Miesięczne archiwum: marzec 2018

URPL nie wskaże szczepionek, które nie podwyższają ryzyka zachorowania na nowotwory

Kto pyta, nie błądzi.

Pytajcie więc Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, które szczepionki nie podwyższają ryzyka zachorowania na raka.

Pytanie może wyglądać na przykład tak:

***

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
gp@urpl.gov.pl
pl@urpl.gov.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 • nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), których stosowanie w ramach PSO nie zwiększy u dziecka ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.).
 • względnie – wskazanie podmiotu, który udzieli mi takiej informacji publicznej.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ………………

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszym wnioskiem nie wnoszę o udostępnienie mi treści (kopii) żadnych dokumentów związanych z rejestracją i dopuszczeniem do obrotu w Polsce szczepionek wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych, a jedynie o wskazanie mi nazw handlowych tych szczepionek. Wychodzę bowiem z założenia, że dopuszczając do obrotu w Polsce URPL otrzymuje dokumenty, z których wynika, że rejestrowana szczepionka jest w pełni bezpieczna, czyli m.in. nie zwiększy u dziecka ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.).

Z poważaniem,
………………..

***

A odpowiedź będzie najprawdopodobniej taka:

Od razu po otrzymaniu takiej odpowiedzi można zacząć zadawać (sobie, lekarzowi, URPL-owi) kolejne pytania: czy URPL nie wie, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce nie podwyższają ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe i inne? Czy wie, ale nie chce powiedzieć?

A co, jeśli wie, że podwyższają, więc nie może wskazać żadnej, która nie podwyższa?…

Kto pyta, nie błądzi. Zbłądzenie grozi co najwyżej uchylającym się od odpowiedzi…

Czego się boi PZH, czyli cenzura na profilu FB szczepienia.info

Facebookowy profil facebook.com/Szczepienia.info/ to „tuba propagandowa” Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie PZH za pomocą tego kanału informacyjnego na wszelkie możliwe sposoby zachwala dobrodziejstwa (i zapewnia o bezpieczeństwie) szczepionek i szczepień, żarliwie zachęcając do poddawania się (lub swoich dzieci) wszelkim dostępnym szczepieniom.

I oto rzecz niezwykle interesująca. Otóż na profilu Szczepienia.info nie wolno zadawać pewnych pytań.

Oto kilka przykładów. Komentarze były i ich już nie ma.

Post o krztuścu i o doszczepianiu osób dorosłych. Kliknij na poniższy obrazek, aby w osobnym oknie otworzyć stronę z tym postem i przekonać się, że PZH cenzuruje komentarze z niewygodnymi pytaniami.

Oto pytania od szczepienie.info, które były tam dostępne jedynie kilkanaście minut:

Co było niestosownego w tych pytaniach od szczepienie.info, że komentarz został usunięty?

Kolejny post z prowadzonej przez PZH kampanii „Szczepicie się, najlepiej na wszystko, co się rusza”. Kliknij na poniższy obrazek, aby w osobnym oknie otworzyć stronę z tym postem i przekonać się, że PZH cenzuruje komentarze z niewygodnymi pytaniami.

Był tam, jedynie przez chwilę, taki komentarz. I już go nie ma:

Ponownie pytamy: cóż było takiego niestosownego w tych pytaniach, że ten komentarz został przez PZH usunięty, czyli ocenzurowany?

Trzeci przykład. Kliknij na poniższy obrazek, aby w osobnym oknie otworzyć stronę z tym postem i przekonać się, że PZH cenzuruje komentarze z niewygodnymi pytaniami.


Ocenzurowany, czyli usunięty, komentarz wyglądał tak:

Powyższe przykłady świadczą o tym, że z nieznanych przyczyn pewne pytania są na profilu Szczepienia.info niedopuszczalne.

Sprawdźmy więc, jakie pytania można tam zadawać, a jakich nie można. A jako że PZH jest urzędem, to do urzędu można złożyć wniosek o informację publiczną:

***

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
pzh@pzh.gov.pl
dyrektor@pzh.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Państwowy Zakład Higieny (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

 • kopie dokumentów (procedur), które opisują zasady moderowania (w tym także usuwania bądź ukrywania bądź blokowania) komentarzy zamieszczanych na profilu https://www.facebook.com/Szczepienia.info/ pod postami publikowanymi przez PZH za pomocą profilu szczepienia.info

Jednocześnie wnoszę o udzielenie mi następującej informacji:

 • kto i w jakim celu usunął w dniu 2 marca 2018 komentarz opublikowany przez profil szczepienie.info pod postem https://www.facebook.com/Szczepienia.info/photos/a.331077873987367.1073741828.325179534577201/407377379690749/?type=3
 • kto i w jakim celu usunął w dniu 2 marca 2018 komentarz opublikowany przez profil szczepienie.info pod postem https://www.facebook.com/Szczepienia.info/photos/a.331077873987367.1073741828.325179534577201/410364939391993/?type=3 
 • kto i w jakim celu usunął w dniu 2 marca 2018 komentarz opublikowany przez profil szczepienie.info pod postem https://www.facebook.com/Szczepienia.info/posts/410366029391884
 • czy zadawanie, pod postami publikowanymi na FB przez profil szczepienia.info pytań o bezpieczeństwo szczepień i szczepionek jest zabronione?
 • jakie warunki należy spełnić, aby zadane pod postem profilu szczepienia.info pytanie o bezpieczeństwo szczepień i szczepionek nie zostało usunięte lub ukryte przez administratora profilu szczepienia.info?
 • kto jest administratorem profilu szczepienia.info? proszę o podanie adresu mailowego, pod którym można się skontaktować z administratorem profilu szczepienia.info na FB, który decyduje o kasowaniu niektórych komentarzy zamieszczanych pod postami profilu szczepienia.info
 • czy pytanie „czy polskie dzieci są z roku na rok coraz zdrowsze, czy coraz częściej chorują?” jest na profilu szczepienia.info na FB zabronione? Jeśli tak, to z jakich powodów?
 • czy pytanie „jaki procent dorosłej populacji Polski regularnie doszczepia się przeciw krztuścowi, przez co utrzymuje poszczepienną odporność z dzieciństwa?” jest na profilu  szczepienia.info na FB zabronione? Jeśli tak, to z jakich powodów?
 • czy pytanie „czy równie chętnie napiszecie, że szczepionka przeciw grypie nie podwyższa ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, immunologiczne, neurologiczne i metaboliczne?” jest na profilu  szczepienia.info na FB zabronione? Jeśli tak, to z jakich powodów?

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres: ……………………………

Z poważaniem,
……………………………………….

Pentaxim – pytanie o przeciwwskazania. I tradycyjna [nie]odpowiedź producenta.

Producenci szczepionek z niewytłumaczalnych przyczyn mają potężne problemy z udzielaniem odpowiedzi na proste pytania.

Kolejny przykład: pytanie dotyczące przeciwwskazań do podania szczepionki Pentaxim i „odpowiedź” producenta.

***

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością realizacji przeze mnie prawnego obowiązku szczepienia dziecka wynikającego z Programu Szczepień Ochronnych, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy lista przeciwwskazań do szczepienia wymieniona w dokumentacji ChPL szczepionki Pentaxim (punkt 4.3  charakterystyki produktu leczniczego) jest listą nieodwracalnie zamkniętą i z całą pewnością nie będzie już nigdy w przyszłości rozszerzana o ewentualne nowe przeciwwskazania (o ile takie zostaną wykryte), czy też Producent dopuszcza taką możliwość, że lista przeciwwskazań do podania szczepionki Pentaxim może w przyszłości ulegać rozszerzeniu o nowe przeciwwskazania?

Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie.

Z poważaniem,
[…]

***

Szanowny Panie,

poniżej lista przeciwwskazań dla szczepionki Pentaxim oraz ostrzeżenia i środki ostrożności, które powinny być uwzględnione przy podawaniu tej szczepionki.

Kiedy nie stosować szczepionki PENTAXIM:

 • jeśli dziecko jest uczulone (nadwrażliwe):

– na jakikolwiek ze składników szczepionki (wymienionych w punkcie 6. „Co zawiera PENTAXIM”),
– na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę i polimyksynę B (które są używane w procesie wytwarzania i mogą być obecne w ilościach śladowych),
– na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe),

 • jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po uprzednim podaniu tej samej szczepionki lub szczepionki zawierającej takie same substancje,
 • jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu),
 • jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (uszkodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej dawce szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej),
 • jeśli u dziecka występuje gorączka lub choroba, która wystąpiła nagle (ostra choroba),szczepienie powinno być przełożone

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • jeśli u dziecka występują zaburzenia krwi takie jak obniżenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania domięśniowego,
 • jeśli wcześniej u dziecka występowały drgawki gorączkowe, niezwiązane z poprzednim podaniem szczepionki, jest szczególnie ważne, aby kontrolować temperaturę ciała w ciągu 48 godzin po szczepieniu i podawać w tym okresie leki przeciwgorączkowe,
 • jeśli jakikolwiek z wymienionych niżej objawów wystąpił po uprzednim podaniu szczepionki (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawierającej krztusiec powinna być starannie rozważona):
  • gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną przyczyną,
  • zapaść lub stan podobny do wstrząsu z zespołem hipotensyjno-hiporeaktywnym (obniżenie aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu,
  • długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48 godzin po szczepieniu,
  • drgawki z lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu,
 • jeśli u dziecka występują lub wystąpiły stany chorobowe lub reakcje alergiczne, szczególnie reakcje alergiczne po podaniu szczepionki PENTAXIM,
 • jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi), wystąpił zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać oceniona przez lekarza,
 • jeśli u dziecka po podaniu szczepionki zawierającej antygenHaemophilus influenzaetyp b wystąpiło opuchnięcie (reakcje obrzękowe) kończyn dolnych, te dwie szczepionki, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała, każda w innym dniu,
 • w przypadku dziecka z niedoborami odporności lub w trakcie leczenia kortykosteroidami, lekami cytotoksycznymi,radioterapią lub innymi lekami, które mogą obniżyć odporność, odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. Zaleca się w tym przypadku przełożyć szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. Jednakże szczepienie dzieci z przewlekłym niedoborem odporności takim jak zakażenie wirusem HIV jest zalecane nawet, jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

Jednocześnie chciałabym poinformować, ze o podaniu szczepionki zawsze decyduje lekarz.

Pozdrawiam.
Aleksandra Kobryń
Aleksandra KOBRYŃ, PhD, MD
Medical Director

TEL.: +48 (22) 280.05.20  –  CELL.: +48 691.06.04.74
SANOFI PASTEUR SP. Z O.O. – BONIFRATERSKA 17 – 00-203 WARSZAWA

***

I to by było na tyle…

A co z odpowiedzią na pytanie, czy lista przeciwwskazań do szczepienia wymieniona w dokumentacji ChPL szczepionki jest listą nieodwracalnie zamkniętą i z całą pewnością nie będzie już nigdy w przyszłości rozszerzana o ewentualne nowe przeciwwskazania?…

W jakim celu producent odpowiada na pytanie „Jakie są przeciwwskazania do podania szczepionki Pentaxim?”, które nie zostało zadane, a czemu nie odpowiada na pytanie, które zostało zadane?