Zapytanie do Ministra Zdrowia o szczepienie noworodków w pierwszej dobie życia

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

W Polsce istnieje prawny obowiązek podania dziecku, w pierwszej dobie jego życia, szczepionek przeciw gruźlicy oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W dokumentacji szczepionek podawanych noworodkom w pierwszej dobie życia możemy przeczytać, że przeciwwskazaniami do podania dziecku szczepionki m.in. są:

  • nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki,
  • nowotwór złośliwy (np. chłoniak, białaczka, ziarnica złośliwa lub inny nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego),
  • nieznany stan odporności osoby, która ma być poddana szczepieniu,
  • podejrzenie wrodzonych zaburzeń odporności,
  • pierwotne lub wtórne niedobory odporności (w tym z niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a),
  • duży (powyżej 5 mm) odczyn RT23.

W związku z powyższym uprzejmie Pana Ministra zapytuję, w jaki sposób lekarz przed podaniem noworodkowi szczepionki WYKLUCZA występowanie któregokolwiek z w/w przewiwwskazań do podania szczepionki?

Czy procedury medyczne podania noworodkowi w pierwszej dobie życia szczepionek przeciw WZW B oraz przeciw gruźlicy przewidują przeprowadzanie badań noworodka w celu wykluczenia występowania w/w przeciwwskazań?

Bo skąd (bez wykonania odpowiednich testów) wiadomo, na co jest a na co nie jest uczulone dziecko, które właśnie przyszło na świat?

Czy szczepionki w pierwszej dobie życia są podawane na zasadzie “A może się nic dziecku nie stanie, bo może dziecko nie jest uczulone na żaden ze składników szczepionki” lub „...bo może dziecko nie ma wrodzonych zaburzeń odporności” lub „… bo może dziecko nie ma zespołu Di George’a” lub „…bo może dziecko nie ma niedoboru interferonu gamma„?

Czy noworodek przed podaniem szczepionki BCG 10 przechodzi testy w kierunku sprawdzenia odczynu RT23, aby wykluczyć, że odczyn ten jest mniejszy niż 5mm?

W jaki sposób wyklucza się u noworodka w pierwszej dobie życia pierwotne lub wtórne niedobory odporności (w tym z niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a), aby móc BEZPIECZNIE podać dziecku szczepionki przeciw gruźlicy oraz WZW B?

W jaki sposób u noworodka w pierwszej dobie życia wyklucza się występowanie nowotworów złośliwych takich jak chłoniak, białaczka, ziarnica złośliwa lub inny nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego, aby móc BEZPIECZNIE podać dziecku szczepionki przeciw gruźlicy oraz WZW B?

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie mi przez Pana Ministra informacji publicznej w następującym zakresie:

  • treść dokumentacji (np. opis obowiązujących w szpitalach publicznej służby zdrowia procedur medycznych) która opisuje, w jaki sposób przed podaniem dziecku w pierwszej dobie jego życia szczepionek przeciw gruźlicy oraz przeciw WZW B WYKLUCZA SIĘ wszystkie przeciwwskazania do podania szczepionki zawarte w charakterystyce produktu leczniczego dla szczepionki, która ma zostać dziecku podana,
  • treść dokumentów zawierających dane statystyczne z których wynika, jaki odsetek noworodków nie zostaje poddany obowiązkowym szczepieniom w pierwszej dobie życia ze względu na wystąpienie przeciwwskazań do szczepienia przeciw gruźlicy i WZW B wraz z opisem przyczyn, na podstawie których doszło do odroczenia tych szczepień.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: na adres …………………………..

Z poważaniem,
………………………
[imię nazwisko]

Print Friendly, PDF & Email