Szczepienia są bezpieczne, czyli test wiarygodności lekarza.

Gdy przed szczepieniem lekarz próbuje Ci wmówić, że „szczepienia są bezpieczne” to poproś go, żeby w takim razie wziął odpowiedzialność za swoje słowa, podpisując się pod następującym oświadczeniem.

Mina lekarza z pewnością będzie bezcenna… 🙂

 

 

……………………………………….
[miejscowość, dnia]

Ja, niżej podpisany …………………………………,……………………………,
                                                 [imię i nazwisko lekarza]

nr PWZ …………………………………….., świadom odpowiedzialności za składanie

fałszywych oświadczeń niniejszym oświadczam, że “szczepienia ochronne”

wykonywane w ramach Programu Szczepień Ochronnych nie podwyższają u dzieci

szczepionych ryzyka nowotworu, a także ryzyka autyzmu, ryzyka choroby

neurologicznej immunologicznej lub metabolicznej oraz ryzyka zgonu

z nieznanych przyczyn.

……………………………………………                  ………………………………………….
[odręczny podpis]                                  [pieczątka służbowa]

 

Jeśli lekarz odmówi, to wnioski z tego ćwiczenia musisz już sobie wyciągnąć samodzielnie. 🙂

 


 


Chcesz pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email