Wniosek nr 2 do Ministerstwa Zdrowia o informację publiczną

Polska może się poszczycić co prawda „wysoką wyszczepialnością” ale w praktyce głównie wśród swoich obywateli do 19 roku życia. Bo dzieci muszą być zaszczepione wszystkie, a powyżej 19 roku życia to już jedynie osoby „szczególnie narażone”, czyli studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia i służb weterynaryjnych.

Jak to więc możliwe, że szczepione są głównie dzieci, a osoby dorosłe, u których już dawno wygasła odporność po otrzymaniu szczepionki np. 20 lat temu, mimo wszystko nadal nie chorują na te wszystkie groźne choroby, wymagające obowiązkowego szczepienia?

Czy ktoś z Was odnawiał sobie, dobrowolnie, szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce? A może przeciw błonicy, krztuściowi, tężcowi i polio?…

Nie? No to dlaczego nie chorujecie? 🙂

Mówi się, że niezaszczepione dziecko stanowi zagrożenie dla innych dzieci. Co w takim razie z 40-letnim delikwentem, który już dawno utracił odporność na choróbska, przeciwko którym został zaszczepiony 30 lat temu, gdy go mama za rączkę przyprowadziła do przychodni? On nie stanowi żadnego zagrożenia, ale niezaszczepione dziecko stanowi?

A co z masowym napływem do Polski Ukraińców w ilości obecnie już około 1,5 miliona sztuk?

Oni są raczej zaszczepieni „na wszystko, co się rusza” – czyli tak, jak wszystkie polskie DZIECI, czy może raczej nie są zaszczepieni niemal w ogóle?

No to stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, czy nie stwarzają?

Bo jeśli nie stwarzają, to po co te obowiązkowe szczepienia i to w praktyce jedynie u dzieci, nie licząc studentów medycyny i pracowników służby zdrowia oraz służb weterynaryjnych?

A jeśli stwarzają, to dlaczego program szczepień obowiązkowych kończy się już raptem na 19-stym roku życia?

Sprawdźmy, co w tej sprawie mają do powiedzenia Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny.

***

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministra Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego

kancelaria@mz.gov.pl

serwis@mz.gov.pl

inspektorat@gis.gov.pl

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Ministra Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

  • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2016-2017 raportów i analiz na temat napływu do Polski obecnie już ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy, w kontekście możliwości wystąpienia na terenie Polski zagrożenia epidemiologicznego związanego z nieznanym i pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej stanem zaszczepienia (lub niezaszczepienia) tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski (w ilości obecnie około 1500000 osób) i którzy na terenie Polski pozostają na pobyt dłuższy niż kilka tygodni.
  • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2010-2017 raportów i analiz na temat wpływu na sytuację epidemiologiczną Polski faktu powszechnej rezygnacji obywateli Polski powyżej 19. roku życia z dobrowolnego odnawiania szczepień, które są obowiązkowe jedynie do 19. roku życia.
  • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego raportów i analiz, zawierających dane o szacowanym w roku 2016 oraz w roku 2017 odsetku obywateli Polski powyżej 19. roku życia, u których ze względu na zaniechanie regularnego, dobrowolnego odnawiania szczepień, które były obowiązkowe do 19. roku życia, zanikła odporność na choroby, które objęte są programem szczepień obowiązkowych – w praktyce zapewniających zaszczepienie niemal całej populacji Polski, ale jedynie do 19. roku życia, oraz zawierających dane o wpływie tego odsetka osób z utraconą w wyniku zaniechania dobrowolnego odnawiania szczepień ochronnych odpornością na sytuację epidemiologiczną Polski.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: na adres ……………………

………………………………
[imię nazwisko]

Print Friendly, PDF & Email