Pani Dyrektor sanepidu w Pile odmawia udostępnienia treści swojego donosu do prokuratury

Kilkanaście dni temu wysyłaliśmy do Pani Danuty Kmieciak – dyrektora pilskiego sanepidu – wnioski o udostępnienie pełnej treści jej donosu do prokuratury na nieznane osoby, które w ocenie Pani Dyrektor „nakłaniały do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom”.

Treść wniosku o informację publiczną znajdziecie TUTAJ.

Niestety Pani Dyrektor odmawia nam udostępnienia treści swojego donosu do prokuratury, ponieważ:

„Zawiadomienia i skargi kierowane do organu nie mają waloru informacji publicznej. Nie podlegają ujawnianiu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, gdyż nikt nie może być narażony na konsekwencje z powodu złożenia wniosku w celu podjęcia działań przez organ.”

Czyżby więc Pani Dyrektor najwyraźniej przestraszyła się tego, co zrobiła i boi się teraz konsekwencji swojego postępowania?

A pozostałych dokumentów, o które prosiliśmy, Pani Dyrektor „nie posiada”.

Tak więc pilski sanepid nie dysponuje żadnym dokumentem, który uzasadniałby w jakikolwiek sposób donos do prokuratury na osoby, które rzekomo „nakłaniały do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom” za pomocą plansz informacyjnych np. takich jak ta: albo ta: 

Pełną treść odpowiedzi na wniosek – przygotowaną jak widać przez radcę prawnego pilskiego sanepidu, zamieszczam poniżej:

Danuta Kmieciak mgr farm

Danuta Kmieciak mgr farm

Danuta Kmieciak mgr farm

Danuta Kmieciak mgr farm

Print Friendly, PDF & Email