odpowiada przychodnia? 

Najwyraźniej więc kierownictwo przychodni ma elementarne problemy ze zrozumieniem języka polskiego, ponieważ rodzice nie prosili w swoim piśmie o podstawy prawne szczepień ochronnych, a jedynie pytali o to, na jakiej podstawie prawnej przychodnia stosuje wobec nich druk oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu.

NZOZ nie wskazał podstawy prawnej dla stosowania BEZPRAWNEGO druku oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu – najprawdopodobniej dlatego, że owo oświadczenie jest po prostu bezprawne… 🙂

Jaka mogłaby być odpowiedź rodziców na takie kuriozalne pisemko?

***

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.12.2017, które nie zawiera informacji, o które prosiliśmy, czyli nie wskazuje podstawy prawnej dla stosowania przez Przychodnię druku oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu, ponownie uprzejmie prosimy o wskazanie podstawy prawnej zgodnie z naszym pismem z dnia 29.11. 2017.

Prosimy również o udostępnienie nam (na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej) pełnej treści procedury, która przewiduje podjęcie przez Przychodnię określonych działań w związku z „niewyrażeniem zgody na podpisanie odmowy”.

Jednocześnie, w związku z tym, że Przychodnia jest zdecydowana przeprowadzić zabieg poddania naszego dziecka szczepieniu, domniemamy, że Przychodnia wyraża chęć przelania na nasz rachunek bankowy nr ……………………………………. kwoty 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych) tytułem pokrycia kosztów ewentualnej rehabilitacji dziecka, gdyby w wyniku szczepienia dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub tytułem zadośćuczynienia za cierpienie związane ze śmiercią naszego dziecka, gdyby do śmierci dziecka doszło w wyniku powikłań po podaniu dziecku szczepionki, co Przychodnia powinna potwierdzić stosownymi podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Przychodni.

Z poważaniem,
……………………………..

Print Friendly, PDF & Email