Archiwum kategorii: bez kategorii

Matka pyta – sanepid odpowiada…

Klasyczna sytuacja: powiatowy sanepid wzywa rodziców do szczepienia i straszy „postępowaniem egzekucyjnym w administracji” czyli grzywną „przymuszającą do wykonania dobrowolnego obowiązku” – oni to tak ładnie nazywają…

Później było już mniej klasycznie, bo mama postraszona grzywną wysyła do sanepidu wniosek o informację publiczną, zawierający 62 pytania.

Oto w kolejności: wezwanie z sanepidu i wniosek wraz z odpowiedziami na kolejne pytania + komentarz do odpowiedzi sanepidu.

***

***

W nawiązaniu do w/w pisma PPIS w […] (dalej: PPIS), niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej (pytania zadaję w związku z koniecznością rzetelnego oszacowania ryzyka poddania mojego dziecka wielokrotnym zabiegom szczepień ochronnych w odniesieniu do ryzyka zachorowania na chorobę zakaźną i możliwych powikłań w wyniku takiego zachorowania):

1. wskazanie daty (dzień-miesiąc-rok) wraz z którą w ocenie PPIS upłynął obowiązujący mnie termin wykonania szczepień mojego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS.

A na jakiej to podstawie prawnej obowiązek szczepienia „aktualizuje się w terminie wskazanym przez lekarza”? 

2. wskazanie podstawy prawnej dla sposobu ustalenia przez PPIS daty, wraz z którą w ocenie PPIS upłynął obowiązujący mnie termin wykonania szczepień mojego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS.

A więc który przepis mówi, że „termin wykonania szczepienia ustala lekarz”?

3. udzielenie wyjaśnień, na jakiej podstawie PPIS przyjmuje, jakobym rzekomo uchylała się od szczepień ochronnych mojego dziecka?

4. udostępnienie nazw handlowych szczepionek stosowanych w celu ochrony przeciw chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym piśmie PPIS, dopuszczonych do obrotu w Polsce i objętych programem szczepień ochronnych (refundowanych), które przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej (np. choroby układu oddechowego itp.) i które według badań wykonanych przed rejestracją szczepionki w znaczący sposób nie zwiększają ryzyka wystąpienia w/w chorób w porównaniu do ryzyka wystąpienia w/w chorób występującego w populacji bez związku z szczepieniem bądź wnoszę o wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

Udajemy, że nie zrozumieliśmy pytania, co nie? A pytanie było nie o nazwy szczepionek dopuszczonych do obrotu, tylko o nazwy dopuszczonych do obrotu szczepionek, które  przed dopuszczeniem do obrotu zostały przebadane pod kątem zwiększania ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej, psychicznej lub innej…

5. udostępnienie wyników badań potwierdzających, że dzieci szczepione są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, bądź wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

6. udostępnienie wyników badań potwierdzających, że dzieci szczepione nie chorują na nowotwory częściej, niż dzieci nieszczepione, bądź wskazanie organu, który będzie władny i kompetentny udostępnić mi takie informacje, jeśli nie znajdują się one w posiadaniu PPIS.

7. ile przypadków „śmierci łóżeczkowej” odnotowano w Polsce od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2018r? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

8. jaki odsetek przypadków „śmierci łóżeczkowej” odnotowanych w Polsce od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2018r. to zdarzenia, które miały miejsce nie dalej jak 4 tygodnie od poddania dziecka zabiegowi szczepienia? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Jak miło… Fajnie się straszy grzywnami za „uchylanie się”, ale gdy trzeba poświadczyć, że szczepienia są naprawdę bezpieczne, to nagle „ani be, ani me, ani kukuryku”… 😉

9. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

10. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

11. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw błonicy? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

12. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw błonicy to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

13. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw krztuścowi? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

14. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw krztuścowi to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

15.ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw Hib? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

16. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw Hib to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

17. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw poliomyelitis? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

18. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw poliomyelitis to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

19. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw odrze? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

20. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw odrze to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

21. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw śwince? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

22. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw śwince to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

23. ile osób w Polsce jest obecnie zaszczepionych przeciw różyczce? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

24. Jaki odsetek spośród osób zaszczepionych przeciw różyczce to osoby, u których nadal utrzymuje się poszczepienna odporność? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

I znowu „ani be, ani me”…? 🙂

25. jaki odsetek populacji musi zostać zaszczepiony przeciw wzw B, błonicy, krztuścowi, Hib, polio, odrze, śwince i różyczce, aby wystąpił efekt „odporności zbiorowiskowej” – proszę określić ten odsetek dla każdej z w/w chorób z osobna.  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

To skąd sanepid wie, ile osób trzeba zaszczepić, aby osiągnąć „efekt odporności zbiorowiskowej”, skoro „ani be, ani me” w temacie „ile osób w populacji, to osoby odporne”? ;D

26. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na wzw B?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

27. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

28. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na krztusiec?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

29. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na Hib?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

30. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

31. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

32. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

33. jaki odsetek spośród osób narodowości ukraińskiej, które obecnie przebywają w Polsce w liczbie około 3-5 milionów, to osoby nieuodpornione przeciw zachorowaniom na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Tak. To już wiemy, że wy „ani me, ani be”, gdy się Was pyta o bezpieczeństwo szczepień lub bezpieczeństwo epidemiologiczne.

To kto ma wiedzieć, ilu Ukraińców w Polsce to osoby nieszczepione, skoro inspekcja sanitarna tego nie wie? Miś Uszatek ma wiedzieć? Od czego właściwie w takim razie jest państwowa inspekcja sanitarna?

34. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na wzw B?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Pytanie było o prawdopodobieństwo zachorowania na WZW B przez dziecko nieszczepione, a nie o ryzyko przewlekłego zapalenia wątroby, gdy dziecko zostanie zakażone. Czy sanepid umie czytać pytania ze zrozumieniem?

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na WZW B?
– Informujemy, że to prawdopodobieństwo istnieje.
– Heh… Naprawdę? Jak na to wpadłeś, Szerloku?…

35. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Fajnie… A co z pytaniem? Jakie jest prawdopodobieństwo (ryzyko) zachorowania na błonicę przez dziecko nieszczepione?

36. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na krztusiec?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

A ryzyko zachorowania dziecka nieszczepionego? Jakie jest? Ktoś, coś?…

37. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Prawdopodobieństwo istnieje? Serio? No ale jakie ono jest? Czy pytanie brzmiało „czy istnieje prawdopodobieństwo zachorowania na polio”?

38. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka infekcji Hib?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Pytanie nie było o „czynniki” tylko jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania przez dziecko nieszczepione. No to jak? Znowu „ani be, ani me”?

39. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Widzicie tam gdzieś pytanie, „jak wysoce zakaźną chorobą jest odra”? Istnieje bardzo wysokie ryzyko zachorowania osoby nieszczepionej, która się zetknęła z wirusem odry? Serio? Kto by to pomyślał… No a jakie jest ryzyko zetknięcia się z wirusem odry i zachorowania? Mniejsze, czy większe, niż ryzyko „śmierci łóżeczkowej” po szczepieniu MMR?

40. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na świnkę przez dziecko nieszczepione?
– Jak dotąd nie opracowano skutecznego leku. Jedynym sposobem zapobiegania jest szczepienie.
– Eeeeee… Ale nie takie było chyba moje pytanie, co nie?

41. jakie jest obecnie szacunkowe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nieszczepionego na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

 – Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na różyczkę przez dziecko nieszczepione?
– Ryzyko zachorowania wzrasta u osób nieszczepionych.
– Naprawdę? Jak na to wpadliście? A jakie jest to ryzyko? Jeden ma milion? Jeden na tysiąc? 

42. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na polio?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

43. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na błonicę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

44. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na odrę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

45. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na świnkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

46. jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia u mojego dziecka powikłań przy zachorowaniu na różyczkę?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Ale jak to? Straszycie grzywnami, ale nie potraficie określić ryzyka powikłań po zachorowaniu na chorobę zakaźną? A kto dysponuje takimi informacjami? Za mało wyraźnie było napisane, żeby podać, kto ma takie informacje, czy wstydzicie się napisać, że nie wiecie?

47. ile dzieci w Polsce zmarło od 1 stycznia 2000r. do 30 kwietnia 2018r. nie dalej jak do 4 tygodni od poddania dziecka szczepieniu?  Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

48. jaki odsetek zgonów zdefiniowanych w pytaniu poprzednim, to zgony, których przyczyny nie udało się ustalić? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

Czyli oficjalne statystyki NOP publikowane przez PZH są nic nie warte… No bo skoro nie wiadomo, ile dzieci umiera do 4 tygodni od szczepienia, to nie wiadomo ile było ciężkich NOP-ów zakończonych śmiercią. No to jak szczepić, nie znając ryzyka?

49. czy w przypadku zgonu o nieustalonej przyczynie lub zgonu w postaci „śmierci łóżeczkowej”, jeśli zgon taki miał miejsce w bezpośrednim następstwie czasowym zabiegu szczepienia dziecka (do 4 tygodni od szczepienia), szczepionka, która została podana zmarłemu dziecku, jest wycofywana z obrotu do czasu wykluczenia, że bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zgonu mogła być ta szczepionka?

62. czy w przypadku zgonu dziecka kilka godzin lub dni po szczepieniu, szczepionka wykorzystana do tego szczepienia zostaje czasowo wycofana z obrotu, aby zweryfikować, czy nie była ona przyczyną śmierci dziecka?

Ciekawe, bo chwilę wcześniej napisaliście, że nie wiecie, ile dzieci umiera do 4 tygodni od szczepienia… Bardzo ciekawe…

50. czy zachorowalność dzieci w Polsce na nowotwory złośliwe maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

51. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby immunologiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

52. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby neurologiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

53. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby metaboliczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

54. czy zachorowalność dzieci w Polsce na choroby psychiczne maleje, czy rośnie na przestrzeni ostatnich 30 lat? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

55. Czy w Polsce prowadzone są badania porównawcze ogólnej kondycji zdrowotnej dzieci szczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych i dzieci nieszczepionych? Jeśli PPIS nie dysponuje takimi informacjami, to wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który dysponuje takimi informacjami.

A czy jest w ogóle cokolwiek, co wiecie, jeśli chodzi o zagadnienie bezpieczeństwa szczepień?

56. za okres 1995-2017: ilość zgonów, które miały miejsce do 4 tygodni od zabiegu szczepienia, z podziałem na kolejne lata, wiek osób zmarłych oraz ilość dni, które upłynęły od szczepienia do chwili śmierci.

Czyli statystyki NOP z waszego powiatu mają wartość śmieciową. Zdajecie sobie z tego sprawę?

57. za okres 1995-2017: ilość ciężkich zachorowań zakończonych hospitalizacją, które miały miejsce do 4 tygodni od szczepienia pacjenta, z podziałem na kolejne lata, wiek pacjentów i ilość dni, które upłynęły od szczepienia do zachorowania.

Czyli statystyki NOP mają wartość śmieciową. Zdajecie sobie z tego sprawę?

58. czy prawdą jest, że moje dziecko obecnie znajduje się w programie szczepień wyrównawczych?

59. jak i kto ustala termin (datę dzienną) wykonania szczepień wyrównawczych opisany w Komunikacie GIS w sprawie szczepień ochronnych na rok 2017 jako “jak najszybciej”?

A który przepis stanowi, że „termin wykonania szczepień wyrównawczych określa lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne”? I kiedy go określa? Przed badaniem? Po badaniu? W trakcie badania?

60. w jaki sposób wykryta zostałaby seria zgonów dzieci, do których doszłoby kilka dni po szczepieniu?

Acha… Czyli nie macie pojęcia, ile dzieci w Polsce umiera do 4 tygodni od szczepienia, ale równocześnie „seria zgonów, do których doszłoby kilka dni po szczepieniu zostałaby natychmiast wykryta”? Wy się dobrze czujecie tam w tym waszym powiatowym sanepidzie? Poza tym wszyscy zdrowi?

61. czy lekarz w przypadku zgonu dziecka ma bezwzględny obowiązek zweryfikować datę ostatniego szczepienia tego dziecka, aby wykluczyć lub potwierdzić, że doszło do ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli dziecko zmarło przed upływem 4 tygodni od ostatniego szczepienia?

Ale to nie było pytanie o weryfikację przyczyn zgonu, tylko o weryfikację związku czasowego ze szczepieniem. Za trudne pytanie? Zapytać jeszcze raz?

No proszę… 62 pytania wystarczyły do zmiany tonu. „Przekazuję do wiadomości i ponownego rozważenia”. Nie można było tak grzecznie od razu, zamiast straszyć grzywnami?

 

Wniosek o informację publiczną do PZH – przyczyny zgonów ujętych w raportach NOP

Państwowy Zakład Higieny od czasu do czasu w statystykach NOP zamieszcza informację o zgonie, lub kilku zgonach „związanych czasowo ze szczepieniem”. Oczywiście obowiązkowo dodawana jest formułka, że nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.

Co by było, gdyby tak zapytać PZH, jakie więc były przyczyny tych wszystkich zgonów, skoro „nie znaleziono podstaw do powiązania”?

Skoro „nie znaleziono podstaw do powiązania”, to przecież musi oznaczać, że przyczyna zgonu została jednoznacznie określona.

***

pzh@pzh.gov.pl, dyrektor@pzh.gov.pl, informacja.publiczna@pzh.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W raporcie  „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2015 ROKU – UAKTUALNIENIE” PZH podaje: W tym dwa zgony czasowo zbieżne ze szczepieniem (po jednym w woj. mazowieckim i podlaskim). Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania tych zgonów ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w dwóch zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były zmarłe osoby oraz jakiej szczepionki każdy z tych przypadków dotyczy.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2014 ROKU” PZH podaje na stronie 84: W tym cztery zgony czasowo zbieżne ze szczepieniem (po jednym we wskazanych województwach). Poza zbieżnoscią czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonów ze szczepieniem”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w czterech zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były zmarłe osoby i jakiej szczepionki każdy z tych przypadków dotyczy.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2013 ROKU” PZH podaje na stronie 84: „W tym jeden zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem po szczepieniu III dawka˛ EUVAX-B. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2011 ROKU” PZH podaje na stronie 93: W tym jeden zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem po szczepieniu II dawką Infanrix-IPV-Hib. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2010 ROKU” PZH podaje na stronie 93: W tym jeden zgon uznany jako czasowo zbieżny ze szczepieniem w województwie mazowieckim po szczepieniu jednoczasowym I dawką Rotarixu i I dawką Synflorixu. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2009 ROKU” PZH podaje na stronie 91: Jeden zgon uznany jako czasowo zbieżny ze szczepieniem wystąpił w województwie świętokrzyskim po szczepieniu III dawka˛ Infanrix-IPV-Hib. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2008 ROKU” PZH podaje na stronie 92: Trzy zgony uznane jako czasowo zbieżne ze szczepieniem: po jednym zgonie w województwach: łódzkim (po szczepieniu jednoczasowym I dawka˛ DTP, Act-Hib oraz II dawka˛ Euvax B), podkarpackim (po szczepieniu jednoczasowym I dawka˛ DTP, Act-Hib oraz II dawka˛ Hepavax-Gene), śląskim (po szczepieniu II dawka˛ Euvax-B). W żadnym z tych przypadków, poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w trzech zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były osoby zmarłe.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2007 ROKU” PZH podaje na stronie 92: Pięć zgonów uznanych jako czasowo zbieżne ze szczepieniem: dwa zgony w województwie lubelskim (po podaniu II dawki szczepionki Infanrix Hexa oraz po podaniu 13 letniemu chłopcu choremu na padaczke˛ szczepionki Td) oraz po jednym w województwach: podlaskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP, II dawką Euvax-B oraz I dawką Act-Hib), śląskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP oraz II dawką Euvax-B), świętokrzyskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP oraz II dawką Euvax-B).”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w zgonów, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były osoby zmarłe.

Dlaczego poczynając od roku 2014 Państwowy Zakład Higieny zaprzestał podawania nazwy szczepionki, po której doszło do zgonu „zbieżnego czasowo ze szczepieniem” – wnoszę o wskazanie przyczyn zaniechania informowania o szczepionce, której taki zgon dotyczy.

Bądź wnoszę o wskazanie kompetentnego organu, który mi udzieli wszystkich informacji o które wnoszę powyżej, jeśli Dyrektor PZH którejkolwiek z tych informacji nie posiada.

***

Szanowny Panie,

W związku z otrzymaniem przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny w dniu 25 sierpnia 2018 r. Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym informuję, jak następuje

1)         Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) jest jednostką badawczą, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej….

[…] (kasujemy kilka stron zbędnego wodolejstwa, bo do meritum PZH przechodzi dopiero w punkcie 3)

 • długu publicznym,
 • pomocy publicznej,
 • ciężarach publicznych.

3)      W nawiązaniu do pytań w brzmieniu:

„W raporcie  „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2015 ROKU – UAKTUALNIENIE” PZH podaje: ” W tym dwa zgony czasowo zbieżne ze szczepieniem (po jednym w woj. mazowieckim i podlaskim). Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania tych zgonów ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w dwóch zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były zmarłe osoby oraz jakiej szczepionki każdy z tych przypadków dotyczy.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2014 ROKU” PZH podaje na stronie 84: „W tym cztery zgony czasowo zbieżne ze szczepieniem (po jednym we wskazanych województwach). Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonów ze szczepieniem”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w czterech zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były zmarłe osoby i jakiej szczepionki każdy z tych przypadków dotyczy.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2013 ROKU” PZH podaje na stronie 84: „W tym jeden zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem po szczepieniu III dawka˛ EUVAX-B. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2011 ROKU” PZH podaje na stronie 93: „W tym jeden zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem po szczepieniu II dawką Infanrix-IPV-Hib. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2010 ROKU” PZH podaje na stronie 93: „W tym jeden zgon uznany jako czasowo zbieżny ze szczepieniem w województwie mazowieckim po szczepieniu jednoczasowym I dawką Rotarixu i I dawką Synflorixu. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2009 ROKU” PZH podaje na stronie 91: „Jeden zgon uznany jako czasowo zbieżny ze szczepieniem wystąpił w województwie świętokrzyskim po szczepieniu III dawka˛ Infanrix-IPV-Hib. Poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w zgonu, dla którego rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania go ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do tego zgonu, w jakim wieku była osoba zmarła.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2008 ROKU” PZH podaje na stronie 92: „Trzy zgony uznane jako czasowo zbieżne ze szczepieniem: po jednym zgonie w województwach: łódzkim (po szczepieniu jednoczasowym I dawka˛ DTP, Act-Hib oraz II dawka˛ Euvax B), podkarpackim (po szczepieniu jednoczasowym I dawka˛ DTP, Act-Hib oraz II dawka˛ Hepavax-Gene), śląskim (po szczepieniu II dawka˛ Euvax-B). W żadnym z tych przypadków, poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem.”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyna w/w trzech zgonów, dla których rzekomo „nie znaleziono podstaw” do powiązania ich ze szczepieniem, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były osoby zmarłe.

W raporcie „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2007 ROKU” PZH podaje na stronie 92: „Pięć zgonów uznanych jako czasowo zbieżne ze szczepieniem: dwa zgony w województwie lubelskim (po podaniu II dawki szczepionki Infanrix Hexa oraz po podaniu 13 letniemu chłopcu choremu na padaczke˛ szczepionki Td) oraz po jednym w województwach: podlaskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP, II dawką Euvax-B oraz I dawką Act-Hib), śląskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP oraz II dawką Euvax-B), świętokrzyskim (po szczepieniu jednoczasowym I dawką DTP oraz II dawką Euvax-B).”

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Dyrektora PZH następującej informacji publicznej:

przyczyny w/w zgonów, ile dni od szczepienia doszło do każdego z tych zgonów, w jakim wieku były osoby zmarł”

informuję, wnioskowana informacja w zakresie objętym ww. pytaniami nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w konsekwencji w tym zakresie brak jest możliwości rozpoznania Pana wniosku.

4)      W odniesieniu do pytania:

„Dlaczego poczynając od roku 2014 Państwowy Zakład Higieny zaprzestał podawania nazwy szczepionki, po której doszło do zgonu „zbieżnego czasowo ze szczepieniem” – wnoszę o wskazanie przyczyn zaniechania informowania o szczepionce, której taki zgon dotyczy”

informuję, że w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce nie zanotowano zgonu przyczynowo związanego ze szczepieniem. Informacje na temat zgonów czasowo zbieżnych ze szczepieniem, jeżeli zostały zgłoszone są publicznie udostępnione na stronie NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce, pod następującym adresem:

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05, w rozdziale „Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)” w tabeli „Liczba przypadków zgłoszonych po wszystkich szczepionkach w danym roku według zaklasyfikowania i województw”. W żadnym z wymienionych przez Pana przypadków NOP zarejestrowanych jako zgon, poza zbieżnością czasową , nie znaleziono podstaw do powiązania zgonu ze szczepieniem. Brak informacji dotyczącej nazwy szczepionki w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce w punkcie, gdzie poddawana jest informacja dotyczącą liczby zgonów związana jest z brakiem dowodów i argumentów przemawiających za występowaniem związku przyczynowego pomiędzy szczepieniem a zgonem.

Z poważaniem,

***

A więc okazało się, że informacja o przyczynie zgonu uznanego za niepowiązany ze szczepieniem, nie jest informacją publiczną! Więc się nie dowiemy, jakie były przyczyny tych zgonów, które pozwoliły ocenić, że „To na pewno nie przez szczepionkę!”.

Czy polskie statystyki NOP to fikcja?

Na początek dwa slajdy z prezentacji dostępnej w całości tutaj: http://ptbfarm.pl/wp-content/uploads/2017/09/Monitorowanie-nop-20.06.2017-r..pdf oraz fragment rozporządzenia w sprawie NOP:

Rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.

***

Powyżej, czerwoną czcionką oznaczone zostały kluczowe słowa, które sprawiają, że polskie statystyki NOP mają wartość być może wręcz śmieciową. Obowiązek zgłoszenia NOP ma bowiem lekarz, który wcześniej rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie.

A co może zmusić lekarza do rozpoznania lub podejrzewania NOP?

Otóż NIC nie może zmusić lekarza ani do rozpoznania, ani nawet do podejrzewania NOP.

Mamy tu więc do czynienia z klasycznym przykładem urzędniczej schizofrenii – Minister Zdrowia z jednej strony mówi, że NOP to pogorszenie stanu zdrowia, które wystąpiło do 4 tygodni od szczepienia, a równocześnie ten sam Minister Zdrowia pozostawia lekarzowi decyzję, czy pogorszenie stanu zdrowia, które wystąpiło do 4 tygodni od szczepienia, to NOP czy nie NOP.

Dlatego też jeśli dziecko umrze w noc po szczepieniu na „śmierć łóżeczkową”, to oczywisty ciężki NOP (zakończony zgonem) nie zostanie zgłoszony, ponieważ lekarz ani nie rozpoznał ani nawet nie podejrzewał wystąpienia NOP.

Bo lekarz nie ma obowiązku rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie NOP…

Oto schemat, który ilustruje obecny – tak naprawdę w pewnym stopniu fikcyjny – system rejestracji NOP:

Tak więc system nie rejestruje wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Rejestrowane są wyłącznie NOP-y wspaniałomyślnie uznane za NOP-y przez lekarzy.

Oczywiście od kilku lat także rodzice mogą samodzielnie zgłaszać przypadki NOP do URPL:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/wytyczne-%E2%80%93-co-i-w-jaki-spos%C3%B3b-zg%C5%82asza%C4%87/jak 

Ale ilu rodziców po pierwsze w ogóle ma świadomość, że wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny i można go samodzielnie zgłosić do URPL, a po drugie ilu świadomych rodziców jest wystarczająco zdeterminowanych, aby przejść całą procedurę zgłoszenia NOP do URPL?

System rejestracji NOP można uzdrowić w banalnie prosty sposób. Skoro NOP to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło do 4 tygodni od szczepienia, to rolą lekarza powinno być wyłącznie sprawdzenie, czy objaw chorobowy ma miejsce do 4 tygodni od szczepienia, czy po upływie 4 tygodni od szczepienia.

Schemat decyzyjny w przypadku „śmierci łóżeczkowej” wyglądałby wówczas następująco:

Tylko takie zasady rejestracji NOP gwarantują, że KAŻDY NOP zostanie zgłoszony i zarejestrowany. Każdy NOP – czyli każde pogorszenie stanu zdrowia, które wystąpiło do 4 tygodni od szczepienia.

I dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat rzeczywistego ryzyka związanego z zabiegami szczepienia.

Bo w tej chwili jakiekolwiek szacunki tego ryzyka na podstawie istniejącej bazy NOP brzmią co najwyżej jak żart. I to bardzo słaby żart…

Temat na osobną dyskusję: dlaczego śmierć łóżeczkowa 27 dni od szczepienia to jeszcze NOP, a 29 dni po szczepieniu, to już nie NOP…

Pytania do eksperta – dr Michał Sutkowski

A może Pan doktor Sutkowski, nadworny ekspert TVN i TVP w dziedzinie zdrowia (i szczepionek), odpowie nam na nasze pytania o bezpieczeństwo szczepień i szczepionek?

Jeśli chcecie, aby Pan Ekspert odpowiedział na poniższe pytania, można Pana Eksperta o to poprosić, pisząc do niego maila. Dr Michał jest rzecznikiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Można więc do niego pisać na adres mailowy Kolegium: klrwp@klrwp.pl w temacie maila podając np. „prośba do dra Michała Sutkowskiego”.

***

Szanowny Panie Doktorze Sutkowski,

Występuje Pan bardzo często w mediach jako ekspert od zdrowia. W swoich wypowiedziach porusza Pan równie często temat szczepień. Gdyby był Pan tak uprzejmy i odpowiedział na poniższe pytania, to udzieliłby Pan w ten sposób dużej pomocy wszystkim rodzicom, którzy próbują oszacować, czy ryzyko powikłań po szczepieniu jest mniejsze czy większe od ryzyka powikłań po chorobie zakaźnej.

Pytania poniżej. Odpowiedzi można przesłać na maila kontakt@szczepienie.info

Które szczepionki dopuszczone do obrotu w Polsce zostały przebadane pod kątem ich wpływu na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, metabolicznej, neurologicznej, immunologicznej lub psychicznej? Proszę wskazać nazwy tych szczepionek.

Jeśli za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie do 4 tygodni po podaniu szczepionki, to ile dzieci w Polsce rocznie umiera do 4 tygodni od szczepienia, a ile jest hospitalizowanych ze względu na różne nagłe schorzenia, do których doszło do 4 tygodni od podania dziecku szczepionki?

Ile dzieci umiera w Polsce rocznie na SIDS w czasie do 4 tygodni od zabiegu szczepienia, jeśli generalnie co roku na SIDS w Polsce umiera około 41 dzieci w wieku 0-1 lat?

Czy dzieci w Polsce są z roku na rok coraz zdrowsze?

Czy Polacy są z roku na rok coraz zdrowsi? Jak to zmierzyć? Banalnie prosto: ilość hospitalizacji, ilość udzielonych świadczeń medycznych i ich rodzaj, ilość sprzedanych leków refundowanych, ilość zwolnień lekarskich, absencji w przedszkolach i szkołach itd…

Czy za kilkadziesiąt lat, przyjmując wyszczepialność populacji na oczekiwanym i zadowalającym poziomie, będzie zachodził efekt całkowitego uzależnienia populacji od szczepionek na skutek zaniku odporności naturalnej?

Do jakich zjawisk epidemicznych mogłoby doprowadzić nagłe i wieloletnie (np. z przyczyn politycznych) pozbawienie Polski dostępu do szczepionek wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych jeśli szczepionki te nie posiadałyby żadnych zamienników i byłyby produkowane wyłącznie poza granicami Polski?

Czy badania bezpieczeństwa szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu są w stanie wykryć potencjalny uboczny efekt chorobotwórczy szczepionki (np. kancerogenność), który mógłby wystąpić u osób szczepionych wiele lat po szczepieniu?

Czy w ujęciu statystycznym zanik odruchu ssania u noworodków dotyka dokładnie w takim samym stopniu dzieci szczepione w pierwszych dobach życia (BCG i WZW B) jak i dzieci nieszczepione?

Jak, w ujęciu statystycznym, kształtuje się zachorowalność na choroby nowotworowe, metaboliczne, neurologiczne, immunologiczne i psychiczne dzieci szczepionych i nieszczepionych?

Czy u osoby, która jako dziecko nie chorowała na odrę/świnkę/różyczkę, bo była szczepiona zgodnie z kalendarzem szczepień dwiema dawkami szczepionki MMR (druga dawka w 10 roku życia) i nie otrzymywała już więcej kolejnych dawek przypominających, ryzyko zachorowania na odrę/świnkę/różyczkę na przykład w wieku 30 lub 40 lat będzie wyższe, czy niższe, niż ryzyko zachorowania u osoby, która jako dziecko była chora na te „choroby zakaźne wieku dziecięcego”?

Czy świnkę, odrę lub różyczkę lepiej (bezpieczniej) jest przechorować w dzieciństwie czy jako osoba dorosła np. w wieku 30-40 lat?

Jaki odsetek Polaków to obecnie osoby nieodporne na zachorowanie na odrę, jeśli szczepienie przeciw odrze wprowadzono dopiero w roku 1975, a dwie dawki szczepionki podawane są dopiero od roku 1991 biorąc pod uwagę, że obecnie żyje w Polsce raczej dość sporo osób urodzonych przed rokiem 1975, a przed wprowadzeniem szczepienia przeciw odrze zachorowalność raczej nie wynosiła 100%?

Czy odrą można się zarazić wyłącznie od nieszczepionego dziecka, czy także od osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę?

Jakie jest prawdopodobieństwo zarażenia się odrą od nieszczepionego dziecka lub osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę?

Czy dziecko szczepione może się zarazić odrą wyłącznie od nieszczepionego dziecka, czy także od osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę?

Jaki odsetek Polaków to obecnie osoby nieodporne na zachorowanie na świnkę, jeśli szczepienie przeciw śwince wprowadzono do kalendarza szczepień dopiero w roku 2004 a wcześniej zachorowalność na świnkę raczej nie wynosiła 100%?

Czy przy dzisiejszym poziomie wiedzy medycznej i przy dzisiejszym poziomie higieny oraz ogólnego poziomu życia Polaków, odsetek przypadków powikłań i śmierci po zachorowaniu na odrę byłby taki sam, jak 50 lat temu, gdyby nigdy NIE BYŁO szczepienia przeciw odrze?

Jeśli dzieci w Polsce z roku na rok coraz częściej i coraz bardziej chorują, to jakie są tego przyczyny i skąd wiadomo, że efekty uboczne nadmiernej immunizacji nie mogą wywoływać, na skalę dającą się zaobserwować metodami statystycznymi, żadnych niekorzystnych zmian w organizmach dzieci, prowadzących do pogorszenia ich ogólnej kondycji zdrowotnej?

Jeśli dziecko umrze kilka dni po szczepieniu, a zgon zostanie zakwalifikowany do kategorii R95-R99 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rev. 10) czyli „Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu”, to skąd wiadomo, że podanie dziecku szczepionki nie było przyczyną tego zgonu?

Proszę wymienić wszystkie przyczyny obserwowanego od wielu lat wzrostu zachorowalności dzieci na nowotwory złośliwe. Skąd wiadomo, że jedną z tych przyczyn nie jest być może zbyt wczesna i być może nadmierna sztuczna immunizacja? Jakie badania to potwierdzają?

Czy w ujęciu statystycznym ludzie szczepieni cieszą się przez całe swoje życie lepszą kondycją zdrowotną, niż nieszczepieni? Odpowiedź proszę uzasadnić.

Jeśli dziecko szczepione zgodnie z PSO zachoruje na nowotwór złośliwy, to skąd wiadomo, że przyczyną tego nowotworu nie była nadmierna immunizacja? czy zawsze można to z całą pewnością stwierdzić?

Czy niektórzy producenci szczepionek są także producentami leków wykorzystywanych w chemioterapii?

Dlaczego czasami świnkę można przechorować bezobjawowo, a czasami ciężko, a nawet z powikłaniami? Od czego to zależy? O czym należy pamiętać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo lekkiego lub bezobjawowego przechorowania świnki przez nieszczepione dziecko?

Dlaczego czasem organizm sam potrafi zwalczyć wirusa WZW B, a w innym przypadku dochodzi do zachorowania i powikłań charakterystycznych dla tej choroby?

Czy witamina D3 ma korzystny wpływ na odporność?

Czy podałby Pan dziecku szczepionkę, która 3 miesiące leżała na parapecie okna w temperaturze pokojowej zamiast w chłodziarce w temperaturze 2-8 stopni C. skoro są w Polsce lekarze, którzy twierdzą, że przecież taka szczepionka nadal jest skuteczna? Jeśli nie, to z jakich przyczyn by jej Pan nie podał?

Czy w Pana ocenie 3 miliony Ukraińców przybyłych do Polski (czyli 3 miliony osób o nieznanej wyszczepialności) to większe czy mniejsze zagrożenie epidemiczne niż kilkanaście tysięcy niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych, polskich dzieci?

Czy śmierć dziecka „z nieznanych przyczyn” 3 dni po szczepieniu należy zakwalifikować jako przypadek ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania? Odpowiedź proszę uzasadnić mając na uwadze, że rocznie „z nieznanych przyczyn” umiera w Polsce około 60-70 dzieci.

W jaki sposób przeprowadza się badania skuteczności szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu? Jak jest dobierana grupa dzieci, która otrzyma szczepionkę i grupa kontrolna? Co, zamiast szczepionki, otrzymuje grupa kontrolna?

W jaki sposób przeprowadza się badania potencjalnej szkodliwości szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu? Jak jest dobierana grupa dzieci, która otrzyma szczepionkę i grupa kontrolna? Co, zamiast szczepionki, otrzymuje grupa kontrolna?

Co to znaczy, że szczepionka „jest bezpieczna”?

Czy badanie bezpieczeństwa szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu jest w stanie wykryć potencjalny negatywny wpływ szczepionki na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych w skali całego życia takiej osoby?

Czy znane są Panu jakiekolwiek badania (jeśli tak, to proszę o ich wskazanie), które dowodzą, że sztuczna immunizacja w skali odpowiadającej obecnemu Programowi Szczepień Ochronnych GIS w żaden sposób, w ujęciu statystycznym, nie wpływa niekorzystnie na kondycję zdrowotną osób szczepionych?

W jaki sposób lekarz kwalifikujący dziecko do szczepienia powinien oszacować prawdopodobieństwo zgonu dziecka w wyniku szczepienia szczepionką Priorix i zgonu w wyniku zachorowania na odrę w przypadku rezygnacji z tego szczepienia?

Czy w Pana ocenie fakt, że granice Polski rocznie przekracza kilkadziesiąt milionów cudzoziemców o nieznanej i niekontrolowalnej wyszczepialności, to większe czy mniejsze zagrożenie epidemiologiczne, niż kilkanaście tysięcy niezaszczepionych, lub nie w pełni zaszczepionych polskich dzieci?

Czy lekarz stwierdzający zgon dziecka ma prawny obowiązek zweryfikować, kiedy dziecko otrzymało ostatnie szczepienie, aby wykluczyć lub potwierdzić możliwość ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zgonu doszło nie dalej jak to 4 tygodni od zabiegu szczepienia?

Czy lekarz stwierdzający zgon dziecka z przyczyn odpowiadających kategoriom R95-R99 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rev. 10 czyli „Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu”, ma prawny obowiązek zgłoszenia ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zgonu doszło nie dalej jak do 4 tygodni od ostatniego zabiegu szczepienia?

Czy lekarz stwierdzający ciężkie zachorowanie u dziecka ma prawny obowiązek zweryfikować, kiedy dziecko otrzymało ostatnie szczepienie, aby wykluczyć lub potwierdzić możliwość ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zachorowania doszło nie dalej jak do 4 tygodni od zabiegu szczepienia?

Czy lekarz stwierdzający zgon lub poważne zachorowanie dziecka ma prawny obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, że w przypadku jeśli do zgonu lub zachorowania doszło nie dalej jak do 4 tygodni od ostatniego zabiegu szczepienia, istnieje możliwość, że mogło dojść do wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego?

Jak częste są w naturze przypadki jednoczesnego zarażenia odrą, świnką i różyczką?

Czy droga podania wirusa (np. kropelkowa lub domięśniowa) do organizmu człowieka ma znaczenie dla jego reakcji obronnej przed infekcją?

Jakie badania świadczą o tym, że poziom przeciwciał jest bezpośrednim miernikiem odporności organizmu na zachorowanie?

Czy organizm człowieka jest ewolucyjnie przystosowany do obrony przed zarażeniem wirusem odry drogą kropelkową, czy domięśniową?

Jakie badania wskazują na to, że naturalne przebycie przez dziecko “chorób zakaźnych wieku dziecięcego” nie jest absolutnie konieczne do prawidłowego (lub do LEPSZEGO) ukształtowania jego układu odpornościowego?

Jaka jest różnica między poziomem przeciwciał po naturalnym przebyciu choroby zakaźnej oraz po szczepieniu przeciw tej chorobie zakaźnej np. dla odry, świnki i różyczki?

Czy wyeliminowanie określonych serotypów (tak to się fachowo nazywa?) bakterii Streptococcus pneumoniae z organizmu dziecka za pomocą szczepionki PCV10 może prowadzić do niekorzystnego zjawiska zastępowania jednych serotypów innymi?

Czy w miejsce bakterii wyrugowanych z organizmu dziecka szczepionką PCV10 wejdą inne bakterie, czy to miejsce pozostanie niezasiedlone przez żadne bakterie? Jeśli to będą inne bakterie, to czy pośród nich mogą znaleźć się także i takie, które mogą prowadzić do wystąpienia u dziecka innych schorzeń kosztem zmniejszenia ryzyka chorób pneumokokowych?

Dlaczego od kilkunastu lat obserwuje się podążający za wzrostem wyszczepialności wzrost zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową? Pytam o to, ponieważ w całym roku 2005 zanotowano 176 zachorowań IChP, a w pierwszej połowie roku 2018 było ich już 745. W roku 2005 szczepionkę przeciw pneumokokom otrzymało tylko 6600 osób, a od roku 2017 szczepione są WSZYSTKIE dzieci urodzone w danym roku.

Jakie badania potwierdzają, że domięśniowe podanie do organizmu sztucznie wytworzonego czynnika chorobotwórczego wraz z adiuwantami to z punktu widzenia organizmu dokładnie taki sam proces “nauki” układu odpornościowego jak naturalna (np. kropelkowa) droga infekcji “zdrowego” wirusa?

Czy domięśniowe podanie do organizmu sztucznie wytworzonego czynnika chorobotwórczego wraz z adiuwantami odtwarza w organizmie człowieka wszystkie dokładnie te same i identyczne reakcje, jak naturalna infekcja „zdrowym” wirusem ewolucyjnie ukształtowaną drogą zarażenia (np. kropelkową dla odry lub świnki”)?

Pytania do eksperta – dr Paweł Grzesiowski

temat maila: pytania do Pawła Grzesiowskiego

Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
email: shl@shl.org.pl

Szanowny Panie Doktorze,

Pozwalam sobie zadać Panu – osobie obecnie wszak już publicznej, bo przecież pojawiającej się w różnego rodzaju mediach jako ekspert z dziedziny szczepień – parę pytań.

Pytam Pana jako rodzic, który staje przed dylematem: szczepić i ryzykować powikłania po szczepieniu, czy może nie szczepić ryzykując powikłania po chorobie zakaźnej.

Jeśli na któreś z tych pytań nie zna Pan odpowiedzi, proszę się nie wstydzić odpowiadając „Nie wiem”. Po prostu. Wiedzieć, że się nie wie, to duża rzecz, a przyznać się publicznie do tego, że się nie wie, to już naprawdę wielka rzecz. Ja na przykład nie wiem tych wszystkich rzeczy, o które Pana tutaj pytam, z nadzieją, że jako lekarz, fachowiec i ekspert pomoże mi Pan się dowiedzieć, lub przynajmniej uczciwie przyzna, że także nie wie. Dla mnie osobiście nie wiedzieć czegoś, czego nie wie sam dr Grzesiowski to naprawdę również byłaby wielka rzecz.

To są bardzo konkretne i elementarne pytania rodzica, który próbuje ocenić ryzyka szczepienia i nieszczepienia. Po prostu.

Uwaga: naprawdę nie oczekuję od Pana żadnej innej formy wypowiedzi, jak jedynie 62 odpowiedzi na 62 opisane przeze mnie problemy. Tylko tyle.

Oto więc pytania rodzica, który pełen pytań i wątpliwości próbuje ocenić ryzyko szczepienia i nieszczepienia:

1. czy dzieci w Polsce są z roku na rok coraz zdrowsze, czy coraz częściej chorują? odpowiedź proszę uzasadnić.

2. jeśli dzieci w Polsce są coraz zdrowsze, to na jakiej podstawie Pan to stwierdza?

3. jeśli dzieci w Polsce coraz częściej i coraz bardziej chorują, to jakie są tego przyczyny i skąd wiadomo, że szczepionki nie mogą wywoływać, na skalę dającą się zaobserwować metodami statystycznymi, żadnych niekorzystnych zmian w organizmach dzieci, prowadzących do pogorszenia ich ogólnej kondycji zdrowotnej (nawet jeśli samo szczepienie faktycznie chroni dziecko przed chorobami zakaźnymi – a wiemy przecież, że nie zawsze dochodzi do prawidłowej „odpowiedzi immunologicznej” po szczepieniu).

4. które szczepionki z dopuszczonych do obrotu w Polsce zostały przebadane pod kątem ich ewentualnego wpływu na ryzyko choroby nowotworowej lub immunologicznej lub metabolicznej lub neurologicznej?

5. czy choroba diagnozowana jako „stwardnienie rozsiane” może być tak naprawdę ubocznym efektem podania szczepionki przeciw polio? proszę uzasadnić odpowiedź.

6. jeśli dziecko umrze kilka dni po szczepieniu, a zgon zostanie zakwalifikowany do kategorii R95-R99 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rev. 10) czyli „Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu”, to skąd wiadomo, że podanie dziecku szczepionki nie było przyczyną tego zgonu?

7. czy Polacy są coraz zdrowsi czy coraz częściej chorują? odpowiedź proszę uzasadnić.

8. proszę wymienić wszystkie przyczyny obserwowanego od wielu lat wzrostu zachorowalności dzieci na nowotwory złośliwe. skąd wiadomo, że jedną z tych przyczyn nie jest być może zbyt wczesna i być może nadmierna sztuczna immunizacja? jakie badania to potwierdzają?

9. czy w ujęciu statystycznym dzieci szczepione są zdrowsze niż nieszczepione? odpowiedź proszę uzasadnić.

10. czy w ujęciu statystycznym ludzie szczepieni cieszą się przez całe swoje życie lepszą kondycją zdrowotną, niż nieszczepieni? odpowiedź proszę uzasadnić.

11. czy przy dzisiejszym poziomie wiedzy medycznej i przy dzisiejszym poziomie higieny oraz ogólnego poziomu życia Polaków, umieralność na odrę byłaby taka sama, jak 50 lat temu, gdyby dziś nie było szczepienia przeciw odrze?

12. czy przy dzisiejszym poziomie wiedzy medycznej i przy dzisiejszym poziomie higieny oraz ogólnego poziomu życia Polaków, odsetek przypadków powikłań po zachorowaniu na odrę byłby taki sam, jak 50 lat temu, gdyby dziś nie było szczepienia przeciw odrze?

13. jeśli dziecko szczepione zgodnie z PSO zachoruje na nowotwór złośliwy, to skąd wiadomo, że przyczyną tego nowotworu nie była nadmierna immunizacja? czy zawsze można to z całą pewnością stwierdzić?

14. czy niektórzy producenci szczepionek są także producentami leków wykorzystywanych w chemioterapii?

15. dlaczego czasami świnkę można przechorować bezobjawowo, a czasami ciężko, a nawet z powikłaniami? od czego to zależy? o czym należy pamiętać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo lekkiego lub bezobjawoego przechorowania świnki przez dziecko?

16. dlaczego czasem organizm sam potrafi zwalczyć wirusa WZW B, a w innym przypadku dochodzi do zachorowania i powikłań charakterystycznych dla tej choroby?

17. czy witamina D3 ma korzystny wpływ na odporność?

18. czy wie Pan, jaki odsetek Polaków to osoby nieodporne na zachorowanie na odrę, jeśli szczepienie przeciw odrze wprowadzono dopiero w roku 1975, a dwie dawki szczepionki podawane są dopiero od roku 1991 biorąc pod uwagę, że obecnie żyje w Polsce raczej dość sporo osób urodzonych przed rokiem 1975, a przed wprowadzeniem szczepienia przeciw odrze zachorowalność raczej nie wynosiła 100%?

19. czy wie Pan, jaki odsetek Polaków to osoby nieodporne na zachorowanie na świnkę, jeśli szczepienie przeciw śwince wprowadzono do kalendarza szczepień dopiero w roku 2004 a wcześniej zachorowalność na świnkę raczej nie wynosiła 100%?

20. czy u osoby, która była szczepiona jako dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień dwiema dawkami szczepionki MMR (druga dawka w 10 roku życia) i nie otrzymywała już więcej kolejnych dawek przypominających, ryzyko zachorowania na świnkę na przykład w wieku 30 lub 40 lat będzie wyższe, czy niższe, niż ryzyko zachorowania na świnkę u osoby, która jako dziecko przeszła infekcję nagminnego zapalenia przyusznic?

21. czy u osoby, która była szczepiona jako dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień dwiema dawkami szczepionki MMR (druga dawka w 10 roku życia) i nie otrzymywała już więcej kolejnych dawek przypominających, ryzyko zachorowania na odrę na przykład w wieku 30 lub 40 lat będzie wyższe, czy niższe, niż ryzyko zachorowania na odrę u osoby, która jako dziecko przeszła infekcję wirusa odry?

22. czy u osoby, która była szczepiona jako dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień dwiema dawkami szczepionki MMR (druga dawka w 10 roku życia) i nie otrzymywała już więcej kolejnych dawek przypominających, ryzyko zachorowania na różyczkę na przykład w wieku 30 lub 40 lat będzie wyższe, czy niższe, niż ryzyko zachorowania na różyczkę u osoby, która jako dziecko przeszła infekcję wirusa różyczki?

23. czy świnkę, odrę lub różyczkę lepiej (bezpieczniej) jest przechorować w dzieciństwie czy jako osoba dorosła np. w wieku 30-40 lat?

24. czy podałby Pan dziecku szczepionkę, która 3 miesiące leżała na parapecie okna w temperaturze pokojowej zamiast w chłodziarce w temperaturze 2-8 stopni C. skoro są w Polsce lekarze, którzy twierdzą, że przecież taka szczepionka nadal jest skuteczna? Jeśli nie, to z jakich przyczyn by jej Pan nie podał?

25. jak wygląda w ujęciu statystycznym zachorowalność na nowotwory złośliwe u dzieci szczepionych i nieszczepionych?

26. jak wygląda w ujęciu statystycznym zachorowalność na choroby immunologiczne u dzieci szczepionych i nieszczepionych?

27. jak wygląda w ujęciu statystycznym zachorowalność na choroby neurologiczne u dzieci szczepionych i nieszczepionych?

28. jak wygląda w ujęciu statystycznym zachorowalność na choroby metaboliczne u dzieci szczepionych i nieszczepionych?

29. czy w Pana ocenie 3 miliony Ukraińców przybyłych do Polski (czyli 3 miliony osób o nieznanej wyszczepialności) to większe czy mniejsze zagrożenie epidemiczne niż kilkanaście tysięcy niezaszczepionych, polskich dzieci?

30. czy śmierć dziecka „z nieznanych przyczyn” 3 dni po szczepieniu należy zakwalifikować jako przypadek ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania? odpowiedź proszę uzasadnić.

31. w jaki sposób przeprowadza się badania skuteczności szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu? jak jest dobierana grupa dzieci, która otrzyma szczepionkę i grupa kontrolna? co, zamiast szczepionki, otrzymuje grupa kontrolna?

32. w jaki sposób przeprowadza się badania potencjalnej szkodliwości szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu? jak jest dobierana grupa dzieci, która otrzyma szczepionkę i grupa kontrolna? co, zamiast szczepionki, otrzymuje grupa kontrolna?

33. czy badanie bezpieczeństwa szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu jest w stanie wykryć potencjalny efekt kancerogenności szczepionki, który mógłby wystąpić wiele lat po szczepieniu?

34. co to znaczy, że szczepionka „jest bezpieczna”?

35. czy badanie bezpieczeństwa szczepionki przed jej wprowadzeniem do obrotu jest w stanie wykryć potencjalny negatywny wpływ szczepionki na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych w skali całego życia takiej osoby?

36. czy znane są Panu jakiekolwiek badania (jeśli tak, to proszę o ich wskazanie), które dowodzą, że sztuczna immunizacja w skali odpowiadającej obecnemu Programowi Szczepień Ochronnych GIS w żaden sposób, w ujęciu statystycznym, nie wpływa niekorzystnie na kondycję zdrowotną osób szczepionych?

37. w jaki sposób jako lekarz kwalifikujący dziecko do szczepienia oszacuje Pan prawdopodobieństwo zgonu dziecka w wyniku szczepienia szczepionką Priorix i zgonu w wyniku zachorowania na odrę w przypadku rezygnacji z tego szczepienia?

38. jak obecnie kształtuje się w Polsce umieralność na odrę wśród osób nieszczepionych na odrę?

39. w nawiązaniu do pytania 18: czy odrą można się zarazić wyłącznie od nieszczepionego dziecka, czy także od osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę i jakie jest prawdopodobieństwo zarażenia się odrą od nieszczepionego dziecka lub osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę?

40. w nawiązaniu do pytania 18:czy dziecko szczepione może się zarazić odrą wyłącznie od nieszczepionego dziecka, czy także od osoby dorosłej, która nie jest odporna na zachorowanie na odrę?

41. z uwagi na to, że jest Pan lekarzem, a więc Pana organizm może transferować wirusy i bakterie chorobotwórcze między Panem a Pana pacjentami – proszę wymienić wszystkie choroby zakaźne, przeciw którym jest Pan zaszczepiony i proszę to potwierdzić stosownym skanem Pana karty szczepień.

42. jeśli są dostępne szczepienia, których Pan nie otrzymał, to z uwagi na to, że jest Pan lekarzem, a więc Pana organizm może transferować wirusy i bakterie chorobotwórcze między Panem a Pana pacjentami, proszę wyjaśnić, dlaczego Pan rezygnuje z otrzymania tych szczepień.

43. z uwagi na to, że jest Pan lekarzem, a więc Pana organizm może transferować wirusy i bakterie chorobotwórcze między Panem a Pana pacjentami, proszę wymienić wszystkie choroby zakaźne, przeciw którym Pana organizm wytworzył i zachowuje odporność poszczepienną.

44. czy jako lekarz, którego organizm może transferować wirusy i bakterie chorobotwórcze między Panem a Pana pacjentami, regularnie co kilka lat kontroluje Pan poziom przeciwciał odnośnie chorób zakaźnych, przeciw którym był Pan szczepiony? Jeśli tak to proszę to potwierdzić skanami stosownych wyników badań, a jeśli nie, to proszę wyjaśnić, z jakich przyczyn nie wykonuje Pan takich badań.

45. czy znane są Panu wyniki badań (jeśli tak, to proszę o ich wskazanie) ewentualnych zagrożeń płynących na przyszłość z immunizacji na poziomie wynikającym z obecnego Programu Szczepień Ochronnych dla całej populacji Polski w skali wieloletniej, np. 50 lub 100 lat trwania tej populacji?

46. czy za kilkadziesiąt lat, przyjmując wyszczepialność populacji na oczekiwanym i zadowalającym poziomie, będzie zachodził efekt całkowitego uzależnienia populacji od szczepionek na skutek zaniku odporności naturalnej?

47. do jakich zjawisk epidemicznych mogłoby doprowadzić nagłe i wieloletnie (np. z przyczyn politycznych) pozbawienie Polski dostępu do szczepionek wykorzystywanych w Programie Szczepień Ochronnych jeśli szczepionki te nie posiadałyby żadnych zamienników i byłyby produkowane wyłącznie poza granicami Polski?

48. czy w Pana ocenie fakt, że granice Polski rocznie przekracza kilkadziesiąt milionów cudzoziemców o nieznanej i niekontrolowalnej wyszczepialności, to większe czy mniejsze zagrożenie epidemiologiczne, niż kilkanaście tysięcy niezaszczepionych, polskich dzieci? odpowiedź proszę uzasadnić.

49. czy jako lekarz stwierdzający zgon dziecka ma Pan prawny obowiązek zweryfikować, kiedy dziecko otrzymało ostatnie szczepienie, aby wykluczyć lub potwierdzić możliwość ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zgonu doszło nie dalej jak to 4 tygodni od zabiegu szczepienia?

50. czy jako lekarz stwierdzający zgon dziecka z przyczyn odpowiadających kategoriom R95-R99 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rev. 10 czyli „Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu”, ma Pan prawny obowiązek zgłoszenia ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zgonu doszło nie dalej jak do 4 tygodni od ostatniego zabiegu szczepienia?

51. czy jako lekarz stwierdzający ciężkie zachorowanie u dziecka ma Pan prawny obowiązek zweryfikować, kiedy dziecko otrzymało ostatnie szczepienie, aby wykluczyć lub potwierdzić możliwość ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli do zachorowania doszło nie dalej jak do 4 tygodni od zabiegu szczepienia?

52. czy jako lekarz stwierdzający zgon lub poważne zachorowanie dziecka ma Pan prawny obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, że w przypadku jeśli do zgonu lub zachorowania doszło nie dalej jak do 4 tygodni od ostatniego zabiegu szczepienia, istnieje możliwość, że mogło dojść do wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego?

53. jak częste są w naturze przypadki jednoczesnego zarażenia odrą, świnką i różyczką?

54. czy droga podania wirusa (np. kropelkowa lub domięśniowa) do organizmu człowieka ma znaczenie dla jego reakcji obronnej przed infekcją?

55. jakie badania świadczą o tym, że poziom przeciwciał jest bezpośrednim miernikiem odporności organizmu na zachorowanie?

56. czy organizm człowieka jest ewolucyjnie przystosowany do obrony przed zarażeniem wirusem odry drogą kropelkową, czy domięśniową?

57. jakie badania wskazują na to, że naturalne przebycie przez dziecko “chorób zakaźnych wieku dziecięcego” nie jest absolutnie konieczne do prawidłowego ukształtowania jego układu odpornościowego?

58. jaka jest różnica między poziomem przeciwciał po naturalnym przebyciu choroby zakaźnej oraz po szczepieniu przeciw tej chorobie zakaźnej np. dla odry, świnki i różyczki?

59. czy wyeliminowanie określonych serotypów (tak to się fachowo nazywa?) bakterii Streptococcus pneumoniae z organizmu dziecka za pomocą szczepionki PCV10 może prowadzić do niekorzystnego zjawiska zastępowania jednych serotypów innymi?

60. czy w miejsce bakterii wyrugowanych z organizmu dziecka szczepionką PCV10 wejdą inne bakterie, czy to miejsce pozostanie niezasiedlone przez żadne bakterie? jeśli to będą inne bakterie, to czy pośród nich mogą znaleźć się także i takie, które mogą prowadzić do wystąpienia u dziecka innych schorzeń kosztem zmniejszenia ryzyka chorób pneumokokowych?

61. dlaczego od kilkunastu lat obserwuje się podążający za wzrostem wyszczepialności wzrost zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową? w całym roku 2005 zanotowano 176 zachorowań IChP, a w pierwszej połowie roku 2018 było ich już 745. w roku 2005 szczepionkę przeciw pneumokokom otrzymało tylko 6600 osób, a od roku 2017 szczepione są WSZYSTKIE dzieci urodzone w danym roku.

62. jakie badania potwierdzają, że domięśniowe podanie do organizmu sztucznie wytworzonego czynnika chorobotwórczego wraz z adiuwantami to z punktu widzenia organizmu dokładnie taki sam proces “nauki” układu odpornościowego jak naturalna (np. kropelkowa) droga infekcji “zdrowego” wirusa?

Serdecznie pozdrawiam,
…………………….

Jak zostać (mini)celebrytą -poradnik dla młodych lekarzy

W dzisiejszych czasach absolutnie nie trzeba być dobrym lekarzem, żeby być znanym lekarzem. Jednak nic nie ma za darmo – aby być (lekarzem) znanym z tego, że jest się znanym (lekarzem), trzeba w to włożyć, zwłaszcza na początku, trochę wysiłku…

Oto więc unikalny „patent na lekarza – celebrytę”:

 1. Na początek to, co najtrudniejsze: ukończ studia medyczne. Reszta to już detale…
 2. Najlepiej od razu sobie ustal, że zostaniesz pediatrą lub obierz sobie jakąś inną specjalizację, ale koniecznie związaną z leczeniem dzieci. Temat dzieci jest najbardziej chwytliwy i łatwo w nim o kontrowersje.
 3. Najpóźniej gdy zaczniesz robić specjalizację, załóż sobie profil firmowy na Facebooku oraz kanał na youtube.
 4. Koniecznie musisz mieć jakieś efektowne hobby – na przykład ornitologia. Nic tak nie wzruszy Twoich przyszłych fanów, jak mały, bezbronny, oswojony ptaszek na Twoim ramieniu, zwłaszcza jeśli go sam uratowałeś od niechybnej śmierci. Układ idealny, to lekarz pediatra, amatorsko zajmujący się weterynarią i ratujący ptaszki, jeże lub wiewiórki, a równocześnie muzyk amator – gitara lub klawisze na drugim kadrze robią dobre wrażenie, choć oczywiście nie tak dobre, jak całowanie wróbelka w główkę. Lub jeża. 🙂
 5. Równolegle poznawaj i zgłębiaj tajniki multimediów, takie jak nagrywanie i montaż filmów, edycja dźwięku, programy graficzne itp, bo już niedługo bardzo Ci się to przyda.
 6. Publikując posty na FB, podpisuj się skrótem „dr”, nawet jeśli nie masz tytułu doktora nauk medycznych. Nieważne, że to niezgodne z prawem. Jako doktor (a nie tylko lekarz) wzbudzisz zaufanie u Twoich przyszłych fanów. Poza tym przecież nikt w tym kraju nie zna prawa… 😉
 7. Po kilku lub kilkunastu miesiącach publikowania nudnych postów (i nudnych filmików na youtube) związanych czasem z Twoją specjalizacją, a czasem z Twoim hobby, przejdź do kolejnego etapu:

  Atak na Popularność (AnP)

 8. AnP polega na opublikowaniu na Twoim profilu na FB mocno kontrowersyjnego postu, który zirytuje możliwie szerokie grono odbiorców. Oczywiście najprostszym sposobem wywołania takich kontrowersji będzie szydera na przykład z rodziców, którzy boją się szczepić swoje dzieci, bo nikt nie potrafi im wytłumaczyć, co właściwie oznacza, że szczepionki „są bezpieczne”. Nazwij więc takich rodziców idiotami. Napisz na przykład, że nieszczepienie to głupota, a taka szczepionka to sobie może przez wiele miesięcy leżeć na parapecie okna (zamiast w lodówce) i zapewnij, że nadal będzie ona skuteczna. Nieważne, że producent każdej szczepionki wymaga, aby była ona przechowywana w temperaturze 2-8 stopni. Przecież nie o prawdę tu chodzi, prawda? 🙂
 9. Poczekaj, aż Twój profil zaleje fala krytyki, którą od tej pory będziesz nazywał „hejtem” bez względu na to, czy krytyka jest merytoryczna, czy brutalna i pełna emocji.
 10. Aby podkręcić poziom „hejtu”, koniecznie kasuj komentarze i blokuj wszystkich użytkowników FB, którzy mają inne zdanie, niż jedynie słuszne – czyli Twoje. To tylko bardziej zirytuje osoby, które obrałeś sobie za cel tej manipulacji. W końcu ktoś na pewno nazwie Cię „mordercą dzieci” lub „doktorem Mengele” lub napisze, że masz „krew dzieci na rękach”, ale przecież dokładnie o to chodzi! A jeśli rozegrasz to odpowiednio umiejętnie, to takich osób będzie nawet dość sporo.
 11. Gdy już uzbierasz odpowiednią dawkę „hejtu”, przechodzisz do kolejnego etapu: zacznij publicznie żalić się na swoim profilu na Facebooku, że niewdzięczni „hejterzy” próbują Cię zdyskredytować, że tracisz przez to zaufanie wśród pacjentów, że to niszczy Twój autorytet jako lekarza. Nie martw się – nikt nie zauważy, że autorytet lekarza przynajmniej w teorii niszczy na przykład pisanie bzdur o skuteczności szczepionek lub na przykład wyzywanie rodziców od idiotów.
 12. Ogłoś publicznie, że w związku z atakiem, którego jesteś ofiarą, podejmiesz odpowiednie kroki prawne wobec „hejterów”. W tym momencie masz już gwarancję, że pojawi się tak wyczekiwane zainteresowanie mediów.
 13. Opublikuj ogłoszenie, w którym prosisz o pomoc w ustaleniu personaliów „hejterów”. Kto wie, może nawet jakiś Twój „hejter” będzie miał swoją kartotekę w przychodni, w której pracujesz. Wtedy sprawa będzie już zupełnie prosta… 🙂
 14. Koniecznie nagraj długi, wzruszający film i wrzuć go na youtube. Beznamiętnym, pozbawionym emocji głosem mechanicznie wyrecytuj odczytany z kartki tekst o biednym lekarzu sponiewieranym przez przebrzydłych „hejterów”. Sprawiaj wrażenie, jakbyś był conajmniej w depresji, o ile nie pogrążony w myślach samobójczych. Pamiętaj o kasowaniu negatywnych komentarzy pod tym filmem.
 15. Zapadnięte i podkrążone oczy podkreślą Twoją rolę ofiary więc na kilka dni przed nagraniem filmu śpij bardzo mało.
 16. Opublikuj na Facebooku informację, że zaczynasz wysyłanie pozwów do „hejterów”.
 17. W tym momencie powinny się pojawić pierwsze zaproszenia do mediów typu „telewizja śniadaniowa”, a portale internetowe zaczną opisywać batalię bohaterskiego lekarza, który walczy z nienawiścią w internecie.
 18. Od teraz możesz się już cieszyć lawinowo narastającą ilością polubień i udostępnień Twoich postów. O ile jeszcze pół roku temu Twój profil „lubiło” kilkuset obserwatorów, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta liczba wzrośnie do kilkunastu tysięcy, a Twoje posty będą teraz mieć regularnie przynajmniej po kilkaset polubień i udostępnień. Od tego momentu jesteś już medialną gwiazdeczką, minicelebrytą w polskim światku medycznym.
 19. Regularnie publikuj posty o „idiotach” podtrzymujące Twoją popularność i Twój wizerunek szykanowanego bohatera w walce z ciemnotą. Polemizuj w nich z „antyszczepionkowcami”, bo to podsyca spór i utrzymuje Cię na powierzchni – w mediach wciąż będzie można o Tobie coś przeczytać. A popularność „antyszczepionkowców” jest Ci przecież na rękę – im ich więcej, tym więcej szans na kolejnych „hejterów”.
 20. Regularnie publikuj na swoim profilu na FB odnośniki do wszystkich artykułów w mediach, które opisują Twoją bohaterską walkę z „hejterami”. To samonapędzająca się maszyneria – im więcej informujesz, że o Tobie piszą, tym więcej będą chcieli o Tobie pisać.
 21. Od czasu do czasu przyjmij też mimo wszystko jakiegoś pacjenta, zwłaszcza że do minicelebryty przecież na pewno ustawią się teraz kolejki „wiernych wyznawców”. Co prawda nieco to przeczy Twojej misternie zbudowanej teorii o rzekomych szkodach wizerunkowych wywołanych „falą hejtu”, ale nie ma się tym co przyjmować, bo nikt tego przecież nie zauważy. A do portfela nikt Ci przecież zaglądał nie będzie. 🙂
 22. Najgorsze, co mogłoby Cię teraz spotkać, to zarzut, że zamiast się zajmować leczeniem, siedzisz ciągle na FB i na youtube…
 23. Jeśli tego nie popsujesz jakąś nierozważnie popełnioną głupotą niesiony euforią na fali nagle zyskanej, niezwykłej popularności, masz przed sobą długie lata bycia lekarzem znanym z tego, że jesteś znanym lekarzem. I gwarantowane kolejki pacjentów – w końcu kto by nie chciał, aby jego dziecko leczył „pan doktor z telewizji”, prawda?… 🙂

Powyższa instrukcja nie jest zastrzeżona prawami autorskimi – można ją wykorzystywać bez ograniczeń i nawet bez konieczności powołania się na źródło. 🙂

***

Kodeks wykroczeń, Art. 61. § 1:

„Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień…” [na przykład zamieszczając na stronie internetowej przed swoim nazwiskiem skrót „dr”] „…albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Szczepienie przeciw pneumokokom – pytania do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Pod koniec kwietnia 2018 Polskie Towarzystwo Wakcynologii opublikowało swoje stanowisko dotyczące szczepienia wcześniaków przeciwko pneumokokom”:
http://ptwakc.org.pl/aktualnosci/pneumokoki_wczesniaki_pso2018/

Ze szczepieniami przeciw pneumokokom jest sytuacja o tyle dziwna, że im wyższa wyszczepialność, tym więcej zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową:

Pomimo tego niewątpliwego fenomenu polegającego na tym, że im więcej szczepień, tym więcej zachorowań, PTW na wszelki wypadek zaleca, aby przeciw pneumokokom szczepić nawet wcześniaki:

„Polskie Towarzystwo Wakcynologii (PTW) zaleca szczepienie przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub o urodzeniowej masie ciała <2500 g w schemacie 3+1, niezależnie od użytej szczepionki skoniugowanej (PCV): 10-walentnej (PCV-10) lub 13-walentnej (PCV-13).”

W uzasadnieniu do tego stanowiska trudno znaleźć jakiekolwiek względy medyczne. Nie wiadomo na przykład, czy dzieci szczepione szczepionkami PCV10 i PCV13 są zdrowsze, niż dzieci nieszczepione. PTW uzasadniając konieczność szczepień powołuje się głownie na „zalecenia producentów”.

Zapytajmy więc PTW o medyczne uzasadnienie stanowiska, w którym Towarzystwo zaleca, aby przeciwko pneumokokom koniecznie szczepić nawet wcześniaki.

***

email: listy@ptwakc.org.pl
temat maila: medyczne uzasadnienie dla szczepień PCV

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Wakcynologii w swoim „Stanowisku dotyczącym szczepienia wcześniaków przeciwko pneumokokom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2018 rok” zaleca, aby szczepienie przeciw pneumokokom wykonywać nawet u wcześniaków. Jedynym uzasadnieniem dla w/w stanowiska wydają się być wyłącznie „zalecenia producenta”.

Równocześnie dane epidemiologiczne publikowane przez Państwowy Zakład Higieny wskazują na postępujący wzrost zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) niemal idealnie podążający za wzrostem wyszczepialności szczepionkami PCV. W roku 2005, gdy wprowadzano dopiero pierwsze dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom, zaszczepiono 6658 osób, a na IChP zachorowało wówczas 176 osób.

Poczynając od roku 2005 do dziś w sumie przeciw pneumokokom zaszczepiono już 2 miliony osób, a w pierwszej połowie tego roku zanotowano w całym kraju aż 745 zachorowań, co zapowiada około 1500 zachorowań na IChP w całym roku 2018. Tak więc w porównaniu z rokiem 2005 zachorowalność na choroby, przeciwko którym rzekomo mają chronić szczepionki PCV, wzrosła niemal dziesięciokrotnie.

Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

W jaki sposób Polskie Towarzystwo Wakcynologii tłumaczy fenomen wzrostu zachorowań na IChP podążającego za wzrostem wyszczepialności szczepionkami przeciw pneumokokom?

Jakie względy medyczne przemawiają ze szczepieniem dzieci przeciw pneumokokom?

Czy Polskiemu Towarzystwu Wakcynologii znane są jakiekolwiek badania, które świadczą o tym, że dzieci szczepione szczepionkami PCV są zdrowsze od dzieci nieszczepionych? Jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z wynikami takich badań?

Czy prawdą jest, że wyniku szczepienia dzieci przeciw pneumokokom następuje zjawisko wypierania z organizmu szczepów bakterii, przeciwko którym w założeniu ma chronić szczepionka PCV, przez inne szczepy bakterii? Czy takie zjawisko nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia dzieci szczepionych przeciw pneumokokom?

Czy prawdą jest, że pneumokoki potrafią blokować nosicielstwo H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus?

Odpowiedź na powyższe proszę przesłać na mój adres ………………

Z poważaniem,
………………………………

 

„Tak krawiec kraje, jak potrzebuje”, czyli kreatywne podejście NIK do danych epidemiologicznych

W dniu 21 czerwca 2018 roku Najwyższa Izba kontroli publikuje informację o swoim raporcie na temat opieki zdrowotnej nad dziećmi: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-zdrowotna-nad-dziecmi-i-mlodzieza.html

W raporcie tym NIK stawia tezę o rzekomym zagrożeniu epidemiami chorób zakaźnych, a jako winnych jednoznacznie wskazuje rodziców uchylających się od szczepienia swoich dzieci:

„NIK alarmuje, że z roku na rok  rośnie liczb osób uchylających się od obowiązku szczepień. W 2017 r. było ich ponad 30 tys., czyli o 30 proc. więcej niż w 2016 r. Od 2013 r. do 2017 r. liczba ludzi odmawiająca obowiązkowych szczepień wzrosła o ponad 305 proc.”

i dalej:

„Zdaniem NIK ta tendencja wzrostowa może, w przyszłości, skutkować zagrożeniem epidemiologicznym i odrodzeniem się chorób dziś uważanych za „wymarłe”. Na przykład występuje systematyczny wzrost zachorowań na krztusiec (koklusz). w 2016 r. liczba chorych powiększyła się o ponad 224 proc. w stosunku do 2014 r. Więcej jest także zachorowań na odrę.  W 2016 r.  ich liczba wzrosła o ponad 177 proc. w porównaniu do 2015 r.”

Tezę o odpowiedzialności rodziców nieszczepiących za „zagrożenie epidemiologiczne” NIK ilustruje następującymi wykresami:

Powyższy wykres stanowi dowód na to, że sporządzając raport NIK miał do dyspozycji dane za cały rok 2017.

Jednak na kolejnym wykresie NIK nagle zapomina, że przecież zna dane epidemiologiczne także za rok 2017 i prezentuje statystykę zachorowań tylko do roku 2016. A dane za rok 2017? One nie pasują po prostu do tezy o „systematycznym wzroście”, więc zostały dyplomatycznie pominięte.

Tymczasem sytuacja w roku 2017 przedstawiała się następująco:

 • liczba zachorowań na krztusiec w całym roku 2017 to 3067, czyli PONAD POŁOWĘ MNIEJ niż w roku 2016. A NIK sugeruje, że ma miejsce „systematyczny wzrost zachorowań”.
 • liczba zachorowań na odrę w całym roku 2017 to 63, czyli także PONAD POŁOWA MNIEJ niż w roku 2016.

Jeśli dane za lata 2014-2017 zamieścimy na wykresach, to ten „systematyczny wzrost zachorowań” będzie wyglądał tak:

Teraz już widać, dlaczego w przypadku krztuśca NIK pokazuje liczby z lat 2014-2016 (bo tylko w tym zakresie NIK-owi zachorowalność „systematycznie wzrasta”), a w przypadku odry na tej samej zasadzie zbiór danych kreatywnie ograniczono jedynie do lat 2015 i 2016, bo spadek zachorowań miał miejsce między latami 2014 i 2015 oraz 2016 i 2017, więc udajemy, że go nie było…

A jeszcze ciekawiej się robi, gdy sprawdzimy sobie dane za rok 2018 wg stanu na dzień 15 czerwca, czyli niemal dokładnie w połowie roku:

 • krztusiec: 861 zachorowań (w roku 2017 w tym samym okresie zanotowano dwukrotnie więcej bo aż 1741 zachorowań), co wróży około 1700 zachorowań w całym roku 2018, czyli znowu połowę mniej, niż w roku 2017 i aż 4 razy mniej, niż w roku 2016),
 • odra: 71 zachorowań (w tym samym okresie 2017 odnotowano ich 25), co zapowiada około 140 zachorowań w całym roku 2018, czyli niemal tyle samo, co w roku 2016 i w 2014.

Źródło: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2018/INF_18_06A.pdf

Tak właśnie manipulują danymi państwowe urzędy, szczując w ten sposób opinię publiczną przeciw zaledwie kilkunastu tysiącom rodziców, którzy w trosce o zdrowie swoich dzieci obawiają się podawania im szczepionek nie wiadomo czy aby na pewno w pełni bezpiecznych, bo chociażby nie przebadanych pod kątem ich wpływu na ryzyko choroby nowotworowej lub immunologicznej, lub metabolicznej, lub neurologicznej…

A rzeczywiste dane o zachorowalności na krztusiec i odrę nijak się mają do teorii pod nazwą „wszystko przez nieszczepiących rodziców”. One po prostu tej teorii przeczą, a wręcz ją ośmieszają.

„Ale skoro tak ma być…”

Niedziela, 17 czerwca, dzień jak co dzień na forum szczepionkowym:

„A my w szpitalu. Powikłania poszczepienne. W czwartek o 14:30bylo szczepienie a wieczor nagle gorączka 39.7′ mimo podania leku przeciw gorączkowego. I drgawki. Zebraliśmy się tak jak staliśmy i do szpitala. Tu okazalo sie ze w książeczce zdrowia nie ma wpisanych serii szczepionek i podpisów. Nic. No i sprawa idzie do sanepidu….Mamy diagnozę- NOP. Pierwsza córkę szczepilam i było okej. A przy synie takie problemy. Rano doszly wymioty. Ehh. Czekają nas badania laryngologa, okulisty, neurologa ktory stwierdzi czy moze byc szczepiony dalej. Poza badaniami moczu, posiew krwi i moczu, USG głowki i brzuszka, checi zbadania plynu rdzeniowo mozgowego (co okazało się nie powodzeniem bo syn ma za male przerwy między kręgami) nie życzę nikomu tego co my przeżyliśmy od czwartku.

Nie zaszczepię więcej

To juz 2 dawka szczepien. Przy 1 nic nie bylo. Syn ma dopiero 4,5miesiaca… A juz tak cierpi.”

„Jak się nazywała ta szczepionka?”

„Dokładnie nie wiem, bo pielęgniarka powiedziała, że nie ma obowiązku okazywania mi opakowania. Bo byłam ciekawa co dostaje. Teraz już wiem że musi.”

„Czy dobrze rozumiem, że nie wiesz jaką szczepionkę dostało Twoje dziecko poza tym, że była to jakaś szczepionka DTP?”

„Też mnie to zastanowiło. Ale skoro tak ma być… Dopiero mnie olśniło za późno..”

ALE SKORO TAK MA BYĆ…

Ilu rodziców jest nadal przekonanych, że „tak ma być”?

***

Ten post został opublikowany za wiedzą i zgodą Mamy, którą to spotkało. W razie potrzeby (na przykład gdyby ktoś kwestionował prawdziwość opisanej tu historii) istnieje możliwość kontaktu z Autorką cytowanej wypowiedzi.

„Nie szczepisz? To won ze żłobka!” – zapis dyskusji z fanatykiem szczepiennego szantażu

Co pewien czas wypływa pomysł, aby rodziców w Polsce poddawać odrażającemu szantażowi, uzależniając przyjęcie ich dzieci do żłobków lub przedszkoli od wstrzyknięcia w dziecko wszystkich obowiązkowych szczepionek.

Oto zapis dość typowej dyskusji z autorem takiego właśnie projektu prawnego szantażu.

„X.Y.” jest prawnikiem i pomógł pewnemu lokalnemu działaczowi partyjnemu napisać projekt ustawy, która miałaby uzależniać miejsce w żłobku lub w przedszkolu od tego, czy dziecko zostało pokłute zgodnie z kalendarzem szczepień.

Celem tej publikacji jest zilustrowanie, jak ciężka, a czasem wręcz niemożliwa jest jakakolwiek merytoryczna dyskusja z fanatycznymi zwolennikami szczepiennego terroru, którzy ślepo wierzą, że szczepionki są bezpieczne dla zdrowia dzieci.

***

„A.B.”:
To opowie Pan nam, przeciwko którym chorobom jest Pan zaszczepiony? Czy może uważa Pan, że zagrożeniem epidemicznym są wyłącznie nieszczepione dzieci, a zwłaszcza cudze?

Czy Pan nie wierzy w skuteczność szczepionek, że chce chronić dzieci szczepione przed nieszczepionymi?

Czy potrafi Pan podać nazwę choć jednej szczepionki dopuszczonej do obrotu w Polsce, która została przebadana pod kątem ryzyka choroby nowotworowej lub na przykład immunologicznej albo metabolicznej?

Czy orientuje się Pan, dlaczego od wielu lat rośnie zachorowalność dzieci na nowotwory złośliwe? Wraz ze wzrostem ilości szczepionek wstrzykiwanych w te dzieci obowiązkowo.

To kiedy projekt leczenia dziecka nieszczepionego na własny koszt przez rodziców? Jak szaleć to szaleć…

***

„X.Y.”:
Wiara, że wszystkie szczepienia zapobiegają w 100% zachorowaniom jest błędna, szczepienia mają w pierwszej kolejności łagodzić powikłania po chorobach, które są znacznie bardziej niebezpieczne. Wszystkie szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu przechodzą badania kliniczne, co więcej jest tutaj w pewnym sensie podwójna ochrona, mamy regulacje europejskie dopuszczające dany produkt do obrotu na terenie Unii, jak i regulacje krajowe. Jeżeli wskaże Pan chociaż jeden udokumentowany przypadek wywołania choroby nowotworowej przez szczepienia, to przyznam Panu rację, dziękuję również za pomysł związany z ponoszeniem kosztów leczenia dziecka nieszczepionego przez rodziców, jak najbardziej do rozważenia. Prawdopodobnie dopiero tak skrajne rozwiązanie przekonałoby część osób, że warto zgłębić temat od strony naukowej, a nie tabloidowej.

***

„A.B.”:
wszystkie szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu przechodzą badania kliniczne ich wpływu na podwyższanie ryzyka choroby nowotworowej lub immunologicznej lub metabolicznej w perspektywie 5, 10 lub 20 lat od podania szczepionki? Gdzie znajdę wyniki tych badań?

Gdzie znajdę wyniki badań wpływu mieszanki kilkudziesięciu różnych szczepień, które obecnie obowiązkowo otrzymuje polskie dziecko, na jego ogólną kondycję zdrowotną w perspektywie 10, 20 i więcej lat od zakończenia szczepień zgodnie z kalendarzem?

Gdzie znajdę wyniki badań świadczących o tym, że narastająca epidemia szczepień polskich dzieci pozytywnie wpływa na ich ogólny stan zdrowia oraz pozytywnie wpływa na ogólną kondycję zdrowotną całej populacji?

Gdzie znajdę wyniki badań, z których wynika, że dla organizmu człowieka korzystniej jest nie chorować (w wyniku szczepienia) w dzieciństwie na świnkę lub odrę lub różyczkę?

Jak Pan myśli, czy Polacy szczepieni MMR jako dzieci, będą się regularnie w przyszłości doszczepiać, czy za około 20 lat czekają nas epidemie zachorowań ludzi dorosłych na przykład na świnkę, w wyniku wygasania sztucznej poszczepiennej odporności? Czy świnkę lepiej jest przechorować jako dziecko czy w wieku 30 lat? A różyczkę? A odrę?

Mamy obecnie najazd na Polskę Ukraińców. Ilu spośród około 3 milionów uchodźców z tego kraju, zamieszkałych obecnie w Polsce, to osoby nieszczepione? Jaki Pan ma pomysł aby ich zaszczepić? Zakaz pracy w Polsce bez aktualnej karty szczepień? Dlaczego mielibyśmy szykanować wyłącznie kilkanaście tysięcy polskich rodziców?

Ile przypadków śmierci łóżeczkowej notuje się obecnie co roku w naszym kraju? Wie Pan czy nie wie? Ile przypadków autyzmu diagnozuje się co roku w Polsce? Wie Pan czy nie wie?

Jaki odsetek szczepionych dzieci zatrzymuje się w rozwoju wkrótce po szczepieniu? Wie Pan czy nie wie?

Musi Pan to wszystko wiedzieć, jeśli chce szykanować rodziców dzieci nieszczepionych.

Czy leczenie nowotworu płuc albo krtani przez palacza papierosów na jego własny koszt to dobry pomysł? Zadziała Pan w tym kierunku aby każdy, kto się dobrowolnie truje alkoholem lub nikotyną, leczył się na własny koszt?

Przeciwko jakim chorobom jest Pan zaszczepiony i czy regularnie odnawia Pan te szczepienia lub kontroluje poziom przeciwciał? Nie chciałby Pan przecież być posądzony o hipokryzję, prawda?

***

„X.Y.”:
Dalej nie przedstawił Pan żadnego przypadku nowotworu wywołanego przez szczepienia, podobnie wygląda sytuacja z jak Pan to określił „zatrzymaniem się w rozwoju”. Proszę przedstawić konkretne przypadki poparte naukowo, a przyznam się do błędu – nie zrobił Pan tego. W kwestii mieszkańców innych krajów przyjeżdżających do Polski – trafna uwaga, jednakże na tą chwilę skupiliśmy się na innej części problemu. Nie ma możliwości rozwiązania obu kwestii jedną ustawą. Co do moich szczepień, mam wszystkie wskazane w rozporządzeniu, włącznie z dawkami przypominającymi, które są mnie więcej w wieku 18 lat, dodatkowo jeszcze byłem szczepiony na wzw typu B, która to szczepionka wtedy nie była obowiązkowa (teraz już jest), niezależnie od tego szczepię się jeszcze na grypę. Nie mam i nie miałem nigdy żadnych powikłań po tych szczepieniach, ale prawdopodobnie zaraz Pan stwierdzi, że po prostu mam szczęście.

***

„A.B.”:
czy ja dobrze rozumiem, że sugeruje Pan, że to na królikach doświadczalnych, którym pod prawnym przymusem wstrzykuje się komercyjny (czyli produkowany dla zysku) produkt medyczny, leży ciężar udowodnienia, że ten produkt może podwyższać ryzyko choroby nowotworowej? To króliki doświadczalne mają sobie zorganizować zrzutkę na badania za kilka albo kilkanaście milionów dolarów?

Strona 14. „U dzieci (0–19 lat) nowotwory złośliwe, w większości białaczki (ok. 40% zachorowań i 60% zgonów nowotworowych w tym wieku), są rzadkim schorzeniem, a umieralność z powodu nowotworów od wielu lat spada. Wskazuje to, przy utrzymującym się wzroście zachorowalności na choroby nowotworowe, na postęp w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego”.

„przy utrzymującym się wzroście zachorowalności na choroby nowotworowe”

To teraz pytanie jest takie: czy prawdą jest, że producenci szczepionek produkują także leki do chemioterapii?

https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/461/1/1/zachorowalnosc_na_nowotwory.pdf

***

„X.Y.”:
Nic Panu nie sugeruję, twierdzi Pan, że szczepienia przyczyniają się do powstawania nowotworów i nie chce Pan przytoczyć żadnego przykładu popartego naukowo.

***

„A.B.”:
Jaki sposób weryfikacji proponuje Pan aby ustalić, że Jan Nowak, lat 33, cierpi na nowotwór złośliwy z powodu wykonanego w trzecim miesiącu życia szczepienia DTP?

To w końcu królik doświadczalny ma udowadniać szkodliwość przeprowadzanego na nim eksperymentu, czy nie?

***

„X.Y.”:
Jak Pan coś twierdzi, to proszę przedstawić dowód. Wzrost zachorowalności na nowotwory dotyczy nie tylko białaczki, ale wszystkich chorób nowotworowych i jest związany z wieloma czynnikami, jeżeli twierdzi Pan, że przyczyną są szczepienia, proszę to udowodnić inaczej jest to wyssana z palca informacja.

***

„A.B.”: Czyli jednak królik ma udowadniać? Przeczy Pan sam sobie. Widać czy nie widać? „Nic Panu nie sugeruję”. To Pan napisał czy ktoś zhakował Pana profil?

***

„X.Y.”:
Pan idzie w zaparte nie chcąc potwierdzić swoich racji i teraz jeszcze próbuje mnie atakować personalnie. Dziękuję za dyskusję, jak będzie Pan miał merytoryczne argumenty z chęcią z Panem porozmawiam.

***

„A.B.”:
„Wzrost zachorowalności na nowotwory dotyczy nie tylko białaczki, ale wszystkich chorób nowotworowych i jest związany z wieloma czynnikami”. Skąd pewność, że JEDNYM Z TYCH CZYNNIKÓW nie jest epidemia szczepień?

***
Tutaj do dyskusji włącza się na chwilę kolega X.Y.

“Kolega X.Y.”:
a skąd w ogóle przypuszczenie, ze można łączyć zachorowania na białaczkę ze szczepieniami? Równie śmiałą tezą byłoby stwierdzenie, ze ten wzrost jest od…jedzenia białego pieczywa. Nie dość, że tak samo głupie to tak samo trudne do udowodnienia, prawda?

***

„A.B.”:
podważa Pan autorytet wieloletniego dyrektora PZH?

***

„X.Y.”:
Nie zamierzam podważać żadnego autorytetu, ten cytat jest hipotezą, co więcej niepotwierdzoną. Poza tym jest wyrwany z kontekstu, nie czytałem całości tej publikacji, w związku z czym nie będę oceniać jej wartości. Inna kwestia że publikacja ta pojawiła się chyba na początku lat 90, czyli w przypadku medycyny, jest to praca niemalże antyczna. Tak na marginesie, dzięki Prof. Magdzikowi wprowadzono między innymi szczepienia powszechne przeciwko wzw typu B, których skutkiem był spadek zachorowań o „drobne” 90%, to tak jakby ktoś sugerował, że szczepienia nie działają.

***

„A.B.”:
nie dyskutujemy o tym czy nie działają, tylko czy nie szkodzą. Pan wierzy, że nie szkodzą – nie mając na poparcie tej wiary nic. Ja żądam obiektywnych wyników badań naukowych, które pokazują, że szczepionki nie szkodzą. Wiara mnie nie interesuje jeśli w grę wchodzi zdrowie i życie mojego dziecka.

***

„X.Y.”:
Pan wierzy, że szkodzą – nie mając na poparcie tej wiary nic. Ja żądam obiektywnych wyników badań naukowych, które pokazują, że szczepionki szkodzą, że tak pozwolę sobie sparafrazować.

A tak poza tym, to dyskusja dotyczyła projektu.

***

„A.B.”:
nie zrozumiał Pan. W przeciwieństwie do Pana, zanim podam mojemu dziecku jakiś produkt medyczny (zwłaszcza pod prawnym przymusem), żądam od tych, którzy mnie do tego prawnie przymuszają, przedstawienia dowodów w postaci wyników badań naukowych, które wskazują na to, że ten produkt medyczny jest nieszkodliwy. Jak rozumiem, Panu wystarcza (ślepa?) wiara, że szczepionki „są bezpieczne”, bo najprawdopodobniej nie zabiją Pana dziecka od razu po zabiegu. Mnie to generalnie ani ziębi, ani grzeje – jeśli akceptuje Pan wstrzykiwanie w swoje dziecko nieprzebadanych specyfików, to nic mi do tego. Nie moje dziecko, nie mój problem. Ale Pan nie ma prawa szantażować i szykanować mnie oczekując, że tak jak Pan będę ślepo wierzył, że szczepionki nie podwyższają ryzyka choroby nowotworowej. Ode mnie i od mojego dziecka wara! Rozumie już Pan, czy nadal nic?

***

„X.Y.”:
Nikogo nie szykanuję ani nie szantażuję, jak coś to ewentualnie rządzący, to oni dali możliwość nakładania kar na rodziców, którzy nie szczepią dzieci, także proszę trochę stonować wypowiedzi. Pomijając fakt, że jak na razie to nic jeszcze nie jest uchwalone, a jak ruchy antyszczepionkowe mogą zgłaszać projekty ustaw, to dlaczego osoby uważające inaczej nie mogą? I kto tu kogo szykanuje?

***

„A.B.”:
„Jeśli nie zaszczepisz dziecka, to nie masz prawa do żłobka ani do przedszkola” – to nie jest szantaż? Przecież Pan chce, żeby tak było.
Rodzic, który niezaszczepił dziecka, nie może zapisać dziecka do żłobka ani do przedszkola – to nie są szykany? Przecież Pan chce, żeby tak było.
Wskaże Pan jakiś choć jeden projekt ustawy ruchów „antyszczepionkowych”, który opierałby się na szantażu?
Na czym polega szantaż i szykany projektu ustawy o dobrowolności szczepień?
Sprawdźmy po prostu, czy Pan wie, co pisze, czy jedynie pisze, co wie. Najwyższa chyba pora…

***

„X.Y.”:
Sprawdźmy w końcu czy Pan wie o czym pisze. Proszę podać jakikolwiek przykład, naukowo potwierdzony, że szczepienia szkodzą, dopóki Pan tego nie zrobi nie widzę sensu uczestniczenia w dalszej dyskusji z Panem.

***

I choć trudno w to być może uwierzyć, to w tym miejscu X.Y. wbrew pozorom nagle pozbawia A.B. możliwości dalszego brania udziału w tej dyskusji, odbierając A.B. możliwość pisania komentarzy na profilu X.Y. (dyskusja miała miejsce na platformie Facebook).

A postronny obserwator pomyśli sobie, że A.B. zrezygnował z braku argumentów…

Tak oto najczęściej kończą się próby merytorycznej rozmowy z fanatykami szczepiennego przymusu.