Rzecznik Praw Pacjenta odmawia interpretacji art. 17 ust. 1a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu…

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, „Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące są zwolnione z obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, z wyjątkiem szczepień poekspozycyjnych.”

W związku z tym można zadać pytanie, czy noworodek urodzony dzisiaj jest osobą, która przebywa na terytorium RP dłużej niż 3 miesiące, a jeśli krócej niż 3 miesiące, to czy jest zwolniony z obowiązku poddawania się szczepieniom.

I takie właśnie pytanie zostało zadane Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Okazało się, że nasze prawo jest tak proste i jednoznaczne, że Rzecznik Praw Pacjenta wycofał się „rakiem” odmawiając dokonania interpretacji tego przepisu…

***

  

Print Friendly, PDF & Email