Skierowanie do poradni szczepień – to nie takie proste, jak się lekarzom wydaje.

Taka sytuacja: sanepid każe Ci iść z dzieckiem na szczepienie, stawiacie się więc grzecznie na badanie kwalifikacyjne, ale w trakcie tego badania, zamiast zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami lekarza (czyli siedzieć cicho i się nie odzywać), zadajesz lekarzowi „niestosowne” pytania, na przykład, w jaki sposób lekarz właśnie wykluczył nadwrażliwość dziecka na każdy ze składników szczepionki, którą dziecko ma za chwilę otrzymać, oraz jakie są inne przeciwwskazania opisane w dokumentacji szczepionki i w jaki sposób lekarz je także wykluczył, jak często polskie dzieci szczepione i nieszczepione chorują na raka, na autyzm, na inne choroby przewlekle, co który ciężki NOP jest zgłaszany do sanepidu przez lekarzy, a co który nie jest i tak dalej…

I teraz następuje ten moment, gdy przestraszony lub poirytowany (lub jedno i drugie) pan doktor w sprytny w jego mniemaniu sposób próbuje pozbyć się problemu, wypisując i wręczając Ci skierowanie do poradni szczepień.

Skierowanie jest jedynym dokumentem, z którym wychodzisz z przychodni po nieudanej wizycie kwalifikacyjnej, bo pan doktor mówi, że to wszystko i on już zakończył swoją pracę, a wszelkie Twoje wątpliwości rozwieją specjaliści w poradni szczepień.

I co teraz?

Teraz zerkniemy sobie do obowiązujących aktów prawnych. 🙂

Najpierw Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, artykuł 17:

Czyli jeśli przyszłaś z dzieckiem na badanie kwalifikacyjne, to i owszem – lekarz może Ci dać skierowanie do konsultacji specjalistycznej, ale wyłącznie w przypadku, gdy widzi podstawy do długotrwałego odroczenia szczepień.

Ale to jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze przecież Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, a w nim wzór zaświadczenia o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, z taką oto rubryką:

Co oznaczają te dwie gwiazdki postawione przy tej rubryce?

Dwie gwiazdki mówią, że to pole „Wypełnia lekarz, w przypadku skierowania na konsultację specjalistyczną do poradni”.

Ale jeszcze ciekawsze są trzy gwiazdki odnoszące się do rubryki „UWAGI LUB ZALECENIA LEKARZA” – bo ich obecność jest ostatecznym dowodem na to, że musisz mieć ze sobą to zaświadczenie podczas konsultacji specjalistycznej, żeby lekarz specjalista mógł na nim wpisać swoje „uwagi i zalecenia”. 🙂

Wnioski?

Jeśli przyszłaś z dzieckiem na badanie kwalifikacyjne, a do samego szczepienia nie doszło, bo lekarz zamiast zakwalifikować Twoje dziecko do szczepienia każe Ci udać się do poradni szczepień, a z gabinetu wychodzisz jedynie ze skierowaniem do tej poradni, to lekarz postąpił niezgodnie z obowiązującym prawem i nie dopełnił swoich obowiązków.

Lekarz, który kieruje Cię do poradni specjalistycznej (taką poradnią jest również poradnia szczepień) powinien poza skierowaniem wydać Ci również „Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym” w którym oznacza przewidzianą do tego rubrykę „stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, dające podstawy do długotrwałego odroczenia wykonania szczepienia, i skierowano na konsultację specjalistyczną do poradni (podać adres)”.

Nietrudno zauważyć, że tak naprawdę już samo zaświadczenie w tej sytuacji pełni rolę skierowania „do konsultacji specjalistycznej”, więc wtedy już nawet nie ma potrzeby, aby lekarz osobno wypisywał samo skierowanie, no ale skoro się upiera, to niech sobie wypisuje.

Prawo nie przewiduje zakończenia badania kwalifikacyjnego do szczepienia wydaniem rodzicowi samego skierowania do poradni szczepień (lub do jakiejkolwiek innej poradni specjalistycznej), bez odpowiednio wypełnionego zaświadczenia o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego.

Masz więc teraz dwie możliwości:

1. Zabrać ze sobą to skierowanie, pożegnać się z lekarzem i napisać do sanepidu pismo mniej więcej takie:

W związku z pismem PPIS w … wzywającym mnie do poddania mojego dziecka szczepieniom ochronny z dnia … sygn. ….. niniejszym informuję, że spełniłam mój obowiązek stawiając się z moim dzieckiem … (imię i nazwisko dziecka) w celu poddania go szczepieniom ochronnym w dniu … w przychodni … u lekarza … (imię i nazwisko lekarza) ale lekarz nie dopełnił swoich obowiązków, ponieważ zakończył badanie kwalifikacyjne wydając mi jedynie skierowanie do poradni szczepień (kopia skierowania w załączeniu) i nie wydając, pomimo ciążącego na nim, ustawowego obowiązku, „Zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym” na którym w tej sytuacji lekarz winien oznaczyć rubrykę „stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, dające podstawy do długotrwałego odroczenia wykonania szczepienia, i skierowano na konsultację specjalistyczną do poradni (podać adres)” albowiem zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: uzzz) „W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej”. Prawo nie przewiduje więc sytuacji, w której badanie kwalifikacyjne kończy się skierowaniem dziecka do poradni specjalistycznej (a taką poradnią bez wątpienia jest również poradnia szczepień) bez stwierdzenia, że zachodzą podstawy do długotrwałego odroczenia szczepienia ochronnego poświadczonego wypełnieniem przewidzianej do tego rubryki zaświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 4 uzzz. Oświadczam, że nie otrzymałam od lekarza wymaganego prawem zaświadczenia o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, więc nic mi nie wiadomo o tym, jakoby lekarz stwierdził jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania szczepienia, jednocześnie nie kwalifikując mojego dziecka do tego szczepienia, a zamiast tego kierując je do poradni szczepień, w celu dla mnie w tej sytuacji zupełnie niezrozumiałym, ponieważ zakończenie badania kwalifikacyjnego skierowaniem do poradni szczepień związane jest nieodłącznie, zgodnie z art. 17 ust. 5 uzzz, z istnieniem – w ocenie lekarza – podstaw do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. W związku z powyższym wnoszę o odnotowanie w dokumentacji dotyczącej mojego dziecka prowadzonej przez PPIS w …, że w dniu … w przychodni … spełniony został obowiązek poddania tego dziecka szczepieniom ochronnym, a do szczepienia nie doszło wyłącznie z winy lekarza, który postępując wbrew obowiązującym przepisom bezpodstawnie i z nieznanych mi przyczyn odesłał moje dziecko do poradni szczepień w trybie, którego nie przewiduje procedura badania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 uzzz.

LUB

2. możesz grzecznie poinformować lekarza, że z uwagi na fakt, iż właśnie ma miejsce badanie kwalifikacyjne w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może on – i owszem – skierować Twoje dziecko do poradni szczepień, ale wyłącznie na podstawie 17 ust. 5 tejże ustawy, a więc tylko w przypadku, gdy stwierdza podstawy do długotrwałego odroczenia od szczepienia, a jeśli takie podstawy stwierdza, to ma obowiązek wydać Ci zaświadczenie o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, oznaczając na tym oświadczeniu i uzupełniając dane w przewidzianej do tego rubryce opisanej jako „stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, dające podstawy do długotrwałego odroczenia wykonania szczepienia, i skierowano na konsultację specjalistyczną do poradni (podać adres)” i dopóki nie otrzymasz tego zaświadczenia, to nie wyjdziesz z gabinetu.

Oczywiście dobrze by było, gdybyś miała od samego początku (lub przynajmniej od tego momentu, w którym „grzecznie informujesz”) włączony dyktafon w Twoim telefonie, co może się przydać w przyszłości np. w sądzie w razie gdyby sanepid pomimo oczywistego niedopełnienia obowiązków przez lekarza nałożył na Ciebie grzywnę.

Powyższa zasada, że skierowanie do poradni specjalistycznej nieodłącznie wiąże się z odpowiednim wypełnieniem i wydaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, w którym lekarz stwierdza, że zachodzą podstawy do długotrwałego odroczenia do szczepienia, oczywiście dotyczy także każdego innego typu skierowania do dowolnego lekarza specjalisty (alergologa, neurologa itp.).

A więc…

Jeśli lekarz podczas badania kwalifikacyjnego, zamiast zakwalifikować Twoje dziecko do szczepienia, wręcza Ci skierowanie do jakiegokolwiek specjalisty, to ma obowiązek wydać Ci równocześnie zaświadczenie wg wzoru w Rozporządzeniu MZ w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, na którym poświadcza, że zachodzą podstawy do długotrwałego odroczenia szczepień. I tyle. Inne opcje nie istnieją.

Pytanie: „Czy muszę udać się do poradni szczepień, jeśli po badaniu kwalifikacyjnym otrzymałam od lekarza wyłącznie skierowanie do poradni szczepień?”

Odpowiedź: Nie musisz, bo procedura poddania dziecka szczepieniu ochronnemu nie przewiduje takiej sytuacji, że lekarz, zamiast zakwalifikować Twoje dziecko do szczepienia, kieruje Cię do specjalisty nie wydając jednocześnie zaświadczenia o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego w którym zaświadcza, że w jego ocenie zachodzą podstawy do długotrwałego odroczenia od szczepień. Ale koniecznie poinformuj sanepid o zaistniałej sytuacji (patrz: wzór pisma powyżej).

Lekarze muszą wreszcie zrozumieć, że odsyłając Was do specjalistów po badaniu kwalifikacyjnym mają obowiązek potwierdzić, że dopatrzyli się podstaw do długotrwałego odroczenia od wykonania szczepień.

Reasumując, zgodnie z obowiązującym prawem lekarskie badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 17 ust. 2 uzzz, może się zakończyć jedynie na dwa sposoby:

  1. zakwalifikowaniem dziecka do szczepienia PO WYKLUCZENIU PRZECIWWSKAZAŃ
    LUB
  2. skierowaniem dziecka do konsultacji specjalistycznej z powodu stwierdzenia podstaw do długotrwałego odroczenia od szczepień.

Innych opcji uzzz nie przewiduje. Lekarz nie może odsyłać Was do poradni szczepień jednocześnie nie poświadczając, że w jego ocenie są powody do długotrwałego odroczenia od szczepień.

Jak widać, warto znać swoje prawa idąc z dzieckiem na szczepienie i mam nadzieję, że ten artykuł Wam w tym choć trochę pomógł. 🙂

Powyższe wydaje się potwierdzać nawet sama Medycyna Praktyczna, która pisze, że poradnia szczepień ustala indywidualny kalendarz szczepień w sytuacji, gdy dziecko jest chore lub gdy istnieją inne medyczne przeciwwskazania do szczepienia:


Żródło: https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/technika_organizacja_szczepien/99222,kto-decyduje-o-indywidualnym-kalendarzu-szczepien-ochronnych-u-niemowlecia

 

 


Jeśli chcesz, aby  projekt szczepienie.info nadal istniał i nadal publikował tego typu informacje ułatwiające Ci podjęcie świadomej decyzji, czy szczepić, czy nie szczepić, to wesprzyj moją pracę:

https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email