Sanepid odpowiada na wezwanie do wskazania podstawy prawnej

***

W nawiązaniu do pisma sygn. […] z dnia […] niniejszym wnoszę o wskazanie, na jakiej podstawie prawnej i w jakim trybie w/w pismo zostało do mnie wystosowane.

Wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, która uprawnia PPIS do wezwania opiekunów prawnych dziecka do wskazania wyboru lekarza medycyny rodzinnej lub do przedstawienia dokumentacji związanej z odroczeniem szczepień ochronnych.

Czy w ocenie PPIS w […] minął już termin dopełnienia obowiązku wykonania szczepień ochronnych u mojego dziecka?

Jeśli w ocenie PPIS ten termin minął, to wnoszę o wskazanie daty, wraz z którą w ocenie PPIS w […] upłynął termin wykonania szczepień ochronnych mojego dziecka.

Wnoszę również o wskazanie podstawy prawnej, która stanowi, w jaki sposób PPIS ustala datę dopełnienia obowiązku wykonania szczepień ochronnych, po przekroczeniu której wobec osoby zobowiązanej uprawniony organ może podjąć działania przewidziane prawem w sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie dopełniła obowiązku szczepień, a bezwzględny termin dopełnienia tego obowiązku upłynął.

Z poważaniem,
[…]

***

***

W związku z nieudzieleniem mi pismem sygn .[…] z dnia […] odpowiedzi na moje pytania zawarte w piśmie z dnia […] niniejszym ponownie wzywam PPIS w […] do wskazania daty, wraz z którą w ocenie PPIS w […] upłynął termin wykonania szczepień ochronnych mojego dziecka.

Wnoszę również ponownie o wskazanie podstawy prawnej, która stanowi, w jaki sposób PPIS ustala datę dopełnienia obowiązku wykonania szczepień ochronnych, po przekroczeniu której wobec osoby zobowiązanej uprawniony organ może podjąć działania przewidziane prawem w sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie dopełniła obowiązku szczepień, a bezwzględny termin dopełnienia tego obowiązku upłynął.

Jednocześnie wnoszę o udzielenie wyjaśnień, czy prawdą jest, iż szczepienie wyrównawcze przeciw zakażeniom i chorobom zakaźnym objętym obowiązkiem szczepień ochronnych, są obowiązkowe do ukończenia wieku wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 poz. 849 z późn. zm.)?

Wnoszę o wskazanie daty, w której należy przeprowadzić szczepienie wyrównawcze, jeśli kalendarz szczepień GIS nakazuje je przeprowadzić „jak najszybciej”.

Wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, która stanowi, w jaki sposób PPIS określa datę dzienną dla terminu opisanego przez GIS jako „jak najszybciej”.

Z poważaniem,
[…]

***

Ciąg dalszy nastąpił TUTAJ. 🙂

Print Friendly, PDF & Email

5 myśli nt. „Sanepid odpowiada na wezwanie do wskazania podstawy prawnej

 1. Antoni

  „Art 25. pkt. 3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;” – skoro nie ma tutaj jawnego zastrzeżenia, „, w tym dokumentów chronionych tajemnicą lekarską oraz imiennych danych osobowych”, to 25 maja 2018 mieli obowiązek zniszczyć takie dane i zaprzestać ich przetwarzania.

  Odpowiedz
  1. Antoni

   Oraz gromadzenia. RODO zostawia furtkę że można je gromadzić tylko gdy w ustawie jest wskazane jawnie że do celów ustawowych jest potrzebne gromadzenie i przetwarzanie poufnych danych medycznych chronionych tajemnicą lekarską. Skoro nie ma tutaj takiego takiego zapisu który pozwala na gromadzenie i przetwarzanie poufnych danych medycznych, to w temacie szczepień par. 25.1.3 25 przestał maja 2018 obowiązywać jako niezgodny z RODO.

   Odpowiedz
 2. Warszawiak

  a co z pytaniem, że od 25 maja 2018, wobec wprowadzenia RODO, jakie mają umocowanie ustawowe do przetwarzania danych osobowych…?

  Odpowiedz
  1. Antoni

   Dz.U. 2017-1261 – ani słowa o przetwarzaniu dnaych osobowych imiennych osób nieszczepiących… oops. To prosimy ich o wskazanie podstawy prawnej z godnej z RODO… albo natychmiastowe zaprzestanie bezprawnego przetwarzania bez zgody i podstawy prawnej jak nie potrafia podać…

   Odpowiedz
   1. Antoni

    Art. 5 pkt.3 „ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;” – skoro nie ma tutaj zapisu że mają w tym celu przetwarzać dane osobowe i sporządzać listy osób nieszczepiących, to oznacza że w świetle RODO robia to nielegalnie, i mieli obowiązek SKASOWAĆ 25 maja 2018 te listy proskrypcyjne.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *