Miesięczne archiwum: styczeń 2022

NIZP-PIB narusza wolność wyrażania poglądów – zgłoszenie do RPO

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zablokował profil @szczepienie na Twitterze uniemożliwiając w ten sposób komentowanie treści, które NIZP publikuje.

Są do tego stopnia bezczelni, że nie chcą nawet wyjaśnić, z jakich powodów doszło do tej blokady:

Mam więc do Was prośbę o pomoc w odzyskaniu możliwości komentowania ich twittów.

Proszę o zgłaszanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, że NIZP narusza art. 54 Konstytucji:

Art. 54.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Wystarczy skopiować poniższą treść zgłoszenia do maila i wysłać go na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

Jako temat maila wpisujemy: Zgłoszenie ograniczania swobód obywatelskich przez NIZP-PIB

Dzień dobry.
Niniejszym zgłaszam, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy narusza art. 54 Konstytucji ograniczając wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji poprzez blokowanie możliwości publikowania komentarzy pod treściami publikowanymi przez profil  @NIZP_PZH na platformie Twitter.
Jest niedopuszczalne, że publiczna instytucja blokuje możliwość publikowania komentarzy do treści publikowanych przez tę instytucję. Blokada dotyczy np. profilu @szczepienie

NIZP-PIB odmawia wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do rzekomego naruszenia „Regulaminu korzystania z profilu Szczepienia.info na portalach społecznościowych” przez profil @szczepienie na Twitterze, co rzekomo było przyczyną zablokowania profilu @szczepienie przez profil @NIZP_PZH na platformie Twitter.

Ustęp 2 artykułu 54 Konstytucji wyraźnie zabrania stosowania prewencyjnej cenzury środków społecznego przekazu. Blokowanie możliwości publikowania treści pod twittami publikowanymi przez profil @NIZP_PZH jest bez wątpienia niedopuszczalną formą cenzury.

Proszę o pilną interwencję.
……………………..
[imię nazwisko]