Wnioskujemy do SANEPID-u o oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń związanych z podaniem dziecku szczepionki

Dostajesz od Powiatowego Inspektora Sanitarnego wezwanie na szczepienie i nie wiesz, jak zareagować?

W odpowiedzi poproś Inspektora (list polecony z potwierdzeniem odbioru) o oszacowanie dla Ciebie prawdopodobieństw różnych zdarzeń związanych z podaniem lub niepodaniem dziecku szczepionki.

Umożliwi Ci to opracowanie bilansu potencjalnych zysków i potencjalnych strat związanych z podaniem Twojemu dziecku tej szczepionki, do podania której właśnie wezwał Cię SANEPID.

***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ……………………….

Dotyczy pisma PPIS z dnia ………………………

W związku z wezwaniem mnie pismem z dnia ……….. do podania mojemu dziecku szczepionki …………… (zwanej dalej “szczepionką”) niniejszym wzywam Powiatowego Inspektora Sanitarnego do udzielenia mi informacji, które pozwolą mi dokonać bilansu potencjalnych zysków i strat wiążących się z decyzją o poddaniu dziecka temu szczepieniu.

Poniżej wymieniam w kolejnych punktach możliwe zdarzenia związane z podaniem lub niepodaniem mojemu dziecku przedmiotowej szczepionki. Powiatowego Inspektora Sanitarnego wzywam do określenia – liczbą P z przedziału <0;1>, np. P = 0 lub P = 0,37 lub P = 0,93693461 etc. – prawdopodobieństwa zajścia każdego z tych zdarzeń, oczywiście z jednoczesnym wskazaniem źródeł badań, na podstawie których możliwe było dokonanie takiego a nie innego oszacowania wskazanego prawdopodobieństwa.

 1. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 2. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 3. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 4. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka;
 5. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 6. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 7. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka,
 8. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 9. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie spowoduje wystąpienia u dziecka żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (zwanego dalej NOP);
 10. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka łagodnego NOP;
 11. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka poważnego NOP;
 12. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka ciężkiego NOP;
 13. P = … : Podanie dziecku szczepionki doprowadzi do śmierci dziecka w wyniku NOP;
 14. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 15. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na żadną chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić;
 16. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 17. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami;
 18. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie to będzie przyczyną śmierci dziecka;
 19. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 20. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami (np. choroba nowotworowa);
 21. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie takie będzie przyczyną śmierci dziecka (np. choroba nowotworowa);
 22. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie częściej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (negatywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 23. P = … : Pomimo podania dziecku szczepionki dziecko nie będzie zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. ani częściej, ani rzadziej, niż dzieci nieszczepione (brak wpływu szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 24. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie rzadziej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (pozytywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka).

Nieudzielenie mi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji o szacowanym (na podstawie wiarygodnych i obiektywnych źródeł naukowych) prawdopodobieństwie wystąpienia któregokolwiek z potencjalnych zdarzeń opisanych powyżej uniemożliwi mi podjęcie jakiejkolwiek świadomej decyzji dotyczącej poddania mojego dziecka szczepieniu, uwzględniającej w pierwszej kolejności dobro mojego dziecka w związku z zagrożeniami płynącymi z podania lub niepodania mu przedmiotowej szczepionki.

Z poważaniem,
…………………………

Print Friendly, PDF & Email