Szczepienia noworodków – wniosek o informację publiczną do Ministra Zdrowia

Uwagi techniczne.

Jeśli nie chcecie podawać swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, można się podpisać nawet dowolnym pseudonimem typu Jan Kowalski, wysyłając ten wniosek z anonimowej skrzynki pocztowej typu misuszatek87@cośtam.com

W tej sytuacji w miejscu, gdzie podajemy adres do przesłania wnioskowanych dokumentów, podajecie – zamiast swojego adresu zamieszkania – jedynie adres email, z którego wysyłacie ten wniosek.

Ministerstwo ma 14 dni od chwili otrzymania wniosku na przesłanie wnioskowanych dokumentów lub na poinformowanie, że ze względu na złożoność zapytania udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie dłuższym niż 14 dni. Ministerstwo musi przesłać wnioskowane dokumenty lub poinformować, że takowych nie posiada. Jest to ustawowy obowiązek Ministerstwa.

Wnioski można oczywiście wysyłać także tradycyjnym listem poleconym, lub poprzez platformę ePUAP, zwłaszcza jeśli ktoś ma profil zaufany.

***

email: kancelaria@mz.gov.pl serwis@mz.gov.pl

temat maila: wniosek o informację publiczną

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się do Ministra Zdrowia z prośbą o udostępnienie mi przez Pana Ministra informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Kopie wszystkich dokumentów wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia (np. analizy, ekspertyzy, raporty wytworzone na zamówienie Ministerstwa Zdrowia lub korespondencja otrzymana przez Ministerstwo Zdrowia np. od GIS, PZH itp.) w związku z pracami nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, których treść uzasadniła wprowadzenie przez Ministra Zdrowia obowiązku poddawania noworodków szczepieniu przeciw gruźlicy oraz WZW B w pierwszej dobie życia.

2. Kopie wszystkich dokumentów wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia (np. analizy, ekspertyzy, raporty wytworzone na zamówienie Ministerstwa Zdrowia lub korespondencja otrzymana przez Ministerstwo Zdrowia np. od GIS, PZH itp.) w związku z pracami nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, których treść uzasadniła wprowadzenie przez Ministra Zdrowia obowiązku poddawania dziecka w 7 tygodniu życia szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: kopie w/w dokumentów przesłane na adres: ..………………………………… [tu podajecie, jak wolicie, email lub adres zamieszkania]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

…………………………………………….

[imię i nazwisko + adres zamieszkania jeśli chcecie go podać]

Print Friendly, PDF & Email