Archiwum kategorii: URPL

Rodzice pytają – URPL odpowiada [Priorix]

„Wszystkie znane działania niepożądane szczepionki Priorix zostały wymienione w punkcie 4.8 w ChPL” – informuje URPL.

Słowo – klucz?

ZNANE

Czy więc ewentualne działanie niepożądane polegające na podwyższaniu ryzyka choroby nowotworowej jest znane, czy nieznane, jeśli przed dopuszczeniem szczepionki do obrotu NIE PROWADZONO BADAŃ W TYM KIERUNKU?

URPL jednocześnie potwierdza, że szczepionka Priorix wykorzystuje komórki pobrane z zabitego człowieka, zwanego dla niepoznaki „płodem z aborcji ze wskazań medycznych”…

Ktoś gdzieś kiedyś zdecydował, że zabije człowieka, bo urodziłby się chory. Po zabiciu, z tego człowieka pobrano komórki, aby uruchomić na tych komórkach hodowlę MRC-5, która jest wykorzystywana do produkcji szczepionki.

A co na to naczelny obrońca „życia poczętego”, czyli Kościół Katolicki?

***

  

Ministerstwo Zdrowia nie potrafi wskazać szczepionek, które nie podwyższają ryzyka nowotworu

Po Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych teraz kolej na Ministerstwo Zdrowia. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia „nie jest organem” właściwym do zapytania go o to, które szczepionki nie podwyższają ryzyka nowotworu.

Ministerstwo Zdrowia, czyli urząd, który zmusza rodziców do wstrzykiwania w dzieci kilkudziesięciu szczepionek, stwierdza, że „nie jest właściwym organem”, który mógłby udzielić odpowiedzi na pytanie, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce nie podwyższają ryzyka nowotworu i odsyła do URPL, który z kolei udaje, że nie rozumie, o co się go pyta.

Tak więc w Polsce nie jest możliwe uzyskanie ani od Ministerstwa Zdrowia, ani od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych informacji, które ze szczepionek wstrzykiwanych w nasze dzieci nie podwyższają ryzyka nowotworu.

Co ciekawe, żaden z tych urzędów nie skorzystał z okazji, aby zapewnić, że szczepionki są bezpieczne, czyli że nie podwyższają ryzyka ani nowotworu, ani żadnej innej choroby.

Dlaczego urzędy odpowiedzialne za to, jakie szczepionki można stosować w Polsce i jakie szczepienia są obowiązkowe, nie chcą nas zapewnić że to, co pod groźbą kar jest wstrzykiwane w nasze dzieci, jest naprawdę bezpieczne?…

Dziwne, prawda?

***

Wniosek o informację publiczną

W nawiązaniu do pisma MDR.0629.28.2018.AWESZ z dnia 16-02-2018 niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 • nazwy handlowe wszystkich szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem.

Ewentualnie wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który wskaże mi nazwy handlowe wszystkich szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem.

Skoro zdaniem Ministra Zdrowia szczepionki dopuszczone do obrotu w Polsce są rzekomo „w pełni bezpieczne, a więc pozbawione wszelkich toksycznych lub działających niekorzystnie na organizm ludzki substancji”, to Minister Zdrowia nie powinien mieć żadnych problemów ze wskazaniem nazw szczepionek spełniających kryteria opisane w niniejszym wniosku.

***

URPL „nie jest w posiadaniu” nazw szczepionek przebadanych pod kątem ich wpływu na długość życia osoby szczepionej

„Najlepiej przebadane produkty lecznicze na rynku” – czyli szczepionki…

A tymczasem URPL „nie jest w posiadaniu nazw handlowych szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem ich wpływu na średnią długość życia osób szczepionych w porównaniu do średniej długości życia osób nieszczepionych.”

A na pytania pierwsze i drugie (patrz poniżej) Urząd podobno odpowiedział w TYM piśmie… Ciekawe, w którym miejscu tego pisma zawarte są te odpowiedzi…

Fajnie, prawda? URPL dopuszcza do obrotu szczepionkę nie wiedząc, jaki jest jej wpływ na średnią długość życia osób szczepionych w porównaniu do nieszczepionych, bo nie potrafi wskazać żadnej szczepionki, która przeszłaby takie badania.

A co z potencjalnymi skutkami ubocznymi, które mogłyby wystąpić np. 10, 20, 30, czy 50 lat od podania szczepionki? A co z wpływem szczepionek na zachorowalność osób szczepionych na choroby inne, niż te, przeciw którym dana szczepionka ma uodparniać, w porównaniu do osób nieszczepionych?

Szukajcie w piśmie UR.DOL.OLI.460.46.2018.ŁM.3 – podobno tam znajdziecie odpowiedzi 🙂

Co ciekawe, URPL twierdzi, że pismem z 13 marca stanowiącym odpowiedź na pismo z 5 marca udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z 9 kwietnia, no ale widocznie w polskich urzędach wszystko jest możliwe… 🙂

***

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

Wnoszę o udostępnienie mi przez Prezesa URPL informacji publicznej w następującym zakresie:

I – nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem potencjalnych skutków ubocznych ich podania dziecku, które mogłyby wystąpić np. 10, 20, 30, czy 50 lat od podania szczepionki.

II – nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem zachorowalności osób szczepionych na choroby inne, niż te, przeciw którym dana szczepionka ma uodparniać, w porównaniu do osób nieszczepionych.

III – nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem ich wpływu na średnią długość życia osób szczepionych w porównaniu do średniej długości życia osób nieszczepionych.

Skoro URPL w piśmie UR.DOL.OLI.460.124.2017.AF.1 z dnia 17.01.2018 twierdzi, iż nie jest prawdą jakoby z wcześniejszego pisma URPL wynikało, że szczepionki są dopuszczane do obrotu w Polsce bez jakiejkolwiek wiedzy na temat skutków zdrowotnych ich podawania w perspektywie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat od podania szczepionki, a także bez wiedzy o możliwym wpływie podania szczepionki na średnią długość życia osoby szczepionej lub na zachorowalność osoby szczepionej na choroby inne, niż ta, przed którą szczepionka miałaby chronić w stosunku do osób nieszczepionych, to URPL z pewnością bez trudu wskaże szczepionki, o które pytam w niniejszym wniosku.

Forma przekazania informacji publicznej: na adres […]

Proszę zwrócić uwagę, że tym razem nie wnoszę już o udostępnienie żadnych dokumentów związanych z rejestracją szczepionki, więc nie muszę udowadniać „interesu prawnego”.

Serdecznie pozdrawiam.
[…]

***

URPL nie chce wskazać szczepionek przebadanych pod kątem ryzyka choroby nowotworowej

Czyli jednak nie dowiemy się od Rejestratora Szczepionek, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce przez URPL zostały przebadane pod kątem podwyższania ryzyka chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych i innych.

Tylko dlaczego, zamiast tak kręcić, po prostu UCZCIWIE nie napiszą „Nie potrafimy wskazać ani jednej szczepionki, która zostałaby w ten sposób przebadana”?

Czy informacja o tym, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce, to szczepionki przebadane pod kątem ryzyka choroby nowotworowej, to aby na pewno „kwestia ocenna” lub „postulatywna”? Szczepionka albo ma takie badania, albo ich nie ma. Co tu jest do oceniania, lub postulowania?

Czy nie jest obiektywnym faktem, że szczepionka ma takie badania, lub ich po prostu nie ma?

Oceniać można, czy szczepionka podwyższa ryzyko nowotworu, ale nie, czy została pod tym kątem przebadana. Albo została, albo nie została. Albo producent szczepionki przedłożył do URPL wyniki takich badań, albo ich nie przedłożył. Po prostu.

***

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
03-736 WARSZAWA WARSZAWA
UL. ZĄBKOWSKA 41

Szanowny Panie Prezesie URPL.

we wniosku o informację publiczną z dnia 5 marca br. wnosiłem o wskazanie nazw handlowych szczepionek, które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem.

W otrzymanym wczoraj piśmie otrzymałem informacje, które pozostają bez związku z treścią mojego zapytania. Nie pytałem, w jakiej dokumentacji opisano „wszelkie ryzyka”. Nie pytałem również, co musi zawierać wniosek o dopuszczenie do obrotu szczepionki. Wnoszę więc o rozpatrzenie mojego wniosku o informację publiczną zgodnie ze złożonym zapytaniem i o wskazanie nazw handlowych szczepionek, które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem, bądź o przesłanie informacji, że URPL nie jest w stanie wskazać takich szczepionek, które spełniałyby kryteria opisane w moim zapytaniu.

Uprzejmie proszę odpowiadać na pytania, które zadaję, a nie na pytania, których nie zadaję.

Niniejsze pismo należy traktować jako zażalenie na bezczynność urzędu związane z pozostawieniem mojego wniosku bez odpowiedzi.

Z poważaniem,
[…]

***

URPL: Nie mamy ustawowej definicji „szczepionki bezpiecznej” [i co Pan nam zrobi?]

A w życiu zupełnie jak u Barei…

Pytanie do Prezesa Urzędu Rejstracji Produktów Leczniczych było takie:

Czy szczepionka, która spełnia „wymagania jakości, skuteczności i bezpieczeństwa” to inaczej taka szczepionka, która została przebadana pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej lub psychicznej i na podstawie badań wykonanych przed jej rejestracją stwierdzono, że w znaczący sposób nie zwiększa ona ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem?

A oto odpowiedź URPL:

Skoro więc (na szczęście) nie ma definicji „szczepionki bezpiecznej”, to URPL oraz każdy inny urząd (np. Państwowy Zakład Higieny) może sobie bezpiecznie i do woli pisać, że szczepionki są „bezpieczne”.

I co Pan nam zrobi?…

PZH spaceruje po bezpiecznym moście, a URPL nie wie, czy ludzie szczepieni są zdrowsi od nieszczepionych

Państwowy Zakład Higieny niedawno zauważył, że w czekoladzie jest więcej aluminium, niż w szczepionkach, więc o co tyle krzyku, a teraz ten sam urząd porównał szczepienie do… przejścia przez most.

W ocenie PZH WIELOKROTNE wstrzyknięcie dziecku w mięsień związków toksycznego pierwiastka, jakim jest aluminium, jest najwyraźniej równie bezpieczne, jak spacer przez most:

W związku z powyższym należy zauważyć, że:

 1. przejście przez most jest bezpieczne, bo trwa bardzo krótko (kilka minut, zależnie od długości mostu i prędkości marszu),
 2. przejście przez most jest dobrowolne, można wybrać inny most lub można zrezygnować z przeprawy na drugą stronę rzeki,
 3. gdy zejdziesz z mostu, most w żaden sposób już na Ciebie nie oddziałuje,
 4. przejście przez most jest bezpieczne, bo mosty bardzo rzadko ulegają zawaleniu i zabijają w ten sposób ludzi,
 5. przejście przez most jest bezpieczne, bo mosty są budowane ze środków publicznych,
 6. przejście przez most jest bezpieczne, bo każdy most jest jedyny i niepowtarzalny, dostosowany do miejsca, w którym ma służyć ludziom,
 7. przejście przez most jest bezpieczne, bo przed oddaniem mostu do użytku przeprowadza się testy wytrzymałości, które polegają na poddawaniu go obciążeniom o wiele większym, niż przewidywane obciążenia eksploatacyjne,
 8. przejście przez most jest bezpieczne, bo z dokumentacji mostu można odczytać, jakie graniczne obciążenie mostu jest bezpieczne, czyli nie grozi jego zawaleniem,
 9. konstruktor mostu zagwarantuje Ci, że most się nie zawali, jeśli po nim przejdziesz.

Równocześnie należy mieć świadomość, że:

 1. szczepionki są bezpieczne, ponieważ dzieci rzadko umierają od razu po szczepieniu,
 2. szczepionki są bezpieczne, ponieważ nie wiadomo, czy podwyższają ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej lub psychicznej,
 3. szczepionki są bezpieczne, ponieważ są produkowane na masową skalę przez prywatne firmy, które równocześnie produkują np. chemię do leczenia nowotworów,
 4. szczepionki są bezpieczne, ponieważ nie porównuje się kondycji zdrowotnej ludzi szczepionych oraz nieszczepionych,
 5. szczepionki są bezpieczne, ponieważ ich składu nie dobiera się indywidualnie dla każdego szczepionego dziecka,
 6. szczepionki są bezpieczne, ponieważ skutki szczepienia mogą być nieprzewidywalne,
 7. szczepionki są bezpieczne, bo szczepienia przeprowadzane są pod groźbą kary grzywny,
 8. szczepionki są bezpieczne, bo nie można wybrać szczepionki, której producent daje gwarancje, że nie podwyższa on ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej lub innej, ponieważ takich szczepionek… nie ma.
 9. szczepionki są bezpieczne, ponieważ ani Ministerstwo Zdrowia ani Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych nie dysponują żadnymi wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że dzieci szczepione są zdrowsze, niż nieszczepione,
 10. szczepionki są bezpieczne, ponieważ żaden producent nie udzieli gwarancji, że szczepionka nie zabije Twojego dziecka, ani nawet że nie uszkodzi trwale jego zdrowia.

A więc jeszcze raz, tylko odrobinę inaczej…

A poniżej dowód na to, jak bardzo szczepionki są bezpieczne.

One są tak bezpieczne, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych odmawia udzielenia informacji, gdzie można zapoznać się z wynikami badań świadczących o tym, że szczepionki są bezpieczne oraz przyznaje, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, które świadczyłyby o tym, że ludzie szczepieni są zdrowsi, niż ludzie nieszczepieni…

 

 

URPL [nie] odpowiada na pytanie, które szczepionki przebadano pod kątem ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
03-736 WARSZAWA
UL. ZĄBKOWSKA 41

Niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 • nazwy handlowe wszystkich szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), które zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem.

No to jak będzie? 🙂

Które szczepionki, podawane obowiązkowo dzieciom, przebadano pod kątem ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.)?

I które szczepionki spośród wstrzykiwanych obowiązkowo w dzieci, według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem?

Dlaczego URPL nie wskazał nazw handlowych tych szczepionek lub dlaczego po prostu nie odpisał, że nie potrafi ich wskazać?

Zapytajmy Prezesa URPL, co to znaczy, że szczepionka dopuszczona do obrotu spełnia wymagania jakości, skuteczności i bezpieczeństwa.

***

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Pan Grzegorz Cessak
gp@urpl.gov.pl

Do wiadomości otrzymują:
Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych
Marcin Kołakowski
pl@urpl.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie,

W piśmie sygn. UR.DOL.OLI.460.46.2018.ŁM.3 z dnia 13.03.2018r. był Pan uprzejmy napisać, że warunkiem wydania pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu jest spełnienie przez nią „wymagań jakości, skuteczności i bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmym zapytaniem, czy szczepionka, która spełnia „wymagania jakości, skuteczności i bezpieczeństwato inaczej taka szczepionka, która została przebadana pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej lub psychicznej i na podstawie badań wykonanych przed jej rejestracją stwierdzono, że w znaczący sposób nie zwiększa ona ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem?

Odpowiedź na powyższe pytanie proszę uzasadnić.

Z poważaniem,
……………………………………………

URPL nie wskaże urzędu, który potrafiłby wskazać szczepionki nie wywołujące chorób…

Warunkiem koniecznym do uzyskania ciekawej odpowiedzi jest zadawanie pytań.

Dlatego też szczepienie.info niezmiennie zachęca rodziców do zadawania urzędom pytań o bezpieczeństwo szczepień i szczepionek.

I oto na pytanie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (to taki urząd, który dopuszcza do obrotu szczepionki, także te wykorzystywane do obowiązkowych szczepień ochronnych) o to, kto w tym kraju mógłby wskazać nazwy szczepionek, które nie podwyższają ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe i inne, URPL odpowiada tak:

Prawda, że ładnie? 🙂

Doceniamy szczerość Prezesa URPL. Naprawdę.

No więc wielka szkoda, że Prezes URPL nie zna nikogo, kto mógłby nas zapewnić, że szczepionki nie są szkodliwe dla zdrowia…

URPL nie wskaże szczepionek, które nie podwyższają ryzyka zachorowania na nowotwory

Kto pyta, nie błądzi.

Pytajcie więc Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, które szczepionki nie podwyższają ryzyka zachorowania na raka.

Pytanie może wyglądać na przykład tak:

***

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
gp@urpl.gov.pl
pl@urpl.gov.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 • nazwy handlowe szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), których stosowanie w ramach PSO nie zwiększy u dziecka ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.).
 • względnie – wskazanie podmiotu, który udzieli mi takiej informacji publicznej.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ………………

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszym wnioskiem nie wnoszę o udostępnienie mi treści (kopii) żadnych dokumentów związanych z rejestracją i dopuszczeniem do obrotu w Polsce szczepionek wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych, a jedynie o wskazanie mi nazw handlowych tych szczepionek. Wychodzę bowiem z założenia, że dopuszczając do obrotu w Polsce URPL otrzymuje dokumenty, z których wynika, że rejestrowana szczepionka jest w pełni bezpieczna, czyli m.in. nie zwiększy u dziecka ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.).

Z poważaniem,
………………..

***

A odpowiedź będzie najprawdopodobniej taka:

Od razu po otrzymaniu takiej odpowiedzi można zacząć zadawać (sobie, lekarzowi, URPL-owi) kolejne pytania: czy URPL nie wie, które ze szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce nie podwyższają ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe i inne? Czy wie, ale nie chce powiedzieć?

A co, jeśli wie, że podwyższają, więc nie może wskazać żadnej, która nie podwyższa?…

Kto pyta, nie błądzi. Zbłądzenie grozi co najwyżej uchylającym się od odpowiedzi…

URPL [nie] odpowiada na pytania o bezpieczeństwo szczepionki Priorix

Po tym, jak firma GSK nie zrozumiała pytań o bezpieczeństwo szczepionki Priorix, niezrozumienie GSK zostało przesłane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:

***

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że podmiot odpowiedzialny odmawia odpowiedzi na pytanie, czy podanie dziecku szczepionki Priorix może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka chorób nowotworowych, neurologicznych, immunologicznych, metabolicznych oraz psychicznych, oraz odmawia wskazania wyników badań, które świadczyłyby o tym, że bilans ryzyk i korzyści podania dziecku szczepionki Priorix wypada na korzyść szczepionki Priorix, uprzejmie proszę o wskazanie urzędu, od którego otrzymam informację, gdzie można się zapoznać z takimi wynikami badań oraz proszę o wskazanie, od kogo uzyskam zapewnienie na piśmie, że podanie szczepionki Priorix nie zwiększa ryzyka wystąpienia chorób  nowotworowych, neurologicznych, immunologicznych, metabolicznych oraz psychicznych.
Tylko proszę mi nie pisać, że w ChPL poczytam sobie o NOP-ach, bo zupełnie nie o to pytam, co zauważą Państwo, jeśli z uwagą przeczytają to, co powyżej napisałem.
Proszę mi również nie pisać, że szczepionka Priorix jest bezpieczna, ponieważ także nie o to pytam i nie znam definicji terminu „bezpieczna szczepionka” a więc nie wiem, co dokładnie oznacza, że dana szczepionka „jest bezpieczna”.
Chciałbym po prostu, żeby ktoś w tym kraju mnie wreszcie zapewnił, że podawanie mojemu dziecku szczepionek w ramach Programu Szczepień Ochronnych nie podwyższy u dziecka ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, neurologicznych, immunologicznych, metabolicznych oraz psychicznych, a nie, że podawanie dzieciom szczepionek jest „w pełni bezpieczne”, bo jak powyżej napisałem, nie wiem, co znaczy to określenie, że szczepionka „jest bezpieczna”.
Wiem natomiast, że z każdym rokiem rośnie liczba zachorowań na nowotwory u dzieci, a polskie dzieci, jak wiadomo, niemal wszystkie są szczepione…
Z góry dziękuję za pomoc.
Serdecznie pozdrawiam,
[…]

***

No i urząd, który dopuścił się dopuszczenia do obrotu szczepionki Priorix, odpowiada tak:

Artykuł 34. wspomnianej ustawy prawo farmaceutyczne wygląda tak:

Czy więc rodzic dziecka, które ma być zaszczepione szcepionką Priorix, ma „interes prawny” zgłaszając chęć zapoznania się z dokumentacją szczepionki przedłożoną w postępowaniu w sprawie dopuszczenia szczepionki do obrotu?

Trzeba będzie sprawdzić…