„Zachodzi niemożność” czyli kabaretowe występy PZH

W roku 2017 doszło w Polsce przynajmniej do dwóch zgonów dzieci wkrótce po szczepieniu. Oba miały miejsce na terenie woj. wielkopolskiego.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny pisze o pierwszym z tych zgonów tak:

„Pierwszy zarejestrowany zgon odnotowano u dziecka (wiek: 1 rok i 3 miesiące) 10 dni po szczepieniu szczepionką Priorix (przeciwko odrze, śwince i różyczce). Dziecko zostało przyjęte do szpitala na oddział neurologiczny z podejrzeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego (objawy: senność, asymetria twarzy- prawdopodobieństwo porażenia nerwu twarzowego), który został zakwalifikowany przez lekarza zgłaszającego jako poważny niepożądany odczyn poszczepienny.”

A o drugim tak:

„Według lekarza prowadzącego kliniczny obraz choroby był bardzo nietypowy i trudno go było powiązać bezpośrednio z czymś co mogło za to odpowiadać.”

No tak… No bo z czym można by było ten obraz kliniczny powiązać… Hmm… Ze szczepieniem kilkanaście dni wcześniej? Nieee… To przecież na pewno nie od szczepionki!

Ale mimo to lekarze początkowo zgłosili – zupełnie prawidłowo – ciężkie NOP-y, jednak finalnie w raporcie PZH o szczepieniach ochronnych za rok 2017 (strona 85) oba te zgony w magiczny sposób już nie są traktowane jako NOP i „zachodzi niemożność” wyciągnięcia z PZH jakiejkolwiek informacji, kto i jakim prawem dokonał przemiany tych dwóch ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych zakończonych zgonem na zgony „jedynie” czasowo zbieżne ze szczepieniem (pomimo że zgodnie z prawem już sama zbieżność w czasie ze szczepieniem oznacza NOP, ale być może w PZH obowiązuje jakieś inne prawo, niż to, które wszyscy znamy).

No ale po kolei…

Pytania zadane Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu były następujące:

W związku z publikowaną przez Państwowy Zakład Higieny informacją, że w roku 2017 w województwie wielkopolskim zarejestrowano dwa zgony „uznane jako czasowo zbieżne ze szczepieniem” (strona 85 raportu SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2017 ROKU – w załączeniu), niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
ile dni po szczepieniu doszło do każdego z tych zgonów i jakie szczepionki zostały podczas tego szczepienia podane?
w jakim wieku w chwili zgonu były obie te osoby?
jakie przyczyny tych dwóch zgonów zostały stwierdzone? czy zgony te zostały zarejestrowane jako ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne?
kto i na podstawie jakich kryteriów uznał, że te dwa zgony nie były związane przyczynowo ze szczepieniem? (adnotacja w w/w raporcie PZH „Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonów ze szczepieniem”).

WPWIS odpowiedział bardzo ładnie i wyczerpująco w sposób następujący:

Skoro „ostateczna decyzja o kwalifikacji niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz uznanie czy zgon pacjenta jest zbieżny czasowo ze szczepieniem lub jest jego bezpośrednią przyczyną należy do specjalistów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny NIZP- PZH w Warszawie”, to w tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak napisać do PZH:

Sent: Wednesday, February 13, 2019 1:09 PM
To: Dyrektor NIZP-PZH <dyrektor@pzh.gov.pl>
Cc: nik@nik.gov.pl
Subject: unikanie rejestracji przypadków NOP

W nawiązaniu do załączonego pisma WSSE Poznań niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:
które przepisy prawa stanowią, że zgon dziecka 10 dni po szczepieniu w wyniku krwiaka mózgu to NIE JEST ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?
kto i w jaki sposób dokonał ustalenia, że przyczyną zmian w mózgu, które doprowadziły do zgonu, nie było szczepienie wykonane 10 dni wcześniej?
który przepis prawa stanowi, że do rejestracji NOP wymagane jest stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego ze szczepieniem
Do wiadomości załączam Najwyższą Izbę Kontroli gdyż uważam, że taki „kabaret” związany z ukrywaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych poprzez uznawanie, że zgon 10 dni po szczepieniu to nie NOP (co przeczy definicji NOP zawartej w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) powinien NIK zainteresować.
Definicja NOP z w/w ustawy: niepożądany odczyn poszczepienny – niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. (art. 2 ppkt 16)
W tej definicji jak widać nie ma mowy o związku przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem, więc na jakiej podstawie ten zgon 10 dni po szczepieniu nie został ostatecznie uznany jako NOP i kto ostatecznie zdecydował, że to nie NOP?  

Co robi PZH?

Czyli klasyczne „Na drzewo, cieciu, bo nie mam czasu na głupoty!”.

Niestety cieć ma czas, więc drąży temat dalej:

Sent: Friday, March 01, 2019 10:11 AM
To: Informacja Publiczna; Augustynowicz Ewa; Dyrektor NIZP-PZH
Cc: nik@nik.gov.pl
Subject: Re: unikanie rejestracji przypadków NOP

Pani Ewo,
proszę o odpowiedź na pytania, które zadałem, a nie na pytanie, którego nie zadałem.
Nie pytałem o to, zgodnie z czym prowadzony jest obszar nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
Ponawiam moje pytania, które zadałem:
które przepisy prawa stanowią, że zgon dziecka 10 dni po szczepieniu w wyniku krwiaka mózgu to NIE JEST ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?
kto i w jaki sposób dokonał ustalenia, że przyczyną zmian w mózgu, które doprowadziły do zgonu, nie było szczepienie wykonane 10 dni wcześniej?
który przepis prawa stanowi, że do rejestracji NOP wymagane jest stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego ze szczepieniem.

Ale Pani Ewa zrobi wszystko, aby tylko nie udzielić merytorycznej odpowiedzi na zadane pytania o ukrywanie niepożądanych odczynów poszczepiennych:

Pani Ewa dostaje jednak kolejną szansę na rehabilitację:

Sent: Thursday, March 14, 2019 12:45 PM
To: Informacja Publiczna; Dyrektor NIZP-PZH
Subject: Re: unikanie rejestracji przypadków NOP

W takim razie proszę te pytania potraktować jako pytania o informację niepubliczną i pozwolę sobie niniejszym zażądać od Was odpowiedzi na te pytania, ponieważ Waszym obowiązkiem jest udzielać odpowiedzi na pytania zadawane Wam przez Waszych pracodawców, czyli obywateli tego kraju, zwłaszcza że pytania te dotyczą zagadnień, którymi się zajmujecie, pobierając co miesiąc wynagrodzenie ze środków publicznych.

Jak z tego wybrnąć? Zaprawiona w bojach Pani Ewa wie, jak to zrobić:

Że „zachodzi niemożność” to akurat nic nowego, bo PZH jest jedna wielka „niemożność”, gdy trzeba odpowiedzieć na jakiekolwiek niewygodne pytanie dotyczące bezpieczeństwa szczepień, ale co miała na myśli Pani Ewa pisząc, że „żądane przez Pana informacja udostępnianie są w trybie i na podstawie Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z 20 lipca 2000 roku (Dz.U. 2000 nr 62, poz. 718).”?

Nadal więc nie wiadomo, dlaczego dwa zgony dzieci, które na początku zostały prawidłowo zgłoszone jako ciężkie NOP-y, w magiczny sposób w raporcie PZH stały się „jedynie” dwoma zgonami czasowo zbieżnymi ze szczepieniami i nadal nie wiadomo, kto odpowiada za zmianę kwalifikacji zgłoszeń z NOP na nie-NOP.

Samo się zrobiło, winnych nie ma, nikt nic nie wie, „zachodzi niemożność”

No magia po prostu.

Jedno jest pewne – dzięki tej PZH może nadal radośnie twierdzić, że “W ciągu ostatnich 20 lat nie odnotowano zgonu związanego przyczynowo ze szczepieniem. “

Ale czy nie o to właśnie chodzi?

Bo inaczej jakoś tak głupio by było mówić, że „szczepienia są bezpieczne”…

Czy więc w Polsce w roku 2017 miały miejsce tylko te dwa zgony wkrótce po szczepieniu, czy może są to jedyne dwa zgony, o których wiemy, bo tylko te dwa przypadki lekarze zgłosili jako NOP, więc pozostał niewygodny ślad „w papierach”, z którego PZH musiał jakoś dyplomatycznie wybrnąć?

Niestety na to pytanie póki co nie ma odpowiedzi…
Na tej stronie jak widać nie ma reklam. I nigdy nie będzie. 🙂
Ale strona oczywiście sama się nie robi i czas poświęcony na jej tworzenie (i na prowadzenie profilu szczepienie.info na FB) mógłbym przeznaczyć na pracę „na etacie”.
Dlatego tak liczę na Wasze wsparcie, aby móc się w spokoju zajmować prowadzeniem projektu szczepienie.info – aż do skutku w postaci zniesienia przymusu szczepienia dzieci, skoro nie ma dowodów na to, że „szczepienia ochronne” są bezpieczne.
Jednorazowe wsparcie kwotą 10zł: kliknij TUTAJ.
Jednorazowe wparcie kwotą 20zł: kliknij TUTAJ.
Comiesięczne wsparcie kwotą 10, 20 lub 50zł: zostań Patronem strony szczepienie.info https://patronite.pl/szczepienie-info
Print Friendly, PDF & Email