Miesięczne archiwum: listopad 2017

Zapytanie do Ministra Zdrowia o szczepienie noworodków w pierwszej dobie życia

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: wniosek o informację publiczną

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

W Polsce istnieje prawny obowiązek podania dziecku, w pierwszej dobie jego życia, szczepionek przeciw gruźlicy oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W dokumentacji szczepionek podawanych noworodkom w pierwszej dobie życia możemy przeczytać, że przeciwwskazaniami do podania dziecku szczepionki m.in. są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki,
 • nowotwór złośliwy (np. chłoniak, białaczka, ziarnica złośliwa lub inny nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego),
 • nieznany stan odporności osoby, która ma być poddana szczepieniu,
 • podejrzenie wrodzonych zaburzeń odporności,
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności (w tym z niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a),
 • duży (powyżej 5 mm) odczyn RT23.

W związku z powyższym uprzejmie Pana Ministra zapytuję, w jaki sposób lekarz przed podaniem noworodkowi szczepionki WYKLUCZA występowanie któregokolwiek z w/w przewiwwskazań do podania szczepionki?

Czy procedury medyczne podania noworodkowi w pierwszej dobie życia szczepionek przeciw WZW B oraz przeciw gruźlicy przewidują przeprowadzanie badań noworodka w celu wykluczenia występowania w/w przeciwwskazań?

Bo skąd (bez wykonania odpowiednich testów) wiadomo, na co jest a na co nie jest uczulone dziecko, które właśnie przyszło na świat?

Czy szczepionki w pierwszej dobie życia są podawane na zasadzie “A może się nic dziecku nie stanie, bo może dziecko nie jest uczulone na żaden ze składników szczepionki” lub „...bo może dziecko nie ma wrodzonych zaburzeń odporności” lub „… bo może dziecko nie ma zespołu Di George’a” lub „…bo może dziecko nie ma niedoboru interferonu gamma„?

Czy noworodek przed podaniem szczepionki BCG 10 przechodzi testy w kierunku sprawdzenia odczynu RT23, aby wykluczyć, że odczyn ten jest mniejszy niż 5mm?

W jaki sposób wyklucza się u noworodka w pierwszej dobie życia pierwotne lub wtórne niedobory odporności (w tym z niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a), aby móc BEZPIECZNIE podać dziecku szczepionki przeciw gruźlicy oraz WZW B?

W jaki sposób u noworodka w pierwszej dobie życia wyklucza się występowanie nowotworów złośliwych takich jak chłoniak, białaczka, ziarnica złośliwa lub inny nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego, aby móc BEZPIECZNIE podać dziecku szczepionki przeciw gruźlicy oraz WZW B?

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie mi przez Pana Ministra informacji publicznej w następującym zakresie:

 • treść dokumentacji (np. opis obowiązujących w szpitalach publicznej służby zdrowia procedur medycznych) która opisuje, w jaki sposób przed podaniem dziecku w pierwszej dobie jego życia szczepionek przeciw gruźlicy oraz przeciw WZW B WYKLUCZA SIĘ wszystkie przeciwwskazania do podania szczepionki zawarte w charakterystyce produktu leczniczego dla szczepionki, która ma zostać dziecku podana,
 • treść dokumentów zawierających dane statystyczne z których wynika, jaki odsetek noworodków nie zostaje poddany obowiązkowym szczepieniom w pierwszej dobie życia ze względu na wystąpienie przeciwwskazań do szczepienia przeciw gruźlicy i WZW B wraz z opisem przyczyn, na podstawie których doszło do odroczenia tych szczepień.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: na adres …………………………..

Z poważaniem,
………………………
[imię nazwisko]

Wniosek nr 2 do Ministerstwa Zdrowia o informację publiczną

Polska może się poszczycić co prawda „wysoką wyszczepialnością” ale w praktyce głównie wśród swoich obywateli do 19 roku życia. Bo dzieci muszą być zaszczepione wszystkie, a powyżej 19 roku życia to już jedynie osoby „szczególnie narażone”, czyli studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia i służb weterynaryjnych.

Jak to więc możliwe, że szczepione są głównie dzieci, a osoby dorosłe, u których już dawno wygasła odporność po otrzymaniu szczepionki np. 20 lat temu, mimo wszystko nadal nie chorują na te wszystkie groźne choroby, wymagające obowiązkowego szczepienia?

Czy ktoś z Was odnawiał sobie, dobrowolnie, szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce? A może przeciw błonicy, krztuściowi, tężcowi i polio?…

Nie? No to dlaczego nie chorujecie? 🙂

Mówi się, że niezaszczepione dziecko stanowi zagrożenie dla innych dzieci. Co w takim razie z 40-letnim delikwentem, który już dawno utracił odporność na choróbska, przeciwko którym został zaszczepiony 30 lat temu, gdy go mama za rączkę przyprowadziła do przychodni? On nie stanowi żadnego zagrożenia, ale niezaszczepione dziecko stanowi?

A co z masowym napływem do Polski Ukraińców w ilości obecnie już około 1,5 miliona sztuk?

Oni są raczej zaszczepieni „na wszystko, co się rusza” – czyli tak, jak wszystkie polskie DZIECI, czy może raczej nie są zaszczepieni niemal w ogóle?

No to stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, czy nie stwarzają?

Bo jeśli nie stwarzają, to po co te obowiązkowe szczepienia i to w praktyce jedynie u dzieci, nie licząc studentów medycyny i pracowników służby zdrowia oraz służb weterynaryjnych?

A jeśli stwarzają, to dlaczego program szczepień obowiązkowych kończy się już raptem na 19-stym roku życia?

Sprawdźmy, co w tej sprawie mają do powiedzenia Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny.

***

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministra Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego

kancelaria@mz.gov.pl

serwis@mz.gov.pl

inspektorat@gis.gov.pl

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Ministra Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

 • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2016-2017 raportów i analiz na temat napływu do Polski obecnie już ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy, w kontekście możliwości wystąpienia na terenie Polski zagrożenia epidemiologicznego związanego z nieznanym i pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej stanem zaszczepienia (lub niezaszczepienia) tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski (w ilości obecnie około 1500000 osób) i którzy na terenie Polski pozostają na pobyt dłuższy niż kilka tygodni.
 • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2010-2017 raportów i analiz na temat wpływu na sytuację epidemiologiczną Polski faktu powszechnej rezygnacji obywateli Polski powyżej 19. roku życia z dobrowolnego odnawiania szczepień, które są obowiązkowe jedynie do 19. roku życia.
 • treść wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia / Głównego Inspektora Sanitarnego raportów i analiz, zawierających dane o szacowanym w roku 2016 oraz w roku 2017 odsetku obywateli Polski powyżej 19. roku życia, u których ze względu na zaniechanie regularnego, dobrowolnego odnawiania szczepień, które były obowiązkowe do 19. roku życia, zanikła odporność na choroby, które objęte są programem szczepień obowiązkowych – w praktyce zapewniających zaszczepienie niemal całej populacji Polski, ale jedynie do 19. roku życia, oraz zawierających dane o wpływie tego odsetka osób z utraconą w wyniku zaniechania dobrowolnego odnawiania szczepień ochronnych odpornością na sytuację epidemiologiczną Polski.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: na adres ……………………

………………………………
[imię nazwisko]

Wnioskujemy do SANEPID-u o oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń związanych z podaniem dziecku szczepionki

Dostajesz od Powiatowego Inspektora Sanitarnego wezwanie na szczepienie i nie wiesz, jak zareagować?

W odpowiedzi poproś Inspektora (list polecony z potwierdzeniem odbioru) o oszacowanie dla Ciebie prawdopodobieństw różnych zdarzeń związanych z podaniem lub niepodaniem dziecku szczepionki.

Umożliwi Ci to opracowanie bilansu potencjalnych zysków i potencjalnych strat związanych z podaniem Twojemu dziecku tej szczepionki, do podania której właśnie wezwał Cię SANEPID.

***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ……………………….

Dotyczy pisma PPIS z dnia ………………………

W związku z wezwaniem mnie pismem z dnia ……….. do podania mojemu dziecku szczepionki …………… (zwanej dalej “szczepionką”) niniejszym wzywam Powiatowego Inspektora Sanitarnego do udzielenia mi informacji, które pozwolą mi dokonać bilansu potencjalnych zysków i strat wiążących się z decyzją o poddaniu dziecka temu szczepieniu.

Poniżej wymieniam w kolejnych punktach możliwe zdarzenia związane z podaniem lub niepodaniem mojemu dziecku przedmiotowej szczepionki. Powiatowego Inspektora Sanitarnego wzywam do określenia – liczbą P z przedziału <0;1>, np. P = 0 lub P = 0,37 lub P = 0,93693461 etc. – prawdopodobieństwa zajścia każdego z tych zdarzeń, oczywiście z jednoczesnym wskazaniem źródeł badań, na podstawie których możliwe było dokonanie takiego a nie innego oszacowania wskazanego prawdopodobieństwa.

 1. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 2. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 3. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 4. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka;
 5. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 6. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 7. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka,
 8. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 9. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie spowoduje wystąpienia u dziecka żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (zwanego dalej NOP);
 10. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka łagodnego NOP;
 11. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka poważnego NOP;
 12. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka ciężkiego NOP;
 13. P = … : Podanie dziecku szczepionki doprowadzi do śmierci dziecka w wyniku NOP;
 14. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 15. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na żadną chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić;
 16. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 17. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami;
 18. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie to będzie przyczyną śmierci dziecka;
 19. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 20. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami (np. choroba nowotworowa);
 21. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie takie będzie przyczyną śmierci dziecka (np. choroba nowotworowa);
 22. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie częściej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (negatywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 23. P = … : Pomimo podania dziecku szczepionki dziecko nie będzie zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. ani częściej, ani rzadziej, niż dzieci nieszczepione (brak wpływu szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 24. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie rzadziej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (pozytywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka).

Nieudzielenie mi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji o szacowanym (na podstawie wiarygodnych i obiektywnych źródeł naukowych) prawdopodobieństwie wystąpienia któregokolwiek z potencjalnych zdarzeń opisanych powyżej uniemożliwi mi podjęcie jakiejkolwiek świadomej decyzji dotyczącej poddania mojego dziecka szczepieniu, uwzględniającej w pierwszej kolejności dobro mojego dziecka w związku z zagrożeniami płynącymi z podania lub niepodania mu przedmiotowej szczepionki.

Z poważaniem,
…………………………

ChPL czyli kopalnia wątpliwości o szczepionce

ChPL czyli „Charakterystyka Produktu Leczniczego”.

Z tym dokumentem można się zapoznać za pomocą Rejestru Produktów Leczniczych:

Wchodzimy na stronę Rejestru i w wyszukiwarce wpisujemy nazwę szczepionki:

Szczepionka BCG produkowana przez Biomed Lublin.

Otwieramy sobie ChPL dla tej szczepionki:

I wiedząc, że mówimy o szczepionce podawanej noworodkowi w pierwszej dobie życia, czytamy:

4.3 Przeciwwskazania

1. Szczepienia BCG nie powinny być wykonywane:

 • u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik szczepionki;

U osób ze znaną nadwrażliwością?

Czyli jeśli wiemy o tym, że nasze nowonarodzone dziecko jest nadwrażliwe „na którykolwiek składnik szczepionki„, to szczepienie „nie powinno być wykonywane„. Ale jeśli nie wiemy, że jest nadwrażliwe (bo nie wiemy – trudno, żeby w pierwszej dobie po urodzeniu dziecka wiedzieć, na co ono może być nadwrażliwe, a na co nie może!) to szczepić można?

O co powinni zapytać lekarza w szpitalu rodzice, ZANIM szczepionka zostanie dziecku podana?

„Dlaczego nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki jest przeciwwskazaniem do szczepienia, o ile jest znana, a dlaczego – jak rozumiem – nie jest przeciwwskazaniem, jeśli jest nieznana?”

„Czy jeśli dziecko jest nadwrażliwe na którykolwiek składnik szczepionki, ale my o tym JESZCZE NIE WIEMY, że jest nadwrażliwe, to szczepionka dziecku nie zaszkodzi, a mogłaby zaszkodzić tylko w przypadku, gdyby ta nadwrażliwość była znana?”

Co tam dalej piszą o przeciwwskazaniach?

 • „u noworodków z podejrzeniem wrodzonych zaburzeń odporności; „

Pytamy lekarza „Czy u mojego dziecka nie podejrzewacie wrodzonych zaburzeń odporności, a jeśli tak, to na jakiej podstawie zostały one wykluczone?”

 • u osób z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności (w tym z niedoborem interferonu gamma lub z zespołem Di George’a);

Pytamy lekarza: „W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a?”

 • u osób z chorobą nowotworową (np. białaczką, ziarnicą złośliwą, chłoniakiem lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego);

Pytamy lekarza: „W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka białaczkę, ziarnicę złośliwą, chłoniaka lub inne nowotwory układu siateczkowo-śródbłonkowego – jeśli w tej chwili są one na początkowym etapie rozwoju?”

 • u osób, które chorowały na gruźlicę lub u osób z dużym (powyżej 5 mm) odczynem RT23.

Pytamy lekarza: „W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka duży (powyżej 5 mm) odczyn RT23?”

A teraz chyba największy hit:

„Wcześniactwo nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, zaleca się wykonanie szczepienia w tej grupie pacjentów po osiągnieciu masy ciała 2000 g.”

Czyli jeśli urodził się wcześniak, ale waży ponad 2000g, to nie ma przeciwwskazań do szczepienia ze względu na wcześniactwo, jednocześnie przy przeciwskazaniach takich jak wszystkie wymienione powyżej, których istnienie u takiego wcześniaka trzeba WYKLUCZYĆ, zanim dziecko zostanie poddane szczepieniu.

A więc w jaki sposób podając dziecku tę szczepionkę szpital WYKLUCZA, że wcześniak:

 • nie jest nadwrażliwy na którykolwiek składnik szczepionki?
 • nie ma wrodzonych zaburzeń odporności?
 • nie ma pierwotnych lub wtórnych niedoborów odporności (w tym niedoboru interferonu gamma lub zespołu Di George’a)?
 • nie ma początków choroby nowotworowej (np. białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak lub innym nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego)?

JAK WYKLUCZYĆ te wszystkie przeciwwskazania u noworodka, a tym bardziej u wcześniaka? Bo przecież dopiero po ich wykluczeniu można szczepionkę dziecku podać. Dopiero wtedy…

Kolejny fragment:

„Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania szczepionki bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

O co pytamy tutaj lekarza? „No więc jakie to są te „znacze korzyści” i na czym one polegają, że aż koniecznie trzeba tę szczepionkę podać dziecku w pierwszej dobie życia POMIMO ryzyka wystąpienia bezdechu? Czy bezdech może czy nie może doprowadzić do śmierci mojego dziecka? Jakie jest prawdopodobieństwa wystąpienia bezdechu, a jakie, że dziecko zachoruje teraz na gruźlicę, jeśli szczepionki nie podamy?

Jeśli na którekowiek z tych pytań lekarz odpowie „Nie wiem / Nie mam takich informacji / Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie…” to mamy prawo odmówić podania dziecku szczepionki, ponieważ NIE DOCHOWANO obowiązku informacyjnego wobec nas. Nie zostaliśmy w pełni poinformowani o zagrożeniach, przez co nie jesteśmy w stanie oszacować bilansu zysków i strat po podaniu dziecku tej szczepionki.

Dalej możemy się zapoznać z Tabelaryczną listą działań niepożądanych:

I tu jest nam bardzo miło, ponieważ, jak widać, producent NIE MA BLADEGO POJĘCIA, jakie jest prawdopdobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Skoro sam producent szczepionki NIE WIE, jak często po podaniu szczepionki występuje martwica węzłów chłonnych albo zaburzenia psychiczne, to w jaki sposób mamy oszacować bilans zysków i strat wynikających z podania tej szczepionki?

Pytania do lekarza: „Co jest większe? Prawdopodbieństwo, że bez podania tej szczepionki moje dziecko zachoruje teraz na gruźlicę, czy że po podaniu tej szczepionki zachoruje na martwicę węzłów chłonnych lub umrze w wyniku wystąpienia bezdechu?”

I na koniec chyba najbardziej „genialny” tekst z tego dokumentu, taka „wisienka na torcie„:

„Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytania do lekarza: „Co to znaczy „wszelkie podejrzewane działania niepożądane”? Czy dobrze rozumiem, że bilans korzyści do ryzyka stosowania tej szczepionki może ulec zmianie, gdy zostaną zaobserwowane jakieś nierejestrowane dotychczas działania niepożądane po podaniu tej szczepionki? Czy znane na dziś działania niepożądane, wymienione w dokumentacji szczepionki, stanowią listę zamkniętą i wykluczone jest, aby pojawiły się – na przykład u mojego dziecka – jakiekolwiek inne, nierejestrowane do tej pory działania niepożądane po podaniu mu tej szczepionki?”

I tu także, jak zawsze, stosujemy zasadę, że w przypadku odpowiedzi „Nie wiem/ Nie znam się / Zarobiony jestem…” na którekolwiek z tych pytań, to mamy pełne prawo odmówić podania dziecku tej szczepionki, ponieważ z uwagi na brak informacji nie jesteśmy w stanie dokonać oceny bilansu zysków i strat wynikających z podania lub niepodania dziecku tej szczepionki.

***

Po lekturze tego krótkiego opracowania chyba już nikt, kto samodzielnie myśli, nie może mieć wątpliwości, że dzieci, którym podaje się szczepionki, to nic innego jak żywe króliki doświadczalne. Właściwie to o szczepionce nawet sam producent wie niewiele, bo nie potrafi nawet określić częstości występowania szkodliwych działań szczepionki.

Ale szczepimy – właściwie na zasadzie „szczepić wszystko, co się rusza”…

A gdzie w tym wszystkim miejsce na dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci?

Obowiązek udzielenia nam przez lekarza, przed szczepieniem, wyczerpujących odpowiedzi na WSZYSTKIE nasze pytania i wyjaśnienia nam wszelkich naszych wątpliwości, to jest nasza potężna broń w walce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.

Musimy się jedynie nauczyć z tej broni korzystać – zadając lekarzom przed szczepieniem pytania takiej, jak przykłady powyżej.