Matka pyta – sanepid odpowiada…

Klasyczna sytuacja: powiatowy sanepid wzywa rodziców do szczepienia i straszy „postępowaniem egzekucyjnym w administracji” czyli grzywną „przymuszającą do wykonania dobrowolnego obowiązku” – oni to tak ładnie nazywają…

Później było już mniej klasycznie, bo mama postraszona grzywną wysyła do sanepidu wniosek o informację publiczną, zawierający 62 pytania.

Oto w kolejności: wezwanie z sanepidu i wniosek wraz z odpowiedziami na kolejne pytania + komentarz do odpowiedzi sanepidu.

***

***

W nawiązaniu do w/w pisma PPIS w […] (dalej: PPIS), niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej (pytania zadaję w związku z koniecznością rzetelnego oszacowania ryzyka poddania mojego dziecka wielokrotnym zabiegom szczepień ochronnych w odniesieniu do ryzyka zachorowania na chorobę zakaźną i możliwych powikłań w wyniku takiego zachorowania):

1. wskazanie daty (dzień-miesiąc-rok) wraz z którą w ocenie PPIS upłynął obowiązujący mnie termin wykonania szczepień mojego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS.

A na jakiej to podstawie prawnej obowiązek szczepienia „aktualizuje się w terminie wskazanym przez lekarza”? 

2. wskazanie podstawy prawnej dla sposobu ustalenia przez PPIS daty, wraz z którą w ocenie PPIS upłynął obowiązujący mnie termin wykonania szczepień mojego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS.

A więc który przepis mówi, że „termin wykonania szczepienia ustala lekarz”?

3. udzielenie wyjaśnień, na jakiej podstawie PPIS przyjmuje, jakobym rzekomo uchylała się od szczepień ochronnych mojego dziecka?

4. udostępnienie nazw handlowych szczepionek stosowanych w celu ochrony przeciw chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS, dopuszczonych do obrotu w Polsce i objętych programem szczepień ochronnych (refundowanych), które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem bądź wnoszę o wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

Udajemy, że nie zrozumieliśmy pytania, co nie? A pytanie było nie o nazwy szczepionek dopuszczonych do obrotu, tylko o nazwy dopuszczonych do obrotu szczepionek, które  przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej…

5. udostępnienie wyników badań potwierdzających, że dzieci szczepione są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, bądź wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

6. udostępnienie wyników badań potwierdzających, że dzieci szczepione nie chorują na nowotwory częściej, niż dzieci nieszczepione, bądź wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

7. ile przypadków „śmierci łóżeczkowej” odnotowano w Polsce od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2018r? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

8. jaki odsetek przypadków „śmierci łóżeczkowej” odnotowanych w Polsce od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2018r. to zdarzenia, które miały miejsce nie dalej jak 4 tygodnie od poddania dziecka zabiegowi szczepienia? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Jak miło… Fajnie się straszy grzywnami za „uchylanie się”, ale gdy trzeba poświadczyć, że szczepienia są naprawdę bezpieczne, to nagle „ani be, ani me, ani kukuryku”… 😉

9. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

10. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

11. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw błonicy? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

12. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw błonicy to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

13. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw krztuścowi? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

14. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw krztuścowi to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

15.ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw Hib? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

16. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw Hib to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

17. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw poliomyelitis? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

18. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw poliomyelitis to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

19. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw odrze? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

20. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw odrze to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

21. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw śwince? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

22. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw śwince to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

23. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw różyczce? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

24. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw różyczce to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

I znowu „ani be, ani me”…? 🙂

25. jaki odsetek populacji musi zostać zaszczepiony przeciw wzw B, błonicy, krztuścowi, Hib, polio, odrze, śwince i różyczce, aby wystąpił efekt „odporności zbiorowiskowej” – proszę określić ten odsetek dla każdej z w/w chorób z osobna.  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

To skąd sanepid wie, ile osób trzeba zaszczepić, aby osiągnąć „efekt odporności zbiorowiskowej”, skoro „ani be, ani me” w temacie „ile osób w populacji, to osoby odporne”? ;D

26. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na wzw B?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

27. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

28. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na krztusiec?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

29. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na Hib?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

30. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

31. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

32. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

33. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Tak. To już wiemy, że wy „ani me, ani be”, gdy się Was pyta o bezpieczeństwo szczepień lub bezpieczeństwo epidemiologiczne.

To kto ma wiedzieć, ilu Ukraińców w Polsce to osoby nieszczepione, skoro inspekcja sanitarna tego nie wie? Miś Uszatek ma wiedzieć? Od czego właściwie w takim razie jest państwowa inspekcja sanitarna?

34. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na wzw B?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Pytanie było o prawdopodobieństwo zachorowania na WZW B przez dziecko nieszczepione, a nie o ryzyko przewlekłego zapalenia wątroby, gdy dziecko zostanie zakażone. Czy sanepid umie czytać pytania ze zrozumieniem?

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na WZW B?
– Informujemy, że to prawdopodobieństwo istnieje.
– Heh… Naprawdę? Jak na to wpadłeś, Szerloku?…

35. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Fajnie… A co z pytaniem? Jakie jest prawdopodobieństwo (ryzyko) zachorowania na błonicę przez dziecko nieszczepione?

36. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na krztusiec?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

A ryzyko zachorowania dziecka nieszczepionego? Jakie jest? Ktoś, coś?…

37. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Prawdopodobieństwo istnieje? Serio? No ale jakie ono jest? Czy pytanie brzmiało „czy istnieje prawdopodobieństwo zachorowania na polio”?

38. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka infekcji Hib?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Pytanie nie było o „czynniki” tylko jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania przez dziecko nieszczepione. No to jak? Znowu „ani be, ani me”?

39. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Widzicie tam gdzieś pytanie, „jak wysoce zakaźną chorobą jest odra”? Istnieje bardzo wysokie ryzyko zachorowania osoby nieszczepionej, która się zetknęła z wirusem odry? Serio? Kto by to pomyślał… No a jakie jest ryzyko zetknięcia się z wirusem odry i zachorowania? Mniejsze, czy większe, niż ryzyko „śmierci łóżeczkowej” po szczepieniu MMR?

40. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na świnkę przez dziecko nieszczepione?
– Jak dotąd nie opracowano skutecznego leku. Jedynym sposobem zapobiegania jest szczepienie.
– Eeeeee… Ale nie takie było chyba moje pytanie, co nie?

41. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na różyczkę przez dziecko nieszczepione?
– Ryzyko zachorowania wzrasta u osób nieszczepionych.
– Naprawdę? Jak na to wpadliście? A jakie jest to ryzyko? Jeden ma milion? Jeden na tysiąc? 

42. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

43. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

44. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

45. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

46. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Ale jak to? Straszycie grzywnami, ale nie potraficie określić ryzyka powikłań po zachorowaniu na chorobę zakaźną? A kto dysponuje takimi informacjami? Za mało wyraźnie było napisane, żeby podać, kto ma takie informacje, czy wstydzicie się napisać, że nie wiecie?

47. ile dzieci w Polsce zmarło od 1 stycznia 2000r. do 30 kwietnia 2018r. nie dalej jak do 4 tygodni od poddania dziecka szczepieniu?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

48. jaki odsetek zgonów zdefiniowanych w pytaniu poprzednim, to zgony, których przyczyny nie udało się ustalić? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Czyli oficjalne statystyki NOP publikowane przez PZH są nic nie warte… No bo skoro nie wiadomo, ile dzieci umiera do 4 tygodni od szczepienia, to nie wiadomo ile było ciężkich NOP-ów zakończonych śmiercią. No to jak szczepić, nie znając ryzyka?

49. czy w przypadku zgonu o nieustalonej przyczynie lub zgonu w postaci „śmierci łóżeczkowej”, jeśli zgon taki miał miejsce w bezpośrednim następstwie czasowym zabiegu szczepienia dziecka (do 4 tygodni od szczepienia), szczepionka, która została podana zmarłemu dziecku, jest wycofywana z obrotu do czasu wykluczenia, że bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zgonu mogła być ta szczepionka?

62. czy w przypadku zgonu dziecka kilka godzin lub dni po szczepieniu, szczepionka wykorzystana do tego szczepienia zostaje czasowo wycofana z obrotu, aby zweryfikować, czy nie była ona przyczyną śmierci dziecka?

Ciekawe, bo chwilę wcześniej napisaliście, że nie wiecie, ile dzieci umiera do 4 tygodni od szczepienia… Bardzo ciekawe…

50. czy zachorowalność dzieci w Polsce na nowotwory złośliwe maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

51. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby immunologiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

52. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby neurologiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

53. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby metaboliczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

54. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby psychiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

55. Czy w Polsce prowadzone są badania porównawcze ogólnej kondycji zdrowotnej dzieci szczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych i dzieci nieszczepionych? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

A czy jest w ogóle cokolwiek, co wiecie, jeśli chodzi o zagadnienie bezpieczeństwa szczepień?

56. za okres 1995-2017: ilość zgonów, które miały miejsce do 4 tygodni od zabiegu szczepienia, z podziałem na kolejne lata, wiek osób zmarłych oraz ilość dni, które upłynęły od szczepienia do chwili śmierci.

Czyli statystyki NOP z waszego powiatu mają wartość śmieciową. Zdajecie sobie z tego sprawę?

57. za okres 1995-2017: ilość ciężkich zachorowań zakończonych hospitalizacją, które miały miejsce do 4 tygodni od szczepienia pacjenta, z podziałem na kolejne lata, wiek pacjentów i ilość dni, które upłynęły od szczepienia do zachorowania.

Czyli statystyki NOP mają wartość śmieciową. Zdajecie sobie z tego sprawę?

58. czy prawdą jest, że moje dziecko obecnie znajduje się w programie szczepień wyrównawczych?

59. jak i kto ustala termin (datę dzienną) wykonania szczepień wyrównawczych opisany w Komunikacie GIS w sprawie szczepień ochronnych na rok 2017 jako “jak najszybciej”?

A który przepis stanowi, że „termin wykonania szczepień wyrównawczych określa lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne”? I kiedy go określa? Przed badaniem? Po badaniu? W trakcie badania?

60. w jaki sposób wykryta zostałaby seria zgonów dzieci, do których doszłoby kilka dni po szczepieniu?

Acha… Czyli nie macie pojęcia, ile dzieci w Polsce umiera do 4 tygodni od szczepienia, ale równocześnie „seria zgonów, do których doszłoby kilka dni po szczepieniu zostałaby natychmiast wykryta”? Wy się dobrze czujecie tam w tym waszym powiatowym sanepidzie? Poza tym wszyscy zdrowi?

61. czy lekarz w przypadku zgonu dziecka ma bezwzględny obowiązek zweryfikować datę ostatniego szczepienia tego dziecka, aby wykluczyć lub potwierdzić, że doszło do ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli dziecko zmarło przed upływem 4 tygodni od ostatniego szczepienia?

Ale to nie było pytanie o weryfikację przyczyn zgonu, tylko o weryfikację związku czasowego ze szczepieniem. Za trudne pytanie? Zapytać jeszcze raz?

No proszę… 62 pytania wystarczyły do zmiany tonu. „Przekazuję do wiadomości i ponownego rozważenia”. Nie można było tak grzecznie od razu, zamiast straszyć grzywnami?

 

Print Friendly, PDF & Email